20.01.2020 Poniedziałek  

Godz. 7:00 

  Godz. 18:00

 1. + Franciszka, Stanisławę Półrolniczaków, Wawrzyńca, Katarzynę Kędzierskich

21.01.2020 . Wtorek  św. Agnieszki, dz. i m.

Godz. 7:00 

Godz. 18:00

 1. + Maksymiliana Pecolda w VI rocznicę śmierci – od żony Ireny z dziećmi i ich rodzinami

 

22.01.2020 Środa 

Godz. 7:00 

 Godz. 18:00 + Jana Nowaka – od syna Andrzeja z rodziną

                       + Leszka Ratajczaka – od wnuków z okazji dnia dziadka

                      

23.01.20 Czwartek

Godz. 7:00

Godz. 18:00 +  Elżbietę Chudak w I rocznicę śmierci – od męża z rodziną

 

24.01.2020 Piątek św Franciszka Alezego, bp. i dK

Godz. 7:00

Godz. 18:00 + Edwarda Dudkowiaka z okazji Dnia Dziadka – od wnuków

 

25.01.2020  Sobota Nawrócenie św. Pawła, ap.

Godz. 16:00 Dziękczynienie za dar życia, włączenie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego
                      z okazji I rocznicy urodzin Gabrieli z prośbą o Dary Ducha Świętego, Boże
                      Błogosławieństwo, Bożej  opiece  i MB polecamy także wujka Roberta
                      Bartłomiejczaka obchodzącego 29 urodziny

Godz. 17:00 1.  + Zbigniewa Gogół – od sąsiadów

Godz. 18:00 1+ Włodzimierza Jułga – od wnuków, polecamy także Jana, Mariannę,
                                Kazimierza, Danielę, Stefana Dudkowskich

                        2 + Cecylię, Józefa, Jana Marachów

           

 

26.01.2020  III Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  + Jana Chomskiego, Pelagię, Michała Biegańskiego

 

Godz. 08:30  1.  + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

                       2   + Grzegorza Nadobnika, Józefa Nowaka, Józefa Hałupka

 

Godz. 10:00  W 23 rocznicę małżeństwa Zdzisława i Renaty dziękujemy za sakrament
                         małżeństwa, owoce tego sakramentu i prosimy o łaskę  zdrowia, opiekę św.
                         Józefa i Matki Boskiej oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                         i całej rodziny

 

Godz. 11:30  1.  Z okazji 85 rocznicy urodzin Janiny dziękujemy Panu Bogu za wszelkie okazane i odebrane dobro i prosimy o łaskę woli i sił dla życia zgodnego z Bożą Wolą oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny a dla śp. Kazimierza o dary nieba i radość życia wiecznego

 

                    

Godz. 16:00  + Franciszka Olejnika, Stanisławę Hamrol, Wiesława Baszyńskiego zmarłych
                          z rodziny Olejników i Hamrol

 

Godz. 18:00  + Stanisławę w II rocznicę śmierci Floriana Łupickich, Marię Ścigacz, Helenę, Marcina Apolinarskich

 

 

.

13.01.2020 Poniedziałek  

Godz. 7:00 

  Godz. 18:00

 1. + Marię Sadowską w XI rocznicę śmierci, Witolda Sadowskiego, zmarłych z rodziny Bertholdów i Sadowskich

 

14.01.2020 . Wtorek  

Godz. 7:00 

Godz. 18:00

 1. + Marię, Stefana Abtów
 2. + Józefa Olejnika w III rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

 

15.01.2020 Środa 

Godz. 7:00 

 Godz. 18:00 + Zbigniewa Gogół – od siostry Joanny z dziećmi

                       + Czesławę Dorsz – od syna Jana z żoną

                      

16.01.20 Czwartek

Godz. 7:00

Godz. 18:00 +  Wandę Kluczyńską – od syna Andrzeja z rodziną

 

17.01.2020 Piątek św Antoniego

Godz. 7:00

Godz. 18:00 + ks. prałata Władysława Swobodę

 

18.01.2020  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Iwonę Łuczak w VIII rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Koniecznych,

                             Łuczaków i Jakubowskich

                      2  +  Ireneusza Kucnera, zmarłych z rodziny Kucnerów, Gertrudę, Mariana

                              Stanków

 

Godz. 18:00 1+ Jana Moszaka w VI rocznicę śmierci

                     2 + Zbigniewa Gogół – od Gabrieli i Michała z rodziną

           

 

19.01.2020  II Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  + Jerzego Stanisława Antoninę Adamczak

 

Godz. 08:30  + Irenę, Andrzeja, Ludwika Kicińskich, Łucję Łabszyn, zmarłych z rodziny Kicińskich, Szczepaniaków, Ratajczaków, Jana Chomskiego

 

Godz. 10:00  1. Z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa Stanisława i Marii dziękujemy Panu Bogu za wspólnie przeżyte lata, za owoc tego okresu, szczególnie prosimy o dary nieba dla Stanisława a dla Moniki o dary Ducha św. o dar umiejętności i mądrości na czas zdawania matury  i na każdy dzień dorosłego życia

                        2   Z okazji Dnia Babci i Dziadka dziękujemy Panu Bogu za nasze Babcie i Dziadków Genowefę Hanuszewską, Zofię Jakobsze Józefa Dekiert i Tomasza Jakobsze i prosimy dla nich  o radość wieczną

 

Godz. 11:30  1. W XXV rocznicę ślubu Jerzego i Marioli dziękujemy za dar utworzenia rodziny, za wszystkie dobra z sakramentu małżeństwa wypływające i prosimy Matkę Bożą Pięknej Miłości o wspieranie naszych Jubilatów w wypełnianiu Woli Bożej i zgodnego życia według jej założeń a dla zmarłych rodziców obu stron prosimy o dary nieba

           2 + Tadeusza Mendla w 30 dzień po śmierci – od rodziny 

                    

Godz. 16:00  +  Władysława Szejna, Halinę, Kazimierza Kwaśniewskich, Zenona, Michała Łupickich

 

Godz. 18:00  + Zbigniewa Gogół – od syna Daniela z żoną i wnuczką

 

.

06.01.2020 Poniedziałek  Objawienie Pańskie

Godz. 7:00  + Małgorzatę Ilmer

 

Godz. 8:30  + Pelagię, Franciszka Sarbaków, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 10:00 + Lilianę Staniek z prośbą o radość nieba oraz Boże Błogosławieństwo i opiekę nad całą rodziną – od sąsiadów z klatki

 

Godz. 11:30 + Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków, Anielę, Józefa Jurga, Bolesława
                         Beba,  Gabryelę Matalewicz,  Michała Kędziora

 

Godz. 16:00 + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Urszulę,
                        Jerzego Kotewicz, Leona Buchwalda, zmarłych z rodziny

 

  Godz. 18:00

 1. + Kazimierę, Jerzego Bremborowicz, Jana, Bronisława, Leszka Stróżyków

 

07.01.2020 . Wtorek  

Godz. 7:00  + Halinę Hoffmann

 

Godz. 18:00

 1. + Krystynę Czech w 30 dzień po śmierci – od brata Bogdana z rodziną

 

08.01.2020 Środa 

Godz. 7:00  +  Romualda Smirnowa

 

 Godz. 18:00 + Wandę Przybyła – od córki Heni z rodziną

                      

09.01.20 Czwartek

Godz. 7:00 + Halinę Hoffmann – od Justyny i Łukasza Pawlickich

 

Godz. 18:00 +  Jana Nowaka + od córki Anny z rodziną 

 

10.01.2020 Piątek

Godz. 7:00 + Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Katarzynę, Jana Kędzierskich,
                       Cecylię, Czesława Michalaków, Zofię, Maksymiliana Hetmańskich

 

Godz. 18:00 + Marka Augustyńskiego – od Grażyny Sroczyńskiej z rodzina z Wydorowa

 

11.01.2020  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Andrzeja w 10 rocznicę śmierci, Henryka Lisiewiczów, Helenę, Czesława, Dariusza , Błażeja Tajchertów, Helenę Miller, Teodozję Tylicką

                     2  + Wiesława, Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów, Krzysztofa Sobierajewicza

               

Godz. 18:00 1+ Stanisławę, Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch

                     2 + Zbigniewa Gogół – od Gabrieli i Michała z rodziną

           

 

12.01.2020  Niedziela Chrzest Pański – Koniec Okresu Narodzenia Pańskiego

 

Godz. 07:00  + Jerzego Adamczaka w IX rocznicę śmierci

 

Godz. 08:30  + Franciszka w XXI rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława, Annę Szczepaniaków

 

Godz. 10:00  1.+ Edmunda Piotrowskiego w V rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka,, zmarłych rodziców

                        2  + Bronisławę Majorek w III rocznice śmierci, Lucjannę Sobierajską, zmarłych z rodziny Maćkowiaków, Nowaków, Leśniczaków i Sobierajskich

 

Godz. 11:30  + Mariannę, Henryka, Jana Kaczmarków, Aleksandrę Szklarską z okazji imienin

                      

Godz. 16:00  +  Henryka Wasielewskiego w IX rocznicę śmierci – od syna Eugeniusza z rodziną

 

Godz. 18:00  + Franciszka, Janinę, Tomasza Kiąców, Krystynę, Mariana Nowaków

30.12.2019 Poniedziałek  6 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

  Godz. 18:00

 1. + Zygfryda Bertholda – od syna Andrzeja z żoną i rodziną
 2. + Irenę Lorkiewicz w 10 rocznicę śmierci – od Agnieszki z rodziną

 

31.12.2019 . Wtorek  7 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

Godz. 16:00

 1. + Eugeniusza Koniecznego
 2. + Adama Juma – od syna Roberta z rodziną

 

 

01.01.2020 Środa   Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 8:30  + Arletę Rozwalka – od sąsiadów

 

Godz. 10:00 + Wandę Kluczyńską – od córki Grażyny z rodziną

 

Godz. 11:30  + Henryka Grzelaka

 

  Godz. 16:00 1. + Alinę z okazji imienin i Małgorzatę Kiełczewskie – od męża i córek

              2 + Franciszkę, Mieczysława Smelkowskich z prośbą o radość wieczną, wiele                                      

                              łask Bożych dla rodziny

 

 Godz. 18:00 + Jana, Zbigniewę Nowak – od córek Beaty i Zofii z rodzinami

 

02.01.20 Czwartek  św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu bpp. I ddK I czwartek m-ca

Godz. 18:00 + Wandę Przybyła – od XXIV Róży Matek

   

03.01.2020 Piątek I piątek miesiąca

Godz. 16:00 + Marię, Wojciecha, Macieja Psarskich

 

Godz. 18:00 + Janinę, Sylwina Spławskich w I rocznicę śmierci

          

 

 

04.01.2020  Sobota I sobota miesiąca

Godz. 9:00 + Jana, Stanisławę Firlej, Wandę, Alfonsa Jurdeczków z prośbą o pełnię Miłosierdzia Bożego także dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących

 

Godz. 17:00 1.  + Janinę w 35 rocznicę śmierci, Henryka Dudzińskich, Marię, Antoniego Fornalików, Tadeusza, Stanisława Figlarz

               

Godz. 18:00 1+ Grażynę w I rocznicę śmierci, Stefana Wieczorków

                     2 + Stanisława Ratajczaka, zmarłych z rodziny

           

 

05.01.2020  Niedziela 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 

Godz. 07:00  + Cecylię Stankowiak – od syna Andrzeja z rodziną

 

Godz. 08:30  + Teodora Roszkowiak w I rocznicę śmierci, Jaromira Furmaniaka, zmarłych z rodziny Roszkowiak i Senfleben

 

Godz. 10:00  + Zmarłych z rodziny Bojanowskich

 

Godz. 11:30  + Bronisława Bertholda w I rocznice śmierci – od zony i syna Marka z rodziną

             Chrzest św. Antoni Kozak, Natalia Stanek

                      

Godz. 16:00  +  Wandę Przybyła – od wnuków z rodzinami

 

 

.

Godz. 18:00  + Zbigniewa Gogół – od żony

23.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 + Stefana Pargosa

  Godz. 17:30

 1. + Małgorzatę Jakubowską w II rocznicę śmierci, Annę, Franciszka , Eleonorę,
  Bożenę  Jakubowskich, zmarłych z rodziny Jakubowskich,

 

24.12.2019 . Wtorek - Wigilia

Godz. 09:00 1. + Wiktora Pawlaka, Aleksandrę, Stanisława Cylków, Walentynę Pawlak,
                              Henryka Tambora, Ireneusza, Różę, Pawła

                     2.

 

  Godz. 22:00

 1. + Wiktorię, Franciszka Kruków, Cecylię, Jadwigę, Szczepana, Alojzego, Jana

 

Godz. 24:00

 1. Za parafian
 2. + Czesława, Adama Kubiaków, rodziców obu stron

 

 

25.12.2019 Środa Narodzenie Pańskie

Godz. 8:30  + Dariusza Tajcherta – od mieszkańców z ul. Prusa

 

Godz. 10:00 + Jerzego Stanisława Adamczak

 

Godz. 11:30  + Stanisława Przymusa w 37 rocznice śmierci, Stefanie, Waleriana Przymusów

 

  Godz. 16:00 +Aleksandra Trowskiego w I rocznicę śmierci – od zony Bożeny z dziećmi
                           i wnuków

 

 Godz. 18:00 + Kazimierza Durka – od syna Marka z rodziną

 

 

 26.12.2019  Czwartek  św. Szczepana pierwszego męczennika

Godz. 07:00

 

  Godz. 08:30 1  + Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariana, Bogdana Sternów, Katarzynę,
                               Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

                       2 + Jana, Pelagię, Pawła Trowskich, Sławomira, Kazimierza Rejno, Kazimierza,
                            Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00  + Szczepana Perekietka, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 11:30 1 + Dominika Gabryela w VII rocznicę śmierci

Chrzest św. Marcel Dudziak

 

Godz. 16:00 + Jerzego Marciniaka, polecamy także Bożemu Miłosierdziu prosząc o dar
                           radości życia wiecznego dla wysokiej zacności rodziców zmarłego Jerzego:
                           Szczepana, Pelagię , Jana Marciniaków,  oraz Zbigniewa, Teresę, Helenę,
                           Floriana, Gertrudę, Antoniego

        2   + Agnieszkę, Jana, Helenę, Jana Leonarczyków, Wacława, Katarzynę Bura

 

Godz. 18:00 + Szczepana, Antoninę, Józefa Olejników, Mariannę, Antoniego Wagnerów

          

27.12.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Kamilię Rosadzińską – od sąsiadów

          2   + Mariana Stanka – od sasiadów

 

28.12.2019  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Zygfryda Bertholda – od żony

                      2  +  Eugeniusza Szczerbala – od syna Piotra z rodziną

 

Godz. 18:00 1+  Stefanię, Zenona Antkowiak, zmarłych z rodziny, ks. Zygmunta Bartkowiaka

 

           

 

29.12.2019  Niedziela Świetej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

 

Godz. 07:00  Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Justyny i Tomasza, dziękujemy za wszelkie
                      otrzymane łaski, za rodzinę i prosimy św. Józefa  o stałe orędowanie za nami
                      i wypraszanie łaski zdrowia, radości i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                      i całej rodziny

 

Godz. 08:30    Z okazji 12 rocznicy ślubu Adama i Kariny dziękujemy za sakrament
                         małżeństwa, jego owoce i prosimy o stale ubogacanie naszej miłości i laskę
                         zdrowia i opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i ich
                         najbliższych

 

Godz. 10:00 1+ Wandę Apolinarską w VI rocznicę śmierci

                      2 + Marię Okoniewską – od Marzeny i Zbyszka z rodziną

 

Godz. 11:30   + Dariusza Tajcherta – od sąsiadów z ulicy Prusa

                      

Godz. 16:00  +  Bogdana Różańskiego w I rocznicę śmierci, Kazimierza Makowca

 

Godz. 18:00      +  Eugeniusza Brzozowskiego z okazji imienin, Zbigniewa Węcławiaka

           

 

 

16.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 +  Jadwigę, Hipolita Ciekotów

  Godz. 17:30

 1. + Cecylię Glapę – od wnuków i prawnuków
 2. + Józefa, Felicję Cichoszewskich

 

17.12.2019 . Wtorek

Godz. 06:15  + ks. Henryka Rękosia

  Godz. 17:30

 1. + Edwarda Dudkowiaka w I rocznicę śmierci
 2. + Mariana Stanka – od synów z rodzinami

 

18.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + ks. Aleksandra Raweckiego

Godz. 17:30

 1. + Urszulę Filipowicz – od syna Waldemara z rodziną
 2. + Zygfryda Bertholda – od syna Zenona z żoną i dziećmi

 

19.12.2019  Czwartek

Godz. 06:15 + Ks. Henryka Mikołajczyka

  Godz. 17:30

 1. + Stanisława, Kazimierę Hoffmannów
 2. + Dariusza Zimniaka, Jana, Zbigniewa Olejniczak

 

20.12.2019 Piątek

Godz. 06:15  + ks. Tomasza Maćkowiaka

Godz. 16:30 (Św. Wita) + Weronikę, Franciszka Schirmerów, Zygmunta Nowaka, Marię,
                                             Piotra Szczepaniaków

Godz. 17:30

 1. + Elżbietę w XX rocznicę śmierci Bolesława Mocków, Reginę, Bolesława Dzięciołów, Tomasza Mocka, Olę Kaźmierczak

          2 + Dariusza Tajcherta – od koleżanek i kolegów z rocznika 1977

 

 

21.12.2019  Sobota

 

Godz. 17:00 1.  + Franciszka Lorenca, Radosława Wojciechowskiego, Zofię Przybylską,
                              Martę, Jana, Andrzeja Wojciechowskich, zmarłych z rodziny  
                              Wojciechowskich, Spławskich, Lorenców

                      2 + Stefanię, Józefa Kasprzyckich

 

                       Chrzest św. Alan Wojtera

 

Godz. 18:00 1. + zmarłych z rodziny Buchowskich, Franków, Domagałów

 1. +Pelagię, Michała Biegańskich, zmarłych rodziców obu stron

 

22.12.2019  Niedziela IV Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  + Annę Augustyniak – od siostry Bożeny z rodziną

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00 1  Podziękowanie MB za odebrane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

 

Godz. 11:30 1.  + Janinę Szymanowską, zmarłych z rodziny Dratwińskich

                      2  + Przemysława Stachowskiego w IV rocznice śmierci, Władysława, Stefanię
                             Walkowiaków

 

Godz. 16:00  +  Leszka Ratajczaka

 

Godz. 18:00    1   + zmarłych z rodziny Ciecińskich, Balcerów

                         2  + Mirosławę Słodzinkę – od szwagra Andrzeja z zoną. Dziećmi i ich rodzinami

           

09.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 +  ks. Stefana Dudziaka

  Godz. 17:30

 1. + Dariusza Tajcherta – od rodziców i koleżanek i kolegów z klasy 3D
 2. + Cecylię Glapa – od sąsiadów

 

10.12.2019 . Wtorek

Godz. 06:15  + Helenę, Tadeusza Koba

  Godz. 17:30

 1. + Cecylię w 7 dzień po śmierci, Stanisława, Darię, Stankowiaków, Tadeusza Kachnica, Jana Sobola
 2. + Sylwię Boroń – od brata Artura z rodziną

 

11.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + Ks. Kazimierza Kubala

Godz. 17:30

 1. + Zygmunta Szczepaniaka, rodziców obu stron, Irenę, Jana Kozłowskich, Franciszka Ratajczaka
 2. + Dariusza Tajcherta – od babci Józefy z rodziną

12.12.2019  Czwartek

Godz. 06:15 + Ks. Michała Maciołka

  Godz. 17:30

 1. + Eugeniusza Szczerbala – od przyjaciół Łucji Przybyłek i Borkowskich
 2. + Wiesława Stama – od rodziny Makowskich

13.12.2019 Piątek św. Łucji, dz. i m.

Godz. 06:15  1.+ Stanisława Pioterka

                      2 + Halinę Hoffmann – od ks. proboszcza

Godz. 17:30

 1. Z podziękowaniem za zdrowie i opatrzność Bożą w 50 rocznicę urodzin z
            prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo na dalsze lata dla Jubilata i całej
            rodziny, prosimy także o szczęśliwe rozwiązanie dla matki i dziecka

          2 + Stanisławę, Edwarda Szawułów, Marię, Wacława Galimskich

 

 

14.12.2019  Sobota św. Jana od Krzyża

 

Godz. 17:00 1.  Z okazji 70 rocznicy urodzin Mieczysława z podziękowaniem za zdrowie,
                       Bożą opatrzność z prośbą o opiekę MB, wyjednanie łaski zdrowia i Boże
                       błogosławieństwo za kolejne lata dla Jubilata i całej rodziny – od żony Haliny
                       z dziećmi i ich rodzinami

 

 1. + Eugeniusza w 20 rocznicę śmierci, Wiesława, Halinę, Zenona  Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów, Jadwigę, Stanisława Piskorek

 

Godz. 18:00 1. + Cecylię, Wojciecha Szymanowskich, zmarłych z rodziny

 1. + Janinę Pelec w 30 dzień po śmierci – od męża i synów z rodzinami

 

15.12.2019  Niedziela II Niedziela Adwentu

 

Godz. 07:00  + Leszka Stróżyka

 

Godz. 08:30   + Tadeusza Cieśla

 

Godz. 10:00 + Franciszka, Andrzeja, Adama, Stanisławę Nowaków, Władysławę, Amelię Nowaków

 

Godz. 11:30 1.    + Marię, Czesława, Hieronima, Mariana, Wojciecha, Huberta Samolów,
                             Marię, Franciszka, Władysława, Zenona Dolczewskich

                      2  + Dariusza Tajcherta – od chrzestnej z rodziną

 

Godz. 16:00  +  Marka Jarmużka, Teodorę, Mariana Sobolewskich, Irenę, Kazimierza
                           Jarmużków

 

Godz. 18:00    + Kazimierę, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków, zmarłych z rodziny Krupa

           

 

.

02.12.2019 Poniedziałek

Godz. 6:15 + Wiktorię, Wojciecha Półrolniczaków, zmarłych z rodziny

  Godz. 17:30

 1. + Kamilię Rasadzińską – od teściowej
 2. + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 

03.12.2019 . Wtorek

Godz. 6:15 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Reginy

  Godz. 17:30

 1. + Mariannę, Jana Kaźmierczak, Franciszka Marciniaka
 2. + Dariusza Tajcherta – od Emilii i Ewy z rodziną

 

04.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + Ks. Władysława Kasprzaka

Godz. 17:30

 1. + Alojzego, Stanisławę Biegańskich
 2. + Teresę, Jana Mania, Władysława Ptaszyńskiego

 

05.12.2019  Czwartek I czwartek miesiaca

Godz. 6:15 + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, zmarłych z rodziny Kędzierskich

  Godz. 17:30

 1. + Urszulę Filipowicz – od córki Karoliny z mężem
 2. + Czesławę Brzozowską – od syna Bogdana z rodziną

 

 

06.12.2019 Piątek I piątek miesiaca

Godz. 6;15 + ks. Wojciecha Murkowskiego

Godz. 16:00 + Cecylię Glapiak – od sąsiadów

Godz. 17:30

 1. +Zenona Paluszaka, Anielę, Władysława Michalaków, Agnieszkę, Antoniego Baranek
 2. + Marię Jurga – od wnuka Kacpra

 

 

 

07.12.2019  Sobota I sobota miesiaca

Godz. 9:00

 

Godz. 15:00 Chrzest św.  Jan, Franciszek Karwatka, Gabriela Styzińska

 

Godz. 16:30 Chrzest

 

Godz. 17:00

 1. Dziękczynienie za 55 lat małżeństwa Haliny i Stanisława, za kochana rodzinę, za wszelkie odebrane łaski i prosimy o łaskę silnej woli trwania w Chrystusowej wspólnocie, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Z podziękowaniem za 80 lat życia Marii, za wszelkie okazane i odebrane łaski z prośba o łaskę zdrowia, opiekę MBNP i Boże Błogosławieństwo

 

Godz. 18:00

 1. Z okazji 120 lecia Kola Pszczelarzy w Śmiglu dziękujemy za wszelkie dobro i łaski nam okazane i prosimy o dary nieba dla zmarłych pszczelarzy a dla żyjących o łaskę zdrowia i sił dla czynienia dobra natomiast św. Ambrożego prosimy o stałe orędowanie za naszymi sprawami
 2. + Jerzego, Kaczmarka, Stanisławę, Apolonie, Halinę, Marię, Piotra, Edmunda, Stefana, ks. Floriana Szymańskich, Zbigniewa Królika

 

 

08.12.2019  Niedziela II Niedziela Adwentu

 

Godz. 7:00  .+ Aleksandrę Szklarską – od syna z rodziną

 

Godz. 8:30   + Gabrielę Styzińską, zmarłych z rodziny Styzińskich, Franciszkę, Tadeusza, Marię, Wiktora Zarabskich, zmarłych z rodziny Zarabskich, Marię Kaczmarek

 

Godz. 10:00 +  Stanisława Tomowiaka w 12 rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30     + Stanisławę, Jana Szajek, Kamilię Rosadzińską , zmarłych z rodziny
                             Szajków i Migdałków

     


                      Chrzest św. Julia Bednarek, Grzegorz Klecha

 

Godz. 16:00  +  Marię, Henryka Koteckich, zmarłych z rodziny Koteckich i Jazych 

                       

Godz. 18:00   1.+  Eugeniusza Brzozowskiego w VIII rocznicę śmierci

            2  + Andrzeja  w XV ricznicę śmierci, Mariannę w V rocznicę śmierci    Szmytowiczów, Gabrielę, Ludwika Nowaków, zmarłych z obu stron

 

 

.

25.11.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

 1. + Jerzego w I rocznicę śmierci Feliksa Krystków
 2. + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Karpińskich z Targowiska

 

26.11.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

 1. + Czesława Jankowskiego – od siostry Krystyny z mężem i rodziną
 2. + Urszulę Filipowicz – od Firmy Kowalski z Nietążkowa

 

27.11.2019 Środa

Godz. 18:00

 1. + Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka, w VI rocznicę śmierci – od Wspólnoty Różańca Świętego
 2. + Teresę Szymańska w I rocznicę śmierci

 

28.11.2019  Czwartek

  Godz. 18:00

 1. + Cecylię Glapa – od dzieci
 2. + Dariusza i Błażeja Tajchertów – od Piotra i Jarka z rodzinami

 

 

29.11.2019 Piątek  

Godz. 18:00

 1. + Wojciecha Kokornaczyka – od szwagierki Heni z rodzina
 2. + Janinę, Feliksa Kaczmar

 

30.11.2019  Sobota św. Andrzeja ap.

Godz. 16:00 Z okazji I rocznicy urodzin Aleksandra dziękujemy za dar życia przyjęcie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego i prosimy o dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo dla Aleksandra, rodziców, rodziców chrzestnych i najbliższych

 

Godz. 17:00

 1. + Teresę Jankowską z prośbą o radość życia wiecznego – od mieszkańców bloku 26
       przy ul Szkolnej w Starym Bojanowie
 2. + Teodozje Tylicką

 

Godz. 18:00

 1. + Pelagię Zimniak
 2. + Hieronima Klecha – od żony z dziećmi i ich rodzinami

 

01.12.2019  Niedziela I Niedziela Adwentu

 

Godz. 7:00  .+ Zofię Jakobsze – od wnuka Roberta z rodziną

 

Godz. 8:30   + Zofię, Ignacego Ciesielskich

 

Godz. 10:00 +  Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Górnych

 

Godz. 11:30 1  + Mariana Jagodzika i zmarłych z rodziny  

                      2  + Eugeniusza Szczerbala – od syna Zbigniewa z rodziną


                      Chrzest św. Zuzanna Mocek

 

Godz. 16:00  +  Stefana Kozłowskiego w 17 rocznicę śmierci, Hieronima, Stanisława
                            Kozłowskich, zmarłych z rodziny Kozłowskich i Lemańskich  

                       

Godz. 18:00   +  Kazimierza Durka, Janusza Słomińskiego

 

18.11.2019 Poniedziałek bł. Karoliny Kózkówny dz. i m.

Godz. 18:00

 1. + Wandę, Zofię, Wacława Handke
 2. + Elżbietę Napierała – od siostry

 

19.11.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

 1. + Eugeniusza Koniecznego
 2. + Floriana Wieczorka w I rocznicę śmierci – od żony

 

20.11.2019 Środa, św. Rafała Kalinowskiego, pr.

Godz. 18:00

 1. + Antoniego Kozaka w III rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków i Kozaków
 2. + Marię, Jadwigę, Antoniego, Stefana Nadolnych, Władysława Grochowego

 

21.11.2019  Czwartek, Ofiarowanie NMP

  Godz. 18:00

 1. W 44 rocznicę Eugeniusza i Heleny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
  o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Podziękowanie za wszelkie łaski prosząc o zdrowie i błogosławieństwo

    dla całej rodziny

 1. + Janusza Słomińskiego

 

22.11.2019 Piątek  św. Cecyli, dz. i m.

Godz. 15:00 Ślub

Godz. 18:00

 1. + Jarosława, Henryka Czyżewskich, Joannę, Feliksa Bukowskich, Ryszarda Wróbla, Marię Jurga
 2. Z podziękowaniem w 70 rocznicę urodzin Waleriana za wszelkie odebrane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny.

 

 

23.11.2019  Sobota

Godz. 16:00 Chrzest św. Maria

 

Godz. 17:00

 1. + Janinę w VII rocznicę śmierci Czesława Szymlet
 2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Marii dziękujemy Panu Bogu za przeżyte lata, odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MBNP i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i jej najbliższych

 

Godz. 18:00

 1. + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczak, Salomeę, Władysława Irenę Ławniczak, Jana Moszaka, Edwarda Grześkowiaka, Tadeusza Bożka
 2. + Eleonorę w V rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, Mariannę Prajs, Piotra Wojciechowskiego, ks. kan. Zygmunta Bartkowiaka

 

 

24.11.2019  Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Godz. 7:00   1. Dziękczynienie za 3 rocznicę urodzin Antoniny, za wniesioną radość do    
                         rodziny i prosimy o dary Ducha św. łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
                         i Boże błogosławieństwo.

 1. Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Kazimierza i Zofii za wspaniałą rodzinę
               za wszelkie odebrane łaski. Prosimy o łaskę zdrowia, opiekę Matki
               Najświętszej na dalsze lata, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej
               rodziny

 

Godz. 8:30  + Zofię w XIV rocznicę śmierci, Ignacego Ciesielskich

 

Godz. 10:00 1. +  Józefę, Annę, Franciszka Szczepaniaków, zmarłych z rodziny Ratajczaków i Kicińskich

 •             2. + Czesławę Brzozowską – od córki Iwony z rodziną

 Godz. 11:30    Z okazji święta patronalnego św. Cecylii, Towarzystwo Śpiewu Harmonia
                        w Śmiglu dziękuje Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwo, polecamy   
                        dalszej Bożej opiece śpiewaków, dyrygentów, i osoby wspierające,
                        wspominamy osoby zmarłe w 2019 roku prosząc Boga o radość nieba dla:
                        śp. Jana Bobowskiego, Irenę Kaźmierczak , Zbigniewa Klecha, Halinę
                        Nowak, Władysława Stachowiaka, Janinę Urbaniak

 

Godz. 16:00 1. +  Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława
                              Zalesińskiego, zmarłych z rodziny Sobolewskich i Błocianów

 1. W 97 rocznicę urodzin Cecylii składamy podziękowanie za wszelkie dobro
                 i otrzymane łaski i prosimy i zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki
                 i Jej najbliższych
                            

Godz. 18:00   + Janinę, Jana Kurasińskich, Jerzego Kurzawę, Gertrudę, Franciszka Małolepszych, Antoniego, Jadwigę Kurasińskich

 

 

 

 

 

11.11.2019 Poniedziałek św. Marcina z Tours, bp.

Godz. 7:00

 1. + Tadeusza Jankowskiego w XXIII rocznicę śmierci, Czesławę Jankowską

Godz. 8:30

 1. + Marcina Maja

Godz. 16:00

           Za Ojczyznę

Godz. 18:00

 1. + Irenę Ludwiczak – od Jadwigi Małek i rodziny Maślankiewiczów
 2. + Czesławę Brzozowską – od wnuka Michała z rodziną

 

12.11.2019 . Wtorek, św. Jozafata, bp. i m

  Godz. 18:00

 1. W 25 rocznicę ślubu Ireny i Arkadiusza składamy dziękczynienie za sakrament małżeństwa, jego owoce i prosimy o łaskę umiejętności dla ciągłego budowania
  i strzeżenia rodzinnego domu na fundamencie Miłości Najwyższej, prosimy o zdrowie
  i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. + Floriana Wieczorka w I rocznicę śmierci – od żony

 

13.11.2019 Środa, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I mm. Polski

Godz. 18:00

 1. + Stanisławę Włoch, zmarłych z rodziny: Strzelczyków, Włochów, Doszów i Walochów
 2. + Bolesława w XV rocznicę śmierci Elżbietę Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł,
            Tomasza Mocek, Olę Kaźmierczak

 

14.11.2019  Czwartek  

  Godz. 18:00

 1. + Jadwigę Sobańską w i rocznicę śmierci – od córek z rodzinami
 2. + Marię w I rocznicę śmierci, Stanisława Bartkowiaków

 

15.11.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Wojciecha Kokornaczyka – od szwagra Ryszarda z rodziną
 2. + Eugeniusza Szczerbala – od Elżbietki, Ireny, Stasi, Jasia, Andrzeja, Teresy z rodzin.

 

16.11.2019  Sobota

Godz. 17:00

 1. + Eugeniusza Szczerbala – od córki Małgorzaty z rodziną
 2. + Łucję w IX rocznicę śmierci, Jana Kasperskich

Godz. 18:00

 1. Dziękczynienie za 45 lat małżeństwa, za wszelkie otrzymane łaski i prosimy o łaskę wytrwałości dla dalszego życia zgodnego z wolą Bożą.
 2. + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny

 

17.11.2019  33 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Józefa Szawerdaka w VII rocznicę śmierci, Tadeusza Ruta , zmarłych z rodziny

 

Godz. 8:30  Z okazji 30 rocznicy ślubu Sylwestra i Donaty składamy podziękowanie za
                    dotychczasowe łaski, szczególnie za rodzinę i prosimy św. Józefa o stałe
                    orędowanie za naszą rodziną, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                    i najbliższych

 

Godz. 10:00 1 +  Stanisławę Zimniak w III rocznicę Czesława, Jerzego Zimniaków śmierci

 1.   + Stanisława Adamczaka w I rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30    + Helenę, Waleriana Marciniaków

 

Godz. 16:00 1. +  Floriana Wieczorka – od syna Marka z żoną i synami

          2  +   Grzegorza Szczepaniaka
                          

Godz. 18:00   + Pelagię Rzyską w II rocznice śmierci, Edmunda Rzyskiego, Andrzeja Jankowskiego

Msze święte od poniedziałku do piątku w kościele św. Wita

04.11.2019 Poniedziałek św. Karola Boromeusza, bp.

Godz. 18:00

 1. + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Koteras
 2. + Genowefę Andrzejewska – od wnuka Piotra z rodziną

 

05.11.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

 1. + Elżbietę Chudak z okazji imienin – od męża z rodziną
 2. + Urszulę Filipowicz – od wnuka Jakuba z rodziną

 

06.11.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. + Józefę, Stefana Kostrzewów, Pelagię, Antoniego, Kazimierza, Tadeusza Ratajczaków, Stanisława Panasiuka, Eugeniusza Szczerbala

   2 +  Irenę Ludwiczak – od I Róży Matek

 

07.11.2019  Czwartek  

Godz. 18:00

 1. + Kamilię Rosadzińską – od Edka i Janki z rodziną
 2. + Irenę Kaźmierczak – od wnuków, Darka, Izy i Oli wraz z prawnukami

 

08.11.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Mirosławę, Jana, Jerzego, Henryka, Olę Kaźmierczaków
 2. + Kamilię Rosadzińską - od mamy

 

09.11.2019  Sobota Rocznica Poswięcenia Bazyliki Laterańskiej

Godz. 17:00

 1. + Czesławę Brzozowską – od wnuczki Agnieszki z rodziną
 2. + Franciszkę, Ludwika, Henryka, Ludwika Kubiaków

Godz. 18:00

 1. + Henryka Mikołajczaka, Helenę, Mariana Ratajczaków
 2. +

 

10.11.2019  32 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Sabinę Tomasik w I rocznicę śmierci – od synów z rodzinami

 

Godz. 8:30   + ks. Radcę Stanisława Nowaka, ks. prałata Władysława Swobodę, ks.
                      proboszcza Stefana Dudziaka, ks. kanonika proboszcza Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 10:00 1 +  Helenę, Czesława Ilmerów, Elżbietę Frąckowiak

 1.   Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Hieronima i Hanny, za utworzoną rodzinę, za wszelkie odebrane dobro i prosimy św. Józefa o opiekę na nasza rodziną, o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i najbliższych

 

Godz. 11:30 1.  + Zofię w XI rocznicę śmierci Ludwika Szaferskich, Andrzeja Wolsztyńskiego

           2 + Bernarda Walkiewicza, Henryka Skrzypczaka, zmarłych z rodziny

                 Michalaków i Walkiewiczów

 

Godz. 16:00 1. +  Feliksa Tramowskiego, rodziców obu stron – od żony z dziećmi
                              i ich rodzinami

          2  + Stanisława Kostrzewa, Stanisławę, Jana Flisikowskich
                          

Godz. 18:00   +

 

28.10.2019 Poniedziałek św. app. Szymona i Judy Tadeusza

Godz. 18:00

1.     + Franciszkę w VIII rocznicę śmierci Romana Nadobnych

2.     + Zofię Sobańską od bratowej Teresy z dziećmi oraz śp. Bernarda Michalskiego

29.10.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

1.   + Jadwigę, Leona, Ewarysta Kasperskich, Andrzeja Olejnika

2.  +  

30.10.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. + Henryka Kaźmierczaka w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

   2 +  Teresę Jankowską – od rodziny Budzyńskich z Bucza

31.10.2019  Czwartek  

Msza św. w kościele św. Wita o godz. 17:00

Godz. 17:00

1. +  Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

2. +  Wojciecha Kokornaczyka – od chrześniaka Daniela z żoną

 

01.11.2019 Piątek Wszystkich Świętych

w kościele Farnym

Godz. 7:00   + Marię, Leona, Józefa Rajewskich

Godz. 8:30   + Mariana Szlafka w 13 rocznicę śmierci

Godz. 10:00 + Jerzego Stanisława Adamczak, zmarłych z rodziny

 

w kościele św. Wita

Godz. 08:30 + Elżbietę Chudak, rodziców z obu stron

Godz. 10:00

 

Godz. 14:00  + Za parafian

  + Marię, Władysława Krawczyków, Longinę, Jana, Romana Łęczyńskich,
               Marianne, Piotra Zieglerów

 

02.11.2019  Sobota Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Msze św. w kościele św. Wita

Godz. 9:00 + Walerię Skrzypczak

Godz. 10:00 + Annę, Henryka Bajon, zmarłych z rodziny Bajonów i Rzeźników

 

Msze św. w kościele Farnym

Godz. 16:30

1.     + Urszulę Filipowicz – od rodziny Szulców

2.     + Zmarłych mieszkańców Bruszczewa

Godz. 18:00

1.     + Z rodziny Psarskich, Bronikowskich, Cybulskich, Łukomskich, Nieniewskich, Śliwińskich i Majewskich

2.     +  Gertrudę, Bernarda, Jana Humerczyków, Marie, Stefana Wawrzynowskich, Bogusławę, Kazimierza Nowaków, Teresę, Antoniego Walkowiak, Wiesława Stama

 

03.11.2019  31 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Kamilię Rosadzińską – od dzieci z rodzinami

 

Godz. 8:30   + Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 10:00 1 +  Edmunda Piotrowskiego, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka, zmarłych rodziców

                      2  + Krzysztofa w XVI rocznicę, Gertrudę w IX rocznicę, Józefa w XXII rocznice śmierci Klabów, zmarłych z rodziny Ratajczaków

 

Godz. 11:30 1.  + Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny
                                       Kaźmierczaków, Bendowskich, Budzińskich, Woźnych

           2  + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Kożyczaków

 

Godz. 16:00  +  Franciszka Apolinarskiego w XI  rocznicę śmierci i zm. rodz. z obu stron
                          

Godz. 18:00   + Jana, Mariannę Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny

 

21.10.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Hannę Kurasińską w I rocznice śmierci

2.     + Waleriana Nowaka w 17 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Nowaków,     
    Kasprowiaków, Skorackich z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie.

 

22.10.2019 . Wtorek św. Jana Pawła II, pap.

  Godz. 18:00

1.   + Jana, Hannę Tomaszewskich – od rodziny Bertholdów z Kleczewa

2.  +  Stanisława Olejnika w I rocznicę śmierci – od żony z rodziną

 

23.10.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. W 80 rocznicę drugiego rozstrzelania grupy mieszkańców gminy i miasta Śmigla 
       na śmigielskim rynku, prosząc o wieczne dary nieba dla ofiar tego mordu a dla żyjących
       o miłość pokoju i zgodę między narodami

   2 + Zdzisława Kaczmarka w I rocznicę śmierci

 

24.10.2019  Czwartek  

Godz. 18:00

1. + Henryka, Józefa, Władysławę Dworczak, Stanisława Paula, Stefanię, Edmunda
         Majorek

2. + Gertrudę, Błażeja, Edwarda, Dudkowiaków, Stanisława, Paula, Henryka Dworczaka,
       Dariusza Tajcherta

 

25.10.2019 Piątek

Godz. 18:00

1.     + Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

2.     + W 22 rocznice ślubu Daniela i Luizy dziękujemy za sakrament małżeństwa, Matce     Bożej patronce Pięknej miłości za ciągłe wspieranie i prosimy o łaskę wytrwałości
   w szerzeniu miłości oraz Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i najbliższych

 

26.10.2019  Sobota

Godz. 16:30

1.     + Włodzimierza Jułga w III rocznicę śmierci

2.     Dziękczynienie za 70 lat życia Bolesława, dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy
o zdrowie  i Boże błogosławieństwo na dalsze lata ziemskiego pielgrzymowania

Chrzest św. Wiktoria Pola Kapłońska, Wojciech Weinert

Godz. 18:00

1.     + Zofię w VII rocznicę śmierci, Franciszka Kamieniarzy, zmarłych z rodziny Włodarczyków i Kamieniarzy

 

 

27.10.2019  30 Niedziela Zwykła Rocznica poświęcenia własnego Kościoła

Godz. 7:00   +  Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

 

Godz. 8:30   + Tadeusza Cieśla

 

Godz. 10:00 +  Jadwigę, Franciszka Pawlickich, Jadwigę, Wacława, Bogdana, Marka Witkowskich

 

Godz. 11:30 1.  + Kazimierza Małka w IX rocznicę śmierci

           2  + Ryszarda Szudra w XIV rocznicę śmierci, Franciszka, Stanisławę,

                  Agnieszkę, Piotra Bartkowiaków, zmarłych z rodziny

 

Godz. 16:00 1. +  Zbigniewa Borowiaka w 7 rocznicę śmierci – od żony, córki, teściów i
                                szwagierki z synami

           2  Dziękczynienie z okazji I rocznicy urodzin Marysi dziękujemy za dar życia,
               radość wniesioną do naszej rodziny, za włączenie do Wspólnoty Kościoła i
               prosimy o Dary  Ducha św. dla naszej Jubilatki a dla dziadków: Henryka
               Matuszewskiego, Kazimierza Górnego i Babć; Doroty Matuszewskiej i
               Jadwigi Janickiej o dary zycia wiecznego

 

Godz. 18:00   + Karola Przydrożnego w III rocznicę śmierci

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17:30

14.10.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Leszka Ratajczaka

2.     + Edwarda Dudkowiaka z okazji imienin

 

15.10.2019 . Wtorek św. Teresy od Jezusa, dz. i dK

  Godz. 18:00

1.   + Teresę Jankowska z prośba o radość życia wiecznego – od męża i córek i zięcia

2.  +  Zbigniewa Molewskiego – od żony

 

16.10.2019 Środa  św. Jadwigi Śląskiej

Godz. 18:00

 1.  Dziękczynienie za 18 lat życia Agaty, dziękujemy za dar życia, za włączenie
         do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, za wszelkie dobro i prosimy o dary Ducha św.,
         Boże Błogosławieństwo dla Agaty i wszystkich najbliższych

   2 + Agnieszkę w 6 rocznicę śmierci, Stanisława Duszyńskich, Stanisława, Henryka
          Skrzypczaków, Eleonorę, Franciszka, Stefana  Kapskich

3.     + Józefa Mikołajczaka – od chrześnicy Elżbiety

 

17.10.2019  Czwartek,  św. Ignacego Antiocheńskiego bp. i m.

Godz. 18:00

1. + Irenę Kaźmierczak – od syna, synowych z rodzinami

2. + Zenona, Michała Łupickich

18.10.2019 Piątek św. Łukasza Ewangelisty

Godz. 16:45 W 45 rocznice ślubu  Ferdynanda i Gabrieli podziękowanie za wszelkie dobro, za rodzinę i prosimy o łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
i całej rodziny

Godz. 18:00

1.     + Kazimierza Józefczaka

2.     + Kazimierę, Władysława Stachowiaków, zmarłych z rodzin

 

 

19.10.2019  Sobota

Godz. 16:30

1.     + Elżbietę Napierała – od siostry

2.     Dziękczynienie za 31 lat małżeństwa Mirosława i Mirosławy, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i ich najbliższych

 

Godz. 18:00

1.     + Mieczysława, Henryka, Kazimierę Marcinkowskich

2.     + Annę, Leszka Ławniczaków, zmarłych z rodziny

 

 

20.10.2019  29 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Grzegorza Nadobnika, Józefa Hałupka, Barbarę Nadobnik, Violettę Maciulewicz - Garcia

 

Godz. 8:30  +   

 

Godz. 10:00 +  Janinę Maciejewską

 

Godz. 11:30  Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej  za 30 lat małżeństwa
                        Eugenii i Józefa, za stworzoną rodzinę, za otrzymane łaski, zdrowie, miłość
                        i zgodę. Prosimy o Boże Błogosławieństwo i dalsza opiekę Matki Bożej dla
                        całej rodziny.

                        Chrzest św. Zofia Skrzypczak

 

Godz. 16:00 + Czesława Szymoniaka, Stanisława Domagałę, Tadeusza, Eugenię Rozwalków. Pawła Rutę

 

Godz. 18:00   + Hannę Kurasińską w I rocznicę śmierci

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17:30

 

07.10.2019 Poniedziałek NMP Różańcowej

Godz. 18:00

1.     + Krystynę Janowicz w VI rocznicę śmierci

2.     + Elżbietę Chudak – 1. -  od córki z rodziną

                                     2.  - od Wspólnoty Żywego Różańca

 

08.10.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

1.   + Genowefę Andrzejewską – od dzieci siostry Mirki

2.  +  Teresę, Edmunda Dekiert – od Stanisławy Przyszczypkowskiej z synami

 

09.10.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. + Michała Drobnika, Jadwigę, Walentego Kaczmarków

   2 + Helenę Kurpisz – od sąsiadów

 

10.10.2019  Czwartek,  

Godz. 17:00 Aleksandra Łukasza w I rocznicę urodzin

Godz. 18:00

1. + Jana, Halinę Tomaszewskich – od rodziny Płończaków

2. + Zdzisława Bojanowskiego, zmarłych z rodziny

 

11.10.2019 Piątek

Godz. 18:00 

1.     + Janinę, Brunona Kudłaszyków

2.     + Franciszka Ratajczaka – od sąsiadów z klatki schodowej

 

 12.10.2019  Sobota  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej

Godz. 16:30

1.     + Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysławę Perekietków, Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów

 

Godz. 18:00

1.     + Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków, Magdalenę, Wojciecha Marciniaków, Franciszkę Kaminiarz

2.     + Jerzego w XVI rocznicę śmierci. Marcina, Władysławę, Marię Kaczmarków, zmarłych z rodziny Szymańskich

 

 

13.10.2019  28 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Darię, Stanisława Stankowiaków, zmarłych z rodziny

 

Godz. 8:30  +   Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

 

Godz. 10:00 +  Barbarę, Mirosława Stenclów, Krystynę Franek, Stanisława Szczepaniaka

 

Godz. 11:30  +  Cecylię w XXIII rocznicę śmierci, Aleksandra Maćkowiaków

                       2.  W 3 rocznicę urodzin Damiana dziękujemy za dar życia, za radość wniesioną
                            do naszej rodziny i prosimy o dary Ducha św., Boże Błogosławieństwo
                            dla Damiana, rodziców, rodziców chrzestnych dla Babci i Dziadka

                            Chrzest św.: Mia Kaźmierczak

 

Godz. 16:00 +

 

Godz. 18:00   + Ewę, Jana, Bernarda Ratajczaków, Stanisławę, Józefa Zając

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie od wtorku 01.10. 2019 r. o godz. 17:30

 

30.09.2019 Poniedziałek św. Hieronima, pr. i dK

Godz. 18:00

1.     + Irenę Kicińską – od rodziny Wosiów i Sochackich

2.     + Teodozję, Walentego Wasielewskich, rodziców obu stron, Marię, Kazimierza, Henryka Linke, Jadwigę Janicką

3.      W 75 rocznicę urodzin Janiny składamy Panu Bogu podziękowania za wszelkie okazane i otrzymane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny.

 

 

01.10.2019 . Wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. I dK

Godz. 18:00

1.   + Leona w XIX rocznicę śmierci, Janinę Dudzińskich

2.  +  Marię, w III rocznicę śmierci, Helenę, Mariana Jurga, Joannę, Feliksa Bukowskich
      – od męża Edwarda z rodziną

 

 

02.10.2019 Środa  św. Aniołów Stróżów

Godz. 18:00

1. + Teresę, Szymańską – od wnuków

   2 + Czesława, Urszulę Waszak, zmarłych z rodziny Waszak i Świdzińskich

 

 

03.10.2019  Czwartek,  -  I czwartek miesiaca

Godz. 18:00

1. + Henryka, Teresę Dobrzyńskich, zmarłych z rodziny Dobrzyńskich

2. + Marię, Wojciecha Psarskich

 

 

 

04.10.2019 Piątek – św. Franciszka z Asyżu  - I piątek miesiąca

Godz. 16:00  + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

Godz. 18:00  + Marię, Józefa, Jerzego, Alojzego Snelów, zmarłych z rodziny

 

05.10.2019  sobota  św. Faustyny Kowalskiej, zak.

Godz. 9:00    + Franciszka Szymańskiego

 

Godz. 15:30  + Andrzeja Radojewskiego z okazji 80 rocznicy urodzin

 

Godz. 16:30

1.     + Jadwigę XVI rocznice śmierci, Zenona, Krzysztofa Adamczewskich, zmarłych z rodziny Adamczewskich

2.     + Wiesława w 30 dzień po śmierci, Zenona, Halinę, Eugeniusza Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów

 

Godz. 18:00

1.     + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

2.     + Aleksandra Trowskiego z prośbą o radość życia wiecznego, o łaski i opiekę MB dla małżonki Bożeny dziękując za 40 lat małżeństwa – od żony Bożeny z dziećmi z ich rodzinami

 

06.10.2019  27 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Różę Riedel – od bratanka Tadeusza z rodziną

 

Godz. 8:30 +   Longinę w XII rocznicę śmierci, Jana, Romana Łęczyńskich, Leonardę,
                             Franciszka Kromarków

 

Godz. 10:00 1.  + Władysława Mayera zmarłych z rodziny Mayerów i Nadolnych

          2  +  Dariusza Tajcherta – od siostry Kasi z rodziną

 

Godz. 11:30  + Mariana Gromnickiego w 4 rocznicę śmierci, Marię Płocienniczak oraz
                              zmarłych rodziców Gromnickich i Wypyszaków

 

2.   Dziękczynienie za 60 lat małżeństwa Melanii i Zenona, dziękujemy Sercu
                 Pana Jezusa i MBNP za zdrowie, opiekę przez wszystkie lata, za rodzinę
                 i wszelkie dobro które otrzymaliśmy. Prosimy o dalszą opiekę, zdrowie dla
                 Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 16:00 + Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę,
                           Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

                       + Henryka Skrzypczaka w VII rocznice śmierci

 

Godz. 18:00   Dziękczynienie za 18 lat życia Karoliny, dziękujemy za dar życia, za włączenie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego, za sakramenty św., prosimy o dary Ducha św. dla właściwego rozeznania powołania dla dorosłego życia, o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i jej najbliższych

 

23.09.2019 Poniedziałek św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Godz. 18:00

1.     + Genowefę Andrzejewską – od wnuczki Ewy z mężem i wnuczki Mileny

2.     + Czesława Stobrawa – od Małgorzaty z rodziną

 

24.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Stanisławę Włoch, Bronisławę, Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Józefę Dosz

2.  +  Jana  w III rocznicę śmierci, Praksedę, Marka, Kazimierza Maślankiewiczów

 

25.09.2019 Środa  

Godz. 18:00

1. +  Mirosława Jaśkowiaka w 14 rocznicę śmierci

   2 + Irenę Kicińską – od wnuków Mateusza z żoną Magdą i Miłosza

 

26.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1. + Felicję, Józefa Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

2. + Teodora Roszkowiaka, Jaromira Furmaniaka, zmarłych z rodziny; Roszkowiak
i Senfleben

 

 

27.09.2019 Piątek – św. Wincentego a Paulo

Godz. 18:00

1.     + Anielę Lemańską w 16 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Lemańskich i Jankowskich

2.     + Krzysztofa Kowalskiego – od rodziny

 

 

 

 

 

 

28.09.2019  sobota  św. Wacława, męczennika

Godz. 16:00

1.     Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Stanisława i Danuty, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 17:00 

1.     +  Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Joannę, Mariana Brzeziewskich   

 

Godz. 18:00

1.     + Jana, Irenę Ludwiczaków

2.     + Szczepana Perekietka w 25 rocznicę śmierci

 

29.09.2019  26 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Władysława Turkowskiego w 30 rocznice śmierci, zmarłych z rodziny Turkowskich, córkę Hanię w I rocznicę śmierci, Alojzego Bronisławę Pukackich, zmarłych z rodziny Pukackich

 

Godz. 8:30 +   Teresę Konieczną

 

Godz. 10:00 1.  + Teresę Jankowska z okazji urodzin – od męża i córek oraz zięcia

          2  +  Floriana, Helenę, Piotra, Danutę Kaźmierczaków, Władysława

                              Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kaminiarzy, zmarłych z rodziny

 

Godz. 11:30  + Wojciecha Jagodzika  i zmarłych z rodziny

    Chrzest św.: Wiktor Langner

 

Godz. 16:00 + Mirosława Nędza w 14 rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00  + Irenę, Hieronima Lewandowskich

 

16.09.2019 Poniedziałek św. mm. Korneliusza, pap. i Cypriana , bp.

Godz. 18:00

1.     + Helenę Kurpisz – od rodziny Bukowskich, wnuka Artura z żoną

2.     + Jadwigę, Wilhelma, Maksymiliana, Bogdana Stephanów, Helenę, Floriana, Piotra Kaźmierczaków, Hildę Brzóska

 

17.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Dziękczynienie za 55 lat małżeństwa Zbigniewa i Bożeny, dziękujemy za owoce małżeńskiej miłości, za wszelkie okazane łaski i prosimy o opiekę nad całą rodziną a dla Zbigniewa z okazji 80 urodzin i 54 urodzin Ilony o moc łask Bożych oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

2.  + Helenę w II rocznicę śmierci, Franciszka w XIV rocznicę śmierci Stanisławskich, rodziców obu stron – od córki Boguni z mężem

 

18.09.2019 Środa św. Stanisława Kostki, zak. patrona Polski

Godz. 18:00

1. + Albina Ratajczaka, zmarłych z rodziny Brzozowskich, Ratajczaków, Frąckowiaków, Mylerów, Pelców, Kaczmar

   2 + Z podziękowaniem Panu Bogu i NMP za opiekę nad rodziną oraz z prośbą o zdrowie i łaskę życia zgodnego z Wolą Bożą

 

19.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1. Z okazji 18 rocznicy urodzin dziękujemy za dar życia, za włączenie do wspólnoty Chrystusowego Kościoła i prosimy w atencji Ducha św. o dary umożliwiające jak najlepsze rozeznanie drogi w dorosłe życie, Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny

2. + Jerzego Marciniaka – od Tadeusza, Piotra i Pawła Koteckich z rodzinami

 

 

 

 

20.09.2019 Piątek – św. mm. Andrzeja Kim Taegon, pr. Pawła Chong Hasang i tow.

Godz. 14:00  Ślub: Jarek Konik – Lukrecja Nowak

 

Godz. 17:00  Z podziękowaniem za 60 lat życia Teresy z prośbą o Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny

 

Godz. 18:00

1.     Dziękczynienie za 18 lat życia Adama, dziękujemy za dar życia przyjęcia do wspólnoty kościoła, prosimy o dary Ducha św. i właściwe rozeznanie swej dorosłej drogi życiowej i Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i Jego najbliższych

2.     + Mariana Stanka – od żony z rodziną

 

21.09.2019  sobota  św. Mateusza, ap. i ew.

Godz. 17:00

1.     + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Panasiuków i Ratajczaków

2.     + Franciszka Ratajczaka – od córki Ali i wnuczki Kasi

 

Godz. 18:00 

1.     +   Jadwigę, Czesława, Henryka Kubiaków 

2.      + Katarzynę, Wacława, Józefa Burów, zmarłych z rodziny Leonarczyków

3.     + Zygfryda Bertholda w 7 dzień po śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2019  25 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Zofię, Marię, Edmunda Włochalów, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 8:30 +   Ludwika, Irenę, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Joannę, Feliksa Bukowskich, Marię Jurga

 

Godz. 10:00 1.  Dziękczynienie za 15 lat małżeństwa Lidii i Marcina, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o dalszą opiekę Matki Bożej i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny

        2  + Jana Sobola w IV rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Soboli i 

               Stankowiaków

 

 

Godz. 11:30  + Stanisława Białasa, zmarłych z rodziny

                          Chrzest św. Pola Kuśnierczak

 

Godz 16:00 + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię Albina, Józefa Tosiów

 

Godz. 18:00  + Zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Walachowskich

 

09.09.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Stefanię w V rocznicę śmierci, Józefa Mikołajczaków, Aleksandrę Marzec, zmarłych z rodziny

2.     + Różę, Piotra Styzińskich, Marie Kaczmarek, zmarłych z obu stron

 

10.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Helenę, Kornela, Andrzeja Wojtkowiaków, Czesława Jankowskiego

2.  + Mariana, Władysławę, Jana Blimelów, Józefę, Antoniego Nowaków

 

11.09.2019 Środa  

Godz. 18:00

1. + Romana w I rocznicę śmierci, Alicję Wawrzyniaków, Halinę, Zdzisława Łukaszewskich

   2 + Aleksandra Trowskiego – od rodziny Gwiździńskich

 

12.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1.+  Łukasza Nowackiego – od wuja Dominika z rodziną

2. + Genowefę Andrzejewską o- od wnuka Piotra z rodziną

 

13.09.2019 Piątek – św. Jana Chryzostoma bp. i dK. - Nabożeństwo Fatimskie

Godz. 18:00

1.     + Grzegorza Nadobnika – od Ojca i siostry Urszuli z rodziną

2.      +Irenę Kicińską – od syna Mariusza z żoną Marią wraz z rodziną, polecamy także śp. Marię, Antoniego w 20 rocznice śmierci Szczepaniaków

3.     + Walerię Skrzypczak w 30 dzień po śmierci – od córki, syna i sąsiadki Heleny

 

 

 

 

 

14.09.2019  sobota  Podwyższenie Krzyża Świętego

Godz. 15:00 Ślub: Bartosz Bednarczyk – Monika Jankowska

Godz. 16:00 Ślub : Adam Skrzypczak – Natalia Kozak

 

Godz. 17:00

1.     + Dariusza Cieniucha, Władysławę, Józefa, Tadeusza Murek

2.     + Zofię, Stefana Gabryelów

Chrzest św. Leon Kramski

 

Godz. 18:00 

1.     +     Stanisława Domagałę w XX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

2.      +

 

08.09.2019  23 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Ewę, Henryka Burmistrzaków, Teodora Jagodzińskiego, Zofię, Antoniego Skrzypczaków

 

Godz. 8:30 +   Romana Łęczyńskiego w I rocznicę śmierci z prośbą dla niego o dary życia wiecznego

 

Godz. 10:00  1.+ Dariusza Tajcherta w 30 dzień po śmierci – od rodziców i brata Błażeja

                       2  Dziękczynienie za 14 lat małżeństwa Sławomira i Anny, za odebrane łaski z prośbą do MBNP o opiekę nad całą naszą rodziną, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 11:30  1.  + Zygmunta Białeckiego – pierwszej ofiary niemieckiego terroru w Śmiglu

 

Godz. 16:00       +  Henryka w XXIV rocznicę śmierci, Stanisławę Przybylskich, Zofię, Walentego Kozak

 

Godz. 18:00  + Stanisława Frąckowiaka w V rocznicę śmierci, Danutę, Kazimierza Bentke, zmarłych z obu stron

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl