29.04.2019r. św. Katarzyny ze Sieny

 

Godz. 18:00

1.     + Marię Kaczmarek, Różę i Piotra Styzińskich

2.     + Elżbietę Chudak – od syna z rodziną

 

                                                                                                                                                  30.04.2019 r św. Wojciecha bp i m głównego patrona Polski

Godz. 17:00 Chrzest św. Olga Jankowska

Godz. 18:00 

1.     Z prośbą o Dary Ducha św. dla maturzystki Gosi

2.      + Mariannę, Bogusława, Pelagię, Michała Biegańskich

 

 

01.05.2019 r. Środa

Godz. 10:00

1.     + Elżbietę Chudak

2.     + Tadeusza Derwicha w I rocznicę śmierci

 

Godz. 15:00 Ślub: Paweł Konieczny – Justyna Spalona

 

Godz. 16:00 Podziękowanie Panu Bogu w I rocznicę ślubu Elżbiety i Waldemara,
                      za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i szczęśliwe
                      rozwiązanie za wstawiennictwem Matki Boskiej i św. Józefa

Godz. 18:00

1.      + Aleksandra Trowskiego – od syna Marcina z synem

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2019 r. Czwartek  I czwartek miesiąca

Godz. 14:00 Ślub Frąckowiak Michał – Frąckowiak Malwina

 

Godz. 15:00 Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa, za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie
                      i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 16:00 Ślub: Marcinkiewicz – Kozak

 

Godz. 18:00

1.     + Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka – od Matek Żywego Różańca

2.     + Floriana Wieczorka z okazji imienin – od żony z rodziną

 

03.05.2019 r. Piątek NMP Królowej Polski

Godz. 7:00 + Renatę, Zofię, Jana Krzyślaków, Krystynę Satora

 

Godz. 8:30 1. W intencji druhów OSP Robaczyn i Nietążkowo

                   2.  Z podziękowanie za lata nauki w liceum z prośbą o Dary Ducha św. na czas
                        zdawania egzaminu maturalnego i dla właściwego rozeznania ścieżki na
                        życie dorosłe i o opiekę św. Anny i Matki Bożej na lata dorosłego życia

 

Godz. 10:00 + Jana w 21 rocznicę śmierci, Longinę, Romana Łęczyńskich, Leonardę,
                         Franciszka Kromarków

 

Godz. 11:30 1. Z okazji imienin Marianny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba
                          o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

                      2. Za Ojczyznę

 

Godz.: 16:00 + Grzegorza, Leona  Klecha, Reginę, Władysława Lester

 

Godz.: 18:00  1. + Henryka Kurpisza, Anielę, Czesława Kochanek, Zdzisława Frąckowiaka

 2. + Z podziękowaniem za posługę, za wszelkie wyświadczone dobro, za ofiarowane modlitwy z prośbą o radość nieba dla zmarłych Matek I Róży

 

 

04.05.2019 r  Sobota św. Floriana

Godz. 9:00 Z okazji 80 rocznicy urodzin Heleny dziękujemy za wszelkie odebrane łaski
                   i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla całej
                   rodziny

 

Godz. 15:30  Intencja Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Śmiglu

 

Godz.16:30  1 + Zofie, Ignacego w 18 rocznicę śmierci Ciesielskich

2 + Jana Jóźwiaka w VI rocznice śmierci, zmarłych rodziców obu stron
                 – od żony

 

Godz. 18:00 1. +

 

 

Niedziela 05.05.2019r.  III Niedziela Wielkanocna

 

Godz. 07:00    

+  Marię, Stefana Wawrzynowskich, Gertrudę, Jana , Bernarda Humerczyków,
              Bogusławę,, Kazimierza Nowak, Teresę, Antoniego Walkowiaków

 

Godz. 08:30   

+ Kazimierza w III rocznicę śmierci, Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00   

+ Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków

 

Godz. 11:30   

+ Apolonię, Edmunda Nowackich

 

Godz. 16:00  

+ Mariana, Dorotę, Henryka, Zdzisława Marciniaków, rodziców obu stron

 

Godz. 18:00  

+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

Wielki Poniedziałek 15.04.2019 r.

Godz. 18:00

1.     +Edmunda w 17 rocznicę śmierci, Antoninę, Józefa Wawrzyniaków,  Bronisławę, Pawła Hanów

2.       +  Władysława Stachowiaka i zmarłych z rodziny – od córki z rodziną

                                                                                                                                                  Wielki Wtorek 16.04.2019r.  

Godz. 18:00 

1.     + Krzysztofa w IX rocznicę śmierci, Jadwigę, Zenona Adamczewskich

2.      Z okazji 50 rocznicy urodzin Romana z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i łaskę umożliwiającą dalsze życie po ciężkim wypadku, dziękujemy wszystkim którzy wsparli Romana modlitwą w trudnych chwilach po wypadku i procesie rehabilitacyjnym.

 

Wielka Środa 17.04.2019 r.

Godz. 18:00

1.      Z okazji 86 rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę MB oraz Boże Błogosławieństwo a dla zmarłych Mariana Gromnickiego, Marii Płocienniczak, Marianny, Jana Wypyszaków, Stanisławy i Walentego Cieślów o radość nieba.

2.     + Jadwigę Sobańską – od córek z rodzinami

 

Wielki Czwartek 18.04.2019r.  Świete Triduum Paschalne

Godz. 19:00

1.     Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa i łaski z niego płynące, dziękujemy naszym kapłanom ks. proboszczowi Krzysztofowi i ks. wikariuszowi Bartłomiejowi za ofiarną posługę kapłańską i prosimy o dalszą zaangażowaną posługę w okazywaniu Mądrości Bożej prowadzącej do życia wiecznego.

2.     Ks. Bartłomiej we własnej intencji

 

 

Wielki Piątek 19.04.2018r. Święte Triduum Paschalne Liturgia Męki Pańskiej

Godz.: 9:00   Droga Krzyżowa

Godz.: 19:00  Liturgia Męki Pańskiej

Godz.: 21:00  Gorzkie Żale

 

Wielka Sobota 20.04.2019r. Świete Triduum Paschalne

Godz. 19:00

1.     + Czesława, Adama Kubiaków, rodziców obu stron

2.     + Witolda, Zbigniewa Sadowskich – od Danusi z rodziną

 

Niedziela 21.04.2019r.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Godz. 06:00    Za parafian

 

Godz. 08:30   + Jerzego Stanisława Adamczaków

                       + Marię, Stanisława Bartkowiaków, Janinę, Brunona Kudłaszyków

 

Godz. 10:00   + Marię, Leona, Józefa Rajewskich

 

Godz. 11:30   Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Ireny i Bronisława za możność
                            utworzenia rodziny za wszelkie otrzymane dobro i prosimy św. Józefa
                            opiekuna rodziny o stałe wstawiennictwo w wypraszaniu dla nas łaski
                            zdrowia, miłości i życia w zgodzie z Wolą Bożą o Boże Błogosławieństwo
                            dla Jubilatów i całej rodziny.

                    

Godz. 16:00  +

 

Godz. 16:00  Z okazji 45 rocznicy ślubu Stanisławy i Stanisława dziękujemy za wszelkie
                       okazane i odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opieki Matki Bożej i Boże
                       Błogosławieństwo dla Jubilatów i ich najbliższych

Poniedziałek 08.04.2019 r.

Godz. 18:00

1.     +  Elżbietę Chudak – od chrześniaka Krzysztofa  z żoną i dziećmi

2.       +  Stefana Thila w 5 rocznicę śmierci – od żony z rodziną

                                                                                                                                                  Wtorek 09.04.2019r.  

Godz. 18:00 

1.     + Mariannę, Antoniego Wagnerów, Antoninę, Szczepana, Józefa Olejników

2.     + Hieronima Klecha – od córki Iwony z rodziną

 

Środa 10.04.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Z okazji 20 rocznicy ślubu Haliny i Piotra dziękujemy za wszelkie otrzymane i odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od rodziny Świniarskich z Częstochowy

 

Czwartek 11.04.2019r.  

Godz. 18:00

1.     + Marię, Józefa, Jerzego, Alojzego Snelów, zmarłych z rodziny

2.     Z okazji 9 rocznicy ślubu Justyny i Łukasza dziękujemy za okazane łaski i prosimy o łaskę zdrowia i Błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia.

 

Piątek 12.04.2018r.

Godz: 18:00  + Alinę Kiełczewską – od teściów

                      + Władysława Stachowiaka  - od chrześniaka Andrzeja z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 13.04.2019r.

Godz. 17:00  +  Mieczysławę, Bolesława Niedźwieckich w 13 rocznicę śmierci   

                           Chrzest: Leon Kasiński, Franciszek Dziwak, Maja Maślanka

Godz. 18:00

1.     + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczak, Salomeę, Irenę, Władysława Ławniczak, Jana Moszaka, Edwarda Grześkowiaka, Tadeusza Bożka

2.     + Mariannę, Eryka Szwarców w XII rocznicę śmierci, Jakuba Moczyka

 

Niedziela 14.04.2019r.  Niedziela Palmowa

 

Godz. 07:00  +

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00   + Danutę Kasperską w 7 rocznicę śmierci, Floriana Stachowiaka. Marię,
                          Kazimierza Kasperskich, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 11:30   + Leona, Jadwigę, Annę, Janinę Szymanowskich

                    

Godz. ok. 14:45  + Mariannę, Franciszka Michalaków

 

Godz. 16:00  + Ludwika w 6 rocznicę śmierci Gabrielę Nowaków, Mariannę, Andrzeja
                         Szmytowiczów, zmarłych z obu stron

Poniedziałek 01.04.2019 r.

Godz. 18:00

1.     +  Eugeniusza Koniecznego w II rocznicę śmierci

2.       +  Kazimierza Szychowicza w II rocznice śmierci, zmarłych z rodziny
    Śmidodów i Szychowiczów    

                                                                                                                                                  Wtorek 02.04.2019r.  

Godz. 18:00 

1.     W 18 rocznice urodzin Patryka dziękujemy Panu Bogu za dar życia za włączenie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i prosimy z atencją Ducha św. o dar Mądrości, Bojaźni Bożej i łaskę właściwego rozeznania drogi życiowej na dorosłe lata i Błogosławieństwo dla Jubilata i całej Jego rodziny

2.     +  Franciszkę Kaźmierczak, Jana, Ryszarda Koźlików, zmarłych z rodziny Ratajczaków, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Środa 03.04.2019 r.  Katecheza przedchrzcielna

Godz. 18:00

1.     + Konstancę, Jana, Czesława Ratajczaków, Elżbietę, Ignacego Jankowiaków,   
   Ryszarda Sztula

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od brata Stanisława z rodziną

 

Czwartek 04.04.2019r.  I czwartek miesiąca

Godz. 18:00

                       Z okazji 1 rocznicy urodzin Leona dziękujemy za dar życia i prosimy o dary

                        Ducha św. i  Błogosławieństwo Boże dla Leona i całej rodziny

                      + Elżbietę  w I rocznicę śmierci, Mariana, Irenę Kubala, Jana Koronowskiego

                       Od córki z dziećmi

Piątek 05.04.2018r. – I piątek miesiaca

Godz. 16:00  + Henryka, Władysławę, Stefanię Skrzypczak, Bernarda Walkiewicza

Godz: 18:00  + Elżbietę Chudak – od córki  z rodziną

                      + Annę, Henryka Bajonów, księży Władysława, Zygmunta Bajonów, zmarłych

                         Z rodziny Bajonów, Rzeźników, Tadeusza Cieśla

 

 

Sobota 06.04.2019r.  I sobota miesiaca

Godz. 9:00

Godz. 15:00  W 80 rocznicę urodzin Ireny Górczak dziękujemy za wszelkie otrzymane
                       łaski, Matce Bożej za opiekę  i prosimy św. Józefa o stałe wstawiennictwo
                       oraz  łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny
                       – od dzieci

 

Godz. 17:00  + Tadeusza Figlarza w 16 rocznicę śmierci, Janinę, Henryka Dudzińskich,
                          Marię, Antoniego Fornalików, Stanisława Figlarza

                          Chrzest: Kalina Wieczorek    

         

Godz. 18:00

1.     + Weronikę, Franciszka Narożnych, zmarłych z rodzin; Narożnych i Szymczaków, Mariannę, Bronisława Hamrolów, zmarłych z rodziny

2.     + Annę, Stanisława Maciejczaków, Barbarę, Władysława Kijowskich, Franciszkę Sobel

 

Niedziela 07.04.2019r. V Niedziela Wielkiego Postu

 

Godz. 07:00  + Teresę w X rocznicę śmierci, Leona w VII rocznicę śmierci Ślebodów

 

Godz. 08:30   + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Ryszarda Wróbla,
                          Jarosława, Henryka Czyżewskich

 

Godz. 10:00   + Jadwigę, Wincentego, Janusza Borkowskich, Stanisława Białasa, zmarłych
                           z rodziny

 

Godz. 11:30   + Stefanię, Marię, Piotra Cieślików

                    

Godz. ok. 14:45  + Mariannę, Władysława Szczerbali, Jerzego Giernasia, Krzysztofa,
                                 Wojciecha Dorynków, Teresę Nowak

 

Godz. 16:00  + Zmarłych z rodziny Domagałów, Marciniaków i Franków

Poniedziałek 25.03.2019 r. Zwiastowanie Pańskie

Godz.   8:00

 

Godz. 16:00  Z podziękowaniem za odebrane łaski i prosimy  o Boże Błogosławieństwo    
                      dla małżeństwa Panu Bogu znanemu i dla całej rodziny

 

Godz. 18:00

1.     +  Grażynę Wieczorek – od II Róży Matek Żywego Różańca

2.     +  Władysława Stachowiaka  - od sąsiadów

                       

Wtorek 26.03.2019r.  

Godz. 8:00

Godz. 16:00 + Halinę Nowak – od Wspólnoty  Żywego Różańca

Godz. 18:00 

1.     + Władysława Stachowiaka – od kuzynek z rodzinami

2.     +  Irenę, Henryka Michorów, Klarę Jarzębowską

 

Środa 27.03.2019 r.

Godz. 8:00

Godz. 9:00     Rekolekcje szkolne

Godz. 10:00    Rekolekcje szkolne

Godz. 11:00    Rekolekcje szkolne

Godz. 16:00 + Halinę Nowak, Janinę Urbaniak– od XVI Róży Żywego Różańca

Godz. 18:00

1.     + Franciszka Szymańskiego w II rocznicę śmierci

2.     + Wacława, Pawła Brudło, zmarłych rodziców obu stron

 

Czwartek 28.03.2019r.  

Godz. 8:00

Godz. 10:00

Godz. 16:00 + Zofię Nawrot – od XIX Róży Matek

Godz. 18:00 + Za zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Walachowskich

                      + Marię, Henryka Koteckich, zmarłych z rodziny Koteckich i Jazych

 

Piątek 29.03.2018r.

Godz. 8:00

Godz. 16:00  + Ryszarda Borysiaka od Wspólnoty Modlitewnej ze Śmigla

Godz. 18:00  + Pelagię Zimniak w 6 rocznicę śmierci

                      + Bogdana Różańskiego – od żony i córki

 

Sobota 30.03.2019r.  

Godz. 17:00  + Edmunda, Pelagię, Waleriana Kowalskich, Franciszkę Szymczak zmarłych
                          z rodziny Piotrowskich

                      + Janinę Urbaniak – od wnuczek Hani i Kasi z rodzinami

                      Chrzest św. Maja Napierała

Godz. 18:00

1.     + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny Marcinkowskich, Wojciechowskich, Skrzypczaków i Walkowiaków

2.     + Marię, Henryka Koteckich

 

Niedziela 31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00  Dziękujemy Panu Bogu za dar możności poczęcia nowego życia i prosimy
                       o szczęśliwe rozwiązanie  a św. Józefa o opiekę nad naszą rodziną

 

Godz. 08:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo,
                        zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

 

Godz. 10:00   + Jana, Annę, Kazimierza Wojtkowiaków, Pelagię, Juliannę, Walentynę
                          Józefczaków, Walentynę, Mariana Białych

 

Godz. 11:30   + Walentego w III rocznice śmierci, Zofię Kozaków, Stanisławę, Henryka

                           Przybylskich

                    

Godz. ok. 14:45  + Bolesława Nędza w II rocznicę śmierci

 

Godz. 16:00  + Różę Han w 9 rocznice śmierci, Emilię, Wojciecha Han, Kazimierza
                          Olejnika

 

Poniedziałek 18.03.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Edwarda Dudkowiaka – od brata Aleksandra z rodziną

2.     + Urszulę Waszak w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Waszak
     i Świderskich

                       

Wtorek 19.03.2019r.  św. Józefa Oblubieńca NMP

Godz. 9:00

Godz. 16:00 + Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

Godz. 18:00 

1.     + Józefa Dekierta, zmarłych z rodziny Dekiertów, Apolinarskich, Pukackich
   i Walkowiaków

2.     + Józefa, Stefanię Kasprzyckich 

 

Środa 20.03.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Olimpię, Antoniego Siewruk, zmarłych z rodziny

2.     + Czesława w I rocznicę śmierci,  Janinę Szymletów

 

Czwartek 21.03.2019r.  

Godz. 18:00

1.     + Jana, Bronisławę, Barbarę, Hieronima, Strzelczyków, Stanisławę, Bolesława
   Włochów, Stanisławę Włoch, Józefę Dosz

2.     +  Grażynę Wieczorek – od syna z żoną i dziećmi

 

Piątek 22.03.2018r.

Godz. 18:00  

1.     + Aleksandra Trowskiego-pd pracowników Zakładów Przetwórstwa    
   Mięsnego oraz gospodarstw rolnych „Smolarek’ wraz z właścicielami

2.     + Jana Markowiaka, rodziców obu stron

 

 

Sobota 23.03.2019r.  – Początek Misji św.

Godz. 16:00  Chrzest św.  Gabriela Walkowiak, Jan Szablewski

 

Godz. 17:00 +  Jerzego Łuczaka w 8 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Łuczaków,
                          Koniecznych i Jakubowskich

 

Godz. 18:00

1.     + Stanisława Kozłowskiego w 28 rocznicę śmierci

2.     + Wincentego Węgierskiego

 

 

Niedziela 24.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00   + Barbarę Urbaniak w 5 rocznicę śmierci

 

Godz. 08:30   +  Walentynę , Władysława Omieczyńskich, zmarłych z rodziny
                            Omieczyńskich, Annę Flies

 

Godz. 10:00   + Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków, Magdalenę, Wojciecha
                           Marciniaków

 

Godz. 11:30   + Lucję, Władysława, Aleksandra Kozaków, Marię, Kazmierza Kicińskich,
                             Henryka Frąckowiaka, Bronisława Ławniczaka

                    

Godz. ok. 14:45  + Teodora Roszkowiaka – od syna Bogdana z rodziną

 

Godz. 16:00  +  Leszka Ratajczaka – od córek z rodzinami oraz zmarłych z rodziny
                           Ratajczaków, Skorupińskich, ks. Bolesława Dratwę, i Alojzego
                           Szymańskiego

Poniedziałek 11.03.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Janinę Spławską – od córek z rodzinami

2.     + Panią Nicpoń, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka z prośbą o dary nieba
i błogosławieństwo dzieci oczekujących wsparcia w modlitwie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających

                       

Wtorek 12.03.2019r. 100 rocznica pierwszego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Godz. 18:00 

1.     + Antoniego Nyczka, ks. Zygmunta Bartkowiaka, Kazimierza Kuśnierka

2.     + Janinę, Sylwina Spławskich -  od rodziny Kozaków  

 

Środa 13.03.2019 r. 6 rocznica wyboru papieża Franciszka

Godz. 18:00

1.     + Bogdana, Martę Kicińskich

2.     + Henryka Kurpisza w II rocznicę śmierci

 

Czwartek 14.03.2019r.  

Godz. 18:00

1.     + Edwarda Dudkowiaka – od szwagra Eugeniusza z żoną i dziećmi

2.     + Janinę Spławską – od rodziny Rzeźników

 

Piątek 15.03.2018r.

Godz. 18:00  

1.     + Teresę Szymańską, Alicję Ziegler od Justyny i Łukasza Pawlickich

2.     + Alinę Kiełczewską – od córki Danieli

 

Sobota 16.03.2019r.  

Godz. 14:00  Z okazji I rocznicy urodzin Jana Edwarda Landzwojczaka oraz 75 rocznicy
                      urodzin Genowefy i Edwarda Gilów z podziękowaniem za odebrane łaski
                      wraz z  prośbą o dalsze błogosławieństwo a przede wszystkim o łaskę zdrowia

 

Godz. 17:00 + Edwarda Dudkowiaka – od córek z rodzinami

Chrzest św. Miłosz Skorczyk

 

Godz. 18:00

1.     + Edmunda, Mariannę, Franciszka, Czesława Senflebenów, Józefę, Wacława, Bernadettę, Stanisława Nowaków, Helenę Augustyniak

2.     + Grażynę Okupniczak w 13 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

 

Niedziela 17.03.2019r. II Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00   + Józefa Rajewskiego, zmarłych rodziców

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00   + Helenę, Antoniego Dubasów, Annę, Jana Jankowiaków

 

Godz. 11:30   + Hieronima Klecha – od siostry Emili z rodziną

                    

Godz. ok. 14:45  + Zbigniewa Sadowskiego  - od syna

 

Godz. 16:00  +  Helenę, Jana , Agnieszkę, Jana Leonarczyków, Katarzynę, Wacława,
                          Józefa Burów

Poniedziałek 04.03.2019 r. św. Kazimierza królewicza

Godz. 18:00

1.     + Jerzego Kazimierza Adamczak z okazji imienin

2.     + Kazimierza Józefczaka z okazji imienin

                       

Wtorek 05.03.2019r.

Godz. 18:00 

1.     + Czesława Nadolnego w II rocznicę śmierci

2.     + Mariannę Haremza w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Dudkowiaków
   i Haremzów      

 

Środa 06.03.2019 r. Środa Popielcowa  

Godz. 08:00

 

Godz. 10:00

 

Godz. 16:00

 

Godz. 18:00

1.     + Pawła, Wacława Brudło zmarłych. Zmarłych rodziców obu stron,  Stanisławę, Edmunda Michałowskich

2.     + Kazimierę, Henryka, Mieczysława Marcinkowskich zmarłych z rodziny Marcinkowskich i Koniecznych

 

Czwartek 07.03.2019r.  czwartek po Popielcu I czwartek m-ca

Godz. 18:00

1.     + Janinę Spławską – od XXIV Róży Matek

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

 

 

 

Piątek 08.03.2018r. piątek po Popielcu

Godz. 18:00  

1.     + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków

2.     Z okazji 70 rocznicy urodzin Ireny dziękujemy za wszelkie odebrane łaski
i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki  całej rodziny

 

Sobota 09.03.2019r.  sobota po Popielcu

Godz. 17:00  

1.     + Henryka Migdałka w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Migdałków i Szajków

 

Godz. 18:00

1.     + Teresę, Czesława Zbyradów, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

2.     + Zytę, Władysława, Karola Przydrożnych, Teresę, Aleksego Malinowskich

 

Niedziela 10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00   + Marię Maćkowską, rodziców obu stron

 

Godz. 08:30   + Jana, Pelagię, Pwła Trowskich, Kazimierza, Sławomira Rejno, Kazimierza,
                           Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00   +

 

Godz. 11:30   + Teresę Chomską zmarłych z rodziny Chomskich

                        + Romana, Bernadettę Biegańskich, Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł

 

Godz. ok. 14:45  + Kazimierza, Jadwigę, Józefa Małków, Marię Górczak, Mateusza, Marię,
                                Józefa Weronikę Ludwiczaków, Katarzynę Drgas

 

Godz. 16:00  + Antoniego Jędzrzejewskiego w II rocznicę śmierci, Annę, Jana
                          Andrzejewskich

 

Poniedziałek 25.02.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Czesławę Michalak – od rodziny Przydrożnych

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

                       

Wtorek 26.02.2019r.

Godz. 18:00 

1.     + Aleksandra Trowskiego – od córki Marzenki z mężem i synem

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od żony       

 

Środa 27.02.2019 r.  

Godz. 18:00

1.     Z okazji 59 rocznicy ślubu Stefanii i Kazimierza podziękowanie Panu Bogu
i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2.     + Grażynę Wieczorek – od córki Agnieszki z Mateuszem i rodziny Grześkowiaków

 

Czwartek 28.02.2019r.  

Godz. 18:00

1.     +

2.     + Bogdana Różańskiego  - od żony i córki

 

 

Piątek 01.03.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Teodora Roszkowiaka – od wnuczki Malwiny z rodziną

Godz. 18:00  

1.     + Andrzeja Mencel w VI rocznicę śmierci

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od szwagierki Ewy z dziećmi

 

 

 

Sobota 02.03.2019r.  I sobota m-ca

Godz. 9:00  Dziękujemy Panu Bogu za dar życia, sakrament chrztu św. w 1 rocznicę
                     urodzin Zofii i prosimy o Dary Ducha św. i Boże Błogosławieństwo dla Zosi,
                     jej rodziców, chrzestnych i najbliższych

Godz. 17:00  

1.     + Lucynę Górną w 5 rocznicę śmierci

2.     + Zenona w VI rocznicę śmierci, Jadwigę, Krzysztofa Adamczewskich

Chrzest św. Inga Grzelak

Godz. 18:00

1.     + Bronisława Bertholda – od syna Edwarda z żoną

2.     + Andrzeja Dębowiaka  w 20 rocznicę śmierci, Jana Maracha i rodziców obu stron

 

Niedziela 03.03.2019r. VIII Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   + Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamm, Jadwigę, Stanisława Piskorek, Zofię,

                          Stefana Gabryel

Godz. 08:30   + Tomasza, Genowefę, Mariana, Janinę, Bogdana, Władysława Sternów,

                          Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00   + Jadwigę, Franciszka Pwlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana

                         Witkowskich

                        + Stanisławę Wojciechowską

Godz. 11:30   + Janusza Borkowskiego w 7 rocznicę śmierci, Stanisława Białasa,

     Ks. Zygmunta Bartkowiaka

     Chrzest św.: Zofia Prałat

Godz. 16:00  + Kazimierza Zielińskiego w IX rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00  + Barbarę, Stefana Franek

 

Poniedziałek 18.02.2019 r.

Godz. 18:00

 1. W 18 rocznicę urodzin Angeliki dziękujemy za dar życia, przyjęcie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i prosimy o Dary Ducha św. oraz Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki, rodziców i najbliższych
 2. + Stefanię Szwarc w 3 rocznicę śmierci – od męża z rodziną śp. Grzegorza Okoniewskiego w 15 rocznicę śmierci

                       

Wtorek 19.02.2019r.

Godz. 18:00 

 1. + Janusza Czystego – od Zespołu Pieśni i Tańca „ Żeńcy Wielkopolscy”
 2. + Józefa w I rocznicę śmierci, Kazimierę, Eugeniusza Rusek          

 

Środa 20.02.2019 r.  

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Ratajczaka i rodziców obu stron
 2. + Jana, Grzegorza Pawłowskich

 

Czwartek 21.02.2019r.  

Godz. 18:00

 1. + Edwarda Dudkowiaka – od rodziny Krzyżyńskich z Kościana
 2. + Grażynę Wieczorek, Barbarę Halasz – od koleżanek i kolegów
  z podstawówki

 

 

Piątek 22.02.2018r. Katedry św. Piotra Apostoła

Godz. 18:00  

 1. + Teresę Szymańską – od syna Jerzego z rodziną
 2. + Sylwina, Janinę Spławskich z okazji imienin – od wnuczki Natalii
  z Jakubem

 

 

Sobota 23.02.2019r. św. Polikarpa bp. i m.

Godz. 17:00  

 1. + Mieczysława w I rocznicę śmierci Wojciecha Walkowiak, Stanisława, Czesława, Maksymiliana Pecold, Jerzego Zarabskiego, Jerzego Cielebąka – od Haliny i synów Karola I Waldemara z rodzinami

 

2.+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

 

Chrzest św. Kamil Majorek

Godz. 18:00

+ Teresę, Zdzisława Trowskich

+ Helenę, Mariana Kurpiszów, Władysława Starkbauera

                    

 

Niedziela 24.02.2019r. VII Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   + Elżbietę Chudak w 30 dzień po śmierci – od rodziny

 

Godz. 08:30   + Jadwigę, Ignacego, Tadeusza Cieślów, Piotra, Lubomirę Stachowiaków

 

Godz. 10:00   + Franciszka w XX rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława Szczepaniaków,
                              zmarłych z rodziny Ratajczaków, Kicińskich, Pelców i Skorupińskich

 

Godz. 11:30  + Bolesława, Mariannę, Feliksa Nędza i zmarłych z rodziny

                      + Irenę Rex z d. Kasperska – od kuzynki Janiny z Poznania

 

Godz. 16:00 + Leszka Ratajczaka – od żony z dziećmi i ich rodzinami z okazji imienin

 

Godz. 18:00 + Irenę, Jana Kozłowskich, Pelagię Władysława Szymańskich

 

Poniedziałek 11.02.2019 r. NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

 

Godz. 10:00 

Z okazji 18 rocznicy urodzin Jakuba podziękowania za dar życia szczególnie
po przebytej  chorobie i prosimy NMP z Lourdes o stałe wstawiennictwo
w wypraszaniu  łaski o  zdrowie a Ducha św. o jego Dary na lata dorosłego życia.

Godz. 16:00

+ Urszulę Szamborską i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

 1. + Grażynę Wieczorek – od dzieci
 2. + Edwarda Dudkowiaka – od siostry Jolanty z mężem i dziećmi z prośbą o łaskę zdrowia

                       

Wtorek 12.02.2019r.

Godz. 18:00 

 1. + Bronisława Ławniczaka w II rocznicę śmierci – od żony i córki Iwony
  z mężem, wnuka Łukasza z żoną i córką
 2. + Teodora Roszkowiaka – od rodziny Sroczyńskich z Sierpowa

 

Środa 13.02.2019 r.  

Godz. 18:00

 1. + Władysława Szuma w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
 2. + Aleksandra Trowskiego – od córki Agnieszki z mężem i synem

 

Czwartek 14.02.2019r.  św. Cyryla i Metodego patronów Europy

Godz. 18:00

 1. + Alicję w 15 rocznicę śmierci, Romana Wawrzyniaków, Halinę w 1 rocznicę śmierci, Zdzisława w 4 rocznicę śmierci Łukaszewskich – od córki
  i syna z dziećmi
 2. + Grażynę Wieczorek – od brata Romana z żoną i rodziną

 

 

Piątek 15.02.2018r.

Godz. 18:00  

+ Teodora Roszkowiaka -  od córki Danuty z dziećmi

 

Sobota 16.02.2019r.  

Godz. 17:00  

+ Henryka, Jadwigę, Czesława Kubiaków

Godz. 18:00

+ Marię Snela w I rocznicę śmierci

                    

Niedziela 17.02.2019r. VI Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Mariannę Kajoch w 4 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kajoch,
                            Kaczor, oraz Kazimierza Fabiszaka – od córek z rodzinami

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00   + Stanisławę Wojciechowską

 

Godz. 11:30  + Henryka Popiołkiewicza w 10 rocznicę śmierci

 

Godz. 15:00  Z okazji 50 rocznicy sakramentalnego małżeństwa Czesława
                          i Teresy dziękujemy za sakrament małżeństwa, za stworzoną rodzinę
                          i za przeżyte wspólnie lata i prosimy o łaskę zdrowia i błogosławieństwo
                          dla Jubilatów i ich najbliższych

 

Godz. 16:00 + Stanisława Kostrzewa

 

Godz. 18:00 + Walentego, Zofię Kozak – od wnuczki z mężem i synem

Poniedziałek 04.02.2019 r.

 

Godz. 18:00 

 1. + Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków, zmarłych z rodziny
  Wawrzyniaków i Mullerów
 2. + Zofię, Władysława Psarskich

                       

Wtorek 05.02.2019r. św. Agaty

Godz. 18:00 

 1. + Stanisławę w 6 rocznicę śmierci Henryka Przybylskich - od wnuka Marcina
     z rodziną
 2. + Teodora Roszkowiaka – od żony

 

Środa 06.02.2019 r.  św. Pawła Miki i tow. Nauka przechrzcielna

Godz. 18:00

 1. + Marię, Antoniego, Jadwigę, Stefana Nadolnych, Władysława Grochowego
 2. + Jarosława Czyżewskiego w I rocznicę śmierci

 

Czwartek 07.02.2019r.  św. Jana Bosko,  I czwartek miesiąca

Godz. 18:00

 1. + Jerzego Krystka – od brata Andrzeja z rodziną
 2. + Alinę Kiełczewską – od męża z dziećmi

 

Piątek 08.02.2018r.

Godz. 18:00  

 1. + Witolda Szwarca, dziadków z obu stron z prośbą o zdrowie dla Zofii Szwarc
 2. Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o łaski umacniające w wierze dla Jarosława i Marcina i ich najbliższych oraz o siły wspomagające dla pokonywania codziennych trudów

 

 

 

 

Sobota 09.02.2019r.  

Godz. 17:00  

 1. + Stanisława Kostrzewa, Stanisławę, Jana Flisikowskich
 2. + Janusza Czystego – z okazji urodzin

Chrzest św. Maja

Godz. 18:00

 1. + Marię Bartkowiak – od córki Lidii z mężem i dzieci i Beaty
 2. + Lecha Urbaniaka, Zenona Biniasia

                    

Niedziela 10.02.2019r. V Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Janusza Czystego – od mamy chrzestnej i kuzyna Piotra

 

Godz. 08:30   + Marię w II rocznicę śmierci Krzysztofa, Kazimierza Kuligowskich

 

Godz. 10:00   + Romana Łęczyńskiego – od chrześniaka Błażeja z żoną i córkami

 

Godz. 11:30  + Halinę, Mariana Hałusek

 

Godz. 16:00 + Leona, Janinę Dudzińskich – intencja urodzinowo - imieninowa

 

Godz. 18:00 + Pelagię, Michała Biegańskich, Walentynę, Mariana Szczepaniaków

Poniedziałek 28.01.2019 r. św. Tomasza z Akwinu

 

Godz. 18:00   1. +  Jerzego Krystka – od Uli Przybylskiej

 1.             +  Aleksandra Trowskiego – od żony

 

Wtorek 29.01.2019r.

Godz. 18:00  1. +  Bronisława Bertholda – od żony

 1. + Edwarda Dudkowiaka – od żony

 

Środa 30.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. +Jerzego Krystka – od dzieci Henryka Dudzińskiego

 1. +Bogdana Różańskiego- od szwagierki Teresy i szwagra Ryszarda z

                             rodzinami

 

Czwartek 31.01.2019r.  św. Jana Bosko

Godz. 18:00 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą, łaskę

                         Zdrowia w 80 rocznicę urodzin

 1.    +  Bogusława Świniarskiego w II rocznicę śmierci

 

Piątek 01.02.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Stefanię Stasiak – od Doroty i Jacka Baran

 

Godz. 18:00  1. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

 1. W 85 rocznicę urodzin Kazimierza dziękujemy za okazane i odebrane łaski, opiekę Bożą i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Kazimierza i całej rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 02.02.2019r. Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Godz. 09:00   + Teresę Szymańską, Janinę, Stanisława Marciniaków– od dzieci
                          z rodzinami

Godz. 16:00   + Zenona w II rocznicę śmierci, Stefanię Antkowiaków

 

 

Godz. 17:00   Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” dziękuje Bogu Wszechmogącemu przez
                        Jezusa Chrystusa za 126 rocznicę powstania. Dziękujemy za wszelkie łaski
                        i błogosławieństwo, prosząc o dalsza opiekę i błogosławieństwo dla
                        śpiewaków, dyrygentów i członków wspierających. Polecamy Panu Bogu
                        zmarłych w 2018 r. Elżbietę Kubala, Bogdana Schulza i Helenę Ciesielską

                        Chrzest św. Maja Pikińska

Godz. 18:00  + Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama
                          Klemów z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

                    

 

Niedziela 03.02.2019r. IV Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Janusza Czystego – od mamy

 

Godz. 08:30   + Edmunda, Mariannę, Franciszka, Czesława Senflebenów, Józefę,
                           Wacława, Bernadettę, Stanisławę, Nowaków, Helenę Augustyniak

 

Godz. 10:00  W pierwsza rocznicę urodzin Igi dziękujemy za dar życia, za radość wniesioną
                      do naszej rodziny i prosimy o Dary Duch św. dla Igi i błogosławieństwo dla
                      Jubilatki, jej rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny

 

Godz. 11:30  + Jana, Helenę, Jana, Pawła Chomskich, Jana Olejniczaka, zmarłych z rodziny
                          Wawrzyniaków

 

Godz. 16:00 + Sylwestra Primel w 7 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców obu stron

 

Godz. 18:00 + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

 

Poniedziałek 21.01.2019 r. św. Agnieszki  -  Dzień Babci

 

Godz. 18:00   1. +  Genowefę Hanuszewską, Józefa Dekierta, Tomasza Jakobsze o wnuczki

                               Arleny z rodziną

 1.             +  Stanisławę Łupicka w I rocznicę śmierci. Floriana, Stanisława Łupickich

                              Marie Ścigacz

 

Wtorek 22.01.2019r. – Dzień Dziadka  

Godz. 18:00  1. +  Kochanemu Dziadziusiowi z okazji Dnia Dziadka Leszka Ratajczaka –

                              od wnuczek

 1. + Jerzego Kazimierza Stanisława Adamczak

 

Środa 23.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. +Maksymiliana Pecolda w IV rocznicę śmierci – od żony z dziećmi

 1. +Edwarda Dudkowiaka – od szwagra Hieronima z rodziną

 

Czwartek 24.01.2019r.  św. Franciszka Salezego

Godz. 18:00 1. +  Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Wawrzyńca, Katarzynę

                              Kędzierskich

 1.    +  Mieczysława Szczepańskiego w III rocznicę śmierci

 

Piątek 25.01.2018r. Nawrócenie św. Pawła

Godz. 18:00  1. + Kazimierza Józefczaka z okazji rocznicy urodzin, zmarłych z obu stron

 1. + Edwarda Dudkowiaka – z okazji Dnia Dziadka – od wnuczki Roksanki

        i wnuka Mikołaja

 

 

 

 

 

 

Sobota 26.01.2019r.  św. Tymoteusza i Tytusa

Godz. 13:00   Dziękczynienie za 90 lat życia Franciszka, za wszelkie otrzymane dobro,
                       szczególnie za możność utworzenia rodziny i prosimy św. Franciszka
                       o nieustające wstawiennictwo i dalszą opiekę, Boże Błogosławieństwo
                       dla Jubilata, Jego rodziny i wszystkich przyjaciół

 

Godz. 17:00  1. + Floriana Wieczorka – od córki Danuty z synem Pawłem

                      2.+ Jana Olejniczaka w 18 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejniczaków

                           Oraz Bronisławę, Pawła Hanów, Dariusza Zimniaka, Feliksa Banasika

Godz. 18:00 1. + Teresę Łabędzką w 24 rocznicę śmierci, Stanisława Paula, Lecha

                            Wojciechowskiego, Henryka Dworczaka

 1. + Włodzimierza Jułga – od wnuków

 

Niedziela 27.01.2019r. III Niedziela Zwykła

Godz. 07:00  

+  Sabinę Tomasik – od Marii, Czesława, Kazi

Godz. 08:30  

+ Dziękujemy Panu Bogu za 70 lat życia Marii, za wszelkie otrzymane łaski
   z prośbą o łaskę zdrowia, moc łask Bożych dla Jubilatki i całej rodziny,
   a MBNP o stałe orędownictwo w sprawach dnia codziennego

Godz. 10:00  

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dziękujemy za wspólnotę rodzinną za przekazaną
          wiarę, Panu Bogu za okazane i odebrane  łaski, i zwracamy się z  prośbą
          o zdrowie i błogosławieństwo  na pokonywanie codziennych trudów życiowych
          przez Łucję i Cecylię, babć i dziadka a dla śp. Jana Sobola i Henryka
          Skrzypczaka i zmarłych pradziadków prosimy o owoce nieba. Prosimy także
          o Boże Błogosławieństwo dla Marysi z okazji  8. urodzin i Wiktora
          w dniu 12. urodzin

Godz. 11:30  

+

Godz. 16:00 + Jana Chomskiego

 

Godz. 18:00 + Cecylię, Józefa Marachów, Jana Maracha w VI rocznicę śmierci

Poniedziałek 14.01.2019 r.

 

Godz. 18:00   1. + Kazimierę, Mieczysława w 5 rocznicę śmierci, Romana, Tadeusza

                              Muellerów

 1.             + Józefa Olejnika w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników
                                 i Wagnerów

 

Wtorek 15.01.2019r.  

Godz. 18:00  1. + Ks. prałata Władysława Swobodę w 20 rocznicę śmierci

 1. + Marię, Stefana Abtów

 

Środa 16.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. + Marię Bartkowiak – od brata Zenona z żoną i rodziną

 1. +Mieczysława, Pelagię, Józefa, Małgorzatę Frąckowiak, Józefę,

                            Stanisława, Dorotę Ober, Tadeusza Tomowiaka

 

Czwartek 17.01.2019r.  św. Antoniego op.

Godz. 18:00 1. + Teresę Szymańską – od córki z rodziną

 1.    +  Tomasza Mocek w I rocznicę śmierci

 

Piątek 18.01.2018r.

Godz. 18:00  1. + Jerzego Krystka – od mamy z rodziną

 1. + Sylwina Spławskiego – od żony i córek z rodzinami

 

Sobota 19.01.2019r.  św. Józefa Sebastiana Pelczara bp. 

Godz. 17:00  +  Barbarę Pelczyńską – od syna Pawła z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Jana Moszaka w V rocznicę śmierci

 1. + Henryka Mikołajczaka zm. z rodz. Mikołajczaków, Biedrzyńskich,

                            Kazimierza Reyera

 

Niedziela 20.01.2019r. II Niedziela Zwykła

Godz. 07:00  +  Czesława Gorącego w XXXV rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

                          Gorących i Walkowiaków

 

Godz. 08:30  + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, zmarłych z rodziny
                          Ratajczaków, Szczepaniaków, Jana Chomskiego

 

Godz. 10:00    + Jerzego Bosy

 

Godz. 11:30  + Antoniego Kozaka, Romualda Sawickiego, Zenona Majorczyka – od wnuczki
                         Żanety i wnuka Adriana

 

Godz.16:00  + Zbigniewa Grabowskiego w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

Godz. 18:00  + Hannę Kurasińską – od sąsiadów z ul. Prusa

 

Poniedziałek 07.01.2019 r.

 

Godz. 18:00   1. + Kazimierę Stachowiak w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

                              Stachowiaków i Grockich

 1.             + Marię Kaczmarek w I rocznicę śmierci

 

Wtorek 08.01.2019r.  

Godz. 18:00  1. + Jerzego Krystka – od mamy oraz córki i syna z ich rodzinami

 1. + Teresę Szymańską – od męża

 

Środa 09.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. + Mariana Mateusza Majerów zmarłych z rodziny Majerów i Nędzów

 1. + Marię Bartkowiak – od 15 Róży Matek

 

Czwartek 10.01.2019r.   

Godz. 18:00 1. + Kaziemierę, Stanisława Hoffman

 1.    + Irenę Rex, Kazimierę Kozak

 

Piątek 11.01.2018r

Godz. 18:00  1. + Sabinę Tomasik – od synowej Iwony z rodziną

 1. W 100 rocznicę wymarszu kompanii śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego dziękujemy  za wyzwoleńczy zryw, za uzyskaną niepodległość i suwerenność i prosimy o dary męstwa, mądrości i bojaźni bożej dla utrwalania uzyskanej wolności i o owoce nieba dla poległych powstańców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 12.01.2019r.    

Godz. 17:00 + Janinę, Henryka Dudzińskich, Martę, Antoniego Fornalików, Tadeusza,
                         Stanisława Figlarzów

 

Godz. 18:00  1. + Andrzeja Lisiewicza w 9 r. śmierci, Helenę, Czesława Tajchertów,
                              Helenę Miler, Teodozję Tylicką

 1. + Iwonę Łuczak w 7 r. śmierci, Jerzego Łuczaka, zmarłych z rodziny
  Łuczaków, Koniecznych i Jakubowskich

 

 

Niedziela 13.01.2019r. CHRZEST PAŃSKI

Godz. 07:00  + Marię Sadowską w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Sadowskich,
                          Bertholdów

 

Godz. 08:30  + Pelagię, Franciszka Sarbaków, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 10:00    + Stanisławę, Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch

 

Godz. 11:30   

 

Godz.16:00  + Henryka Wasielewskiego w 8 rocznicę śmierci –  syna Eugeniusza z rodziną

 

Godz. 18:00  + Bronisławę, Bronisława, Mieczysława, Teresę, Kazimierza, Arkadiusza,
                         Wincentego, Grzegorza Szamborskich, Teresę Helińską

 

Poniedziałek 31.12.2018 r.

 

Godz. 16:00   1. + Eugeniusza Koniecznego

 1. + Antoniego Kozaka

 

Wtorek 01.01.2019r.  Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 08:30  + Jerzego w 8 rocznicę śmierci  Stanisława Adamczak

 

Godz. 10:00  + Zofię w VI rocznicę śmierci Walentego Kozaków, Stanisławę, Henryka Przybylskich

 

Godz. 11:30  + Alinę Kiełczewską z okazji imienin – od męża z córkami

 

Godz. 16:00  + Sabinę Tomasik – od syna Konrada z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Teresę  Szymańską – od syna Romana z córką

 1. + Floriana Wieczorka – od żony i syna Ryszarda

 

Środa 02.01.2019 r.  św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – nauka przedchrzciela

Godz. 18:00  1. O szczęśliwą operację  Marty - od Rodziców i męża z dziećmi

 1. + Andrzeja Rayall de Ragan w I rocznicę śmierci

 

Czwartek 03.01.2019r.   I Czwartek miesiąca

Godz. 18:00 1. + Jadwigę Sobańską – od córek z rodzinami

 1.    + Sabinę Tomasik – od syna Hilarego z rodziną

 

Piątek 04.01.2018r.  I Piątek miesiąca

Godz. 16:00   + Sabinę Tomasik – od sąsiadów z ul. Krasickiego

Godz. 18:00  1. + Marię, Wojciecha Psarskich

 1. + Bolesława w 10 rocznicę śmierci Beba, Anielę, Józefa Jurgów, Annę, Czesława Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny

 

Sobota 05.01.2019r.    

Godz. 9:00  + Władysława Bosia, Annę, Franciszka Piecuchów

 

Godz. 17:00 + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Jerzego Kotewicza, Leona Buchwalda

 

Godz. 18:00 1. Z okazji 1 rocznicy urodzin Laury dziękujemy Panu Bogu za dar życia, radość wniesioną do naszej rodziny i prosimy o dary Ducha św. dla Laury i Boże Błogosławieństwo dla Laury jej rodziców i całej rodziny

 

 1. + Tomasza Kiąca, Janinę, Franciszka Kiąca, Krystynę, Mariana Nowak

 

             

Niedziela 06.01.2019r. OBJAWIENIE PAŃSKIE

Godz. 07:00  + Małgorzatę Ilmer

 

Godz. 08:30  + Romana Łęczyńskiego

 

Godz. 10:00    + Edmunda Piotrowskiego w 4 rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka, zmarłych rodziców

 

Godz. 11:30   Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Jerzego i Danuty  Landzwojczaków, za sakrament małżeństwa,  za jego owoce,  za wszelkie otrzymane dobro i prosimy św. Józefa o stałe orędownictwo za ich sprawami o Boże błogosławieństwo dla naszych kochanych rodziców i całej rodziny – od dzieci z naszymi rodzinami

 

Godz.16:00  + Stanisławę, Henryka Kaweckich, Genowefę, Arkadiusza, Tadeusza Hermanowiczów

 

Godz. 18:00  + Jerzego Kazimierza Adamczak w IX rocznicę śmierci

 

Poniedziałek 24.12.2018 r. WIGILIA

 

Godz. 09:00     W pewnej intencji

 

Godz. 22:00   + Zygmunta Hampla, Zofię, Stanisława Wasielewskich

Godz. 24:00   1. Za parafian

 1. + Czesława, Adama Kubiaków i rodziców obu stron

 

Wtorek 25.12.2018r.  NARODZENIE PAŃSKIE - uroczystość

Godz. 08:30  + Jerzego Kazimierza Stanisława Adamczak

Godz. 10:00  + Teresę, Jana Maniów, Władysława Ptaszyńskiego

Godz. 11:30  + Stefanię, Zenona Antkowiaków, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 16:00  +Wandę Apolinarską

Godz. 18:00  + Franciszka Szymańskiego

 

Środa 26.12.2018 r.  św. Szczepana

Godz. 07:00  O dar nieba i radość życia wiecznego dla córki Hani Kurasińskiej – od mamy

 

Godz. 08:30  + Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariana, Władysława, Bogdana Sternów,
                          Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

 

Godz. 10:00  + Szczepana Perekietka, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 11:30  1.  W 30 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski
                            z prośbą o dalszą opiekę i Błogosławieństwo Boże

 1. + Annę, Wojciecha, Tadeusza Apolinarskich, Kazimierza Kucharaskiego,

                            Ewę Furmaniak, Zofię, Leona Marciniak 

 

Godz. 16:00  + Dominika Gabryela w 6 rocznice śmierci  

 

Godz. 18:00  + Szczepana, Antoninę, Józefa Olejników, Mariannę, Antoniego Wagnerów

         

                                              

Czwartek 27.12.2018r.  św. Jana apostoła i ewangelisty

Godz. 18:00 1. + Alinę Kiełczewską – od rodziny Birger

 1.    +  Stanisława Olejnika – od syna Tomasza z rodziną

 

Piątek 28.12.2018r.  Św. Młodzianków

Godz. 18:00  1. + Alinę Kiełczewską – od szwagierki Zosi z rodziną

 1. + Hannę Kurasińską – od Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”
  Grupa Tancerzy Dorosłych

 

Sobota 29.12.2018r.    

Godz. 17:00

 

Godz. 18:00

 1. + Bernarda Walkiewicza, Henryka Skrzypczaka, zmarłych z rodziny Michalaków i Walkiewiczów
 2. +  Stanisława Ratajczaka

             

Niedziela 30.12.2018r. Świetej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Godz. 07:00  

+ Feliksa Banasika – od przyjaciół

Godz. 08:30

 + Agnieszką, Jana, Helenę, Jana Leonarczyków, Wacława, Katarzynę, Józefa

    Burów

+ Barbarę Sikora

Godz. 10:00    

+ Eugeniusza Brzozowskiego z okazji imienin   

Godz. 11:30   

+ Krystynę Zielińską w II rocznicę śmierci

Godz.16:00

+ Zofię, Zenona Bajorów, Genowefę, Władysława Mazurów, zmarłych
               z rodziny Naskrętów, Olejników, Wójcików, Pawlaków, Cielebąków

Godz. 18:00  

+ Hannę Kurasińską – od syna Wo

Poniedziałek 17.12.2018 r.

 

Godz. 6:15  Roraty:  ks. Adama Skocińskiego

 

Godz. 17:30

 1. + Aleksandrę Szklarską, Mariannę, Henryka, Jana Kaczmarków – od siostry
  Elżbiety z rodziną
 2. + Franciszkę Zarabską w 5 rocznicę śmierci

 

Wtorek 18.12.2018r.

Godz. 6:15  Roraty : Podziękowanie Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą
                                  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji urodzin

Godz. 17:30

 1. + Henryka Kaźmierczaka
 2. + Stanisława Olejnika - od Ireny i Bronisława Naskręt z dziećmi

 

Środa 19.12.2018 r.

Godz. 6:15 Roraty  

 

Godz. 17:30

 1. + Stanisława Hoffmana w I rocznicę śmierci
 2. + Hannę Kurasińską – od szwagra Leonarda z rodziną

 

Czwartek 20.12.2018r.

Godz. 6:15 Roraty;  + Michała, Zofię, Jana, Stanisławę, Ignacego Cieśla, Bernarda
                                    Samoląga, zmarłych z rodziny

 

Godz. 17:30  

 1. + Augustyna Tomaszewskiego w 17 rocznicę śmierci, Anatola Szomana
  w 17 rocznicę śmierci
 2. + Stanisława Olejnika – od żony

 

 

 

Piątek 21.12.2018r.

Godz. 6:15 Roraty : + ks. Henryka Mikołajczaka

Godz. 17:30  

 1. +     Przemysława Stachowskiego w III rocznicę śmierci
 2. +  Hannę Kurasińską – od rodziny Borowskich z Wydorowa

 

Sobota 22.12.2018r.    

Godz. 17:00

+ Michalinę, Antoniego, Czesława, Adama Kubiaków, Martę, Jana Wojciechowskich

 

Godz. 18:00

 1. + Janinę Szymanowską, zmarłych z rodziny Dratwińskich
 2. +  Stefanię, Józefa Kasprzyckich

 

             

Niedziela 23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  

+ Hannę Kurasińską – od męża

Godz. 08:30

 + Stanisława Przymusa w 36 rocznicę śmierci, Stefanię, Walerego Przymusów

Godz. 10:00    

+ Elżbietę w 19 rocznicę śmierci  Bolesława Mocek, Reginę, Bolesława
              Dzięcioł, Olę Kaźmierczak     

Godz. 11:30   

+ Przemysława Stachowskiego w III rocznicę

Godz.16:00

+ Leszka Ratajczaka – od żony z córkami i ich rodzinami, zmarłych z rodziny
             Ratajczaków, Skorupińskich oraz śp. ks. Bolesława Dratwę, Alojzego
             Szymańskiego

Godz. 18:00  

+ zmarłych z rodziny Buchowskich, Franków

Poniedziałek 10.12.2018 r.

 

Godz. 6:15  Roraty:  Podziękowanie za uratowanie życia w wypadku samochodowym, z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia Lucyny

 

Godz. 17:30 1.  + Darię, Stanisława Stankowiaków, Tadeusza Kachnica i Jana Sobola

 1. + Stanisława Olejnika – od córki Hani z rodziną

 

Wtorek 11.12.2018r.

Godz. 6:15  Roraty + ks. Jerzego Juję

Godz. 17:30 1. + Krystynę Zielińską z okazji imienin

 1. + Dariusza Zimniaka, Jana Olejniczaka, zmarłych z obu stron

 

Środa 12.12.2018 r.

Godz. 6:15 Roraty  + Alicję Ziegler – od Grupy Modlitewnej ze Śmigla

 

Godz. 17:30 1+ Helenę, Antoniego Dubasów, Annę, Jana Jankowiaków

 1. + Zdzisława Kaczmarka – od córki Renaty z mężem i dziećmi

 

Czwartek 13.12.2018r. św. Łucji

Godz. 6:15 Roraty + ks. Marka Pawlaka

Godz. 17:30  1.  + Alicję  Kiełczewską – od Kacpra, Agnieszki, Pawła, Tosi Gaertig
                               z rodziną Łabęda

 1. + Romana Kubackiego – od żony z rodziną

 

Piątek 14.12.2018r. św. Jana od Krzyża

Godz. 6:15 Roraty + ks. Leona Kamińskiego

Godz. 17:30  

 1. + Zenona Paluszaka, Anielę, Władysława Michalaków, Agnieszkę, Antoniego
  Baranków
 2. + Hannę Kurasińską – od Teresy Niedźwiedzińskiej i Glinkowskich
  z Szymanowa

 

 

Sobota 15.12.2018r.    

Godz. 17:00

+ Józefa w 5 rocznicę śmierci, Krystynę Kozłowskich

Chrzest św. Aleksander Górczak

 

Godz. 18:00

 1. + Stanisława, Józefę, Marię Bartkowiaków, Genowefę, Stefana Skrobałów
 2. + Marka Jarmużka, Teodorę, Mariana Sobolewskich

 

             

Niedziela 16.12.2018r. III Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  

+ Hannę Kurasińską – od sąsiadów Talarków

Godz. 08:30

 + Tadeusza Cieśla

Godz. 10:00    

+ Pelagię, Michała Biegańskich, zmarłych rodziców obu stron         

Godz. 11:30   

+ Józefa Szawerdaka w 6 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron,
              Tadeusza Ruta

Godz.16:00

+ Kazimierza, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka
               Furmaniaków, zmarłych z rodziny Krupa

Godz. 18:00  

+ Stanisława Frąckowiaka w 4 rocznicę śmierci, rodziców obu stron

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl