Poniedziałek 25.02.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Czesławę Michalak – od rodziny Przydrożnych

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

                       

Wtorek 26.02.2019r.

Godz. 18:00 

1.     + Aleksandra Trowskiego – od córki Marzenki z mężem i synem

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od żony       

 

Środa 27.02.2019 r.  

Godz. 18:00

1.     Z okazji 59 rocznicy ślubu Stefanii i Kazimierza podziękowanie Panu Bogu
i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2.     + Grażynę Wieczorek – od córki Agnieszki z Mateuszem i rodziny Grześkowiaków

 

Czwartek 28.02.2019r.  

Godz. 18:00

1.     +

2.     + Bogdana Różańskiego  - od żony i córki

 

 

Piątek 01.03.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Teodora Roszkowiaka – od wnuczki Malwiny z rodziną

Godz. 18:00  

1.     + Andrzeja Mencel w VI rocznicę śmierci

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od szwagierki Ewy z dziećmi

 

 

 

Sobota 02.03.2019r.  I sobota m-ca

Godz. 9:00  Dziękujemy Panu Bogu za dar życia, sakrament chrztu św. w 1 rocznicę
                     urodzin Zofii i prosimy o Dary Ducha św. i Boże Błogosławieństwo dla Zosi,
                     jej rodziców, chrzestnych i najbliższych

Godz. 17:00  

1.     + Lucynę Górną w 5 rocznicę śmierci

2.     + Zenona w VI rocznicę śmierci, Jadwigę, Krzysztofa Adamczewskich

Chrzest św. Inga Grzelak

Godz. 18:00

1.     + Bronisława Bertholda – od syna Edwarda z żoną

2.     + Andrzeja Dębowiaka  w 20 rocznicę śmierci, Jana Maracha i rodziców obu stron

 

Niedziela 03.03.2019r. VIII Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   + Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamm, Jadwigę, Stanisława Piskorek, Zofię,

                          Stefana Gabryel

Godz. 08:30   + Tomasza, Genowefę, Mariana, Janinę, Bogdana, Władysława Sternów,

                          Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00   + Jadwigę, Franciszka Pwlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana

                         Witkowskich

                        + Stanisławę Wojciechowską

Godz. 11:30   + Janusza Borkowskiego w 7 rocznicę śmierci, Stanisława Białasa,

     Ks. Zygmunta Bartkowiaka

     Chrzest św.: Zofia Prałat

Godz. 16:00  + Kazimierza Zielińskiego w IX rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00  + Barbarę, Stefana Franek

 

Poniedziałek 18.02.2019 r.

Godz. 18:00

 1. W 18 rocznicę urodzin Angeliki dziękujemy za dar życia, przyjęcie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i prosimy o Dary Ducha św. oraz Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki, rodziców i najbliższych
 2. + Stefanię Szwarc w 3 rocznicę śmierci – od męża z rodziną śp. Grzegorza Okoniewskiego w 15 rocznicę śmierci

                       

Wtorek 19.02.2019r.

Godz. 18:00 

 1. + Janusza Czystego – od Zespołu Pieśni i Tańca „ Żeńcy Wielkopolscy”
 2. + Józefa w I rocznicę śmierci, Kazimierę, Eugeniusza Rusek          

 

Środa 20.02.2019 r.  

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Ratajczaka i rodziców obu stron
 2. + Jana, Grzegorza Pawłowskich

 

Czwartek 21.02.2019r.  

Godz. 18:00

 1. + Edwarda Dudkowiaka – od rodziny Krzyżyńskich z Kościana
 2. + Grażynę Wieczorek, Barbarę Halasz – od koleżanek i kolegów
  z podstawówki

 

 

Piątek 22.02.2018r. Katedry św. Piotra Apostoła

Godz. 18:00  

 1. + Teresę Szymańską – od syna Jerzego z rodziną
 2. + Sylwina, Janinę Spławskich z okazji imienin – od wnuczki Natalii
  z Jakubem

 

 

Sobota 23.02.2019r. św. Polikarpa bp. i m.

Godz. 17:00  

 1. + Mieczysława w I rocznicę śmierci Wojciecha Walkowiak, Stanisława, Czesława, Maksymiliana Pecold, Jerzego Zarabskiego, Jerzego Cielebąka – od Haliny i synów Karola I Waldemara z rodzinami

 

2.+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

 

Chrzest św. Kamil Majorek

Godz. 18:00

+ Teresę, Zdzisława Trowskich

+ Helenę, Mariana Kurpiszów, Władysława Starkbauera

                    

 

Niedziela 24.02.2019r. VII Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   + Elżbietę Chudak w 30 dzień po śmierci – od rodziny

 

Godz. 08:30   + Jadwigę, Ignacego, Tadeusza Cieślów, Piotra, Lubomirę Stachowiaków

 

Godz. 10:00   + Franciszka w XX rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława Szczepaniaków,
                              zmarłych z rodziny Ratajczaków, Kicińskich, Pelców i Skorupińskich

 

Godz. 11:30  + Bolesława, Mariannę, Feliksa Nędza i zmarłych z rodziny

                      + Irenę Rex z d. Kasperska – od kuzynki Janiny z Poznania

 

Godz. 16:00 + Leszka Ratajczaka – od żony z dziećmi i ich rodzinami z okazji imienin

 

Godz. 18:00 + Irenę, Jana Kozłowskich, Pelagię Władysława Szymańskich

 

Poniedziałek 11.02.2019 r. NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

 

Godz. 10:00 

Z okazji 18 rocznicy urodzin Jakuba podziękowania za dar życia szczególnie
po przebytej  chorobie i prosimy NMP z Lourdes o stałe wstawiennictwo
w wypraszaniu  łaski o  zdrowie a Ducha św. o jego Dary na lata dorosłego życia.

Godz. 16:00

+ Urszulę Szamborską i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

 1. + Grażynę Wieczorek – od dzieci
 2. + Edwarda Dudkowiaka – od siostry Jolanty z mężem i dziećmi z prośbą o łaskę zdrowia

                       

Wtorek 12.02.2019r.

Godz. 18:00 

 1. + Bronisława Ławniczaka w II rocznicę śmierci – od żony i córki Iwony
  z mężem, wnuka Łukasza z żoną i córką
 2. + Teodora Roszkowiaka – od rodziny Sroczyńskich z Sierpowa

 

Środa 13.02.2019 r.  

Godz. 18:00

 1. + Władysława Szuma w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
 2. + Aleksandra Trowskiego – od córki Agnieszki z mężem i synem

 

Czwartek 14.02.2019r.  św. Cyryla i Metodego patronów Europy

Godz. 18:00

 1. + Alicję w 15 rocznicę śmierci, Romana Wawrzyniaków, Halinę w 1 rocznicę śmierci, Zdzisława w 4 rocznicę śmierci Łukaszewskich – od córki
  i syna z dziećmi
 2. + Grażynę Wieczorek – od brata Romana z żoną i rodziną

 

 

Piątek 15.02.2018r.

Godz. 18:00  

+ Teodora Roszkowiaka -  od córki Danuty z dziećmi

 

Sobota 16.02.2019r.  

Godz. 17:00  

+ Henryka, Jadwigę, Czesława Kubiaków

Godz. 18:00

+ Marię Snela w I rocznicę śmierci

                    

Niedziela 17.02.2019r. VI Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Mariannę Kajoch w 4 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kajoch,
                            Kaczor, oraz Kazimierza Fabiszaka – od córek z rodzinami

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00   + Stanisławę Wojciechowską

 

Godz. 11:30  + Henryka Popiołkiewicza w 10 rocznicę śmierci

 

Godz. 15:00  Z okazji 50 rocznicy sakramentalnego małżeństwa Czesława
                          i Teresy dziękujemy za sakrament małżeństwa, za stworzoną rodzinę
                          i za przeżyte wspólnie lata i prosimy o łaskę zdrowia i błogosławieństwo
                          dla Jubilatów i ich najbliższych

 

Godz. 16:00 + Stanisława Kostrzewa

 

Godz. 18:00 + Walentego, Zofię Kozak – od wnuczki z mężem i synem

Poniedziałek 04.02.2019 r.

 

Godz. 18:00 

 1. + Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków, zmarłych z rodziny
  Wawrzyniaków i Mullerów
 2. + Zofię, Władysława Psarskich

                       

Wtorek 05.02.2019r. św. Agaty

Godz. 18:00 

 1. + Stanisławę w 6 rocznicę śmierci Henryka Przybylskich - od wnuka Marcina
     z rodziną
 2. + Teodora Roszkowiaka – od żony

 

Środa 06.02.2019 r.  św. Pawła Miki i tow. Nauka przechrzcielna

Godz. 18:00

 1. + Marię, Antoniego, Jadwigę, Stefana Nadolnych, Władysława Grochowego
 2. + Jarosława Czyżewskiego w I rocznicę śmierci

 

Czwartek 07.02.2019r.  św. Jana Bosko,  I czwartek miesiąca

Godz. 18:00

 1. + Jerzego Krystka – od brata Andrzeja z rodziną
 2. + Alinę Kiełczewską – od męża z dziećmi

 

Piątek 08.02.2018r.

Godz. 18:00  

 1. + Witolda Szwarca, dziadków z obu stron z prośbą o zdrowie dla Zofii Szwarc
 2. Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o łaski umacniające w wierze dla Jarosława i Marcina i ich najbliższych oraz o siły wspomagające dla pokonywania codziennych trudów

 

 

 

 

Sobota 09.02.2019r.  

Godz. 17:00  

 1. + Stanisława Kostrzewa, Stanisławę, Jana Flisikowskich
 2. + Janusza Czystego – z okazji urodzin

Chrzest św. Maja

Godz. 18:00

 1. + Marię Bartkowiak – od córki Lidii z mężem i dzieci i Beaty
 2. + Lecha Urbaniaka, Zenona Biniasia

                    

Niedziela 10.02.2019r. V Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Janusza Czystego – od mamy chrzestnej i kuzyna Piotra

 

Godz. 08:30   + Marię w II rocznicę śmierci Krzysztofa, Kazimierza Kuligowskich

 

Godz. 10:00   + Romana Łęczyńskiego – od chrześniaka Błażeja z żoną i córkami

 

Godz. 11:30  + Halinę, Mariana Hałusek

 

Godz. 16:00 + Leona, Janinę Dudzińskich – intencja urodzinowo - imieninowa

 

Godz. 18:00 + Pelagię, Michała Biegańskich, Walentynę, Mariana Szczepaniaków

Poniedziałek 28.01.2019 r. św. Tomasza z Akwinu

 

Godz. 18:00   1. +  Jerzego Krystka – od Uli Przybylskiej

 1.             +  Aleksandra Trowskiego – od żony

 

Wtorek 29.01.2019r.

Godz. 18:00  1. +  Bronisława Bertholda – od żony

 1. + Edwarda Dudkowiaka – od żony

 

Środa 30.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. +Jerzego Krystka – od dzieci Henryka Dudzińskiego

 1. +Bogdana Różańskiego- od szwagierki Teresy i szwagra Ryszarda z

                             rodzinami

 

Czwartek 31.01.2019r.  św. Jana Bosko

Godz. 18:00 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą, łaskę

                         Zdrowia w 80 rocznicę urodzin

 1.    +  Bogusława Świniarskiego w II rocznicę śmierci

 

Piątek 01.02.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Stefanię Stasiak – od Doroty i Jacka Baran

 

Godz. 18:00  1. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

 1. W 85 rocznicę urodzin Kazimierza dziękujemy za okazane i odebrane łaski, opiekę Bożą i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Kazimierza i całej rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 02.02.2019r. Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Godz. 09:00   + Teresę Szymańską, Janinę, Stanisława Marciniaków– od dzieci
                          z rodzinami

Godz. 16:00   + Zenona w II rocznicę śmierci, Stefanię Antkowiaków

 

 

Godz. 17:00   Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” dziękuje Bogu Wszechmogącemu przez
                        Jezusa Chrystusa za 126 rocznicę powstania. Dziękujemy za wszelkie łaski
                        i błogosławieństwo, prosząc o dalsza opiekę i błogosławieństwo dla
                        śpiewaków, dyrygentów i członków wspierających. Polecamy Panu Bogu
                        zmarłych w 2018 r. Elżbietę Kubala, Bogdana Schulza i Helenę Ciesielską

                        Chrzest św. Maja Pikińska

Godz. 18:00  + Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama
                          Klemów z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

                    

 

Niedziela 03.02.2019r. IV Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Janusza Czystego – od mamy

 

Godz. 08:30   + Edmunda, Mariannę, Franciszka, Czesława Senflebenów, Józefę,
                           Wacława, Bernadettę, Stanisławę, Nowaków, Helenę Augustyniak

 

Godz. 10:00  W pierwsza rocznicę urodzin Igi dziękujemy za dar życia, za radość wniesioną
                      do naszej rodziny i prosimy o Dary Duch św. dla Igi i błogosławieństwo dla
                      Jubilatki, jej rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny

 

Godz. 11:30  + Jana, Helenę, Jana, Pawła Chomskich, Jana Olejniczaka, zmarłych z rodziny
                          Wawrzyniaków

 

Godz. 16:00 + Sylwestra Primel w 7 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców obu stron

 

Godz. 18:00 + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

 

Poniedziałek 21.01.2019 r. św. Agnieszki  -  Dzień Babci

 

Godz. 18:00   1. +  Genowefę Hanuszewską, Józefa Dekierta, Tomasza Jakobsze o wnuczki

                               Arleny z rodziną

 1.             +  Stanisławę Łupicka w I rocznicę śmierci. Floriana, Stanisława Łupickich

                              Marie Ścigacz

 

Wtorek 22.01.2019r. – Dzień Dziadka  

Godz. 18:00  1. +  Kochanemu Dziadziusiowi z okazji Dnia Dziadka Leszka Ratajczaka –

                              od wnuczek

 1. + Jerzego Kazimierza Stanisława Adamczak

 

Środa 23.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. +Maksymiliana Pecolda w IV rocznicę śmierci – od żony z dziećmi

 1. +Edwarda Dudkowiaka – od szwagra Hieronima z rodziną

 

Czwartek 24.01.2019r.  św. Franciszka Salezego

Godz. 18:00 1. +  Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Wawrzyńca, Katarzynę

                              Kędzierskich

 1.    +  Mieczysława Szczepańskiego w III rocznicę śmierci

 

Piątek 25.01.2018r. Nawrócenie św. Pawła

Godz. 18:00  1. + Kazimierza Józefczaka z okazji rocznicy urodzin, zmarłych z obu stron

 1. + Edwarda Dudkowiaka – z okazji Dnia Dziadka – od wnuczki Roksanki

        i wnuka Mikołaja

 

 

 

 

 

 

Sobota 26.01.2019r.  św. Tymoteusza i Tytusa

Godz. 13:00   Dziękczynienie za 90 lat życia Franciszka, za wszelkie otrzymane dobro,
                       szczególnie za możność utworzenia rodziny i prosimy św. Franciszka
                       o nieustające wstawiennictwo i dalszą opiekę, Boże Błogosławieństwo
                       dla Jubilata, Jego rodziny i wszystkich przyjaciół

 

Godz. 17:00  1. + Floriana Wieczorka – od córki Danuty z synem Pawłem

                      2.+ Jana Olejniczaka w 18 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejniczaków

                           Oraz Bronisławę, Pawła Hanów, Dariusza Zimniaka, Feliksa Banasika

Godz. 18:00 1. + Teresę Łabędzką w 24 rocznicę śmierci, Stanisława Paula, Lecha

                            Wojciechowskiego, Henryka Dworczaka

 1. + Włodzimierza Jułga – od wnuków

 

Niedziela 27.01.2019r. III Niedziela Zwykła

Godz. 07:00  

+  Sabinę Tomasik – od Marii, Czesława, Kazi

Godz. 08:30  

+ Dziękujemy Panu Bogu za 70 lat życia Marii, za wszelkie otrzymane łaski
   z prośbą o łaskę zdrowia, moc łask Bożych dla Jubilatki i całej rodziny,
   a MBNP o stałe orędownictwo w sprawach dnia codziennego

Godz. 10:00  

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dziękujemy za wspólnotę rodzinną za przekazaną
          wiarę, Panu Bogu za okazane i odebrane  łaski, i zwracamy się z  prośbą
          o zdrowie i błogosławieństwo  na pokonywanie codziennych trudów życiowych
          przez Łucję i Cecylię, babć i dziadka a dla śp. Jana Sobola i Henryka
          Skrzypczaka i zmarłych pradziadków prosimy o owoce nieba. Prosimy także
          o Boże Błogosławieństwo dla Marysi z okazji  8. urodzin i Wiktora
          w dniu 12. urodzin

Godz. 11:30  

+

Godz. 16:00 + Jana Chomskiego

 

Godz. 18:00 + Cecylię, Józefa Marachów, Jana Maracha w VI rocznicę śmierci

Poniedziałek 14.01.2019 r.

 

Godz. 18:00   1. + Kazimierę, Mieczysława w 5 rocznicę śmierci, Romana, Tadeusza

                              Muellerów

 1.             + Józefa Olejnika w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników
                                 i Wagnerów

 

Wtorek 15.01.2019r.  

Godz. 18:00  1. + Ks. prałata Władysława Swobodę w 20 rocznicę śmierci

 1. + Marię, Stefana Abtów

 

Środa 16.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. + Marię Bartkowiak – od brata Zenona z żoną i rodziną

 1. +Mieczysława, Pelagię, Józefa, Małgorzatę Frąckowiak, Józefę,

                            Stanisława, Dorotę Ober, Tadeusza Tomowiaka

 

Czwartek 17.01.2019r.  św. Antoniego op.

Godz. 18:00 1. + Teresę Szymańską – od córki z rodziną

 1.    +  Tomasza Mocek w I rocznicę śmierci

 

Piątek 18.01.2018r.

Godz. 18:00  1. + Jerzego Krystka – od mamy z rodziną

 1. + Sylwina Spławskiego – od żony i córek z rodzinami

 

Sobota 19.01.2019r.  św. Józefa Sebastiana Pelczara bp. 

Godz. 17:00  +  Barbarę Pelczyńską – od syna Pawła z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Jana Moszaka w V rocznicę śmierci

 1. + Henryka Mikołajczaka zm. z rodz. Mikołajczaków, Biedrzyńskich,

                            Kazimierza Reyera

 

Niedziela 20.01.2019r. II Niedziela Zwykła

Godz. 07:00  +  Czesława Gorącego w XXXV rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

                          Gorących i Walkowiaków

 

Godz. 08:30  + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, zmarłych z rodziny
                          Ratajczaków, Szczepaniaków, Jana Chomskiego

 

Godz. 10:00    + Jerzego Bosy

 

Godz. 11:30  + Antoniego Kozaka, Romualda Sawickiego, Zenona Majorczyka – od wnuczki
                         Żanety i wnuka Adriana

 

Godz.16:00  + Zbigniewa Grabowskiego w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

Godz. 18:00  + Hannę Kurasińską – od sąsiadów z ul. Prusa

 

Poniedziałek 07.01.2019 r.

 

Godz. 18:00   1. + Kazimierę Stachowiak w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

                              Stachowiaków i Grockich

 1.             + Marię Kaczmarek w I rocznicę śmierci

 

Wtorek 08.01.2019r.  

Godz. 18:00  1. + Jerzego Krystka – od mamy oraz córki i syna z ich rodzinami

 1. + Teresę Szymańską – od męża

 

Środa 09.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. + Mariana Mateusza Majerów zmarłych z rodziny Majerów i Nędzów

 1. + Marię Bartkowiak – od 15 Róży Matek

 

Czwartek 10.01.2019r.   

Godz. 18:00 1. + Kaziemierę, Stanisława Hoffman

 1.    + Irenę Rex, Kazimierę Kozak

 

Piątek 11.01.2018r

Godz. 18:00  1. + Sabinę Tomasik – od synowej Iwony z rodziną

 1. W 100 rocznicę wymarszu kompanii śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego dziękujemy  za wyzwoleńczy zryw, za uzyskaną niepodległość i suwerenność i prosimy o dary męstwa, mądrości i bojaźni bożej dla utrwalania uzyskanej wolności i o owoce nieba dla poległych powstańców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 12.01.2019r.    

Godz. 17:00 + Janinę, Henryka Dudzińskich, Martę, Antoniego Fornalików, Tadeusza,
                         Stanisława Figlarzów

 

Godz. 18:00  1. + Andrzeja Lisiewicza w 9 r. śmierci, Helenę, Czesława Tajchertów,
                              Helenę Miler, Teodozję Tylicką

 1. + Iwonę Łuczak w 7 r. śmierci, Jerzego Łuczaka, zmarłych z rodziny
  Łuczaków, Koniecznych i Jakubowskich

 

 

Niedziela 13.01.2019r. CHRZEST PAŃSKI

Godz. 07:00  + Marię Sadowską w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Sadowskich,
                          Bertholdów

 

Godz. 08:30  + Pelagię, Franciszka Sarbaków, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 10:00    + Stanisławę, Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch

 

Godz. 11:30   

 

Godz.16:00  + Henryka Wasielewskiego w 8 rocznicę śmierci –  syna Eugeniusza z rodziną

 

Godz. 18:00  + Bronisławę, Bronisława, Mieczysława, Teresę, Kazimierza, Arkadiusza,
                         Wincentego, Grzegorza Szamborskich, Teresę Helińską

 

Poniedziałek 31.12.2018 r.

 

Godz. 16:00   1. + Eugeniusza Koniecznego

 1. + Antoniego Kozaka

 

Wtorek 01.01.2019r.  Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 08:30  + Jerzego w 8 rocznicę śmierci  Stanisława Adamczak

 

Godz. 10:00  + Zofię w VI rocznicę śmierci Walentego Kozaków, Stanisławę, Henryka Przybylskich

 

Godz. 11:30  + Alinę Kiełczewską z okazji imienin – od męża z córkami

 

Godz. 16:00  + Sabinę Tomasik – od syna Konrada z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Teresę  Szymańską – od syna Romana z córką

 1. + Floriana Wieczorka – od żony i syna Ryszarda

 

Środa 02.01.2019 r.  św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – nauka przedchrzciela

Godz. 18:00  1. O szczęśliwą operację  Marty - od Rodziców i męża z dziećmi

 1. + Andrzeja Rayall de Ragan w I rocznicę śmierci

 

Czwartek 03.01.2019r.   I Czwartek miesiąca

Godz. 18:00 1. + Jadwigę Sobańską – od córek z rodzinami

 1.    + Sabinę Tomasik – od syna Hilarego z rodziną

 

Piątek 04.01.2018r.  I Piątek miesiąca

Godz. 16:00   + Sabinę Tomasik – od sąsiadów z ul. Krasickiego

Godz. 18:00  1. + Marię, Wojciecha Psarskich

 1. + Bolesława w 10 rocznicę śmierci Beba, Anielę, Józefa Jurgów, Annę, Czesława Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny

 

Sobota 05.01.2019r.    

Godz. 9:00  + Władysława Bosia, Annę, Franciszka Piecuchów

 

Godz. 17:00 + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Jerzego Kotewicza, Leona Buchwalda

 

Godz. 18:00 1. Z okazji 1 rocznicy urodzin Laury dziękujemy Panu Bogu za dar życia, radość wniesioną do naszej rodziny i prosimy o dary Ducha św. dla Laury i Boże Błogosławieństwo dla Laury jej rodziców i całej rodziny

 

 1. + Tomasza Kiąca, Janinę, Franciszka Kiąca, Krystynę, Mariana Nowak

 

             

Niedziela 06.01.2019r. OBJAWIENIE PAŃSKIE

Godz. 07:00  + Małgorzatę Ilmer

 

Godz. 08:30  + Romana Łęczyńskiego

 

Godz. 10:00    + Edmunda Piotrowskiego w 4 rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka, zmarłych rodziców

 

Godz. 11:30   Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Jerzego i Danuty  Landzwojczaków, za sakrament małżeństwa,  za jego owoce,  za wszelkie otrzymane dobro i prosimy św. Józefa o stałe orędownictwo za ich sprawami o Boże błogosławieństwo dla naszych kochanych rodziców i całej rodziny – od dzieci z naszymi rodzinami

 

Godz.16:00  + Stanisławę, Henryka Kaweckich, Genowefę, Arkadiusza, Tadeusza Hermanowiczów

 

Godz. 18:00  + Jerzego Kazimierza Adamczak w IX rocznicę śmierci

 

Poniedziałek 24.12.2018 r. WIGILIA

 

Godz. 09:00     W pewnej intencji

 

Godz. 22:00   + Zygmunta Hampla, Zofię, Stanisława Wasielewskich

Godz. 24:00   1. Za parafian

 1. + Czesława, Adama Kubiaków i rodziców obu stron

 

Wtorek 25.12.2018r.  NARODZENIE PAŃSKIE - uroczystość

Godz. 08:30  + Jerzego Kazimierza Stanisława Adamczak

Godz. 10:00  + Teresę, Jana Maniów, Władysława Ptaszyńskiego

Godz. 11:30  + Stefanię, Zenona Antkowiaków, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 16:00  +Wandę Apolinarską

Godz. 18:00  + Franciszka Szymańskiego

 

Środa 26.12.2018 r.  św. Szczepana

Godz. 07:00  O dar nieba i radość życia wiecznego dla córki Hani Kurasińskiej – od mamy

 

Godz. 08:30  + Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariana, Władysława, Bogdana Sternów,
                          Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

 

Godz. 10:00  + Szczepana Perekietka, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 11:30  1.  W 30 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski
                            z prośbą o dalszą opiekę i Błogosławieństwo Boże

 1. + Annę, Wojciecha, Tadeusza Apolinarskich, Kazimierza Kucharaskiego,

                            Ewę Furmaniak, Zofię, Leona Marciniak 

 

Godz. 16:00  + Dominika Gabryela w 6 rocznice śmierci  

 

Godz. 18:00  + Szczepana, Antoninę, Józefa Olejników, Mariannę, Antoniego Wagnerów

         

                                              

Czwartek 27.12.2018r.  św. Jana apostoła i ewangelisty

Godz. 18:00 1. + Alinę Kiełczewską – od rodziny Birger

 1.    +  Stanisława Olejnika – od syna Tomasza z rodziną

 

Piątek 28.12.2018r.  Św. Młodzianków

Godz. 18:00  1. + Alinę Kiełczewską – od szwagierki Zosi z rodziną

 1. + Hannę Kurasińską – od Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”
  Grupa Tancerzy Dorosłych

 

Sobota 29.12.2018r.    

Godz. 17:00

 

Godz. 18:00

 1. + Bernarda Walkiewicza, Henryka Skrzypczaka, zmarłych z rodziny Michalaków i Walkiewiczów
 2. +  Stanisława Ratajczaka

             

Niedziela 30.12.2018r. Świetej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Godz. 07:00  

+ Feliksa Banasika – od przyjaciół

Godz. 08:30

 + Agnieszką, Jana, Helenę, Jana Leonarczyków, Wacława, Katarzynę, Józefa

    Burów

+ Barbarę Sikora

Godz. 10:00    

+ Eugeniusza Brzozowskiego z okazji imienin   

Godz. 11:30   

+ Krystynę Zielińską w II rocznicę śmierci

Godz.16:00

+ Zofię, Zenona Bajorów, Genowefę, Władysława Mazurów, zmarłych
               z rodziny Naskrętów, Olejników, Wójcików, Pawlaków, Cielebąków

Godz. 18:00  

+ Hannę Kurasińską – od syna Wo

Poniedziałek 17.12.2018 r.

 

Godz. 6:15  Roraty:  ks. Adama Skocińskiego

 

Godz. 17:30

 1. + Aleksandrę Szklarską, Mariannę, Henryka, Jana Kaczmarków – od siostry
  Elżbiety z rodziną
 2. + Franciszkę Zarabską w 5 rocznicę śmierci

 

Wtorek 18.12.2018r.

Godz. 6:15  Roraty : Podziękowanie Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą
                                  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji urodzin

Godz. 17:30

 1. + Henryka Kaźmierczaka
 2. + Stanisława Olejnika - od Ireny i Bronisława Naskręt z dziećmi

 

Środa 19.12.2018 r.

Godz. 6:15 Roraty  

 

Godz. 17:30

 1. + Stanisława Hoffmana w I rocznicę śmierci
 2. + Hannę Kurasińską – od szwagra Leonarda z rodziną

 

Czwartek 20.12.2018r.

Godz. 6:15 Roraty;  + Michała, Zofię, Jana, Stanisławę, Ignacego Cieśla, Bernarda
                                    Samoląga, zmarłych z rodziny

 

Godz. 17:30  

 1. + Augustyna Tomaszewskiego w 17 rocznicę śmierci, Anatola Szomana
  w 17 rocznicę śmierci
 2. + Stanisława Olejnika – od żony

 

 

 

Piątek 21.12.2018r.

Godz. 6:15 Roraty : + ks. Henryka Mikołajczaka

Godz. 17:30  

 1. +     Przemysława Stachowskiego w III rocznicę śmierci
 2. +  Hannę Kurasińską – od rodziny Borowskich z Wydorowa

 

Sobota 22.12.2018r.    

Godz. 17:00

+ Michalinę, Antoniego, Czesława, Adama Kubiaków, Martę, Jana Wojciechowskich

 

Godz. 18:00

 1. + Janinę Szymanowską, zmarłych z rodziny Dratwińskich
 2. +  Stefanię, Józefa Kasprzyckich

 

             

Niedziela 23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  

+ Hannę Kurasińską – od męża

Godz. 08:30

 + Stanisława Przymusa w 36 rocznicę śmierci, Stefanię, Walerego Przymusów

Godz. 10:00    

+ Elżbietę w 19 rocznicę śmierci  Bolesława Mocek, Reginę, Bolesława
              Dzięcioł, Olę Kaźmierczak     

Godz. 11:30   

+ Przemysława Stachowskiego w III rocznicę

Godz.16:00

+ Leszka Ratajczaka – od żony z córkami i ich rodzinami, zmarłych z rodziny
             Ratajczaków, Skorupińskich oraz śp. ks. Bolesława Dratwę, Alojzego
             Szymańskiego

Godz. 18:00  

+ zmarłych z rodziny Buchowskich, Franków

Poniedziałek 10.12.2018 r.

 

Godz. 6:15  Roraty:  Podziękowanie za uratowanie życia w wypadku samochodowym, z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia Lucyny

 

Godz. 17:30 1.  + Darię, Stanisława Stankowiaków, Tadeusza Kachnica i Jana Sobola

 1. + Stanisława Olejnika – od córki Hani z rodziną

 

Wtorek 11.12.2018r.

Godz. 6:15  Roraty + ks. Jerzego Juję

Godz. 17:30 1. + Krystynę Zielińską z okazji imienin

 1. + Dariusza Zimniaka, Jana Olejniczaka, zmarłych z obu stron

 

Środa 12.12.2018 r.

Godz. 6:15 Roraty  + Alicję Ziegler – od Grupy Modlitewnej ze Śmigla

 

Godz. 17:30 1+ Helenę, Antoniego Dubasów, Annę, Jana Jankowiaków

 1. + Zdzisława Kaczmarka – od córki Renaty z mężem i dziećmi

 

Czwartek 13.12.2018r. św. Łucji

Godz. 6:15 Roraty + ks. Marka Pawlaka

Godz. 17:30  1.  + Alicję  Kiełczewską – od Kacpra, Agnieszki, Pawła, Tosi Gaertig
                               z rodziną Łabęda

 1. + Romana Kubackiego – od żony z rodziną

 

Piątek 14.12.2018r. św. Jana od Krzyża

Godz. 6:15 Roraty + ks. Leona Kamińskiego

Godz. 17:30  

 1. + Zenona Paluszaka, Anielę, Władysława Michalaków, Agnieszkę, Antoniego
  Baranków
 2. + Hannę Kurasińską – od Teresy Niedźwiedzińskiej i Glinkowskich
  z Szymanowa

 

 

Sobota 15.12.2018r.    

Godz. 17:00

+ Józefa w 5 rocznicę śmierci, Krystynę Kozłowskich

Chrzest św. Aleksander Górczak

 

Godz. 18:00

 1. + Stanisława, Józefę, Marię Bartkowiaków, Genowefę, Stefana Skrobałów
 2. + Marka Jarmużka, Teodorę, Mariana Sobolewskich

 

             

Niedziela 16.12.2018r. III Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  

+ Hannę Kurasińską – od sąsiadów Talarków

Godz. 08:30

 + Tadeusza Cieśla

Godz. 10:00    

+ Pelagię, Michała Biegańskich, zmarłych rodziców obu stron         

Godz. 11:30   

+ Józefa Szawerdaka w 6 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron,
              Tadeusza Ruta

Godz.16:00

+ Kazimierza, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka
               Furmaniaków, zmarłych z rodziny Krupa

Godz. 18:00  

+ Stanisława Frąckowiaka w 4 rocznicę śmierci, rodziców obu stron

 

Godz. 6:15  Roraty + ks. Zdzisława Potrawiaka

 

Godz. 17:30 1.  + Jana, Mariannę Kaźmierczak, Danielę, Stefana Dudkowskich

 1. + Hannę Kurasińską, od syna Jakuba z żoną Moniką
 2. + Stanisława Adamczaka – od syna Pawła z rodziną

 

Wtorek 04.12.2018r.

Godz. 6:15  Roraty + ks. Wojciecha Pawelczaka

Godz. 17:30 1. + Romana Łęczyńskiego – od syna Rafała z rodziną

 1. + Hannę Kurasińską – od pracowników Centrum Kultury w Śmiglu

 

Środa 05.12.2018 r. Nauka Przedchrzcielna

Godz. 6:15 Roraty + Pelagię Zimniak

Godz. 17:30 1+ Wawrzyńca, Katarzynę Kędzierskich,  zmarłych z rodziny

     

Czwartek 06.12.2018r.

Godz. 6:15 Roraty + ks. Zdzisława Dolatę

Godz. 17:30  1.  + Alicję Ziegler – od Kamila i Wandy z Ostrowa Wlkp

 1. + Henryka Jana Kaźmierczak

 

Piątek 07.12.2018r. św. Ambrożego

Godz. 6:15 Roraty + ks. Ignacego Rapiora

Godz. 17:30  

 1. + Pszczelarze z Śmigla składają podziękowanie za bogate zbiory – z daru natury, za opiekę i wszelkie dobro i proszą przez orędownictwo św. Ambrożego o potrzebne laski, zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla członków koła
  i ich rodzin
 2. + Jana, Stanisławę Szajek, Henryka Migdałka, zmarłych z rodziny Szajków
  i Migdałków

 

 

Sobota 08.12.2018r.  Nipokalane Poczęcie NMP

Godz. 8:00 

Godz. 10:00      Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Dary Ducha św. i Boże    
                          Błogosławieństwo dla Gabrysia i rodziny

Godz. 16:00   + Wojciecha w 6 rocznicę śmierci, Krzysztofa w 12 rocznicę śmierci
                           Dorynków, zmarłych z rodziny Szczerbal  i Dorynek, Jerzego Giernasia,
                           Mariusza Chrzanowskiego

Chrzest św. Zuzanna Ratajczak, Filip Krzyślak

 

Godz. 17:00

+ Marię Jurga, Joannę, Feliksa  Bukowskich, Helenę, Mariana Jurga – od Hani
             z rodziną 

Godz. 18:00

 1. + Jerzego Kaczmarka, ks. Floriana , Stanisławę, Edmunda, Marię Szymańskich, zmarłych z rodziny Kaczmarków i Szymańskich, prosimy o zdrowie dla Marcina
 2. + Józefa Kazimierę Ratajczak, Ignacego Marię Maćkowskich, zmarłych z rodziny Suwiczaków    

             

Niedziela 09.12.2018r. I Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  + Barbarę Sikora – od koleżanek i kolegów

      

Godz. 08:30  + Jana Waliszewskiego w 5 rocznicę śmierci

 

Godz. 10:00    1. + Stanisława Tomowiaka i rodziców obu stron

         2  + Mariannę Kaczmarek w I rocznicę śmierci, Henryka, Jana Kaczmarków
             – od wnuków z rodzinami

 

Godz. 11:30   + Stefanię w 25 r. śmier. Leona Burmistrzaków, Annę Filuś, zmarłych
                            z rodziny Kozaków i Stachowiaków

 

Godz.16:00  + Mariana, Leokadię, Wojciecha Jagodzików, Barbarę Pelczyńską

 

Godz. 18:00  + Andrzeja w 14 rocz. śmier. Mariannę Szmytowiczów, Gabrielę w 4 rocz. śmier. Ludwika Nowaków, zmarłych z obu stron

Poniedziałek 26.11.2018 r.

 

Godz. 18:00

 1. + Mariannę Jankowską – od wnuczki Magdaleny z mężem i dziećmi i wnuka Szymona z Anią
 2. + Leszka Ratajczaka w 6 mie4sięcznicę po śmierci – intencja od córek

 

Wtorek 27.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka w 5 rocznicę śmierci z podziękowaniem za głoszone słowo Boże, za modlitwę i prosimy o radość nieba – intencja od przyjaciół
 2. + Józefa i Franciszka Dekiertów i zmarłych z rodziny

 

Środa 28.11.2018 r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Józefczaka – od córek z mężami
 2. + Kazimierę Ratajczak – od brata Jerzego z rodziną

 

Czwartek 29.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Alicję Ziegler – od Wspólnoty Silon z Biskupic Zabarycznych
 2. + Romualda Smirnowa

 

Piątek 30.11.2018r. św. Andrzeja ap.

Godz. 18:00

 1. + ks. kanonika Bartkowiaka w 5 rocznicę śmierci

 

 

 

 

 

 

Sobota 01.12.2018r.  

Godz. 9:00  + Wandę Jakubiak – od VII Róży Matek

 

Godz. 16:00     Z okazji 50 rocznicy urodzin Pawła, 25 rocznicy urodzin Agnieszki
i 1 rocznicy urodzin Nikoli, dziękujemy Panu Bogu za dar życia, wszelkie otrzymane łaski
i prosimy o Dary Ducha św. i siły wytrwałości w kroczeniu droga Jezusa Chrystusa i Boże Błogosławieństwo dla solenizantów i ich rodziny

 

Godz. 17:00   Dziękczynienie za 25 lata małżeństwa Przemysława i Marzeny, za wszelkie odebrane łaski, za wspólnie przeżyte lata, z prośba o łaskę uświęcająca naszą rodzinę opiekę św. Józefa, Boże Błogosławieństwo dla małżonków i całej ich rodziny    

 

Godz. 18:00

 1. + Cecylię, Wojciecha Szymanowskich i zmarłych z rodziny
 2. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

 

                   

Niedziela 02.12.2018r. I Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  + Wojciecha, Wiktorię Półrolniczaków
            

Godz. 08:30  + Gertrudę, Bernarda, Jana Humerczyków, Marię, Stefana Wawrzynowskich, Bogusławę, Kazimierza Nowaków, Teresę, Antoniego Walkowiaków

 

Godz. 10:00    1. + Stanisławę, Alojzego Biegańskich, Marię, Franciszka Zbyradów

         2  + Eugeniusza Brzozowskiego w 6 rocznicę śmierci, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka w 5 rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30   + Czesława Szymoniaka, Stanisława Domagała, Eugenię, Tadeusza
Rozwalków, Pawła Rutę

 

Godz.16:00  + Hieronima, Stefan w 16 rocznicę śmierci Kozłowskich – od siostry Barbary z rodziną

 

Godz. 18:00  + Agatę Koza w 12 rocznicę śmierci

Poniedziałek 19.11.2018 r.

 

Godz. 18:00

 1. + Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków
 2. + Leszka Ratajczaka, Krystynę w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
  Ratajczaków – od córki Kasi z rodziną

 

Wtorek 20.11.2018r. św. Rafała Kalinowskiego

Godz. 18:00

 1. + Alicję Ziegler – od chrześnicy Luizy z mężem i córką
 2. + Eugeniusza Koniecznego

 

Środa 21.11.2018 r. Ofiarowanie NMP

Godz. 18:00

 1. + Romana Łęczyńskiego – od Asi i Jędrzeja
 2. + Podziękowanie za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo dla
  całej rodziny

 

Czwartek 22.11.2018r. św. Cecylii

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewę Nowak – od Haliny i Włodzimierza Nowaków z Ławęcina
 2. + Hannę Kurasińską – od rodziny Zarembów z mamą z Kosowa

 

Piątek 23.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 2 rocznicy urodzin Antoniny podziękowanie za dar życia i wniesioną radość do naszej rodziny, prosimy o dary Ducha św., łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Antoniny i rodziców
 2. + Alinę Kiełczewską – w 30 dzień po śmierci – od męża i córek

 

 

 

 

Sobota 24.11.2018r.  św. Andrzeja Dung – Lac

Godz. 16:00     

Msza św.  z udzieleniem chrztu św. Helenie Rzątkowskiej

Godz. 17:00 

 1. + Cecylię, Michała Ludwiczaków, Franciszka, Bronisławę Biegańskich

Godz. 18:00

 1. + Zofię w 13 rocznicę śmierci Ignacego Ciesielskich
 2. + Eleonorę w IV rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, zmarłych z rodziny,
      Zygmunta Bartkowiaka, prosimy o łaskę zdrowia dla Aleksandra

                   

Niedziela 25.11.2018r. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Godz. 07:00  
             + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Franciszka, Stanisławę Półrolniczaków

Godz. 08:30  

 1. + Hieronima, Marię, Czesława Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

Godz. 10:00    

+ ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka z podziękowaniem na posługę kapłańską
    w naszej parafii, za słowo otuchy i nadziei, za wszelkie wyświadczone dobro
    i prosimy o dary nieba  -  od Wspólnoty Żywego Różańca

Godz. 11:30   

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” składa Panu Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa
Chrystusa podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski i błogosławieństwa.
Prosimy o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla członków chóru, dyrygentów i osób wspierających. Polecamy zmarłych którzy odeszli do Pana w roku 2018: Elżbietę Kubala, Bogdana Schulza, Helenę Ciesielską.

Chrzest: Julia Szady

Godz.16:00 

+ Janinę Szymlet w 6 rocznicę śmierci, Czesława Szymlet

Godz. 18:00  

+ Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego,
   zmarłych z rodzin: Błocianów i Sobolewskich

Poniedziałek 12.11.2018 r. św. Jozafata, bp. i m.

 

Godz. 18:00

 1. + Wandę, Zofię, Wacława Handke
 2. + Stanisława Olejnika – od brata Zdzisława z rodziną

 

Wtorek 13.11.2018r. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna pierwszych

                    Męczenników Polski

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewę Nowak – od męża Jana i córek Beaty i Zofii z rodzinami
 2. + Hannę Kurasińską – od męża

 

Środa 14.11.2018 r.

Godz. 18:00

 1. + Romana Łęczyńskiego – od siostry Lucyny z rodziną
 2. + Alicje Ziegler – od Grup Modlitewnej ze Śmigla

 

Czwartek 15.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Pelagię Rzyską w I rocznice śmierci
 2. + Zdzisława Kaczmarka – od żony

 

Piątek 16.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Elżbietę, Helenę, Jana Bąków
 2. + Annę, Henryka Bajonów, Pelagie, Michała Rzeźników, zmarłych rodziny Rzeźników

 

 

 

 

 

 

Sobota 17.11.2018r.  św. Elżbiety Węgierskiej

Godz. 17:00 

 1. Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Romana i Teresy, za wspaniałą rodzinę,
  za wszelkie odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MBNP na dalsze lata i Błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Podziękowanie za 25 lat małżeństwa Grzegorza i Elizy za wszelkie otrzymane dobro za dar możności przekazania życia  i prosimy o łaski umacniające nasze małżeństwo o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Chrzest św. : Stefania Kowalska, Lena Spychała

Godz. 18:00

 1. + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny ; Skrzypczaków, Marcinkowskich Wojciechowskich i Walkowiaków
 2. + Stanisławę w 2 rocznicę śmierci, Czesława, Jerzego Zimniaków

                   

Niedziela 18.11.2018r. 33 niedziela zwykła

Godz. 07:00  
             + Z okazji imienin Stanisławy podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą
                o Boże Błogosławieństwo i opiekę MBNP

Godz. 08:30  

 1. + Józefę, Franciszka, Stanisława Szczepaniaków
 2. Z okazji 96 rocznicy urodzin Stanisławy podziękowania za wszelkie dobro i łaski wzmacniające codzienne życie i prosimy o dalszą opiekę Bożą i Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny

 

Godz. 10:00    + Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Gorących

 

Godz. 11:30  + Antoniego Kozaka w II rocznicę śmierci

Chrzest: Igor Budziński

 

Godz.16:00  + Grzegorza Szczepaniaka

 

Godz. 18:00  + Janinę, Jana Kurasińskich, Gertrudę, Franciszka Małolepszych, Jadwigę, Antoniego Kurasińskich

Poniedziałek 05.11.2018

 

Godz. 18:00

 1. + Aleksandrę Szklarską – od syna z żoną i wnuka
 2. Z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. dla małego Gabrysia i całej rodziny

Wtorek 06.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Henryka Popiołkiewicza i rodziców obu stron
 2. + Alinę Kiełczewską – od teściów

Środa 07.11.2018 r.

Godz. 18:00

 1. + Alicję Ziegler – od koleżanek Janki, Eli i Hani
 2. + Mariannę Jankowską – od VI Róży Matek

Czwartek 08.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Teodozję Tylicką w III rocznicę śmierci
 2. + Alinę Kiełczewską – od chrzestnej z rodziną Majorczyków

 

Piątek 09.11.2018r. Rocznica Poświecenia Bazyliki Laterańskiej

Godz. 18:00

 1. + Romana Łęczyńskiego – od rodziny Orłowskich
 2. + Feliksa Tramowskiego w II rocznicę śmierci, rodziców obu stron

Sobota 10.11.2018r.  św. Leona Wielkiego

Godz. 17:00 

 1. Dziękczynienie za 45 lat małżeństwa Henryka i Marii, za wszelkie otrzymane łaski, za stworzoną rodzinę i prosimy o łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Podziękowanie za 20 lat małżeństwa Karola i Lucyny za wszelkie otrzymane dobro za dar możności przekazania życia i owoce tejże miłości i prosimy o łaski umacniające nasze małżeństwo o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 18:00

 1. + Zofię w 10 rocznicę śmierci, Ludwika Szaferskich, Andrzeja Wolsztyńskiego
 2. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

 

                                  

Niedziela 11.11.2018r. 32 niedziela zwykła

 

Godz. 07:00  
             + Bolesława w 14 rocznicę śmierci Elżbietę Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł,
                Olę Kaźmierczak

 

Godz. 08:30  

 1. + Stanisławę Włoch, zmarłych z rodzin: Strzelczyków, Wlochów, Doszów i Walochów
 2. + Marcina Maja

Godz. 10:00    

 1. + Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków, zmarłych z rodzin: Kaźmierczaków, Bendowskich, Budzińskich i Woźnych

Godz. 11:30  

 1.  W intencji Ojczyzny z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
 2. + Stanisławę Wojciechowską w 20 rocznicę śmierci

 

Godz.16:00 

+ Stanisława Kostrzewa, Stanisławę, Jana Flisikowskich

 

Godz. 18:00  

 1. + Łucję w VIII rocznicę śmierci Jana Kasperskich
 2. + Wandę Jakubiak – od synowej Marii z rodziną

Poniedziałek 29.10.2018

 

Godz. 18:00

 1. + Tadeusza Kubiaka – od chrzestnicy Honoraty z mamą
 2. + Alinę Kiełczewską – od męża i córek

Wtorek 30.10.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Rolanda Ratajczaka – od przyjaciółki Izy
 2. + Alinę Kiełczewską – od rodziców

Środa 31.10.2018 r.

Godz. 17:00

 1. + Elżbietę Roszkowiak – od syna Henryka z rodziną
 2. + Z rodziny Psarskich, Bronikowskich, Cybulskich, Łukomskich, Nieniewskich,
     Śliwińskich, Majewskich

Czwartek 01.11.2018r. Wszystkich Świętych

Godz. 7:00 + Marię, Leona, Józefa Rajewskich

Godz. 8:30 + Andrzeja Kaźmierczaka

Godz. 10:00 1. + Jana Pawła Trowskich, Kazimierza, Sławomira Rejno, Kazimierza,
                             Krzysztofa, Marię Kuligowskich

      2 + Genowefę Grześkowiak w I rocznicę śmierci

Godz. 14:00

 1. Za parafian
 2. + Bolesława Nędza i zmarłych z rodziny Nędza i Kasperskich

 

Piątek 02.11.2018r. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Godz. 08:00 + Agatę Koza

Godz. 10:00 + Jerzego Kazimierza Stanisława Adamczak

Godz. 16:00 1. + Zdzisława Kaczmarka – od córki Iwony z mężem i synem

 1. + Józefę, Stefana Kostrzewów, Pelagię, Antoniego, Kazimierza, Tadeusza
  Ratajczaków Stanisława Panasiuka

Godz. 18:00

 1. +Zmarłych mieszkańców Bruszczewa

 

 

Sobota 03.11.2018r.  I sobota miesiąca

Godz. 9:00

 + Franciszkę, Jana Niezgodów, Sewerynę, Józefa Majorczyków

Godz. 16:30 

 1. + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczak, Salomeę, Władysława, Irenę
     Ławniczak, Jana Moszaka, Tadeusza Bożka, Edwarda Grześkowiaka
 2. + Alicję Ziegler – od Elżbiety i Waldemara Golembka

Godz. 18:00

 1. + Jana, Mariannę Kaźmierczak, zmarłych z rodziny Kaźmierczaków i Piosików
 2. + Tomasza, Janinę, Franciszka Kiąców, Krystynę, Mariana Nowaków

                                  

Niedziela 04.11.2018r. 31 niedziela zwykła

Godz. 07:00  
             + Mariana Szlafka w 12 rocznicę śmierci

Godz. 08:30  

 1. + ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka, ks. prałata Władysława Swobodę, ks. kanonika Stefana Dudziaka

Godz. 10:00    

 1. + Krzysztofa w 15 rocznicę rocznicę śmierci, Gertrudę w 9 rocz. śmierci Józefa
  w 24 roczn. śmierci Klabów, zmarłych z rodzin Ratajczaków i Klabów
 2. + Eugeniusza, Pelagię, Franciszka Brzozowskich, Antoninę, Edmunda Henryka
  Wasielewskich

Godz. 11:30  

 1. + Edmunda Piotrowskiego, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka, zmarłych
  rodziców

Godz.16:00 

+ Helenę, Czesława Ilmerów

Godz. 18:00  

             Z okazji 35 rocznicy ślubu Aleksandry i Zbigniewa oraz 40 rocznicy ślubu
             Aleksandry i Marka w podziękowaniu za wspólnie przeżyte lata, wszystkie
             odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i Błogosławieństwo Boże
             dla Jubilatów i ich rodzin

Nabożeństwo Różańcowe – codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 22.10.2018 św. Jana Pawła II, papieża

 

Godz. 18:00

 1. + Franciszka Skowrona, Ludwikę, Mariana, Mariana Buśków

 

Wtorek 23.10.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Józefczaka, od wnuczki Agaty z Bartkiem i od wnuka Marcina z Asią
 2. + Romana Łęczyńskiego – od szwagierki Renaty z mężem i córką

 

Środa 24.10.2018 r.

Godz. 18:00

 1. + Cecylię Maćkowiak w XXII rocznicę śmierci
 2. + Kazimierza Małka w 8 rocznicę śmierci

 

Czwartek 25.10.2018 r.

Godz. 18:00

 1. Dziękczynienie za 21 lat małżeństwa Daniela i Luizy za odebrane łaski, za radość rodziny i prosimy MBNP o wypraszanie łaski zdrowia i sił dla pokonywania codziennych trudów życia , Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny i przyjaciół
 2. + Annę, Józefa, Konstancję Nowaków

 

Piątek 26.10.2018 r

Godz. 18:00

 1. + Feliksa w I rocznicę śmierci, Janinę Kaczmarków
 2. + Alicję Ziegler - od Ireny, Jerzego Wojciechowskich i Iwony Adamczewskiej

 

 

 

 

 

 

Sobota 27.10.2018r.

Godz. 16:30 

 1. + Stanisławę, Czesława Knopkiewiczów, Jana Tomasika

 Chrzest: Aleksandra, Iga

 

Godz. 18:00

 1. + Karola Przydrożnego w II rocznicę śmierci
 2. +Zofię w 6 rocznicę śmierci, Franciszka Kamieniarzy, zmarłych z rodziny Włodarczyków i Kamieniarzy

                                  

Niedziela 28.10.2018r. 29 niedziela zwykła

Godz. 07:00  
             + Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

Godz. 08:30  

 1. + Tadeusza Cieśla
 2. + Violettę Garcia w 2 rocznicę śmierci, Gladalupe Garcia, Józefa Hałupka, Barbarę Nadobnik zmarłych z rodziny

Godz. 10:00    

 1. + Marię, Władysława Krawczyków, Romana, Longinę, Jana Łęczyńskich, Mariannę, Piotra Zieglerów, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 11:30

 1. + Franciszka Apolinarskiego w 10 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron
 • + Alicję Ziegler – od Janiny, Hieronima Pawlickich

Godz.16:00 

Z okazji 50 rocznicy urodzin Lidii, składamy Panu Bogu podziękowanie za dar życia, za owoc małżeńskiej miłości i wszelkie odebrane łaski i prosimy o łaski umacniające całą rodzinę w wierze a dla Jubilatki o łaskę zdrowia i siły dla pokonywania trudów codziennego życia i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewa Borowiaka w 6 rocznicę śmierci, od żony, córki, teściów, szwagierki z synami

Poniedziałek 15.10.2018 św. Teresy od Jezusa

 

Godz. 18:00

+ Eugeniusza w 25 rocznicę śmierci, Alicję Zieglerów – od córek z rodzinami

+ Irenę, Jana, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych
z rodziny Jakubiaków i Meteliców

 

Wtorek 16.10.2018r. św. Jadwigi Śląskiej

Godz. 18:00

+ Agnieszkę w 5 rocznicę śmierci Stanisława Duszyńskich, Kazimierę, Henryka
Skrzypczaków, Eleonorę, Franciszka Kapskich

+ Jerzego Bosy – od rodziny

 

Środa 17.10.2018 r. św. Ignacego Aniotecheńskiego

Godz. 18:00

+ Marię, Jadwigę, Antoniego, Stefana Nadolnych

+ Kazimierę Ratajczak – od Wspólnoty Modlitewnej w Śmiglu

 

Czwartek 18.10.2018 r. św. Łukasza, ewangelisty

Godz. 18:00

+ Mariannę, Henryka , Jana Kaczmarków

 

Piątek 19.10.2018r.

Godz. 16:00
            Ślub: Mateusz Kuśnierczak  - Karolina Dworczak

Godz. 18:00

Podziękowanie za 50 lat małżeństwa Bogdana i Franciszki za odebrane łaski, za wspaniałą rodzinę z prośba o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

+ Jadwigę Janicką – od Eli z rodziną z Gogołowej

 

 

Sobota 20.10.2018r. – Św. Jana Kantego

Godz. 15:30 

Z okazji 80 rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za odebrane łaski i prosimy
o zdrowie, opiekę MBNP i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny

Godz. 16:30 

Z okazji 45 rocznicy małżeństwa Janusza i Marii dziękujemy za okazane nam
                dobro i wszelkie łaski i prosimy o opiekę na dalsze lata naszego życia oraz Boże
                Błogosławieństwo dla całej rodziny

+ Kazimierę, Mieczysława, Henryka, Halinę, Rozalię, Franciszka
                  Marcinkowskich, Marię Włodarczak, zmarłych z rodziny Włodarczaków
                  i Karwatków

 Chrzest: Wojciech Grobelny

Godz. 18:00

+ Wlodzimierza Jułga w II rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

                                  

Niedziela 21.10.2018r. 29 niedziela zwykła

Godz. 07:00  
             +

Godz. 08:30  

  + Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośba o zdrowie
     i Błogosławieństwo Boże w rodzinie

Godz. 10:00    

+ Magdalenę, Jana Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków

Godz. 11:30

+ Ryszarda Szudra w 13 rocznicę śmierci, Stanisławę, Franciszka, Agnieszkę, Piotra Bartkowiaków, zmarłych z rodziny

+ Janinę Maciejewską

Godz.16:00 

+ Romana Łęczyńskiego – od żony

Godz. 18:00

+ Stanisławę, Józefa Zając, Ewę, Jana, Bernarda Ratajczaków, zmarłych z rodziny

W 15 rocznicę ślubu składamy podziękowanie za odebrane łaski i prosimy o opiekę
na dalsze lata życia i Boże Błogosławieństwo dal całej rodziny         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl