Poniedziałek 01.01.2018r. Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 08:30

Godz. 10:00

Godz. 11:30

+ Cecylię, Józefa, Stanisława, Józefę, Bolesława Dolczewskich, Rozalię, Andrzeja,
   Lubomirę, Antoniego Bartkowiaków, Cecylię Stasiak, Beatę Ławniczak

Godz. 16:00

+ Mieczysława, Franciszkę Smelkowskich – od wnuków

Godz. 18:00

O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia Justyny

Wtorek 02.01.2018r.

Godz. 18:00

+ Zdzisława, Urszulę, Edwarda Bojanowskich i zmarłych z rodziny

Środa 03.01.2018r.

Godz. 18:00

Czwartek 04.01.2018r. Pierwszy czwartek m-ca

Godz. 18:00

1. + Marię, Macieja, Wojciecha Psarskich

2. Z okazji 70 rocznicy urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosimy
   o dalszą opiekę, zdrowie dla Jubilata i całej rodziny

Piątek 05.01.2018r. Pierwszy piątek m-ca

Godz. 16:00

Godz. 18:00

1. + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Jerzego
     Kotewicza, Leona Buchwalda

2. + Bolesława Bebo, Annę, Czesława Kaźmierczaków, Anielę, Józefa Jurga

Sobota 06.01.2018r. Objawienie Pańskie

Godz. 7:00

+ Małgorzatę Ilmer

Godz. 8:30

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo w rodzinie

Godz.10:00

+ Krystynę Zielińską, Eugeniusza Brzozowskiego

Godz. 11:30

+ Andrzeja Wolsztyńskiego, Zofię, Ludwika Szaferskich

Godz. 16:00

+ Janinę, Henryka Dudzińskich, Tadeusza Figlarza, Marię, Antoniego Fornalików

Godz.18:00

+ Władysława, Walentynę Omieczyńskich, Henryka, Teresę Dobrzyńskich,
             Annę Flies

Niedziela 07.01.2018 r.

Godz. 07:00

Godz. 08:30

+ Stanisławę, Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch

Godz. 10:00

+ Władysława Bosia w 10 rocznicę śmierci, Annę, Franciszka Piecuchów

Godz. 11:30

+ Edmunda Piotrowskiego w 3 rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa
Mikołajczaka , zmarłych rodziców

Godz. 16:00

+ Kazimierę Hoffman w I rocznicę śmierci

Godz. 18:00

+ Henryka Wasilewskiego w 7 rocznicę śmierci – od syna z rodziną

Poniedziałek 25.12.2017r.

Godz. 08:30 + Jerzego Stanisława Adamczak

Godz. 10:00

1. + Dominika Gabryela w 5 rocznicę śmierci

2. Z okazji 62 rocznicy ślubu Leokadii i Franciszka składany podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski i prosimy o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 11:30 + Szczepana, Antoninę, Józefa Olejników, Mariannę Antoniego Wagnerów

Godz. 16:00 + Zenona, Michała Łupickich, Halinę, Kazimierza Kwaśniewskich,
                   Władysława Szejna, Marię Baranowską

Chrzest: godz. 16:00Nikola Kruk

Godz. 18:00 + Stanisława Frąckowiaka w 3 rocznicę śmierci i rodziców obu stron

Wtorek 26.12.2017 r.

Godz. 07:00

Godz. 8:30

1. Dziękczynienie za 70 lat życia Janiny dziękujemy Panu Bogu za sakrament małżeństwa, za obdarzenie kochaną rodziną, za wszelkie łaski, prosimy o zdrowie
dla naszej Jubilatki, o opiekę MBNP, o nieustanną modlitwę wspierającą całą rodzinę

2. + Genowefę, Tomasza, Janinę, Władysława, Mariana, Bogdana Sternów, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00

1.+ Szczepana Perekietka i ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

2. + Wandę Apolinarską w 4 rocznicę śmierci

Godz. 11,30

+ Annę, Wojciecha, Tadeusza Apolinarskich, Kazimierza Kucharskiego, Ewę Furmaniak, Zofię, Leona Marciniak

Chrzest godz. 11:30 Gabriela Gbiorczyk

Godz. 16:00 + Stefanię, Zenona Antkowiaków, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 18:00

Środa 27.12.2017 r.

Godz. 09:00

Godz. 18:00 + Prosimy o radość nieba dla + Tomasza Borowskiego a dla rodziców
                         o mężne zniesienie bólu po utracie syna Tomasza

Czwartek 28.12.2017 r.

Godz. 09:00

Godz. 18:00 + Marię Szczepaniak – od Mileny z rodziną

Piątek 29.12.2017 r.

Godz. 09:00

Godz. 18:00 + Mieczysława Szczepaniaka – od syna z rodziną

Sobota 30.12.2017r.

Godz. 16:00 Z okazji I rocznicy urodzin Piotrusia i 5 rocznicy urodzin Natalki
                   dziękujemy za możność przekazania życia i przeżywanie radości z okazji
                    otrzymania oczekiwanego daru, prosimy i dary Ducha św. dla Piotrusia
                     i Natalki i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz.18:00

+ Eugeniusza Brzozowskiego z okazji imienin, Krystynę Zielińską

+ Eugeniusza Zieglera

Chrzest św. godz. 18:00 Nikola Frąckowiak

Niedziela 31.12.2017r.

Godz. 07:00

1.

Godz. 08:30+ Gertrudę Stanek, Ernę, Olejniczak

Godz. 10:00+ Zmarłych z rodzin: Sieradzkich, Stankowiaków, Urbaniaków

Godz. 11:30

 1. + Pelagię Rzyską – od wnuka Mateusza z rodziną
 2. + Krystynę Zielińską w I rocznicę śmierci

Chrzest św. Mateusz Sołtysiak

Godz. 16:00

+ Eugeniusza Koniecznego z okazji imienin

   Nabożeństwo na zakończenie roku

Poniedziałek 18.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty + Zofię, Jana, Stanisławę, Michała Cieślów, Bernarda Samoląga

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

 1. + Marka Jarmużka, Teodorę, Mariana Sobolewskich
 2. W 18 rocznicę urodzin Wiktorii i Patryka dziękujemy Panu Bogu za dar życia
  i wszelkie odebrane łaski i prosimy o dary Ducha św. na nasze dorosłe życie i łaskę właściwegonaszej drogi ku dorosłości

Wtorek 19.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty   + Antoniego Siewruk w 30 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

 1. + Stanisława Hoffmana w I rocznicę śmierci

Środa 20.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Augustyna Tomaszewskiego w 16 rocznicę śmierci
 2. + Elżbietę w 18 rocznicę śmierci Bolesława Mocków, Reginę, Bolesława Dzięcioł, Olę Kaźmierczak

Czwartek 21.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Pelagię Rzyską – od mieszkańców ul Osiedle
 2. + Franciszkę Zarabską w 4 rocznicę śmierci

Piątek 22.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. Prosimy o błogosławieństwo i potrzebne łaski kojące ból Pawła i Magdaleny po utracie oczekiwanego syna Tomasza

Sobota 23.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz.17:00

+ Michalinę, Antoniego, Czesława, Adama Kubiaków, Martę, Jana Wojciechowskich

Godz.18:00

 1. + Macieja Marciniaka – od rodziny Kozaków z Nietążkowa

Niedziela 24.12.2017r.

Godz. 07:00

1.

Godz. 08:30

 1. + Stanisława w 35 rocznicę śmierci Waleriana Przymusów

Godz. 10:00

 1. + Jadwigę, Kazimierza Kupka, Jadwigę, Mariana Filipowiczów
 2. + Agnieszkę, Jana, Helenę, Jana Leonarczyków, Wacława Bura, zmarłych
  z obu stron

Godz. 11:30

 1. + Zygmunta Hampla, Zofię, Stanisława Wasielewskich
 2. + Przemysława Stachowskiego w II rocznicę śmierci, Stefanię Walkowiak
  w 30 dzień po śmierci

Godz. 22:00

Pasterka – Za parafian

Godz. 24:00

Pasterka - Za parafian

Poniedziałek 11.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

 1. + Zygmunta Szczepaniaka, rodziców obu stron, Irenę, Jana Kozłowskich
 2. + Krystynę Zielińską

Wtorek 12.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

 1. + Kazimierę Stachowiak – od córki Kamili z rodziną
 2. + Dariusza Zimniaka, Jana Olejniczaka

Środa 13.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Pelagię Rzyską, od V Róży Matek
 2. + Mariannę, Seweryna Haremzów, Mariana Okoniewskiego

Czwartek 14.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Andrzeja Dąbrowskiego w I rocznicę śmierci
 2. + Stanisława Sobiecha w 2 rocznicę śmierci

Piątek 15.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Macieja Marciniaka
 2. + Henryka Bąka, rodziców zmarłych z rodziny Bąków-od siostry Geni z rodziną

Sobota 16.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty

+ Marię Sulejewską w 5 rocznicę śmierci

Godz.17:00

+ Pelagię Rzyską – od córki Elżbiety i wnuczki Moniki

Godz.18:00

 1. + Teresę Stankowiak – od szwagierki Cecylii i rodzin Stankowiaków, Soboli, Pawlaków i Kachniców
 2. + Marianne, Andrzeja w 13 rocznicę śmierci Szmytowiczów, Gabrielę
  w 3 rocznicę śmierci Ludwika Nowaków, zmarłych z obu stron

Niedziela 17.12.2017r.

Godz. 07:00

1.

Godz. 08:30

 1. + Jadwigę, Ignacego, Tadeusza Cieślów

Godz. 10:00

 1. + Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamów, Jadwigę, Stanisława Piskorków, Krzysztofa Sobierajewicza, Zofię, Stefana Gabryelów
 2. + Michała, Pelagię Biegańskich, zmarłych rodziców obu stron

Godz. 11:30

 1. + Janinę Szymanowską, zmarłych z rodziny Dratwińskich

Godz. 16:00

+ Kazimierę, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków

Godz. 18:00

+ Antoniego Kozaka

Poniedziałek 04.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

1. + Czesławę, Kędziora – od siostry Jadwigi z mężem i rodziną

2. + Stefana, Stanisława w 15 rocznicę śmierci Kozłowskiego, zmarłych z rodzin Lemańskich i Kozłowskich

Wtorek 05.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30 – Msza św. Roraty

 1. + Wawrzyńca, Katarzynę Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków
 2. + Franciszkę, Franciszka Kozaków, Mariannę, Jana, Eugeniusza, Piotra Kurpisz

Środa 06.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. + Marię, Ignacego Maćkowskich, Floriana, Marię, Dorotę, Ryszarda Suwiczaków
 2. + Helenę, Edwarda Koniecznych, Ewę, Jerzego Kuśnierków, Leokadię Albrecht

Czwartek 07.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 17:30

 1. Z podziękowaniem Panu Bogu za dary minionego roku, z prośbą do św. Ambrożego o wstawiennictwo u Pana Naszego Zbawiciela Świata wypraszające łaskę zdrowia dla wszystkich pszczelarzy naszego koła o radość nieba dla pszczelarzy którzy odeszli do domu Ojca oraz o łaskę właściwego podchodzenia przez wszystkich użytkujących dary przyrody o stosowanie się do ochrony życia pszczół .
 2. + Zenona Paluszaka, Władysława Michalaka, Agnieszkę, Antoniego Baranek

Piątek 08.12.2017 r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 10:00

Godz. 16:00

Godz. 17:30

 1. + Jana Waliszewskiego w 4 rocznicę śmierci
 2. + Stanisławę, Józefa Piotra Bartkowiaków, Genowefę, Stefana Skrobałów

Sobota 09.12.2017r.

Godz. 06:30 Roraty

Godz. 16:00 Chrzest

Godz.17:00 + Monikę, Józefa Szweda, zmarłych z rodziny

Godz.18:00

 1. + Cecylię, Wojciecha Szymanowskich
 2. + Jerzego Kaczmarka, Mariannę, Apolonię, Halinę, ks. Floriana, Edmunda, Piotra, Piotra, Stanisława Szymańskich, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Szymańskich, Jankowskich

Niedziela 10.12.2017r.

Godz. 07:00

+ Darię, Stanisława Stankowiaków, Tadeusza Kachnica, Jana Sobola

Godz. 08:30

 1. + Helenę, Antoniego Dubasów, Annę, Jana Jankowiaków

Godz. 10:00

 1. + Stanisława Tomowiaka w 9 rocznicę śmierci

Godz. 11:30

 1. + Bolesława Nędza – od siostry Ewy z rodziną

           Chrzest; Milena

Godz. 16:00

+ Teresę, Jana Maniów, Władysława Ptaszyńskiego

Godz. 18:00

+ Stefanię, Leona Burmistrzaków, rodziców obu stron

Poniedziałek 27.11.2017r.

Godz. 18:00

1. + Józefa w 25 rocznicę śmierci, Helenę Wojtkowiaków, zmarłych z rodziny

2. + Józefa, Franciszka Dekiertów, zmarłych z rodziny

Wtorek 28.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską – od kuzynek Wolniewicz, Łagoda i Olejnik z Krotoszyna
 2. +

Środa 29.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierę Stachowiak – od kuzynek z rodzinami
 2. + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków

Czwartek 30.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską - od siostry Geni z rodziną
 2. + Genowefę Grześkowiak w 30 dzień po śmierci

Piątek 01.12.2017r.

Godz. 16.00 + Wojciecha, Wiktorię Półrolniczaków , zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

 1. + Agatę Koza
 2. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

Sobota 02.12.2017r.

Godz. 09:00

Godz. 16:00

Chrzest św. Tymoteusz Michalak

Godz.17:00

+Wojciecha Krzysztofa Dorynków zmarłych z rodziny Szczerbali i Dorynków

Godz.18:00

+ Stefanię, Józefa Kasprzyckich

Niedziela 03.12.2017r.

Godz. 07:00

+ Janinę, Jana Kurasińskich, Franciszka, Gertrudę Małolepszych, Antoniego, Jadwigę Kurasińskich

Godz. 08:30

 1. + Józefę, Franciszkę, Stanisława Szczepaniaków

Godz. 10:00

 1. + Eugeniusza Brzozowskiego w 5 rocznicę śmierci

Godz. 11:30

 1. + Jana, Mariannę Kaźmierczak zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Wojciechowskich i Piosików

Godz. 16:00

+ Franciszka Szymańskiego – od żony z dziećmi i wnukami

+ Barbarę Łabińską

Godz. 18:00

+ Andrzeja Olejnika, Jadwigę, Ewarysta Kasperskich

Poniedziałek 20.11.2017r.

Godz. 18:00

1. + Bertę Skrzypczak – od kuzyna Przemka z rodziną

2. +

Wtorek 21.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską – od rodziny Borowskich i Kubiaków
 2. + Czesławę Kędziora – od XVII Róży Matek

Środa 22.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską – od kuzynki Ali i kuzyna Mietka z rodzinami
 2. + Romualda Smirnowa

Czwartek 23.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 38 rocznicy ślubu Justyny i Tomasza dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o dalszą opiekę, błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Piątek 24.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad całą rodziną z okazji 59 rocznicy ślubu
 2. + Zofię w 12 rocznicę śmierci, Ignacego Ciesielskich

Sobota 25.11.2017r.

Godz. 17:00

 1. W I rocznicę urodzin i chrztu św. Antoniny z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dary Ducha św. Boże Błogosławieństwo dla Antoniny i całej rodziny

Godz. 18:00

 1. + Eleonorę w III rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, zmarłych z rodzin Przydrożnych, Prajsów i ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka
 2. + Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

Niedziela 26.11.2017r.

Godz. 07:00

+ Antoniego Kozaka w 1 rocznicę śmierci

Godz. 08:30

 1. + Jana, Pelagię, Pawła Trowskich, Sławomira, Kazimierza Rejno, Marię, Krzysztofa, Kazimierza Kuligowskich

Godz. 10:00

 1. + w 4 rocznicę śmierci ks. kanonika Zygmunta Bartkowiak, zmarłych księży i siostry zakonne z naszej parafii

Godz. 11:30

 1. + Józefa, Franciszka Dekiertów, Marię Piotra Walkowiaków
 2. Towarzystwo Śpiewu „HARMONIA”DZIEKUJE Panu Bogu Najwyższemu za wszystkie błogosławieństwa i otrzymane łaski. Prosimy Pana Boga o dalszą opiekę nad całym zespołem o zdrowie fizyczne i duchowe dla dyrygentów, śpiewaków i członków wspierających. Polecamy zmarłych w 2017 r + Zenona Antkowiaka, Helenę Wypych, Łucję Szmatuła, Janinę Kurasińską, Kazimierę Stachowiak

Godz. 16:00

+ Janinę Szymlet w 5 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

+ Tadeusza Adamczaka

Poniedziałek 13.11.2017r.

Godz. 18:00

1. + Kazimierę Stachowiak – od koleżanek z ławy szkolnej

2. + Stanisławę Sobiech

Wtorek 14.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Mariannę Kaczmarek – od córki Elżbiety z mężem
 2. + Czesławę Kędziora – od siostry Krystyny z mężem i rodziną

Środa 15.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Helenę Stanisławską – od wnuczki Wioletty z rodziną
 2. + Łucję Kasperską w 7 rocznicę śmierci, Tadeusza Kubiaka w 3 rocznicę śmierci
 3. Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla nauczycieli i pracowników szkoły, prosimy o dalsze siły w walce z chorobą dla Wandy, Renaty i Janiny – od Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły

Czwartek 16.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Józefa Szawerdaka w 5 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron, Tadeusza Ruta
 2. + Annę, Henryka Bajon, Pelagię, Michała Rzeźników

Piątek 17.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Brunona w I rocznicę śmierci, Janinę Kudłaszyków – od syna Rafała
 2. + Grzegorza Szczepaniaka

Sobota 18.11.2017r.

Godz. 16:00

 1. W I rocznicę urodzin i chrztu św. Macieja dziękujemy Panu Bogu za uświęcenie przekazanego życia i prosimy o dary Ducha św. dla Macieja zdrowie dla rodziców oraz opiekę Matki Boskiej nad całą rodziną

Godz. 17:00 Chrzest św. Jagna Malińska, Michał Gierczyński

Godz. 18:00

 1. + Marię Kasperek – od rodziny Kaczmarków
 2. + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych
  z rodziny; Skrzypczaków, Marcinkowskich, Wojciechowskich, Walkowiaków

Niedziela 19.11.2017r.

Godz. 07:00

O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i dary Ducha św. z okazji 54 rocznicy urodzin Ewy

Godz. 08:30

 1. + Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego, zmarłych z rodziny Sobolewskich, Błocianów

Godz. 10:00

 1. + Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Górnych
 2. + Helenę Stanisławską – od córki Grażyny z dziećmi i ich rodzinami

Godz. 11:30

 1. Z okazji 80 rocznicy urodzin Łucji dziękujemy za przeżyte lata, za odebrane łaski za wspaniałą rodzinę z prośbą do patronki św. Łucji o nieustanne wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa o zdrowie i stałe uświęcanie całej rodziny
 2. + Stanisławę Zimniak w I rocznicę śmierci

Godz. 16:00

+ Kazimierę Stachowiak – od 16 Róży Matek

Godz. 18:00

+ Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków

Poniedziałek 06.11.2017 r

Godz. 18:00

1. + Małgorzatę Jakubowską – od siostrzenicy Barbary z rodziną

2. + Czesławę Kędziora – od sąsiadów

Wtorek 07.11.2017

Godz. 18:00

 1. + Tadeusza Jankowskiego w XXI rocznicę śmierci

Środa 08.11.2017r

Godz. 18:00

 1. + Elżbietę Bąk w 20 rocznicę śmierci, Helenę, Jana Bąków
 2. + Feliksa Tramowskiego w I rocznicę śmierci

Czwartek 09.11.2017r

Godz. 18:00

 1. + Mariannę Kurowską w I rocznicę śmierci
 2. + Pawła Dworczaka w 15 rocznicę śmierci, Marię, Ludwika, Marka Dworczaków, Jana, Bolesławę Maniów, Liliannę Wójcik

Piątek 10.11.2017r

Godz. 18:00

 1. + Teodozję Tylicką w I rocznicę śmierci

Sobota 11.11.2017 r

Godz. 8:00 + Marcina Maja

Godz. 10:00 Z okazji 70 rocznicy urodzin Zdzisława podziękowanie Panu Jezusowi i Matce Bożej za dar życia za rodzinę oraz za wszelkie odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad całą rodziną

Godz. 11,30

 1. + Czesława w 5 rocznicę śmierci Zofię Stachowiaków, Cecylię, Kazimierza, Mariana Czapczyńskich
 2. Z okazji 95 rocznicy urodzin Cecylii z podziękowaniem za możność korzystania z wspaniałego daru Bożego – Życia – za kochana rodzinę w sposób szczególny dziękujemy za 22 prawnuków, prosimy o dalszą opiekę nad jubilatką o całą jej rodziną

Godz. 16:00

 1. Teodozję Tylicką w II r. śm. Jana, Walentynę, Domagałów, Henryka, Andrzeja Lisiewiczów, Zbigniewa, Tomasza Klechów, Janinę, Henryka Dudzińskich

Godz. 18:00

 1. + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczaków, Salomeę, Władysława, Irenę Ławniczaków, zmarłych z rodziny
 2. P.Bednarek

Niedziela 12.11.2017r.

Godz. 07:00

Wol.inten.

Godz. 08:30

 1. + Stanisławę Włoch oraz zmarłych z rodzin: Strzelczyków, Włochów, Doszów
  i Walochów

Godz. 10:00

 1. + Bolesława w 13 rocznicę śmierci Elżbietę Mocków, Reginę, Bolesława Dzięcioł, Olę Kaźmierczak
 2. Z okazji I rocznicy urodzin Franciszka dziękujemy Panu Bogu za możność przekazania daru życia i jego kształtowanie zgodnie z wolą Bożą prosimy
  o wszelkie łaski wspomagające Franka i jego rodziców w wzrastaniu i wychowaniu w łasce miłości

Godz. 11:30

 1. + Zofię w 9 rocznicę śmierci Ludwika Szaferskich, Andrzeja Wolsztyńskiego
 2. + Wandę Handke w 10 rocznicę śmierci, Zofię, Wacława Handke

Godz. 16:00

+ Stanisława Kostrzewa i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

+ Mariana Foltyniaka – od syna Irka z rodziną, Leszka Jędrzejczaka od chrześniaka z rodziną

Poniedziałek 30.10.2017r. w kościele pw. Św. Wita

Godz. 18:00

1. + Mariana, Zdzisławę Górczaków – od syna z rodziną

2. + Mariannę Kaczmarek – od córki Zoni z rodziną

Wtorek 31.10.2017r. w kościele pw. Św. Wita

Godz. 17:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od Stefana i Sabiny Andrzekewskich
 2. + Marię Kasperek – od synów z rodzinami

Środa 01.11.2017r w kościele Farnym,

Godz. 7:00 + Marię, Leona, Józefa Rajewskich

Godz. 8:30 + Andrzeja Kaźmierczaka

Godz. 10:00

 1. + Jerzego Stanisława Adamczaków
 2. + Mariana Szlafka w 11 rocznicę śmierci

Godz. 11.30 – int. wolna

W kościele pw. Św. Wita o godz: 8.30, 10.00 i 14:00.

Godz. 8.30 – int. Wolna

Godz. 10.00 – int. Wolna

Godz. 14.00

 1. Za zmarłych parafian
 2. + Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków, zmarłych z rodzin:         Kaźmierczaków, Bendowskich, Budzińskich, Woźnych

Czwartek 02.11.2017 w kościele pw. Św. Wita

Godz. 8:00 + Mariannę Kaczmarek – od II Róży Matek

Godz. 9:00 + Stanisławę, Jana, Martę, Wandę, Janusza Masłowskich

Godz. 10:00 + Franciszka Szymańskiego – od żony z dziećmi i wnukami

Godz. 16:00 + Zmarłych z rodzin: Psarskich, Bronikowskich, Cybulskich, Łukomskich,    
                        Nieniewskich, Śliwińskich, Majewskich

Godz. 18:00 + Eugeniusza, Pelagię, Franciszka Brzozowskich, Antoninę, Edmunda
                   Wasielewskich, Henryka Wasielewskiego

Piątek 03.11.2017r w kościele Farnym

Godz. 16:00

1.+ Teodora, Marka Jagodzińskich, Zofię, Antoniego Skrzypczaków

2. Z okazji I rocznicy urodzin Mariki – z podziękowaniem za dar życia z prośbą
   o dary Ducha św. zdrowie i błogosławieństwo dla Mariki, rodziców i całej rodziny

Godz. 18:00

 1. + Jana, Mariannę Kaźmierczak, Teofila Piosik
 2. + Zmarłych mieszkańców Bruszczewa

Sobota 04.11.2017 r

Godz. 9:00

+ Mariannę Kaczmarek – od wnuczek, wnuków i prawnuków

Godz. 16:30

W 30 rocznicę ślubu Marii i Andrzeja składamy dziękczynienie za sakrament małżeństwa, jego owoce i prosimy o łaskę umiejętności dla ciągłego budowania
i strzeżenia rodzinnego domu na fundamencie miłości Najwyższej, prosimy
o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny i znajomych.

Godz. 17:15

Chrzest : Agata Kaniewska

Godz. 18:00

1. + Annę w 5 rocznicę śmierci Stanisława Maciejczaków, Michała, Helenę
                 Michalskich, Michalinę, Stanisława Maciejczaków

2. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

Niedziela 05.11.2017r.

Godz. 07:00

+ Gertrudę, Bernarda, Jana Humerczyków, Marię, Stefana Wawrzynowskich,
   Bogusławę, Kazimierza Nowak, Teresę, Antoniego Walkowiaków

Godz. 08:30

 1. Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka, ks. prałata Władysława Swobodę,
  ks proboszcza Stefana Dudziaka
 2. + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława Perekietków

Godz. 10:00

 1. + Krzysztofa w 13 rocznicę śmierci Józefa w 20 rocznicę śmierci, Gertrudę
  w 7 rocznicę śmierci Klabów, zmarłych z rodziny Klabów i Ratajczaków

Godz. 11:30

 1. + Edmunda Piotrowskiego, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka zmarłych z rodziny Piotrowskich i Kamieniarzy
 2. Z okazji I rocznicy urodzin Juli dziękujemy Panu Bogu za dar życia, prosząc o łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla Julki i jej rodziców oraz całej rodziny

Godz. 16:00

+ Rodziców Helenę, Czesława Ilmerów

Godz. 18:00

+ Zbigniewa w 3 r. śmierci Danutę Stobrawów - od wnuków i prawnuków

Poniedziałek 23.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Irenę Lorkiewicz w 10 rocznicę śmierci

2. W 18 rocznicę urodzin Adama dziękujemy Panu Bogu za dar życia prosimy
    o dary Ducha św. i właściwe rozeznanie drogi dorosłego życia. Prośmy o radość
   nieba dla zmarłych dziadków Aleksandra i Lechosława

Wtorek 24.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Małka w 7 rocznicę śmierci

2. Z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane dobra z prośbą
   o zdrowie, dary Ducha św. na dalsze lata życia, błogosławieństwo Boże,
   dalszą opiekę dla całej rodziny oraz łaskę umacniania więzi rodzinnej

Środa 25.10.2017r

Godz. 18:00

 1. W XX rocznicę Luizy i Daniela składamy podziękowania za okazane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
 2. +Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

Czwartek 26.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od rodzin Maniów, Brzozowskich, Cichoszewskich, Macieja
 2. + Ewę, Henryka Burmistrzaków, Barbarę Stencel, Krystynę Franek
 3. Z Okazji 60 rocznicy ślubu Heleny i Szczepana Michalaków z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobra z prośbą o opiekę nad Jubilatami i całą rodziną

Piątek 27.10.2017r

Godz. 16:30 Chrzest Jakub Ginter

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od Ani i Daniela z rodziną
 2. + Karola Przydrożnego w I rocznicę śmierci

Sobota 28.10.2017 r

Godz. 16:30 + Joannę, Henryka, Helenę Czamańskich i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

1. + Henryka Skrzypczaka w 5 rocznicę śmierci

2. + Stanisławę, Józefa Zająców, Ewę, Bernarda, Jana Ratajczaków

Niedziela 29.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

Godz. 08:30

 1. Tadeusza Cieśla

Godz. 10:00

 1. + Violettę Maciulewicz-Garcia w I rocznicę śmierci
 2. + Marię, Władysława Krawczyków, Longinę, Jana Łęczyńskich, Mariannę, Piotra
  Zieglerów, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 11:30

 1. + Franciszka Apolinarskiego w 9 rocznicę śmierci i rodziców obu stron
 2. + Włodzimierza Jułga w I rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

Godz. 16:00

+ Jakuba Moczyka – od przyjaciół

Godz. 18:00

+ Zbigniewa Borowiaka w 5 rocznicę śmierci – od żony z córką, teściów,
   szwagierki z synami

Poniedziałek 16.10.2017r.

Godz. 18:00

1. Za wstawiennictwem św. Łukasza – Patrona Stowarzyszenia Diabetyków- prosimy o łaskę zdrowia dla wszystkich członków Stowarzyszenia Diabetyków oraz ich rodzin a dla członków którzy odeszli do Domu Ojca o radość nieba.

     2.+ Krystynę w 10 rocznicę śmierci, Józefa Kozłowskich

Wtorek 17.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Helenę, Józefa Gucińskich

2. + Marię Kasperek – od sąsiadów z ul. Podgórnej

Środa 18.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Jadwigę, Cecylię, Stanisława, Stefana, Edmunda, Franciszkę Janickich, Teodozję, Walentego Wasielewskich, Marię, Kazimierza, Henryka Linke
 2. + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

Czwartek 19.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od teściów
 2. + Jana, Mariannę, Eugeniusza Piotra Kurpiszów, Franciszkę, Franciszka Kozaków

Piątek 20.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Maksymiliana Pecolda z okazji imienin
 2. + Mariana Górczaka – od córki Bożeny

Sobota 21.10.2017r.

Godz. 14:00 Z okazji 25 rocznicy

Godz. 15:00 Z okazji 90 rocznicy urodzin Łucji składamy wielkie dziękczynienie za
                     przeżyte lata, za wszelkie otrzymane dobra, rodzinę, z prośbą
                     o błogosławieństwo na dalsze lata życia i łaskę umacniania więzi rodzinnej

Godz. 16:00 W 25 rocznicę ślubu Ewy i Romana podziękowania za otrzymane łaski
                     z prośbą o błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 17:00 Chrzest Martyna Kaczmarek

Godz. 18:00

1. + Zofię Kamieniarz w 5 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kamieniarzy
                 i Włodarczyków

2. + Annę Filuś – od całej załogi Przetwórni Gil

Niedziela 22.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Małgorzatę Jakubowską – od najbliższych koleżanek

Godz. 08:30

 1. Z okazji XXV rocznicy ślubu Katarzyny i Sławomira dziękując Panu Bogu za sakrament małżeństwa, jego owoce i wszelkie odebrane łaski, prosimy św. Józefa o wstawiennictwo u Syna Swego Jezusa Chrystusa za naszą rodziną oraz o opiekę MBNP w każdym dniu życia Jubilatów i całej rodziny.

Godz. 10:00

 1. + Jadwigę, Franciszka Pawlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana Witkowskich
 2. + Helenę Stanisławskąod córki Boguni z mężem, dziećmi i ich rodzinami

Godz. 11:30

 1. W 85 rocznicę urodzin Ireny składamy podziękowanie za przeżyte lata, odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny
 2. + Ryszarda Szudra w 12 rocznicę śmierci, Stanisławę, Franciszka, Piotra Bartkowiaków

Godz. 16:00

Z okazji 1 rocznicy ślubu Joasi i Przemka dziękujemy za dar możności wspólnego budowania domu na fundamencie miłości z prośbą o umiejętność odbierania ukazywanych łask Bożych z którymi zawsze chcemy się zgadzać.

Prosimy również o radość nieba dla śp. Antoniny i Stanisława Marcinkowskich

Godz. 18:00

 1. + Marię, Władysława Szczerbali, Wojciecha, Krzysztofa Dorynków, Jerzego Giernasia, Teresę Nowak.

Poniedziałek 09.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 81 rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
 • o zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o radość nieba dla śp. Antoniego

2.+ Adriannę Andrzejewską - od rodziny Wojciechowskich i Hornickich

Wtorek 10.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. W 35 rocznicę ślubu Elżbiety i Romana z podziękowaniem za sakrament

małżeństwa, za kochaną rodzinę za wszelkie okazane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

2. + Marię Waligóra w 12 rocznicę śmierci

Środa 11.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Marię, Antoniego, Jadwigę, Stefana Nadolnych
 2. + Helenę, Edwarda Koniecznych, Ewę, Jerzego Kuśnierków, Leokadię Albrecht

Czwartek 12.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Za zmarłe Matki z VII Róży Matek z prośbą o radość nieba
 2. + Joannę, Feliksa Bukowskich, Pelagię, Franciszka Cieślów, Marie Jurga, Ryszarda Wróbla, Zofię Jurga

Piątek 13.10.2017r

Godz. 15:00 Ślub: Agata Maćkowiak – Artur Apolinarski

Godz. 18:00

 1. + Gertrudę, Błażeja Dudkowiaków, Stanisława Paula, Henryka Dworczaka
 2. + Eugeniusza Ziegler

Sobota 14.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Darię, Stanisława Stankowiaków, zmarłych z rodziny

2. + Krystynę, Mariana Nowaków, Tomasza, Janinę, Franciszka Kiąców

Niedziela 15.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Agnieszkę w 4 rocznicę śmierci Stanisława Duszyńskich, Kazimierę, Henryka
           Skrzypczaków, Eleonorę, Franciszka Kapskich

Godz. 08:30

 1. Z podziękowaniem MBNP I Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbs
  o dalsza opiekę i zdrowie w rodzinie
 2. + Teresę, Stanisława Pawlickich i zmarłych z rodziny

Godz. 10:00

1. + Czesława Zimniaka w 29 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Zimniaków,
   Marciniaków i Franciszka Kaminiarza

Godz. 11:30

 1. W I rocznicę urodzin Dominika składamy podziękowania za dar życia i prosimy
  o dary Ducha św. na dalsze lata życia dla naszego małego Jubilata oraz o nieustanne wstawiennictwo Matki Bożej u syna Jezusa Chrystusa o łaskę zdrowia
  i błogosławieństwo dla jego rodziców i całej rodziny
 2. + Katarzynę, Jana, Stefana Kicińskich zmarłych z rodziny Kicińskich
  i Matuszewskich

Godz. 16:00

+ Czesława Szymoniaka, Genowefę, Tadeusza Rozwalków, Pawła Ruta

Godz. 18:00

 1. + Janinę Maciejewską

Poniedziałek 02.10.2017r.

Godz. 18:00

1.+ Adriannę Andrzejewską – od braci z rodzinami

2.+ Marię Jurga – w I rocznicę śmierci – od męża z dziećmi

Wtorek 03.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Alojzego, Jerzego, Józefa Snelów

2. + Marię, Wojciecha Psarskich

Środa 04.10.2017r

Godz. 18:00

 1. Z okazji 29 rocznicy ślubu Mirosławy i Mirosława z podziękowaniem za odebrane łaski, opiekę wraz z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. + Franciszka Skowrona z okazji imienin, Ludwikę, Mariana, Mariana Busków

Czwartek 05.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Mariana Górczaka – od córki Agaty z rodziną
 2. + Michała Drobnika, Jadwigę, Walentego Kaczmarków, zmarłych z rodziny Drobników

Piątek 06.10.2017r

Godz. 16:00 + Marię Kasperek – od męża

Godz. 18:00

 1. + Irenę, Jana, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych z rodzin Jakubiaków, Ilmerów i Frąckowiaków
 2. + p. Luboń

Godz. 19,00 + Różę, Zygmunta Kubiaków

Sobota 07.10.2017r.

Godz. 9:00  + Marię Kasperek z prośbą od radość nieba – intencja 15 Róży Matek

Godz. 15.00 Ślub: Katarzyna Balcer –Krzysztof Roszczak

Godz. 17:00 Chrzest : Marcin Jankowski, Grzegorz Olejnik

Godz. 18:00 1. + Jerzego w 14 rocznicę śmierci, Marię, Władysława, Marcina Kaczmarków, zmarłych z rodziny

2. + Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków, Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów

Niedziela 08.10.2017r.

Godz. 07:00

Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa Chrystusa dziękujemy za 55 lat pożycia małżeńskiego. Prosimy o dalszą opiekę, zdrowie i wszelkie łaski dla całej rodziny

Godz. 08:30

 1. + Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny
 2. + Krystynę Janowicz

Godz. 10:00

1. + Władysława Mayera zmarłych z rodziny Mayerów i Nadolnych

Godz. 11:30

 1. + Mariana Gromnickiego w 2 rocznicę śmierci, rodziców obu stron z prośbą o dary nieba dla córki Marii
 2. Z okazji 70 rocznicy Ireny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny

Godz. 16:00

+ Wojciecha, Mariana Jagodzików, Katarzynę, Jana Muszkietów

Godz. 18:00

 1. + Leona, Stefanię Burmistrzaków, Annę Filuś i rodziców z obu stron

Poniedziałek 25.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Mariana Górczaka – od córki Barbary z rodziną
 2. + Janinę Ciorga – od chrześniaka Mirosława z rodziną

Wtorek 26.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Adriannę Andrzejewską – od Rady Sołeckiej i mieszkańców Nowej Wsi

2. + Felicję, Józefa Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

Środa 27.09.2017r

Godz. 18:00

 1. + Stanisławę Włoch, Bronisławę, Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Józefę Dosz

Czwartek 28.09.2017

Godz. 18:00

 1. Z okazji 55 rocznicy ślubu Dobrochny i Łucjana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

Piątek 29.09.2017r

Godz. 17:00 Chrzest: Jan Mariusz Dalecki - Wieczorek

Godz. 18:00

 1. + Sylwię Boroń w I rocznicę śmierci- od mamy, Brata Artura z rodziną , siostry Malwiny z synem
 2. + Stanisławę, Edwarda Szawułów, Marię, Wacława Galińskich

Sobota 30.09.2017r.

Godz. 16:00 Z okazji 35 rocznicy powstania zespołu „Żeńcy Wielkopolscy”

Godz. 17:00 Chrzest Lilianna Kasperska, Jan Michalak, Jagoda Wajske

Godz. 18:00

1. + Jana Ludwiczaka

2 W 55 rocznicę ślubu Małgorzaty i Józefa składamy podziękowanie za okazane łaski, wspaniałą rodzinę, owoc naszej małżeńskiej miłości z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. na dalsze lata naszego małżeńskiego życia i błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.

Niedziela 01.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Leona Dudzińskiego w 17 rocznicę śmierci

Godz. 08:30

1. + W 10 rocznicę śmierci Longiny, Jana Łęczyńskich, Leonardę i Franciszka Kromarków

Godz. 10:00

1. + Jana Maślankiewicza w I rocznicę śmierci

2. + Franciszka Szymańskiego – od rodziny

Godz. 11:30

 1. + Anielę Lemańską w 14 rocznicę śmierci
 2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Jadwigi z podziękowaniem za dar życia, okazane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.

Godz. 16:00

 1. Floriana, Helenę, Danutę, Piotra Kaźmierczaków, Władysława Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kamieniarzy , zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

 1. + Henryka Mikołajczaka – od wnuczki Joanny i Aleksandry z rodzinami

Poniedziałek 18.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Jaromira Furmaniaka, Teresę Sentfleben, Adama Roszkowiaka
 2. + Joannę Toma w 5 rocznicę śmierci – od syna Kostka z Mołdowii

Wtorek 19.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Adriannę Andrzejewską – od rodziców

2. + Agatę, Mariana Krysmanów

Środa 20.09.2017r

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem przez ręce i serce Maryi , Panu Bogu za opiekę nad rodziną oraz z prośbą o zdrowie i łaskę życia zgodnego z wolą Bożą
 2. + Mirosława Nędza

Czwartek 21.09.2017

Godz. 18:00

 1. + Jadwigę Nowak, Marię Błaszczyk, Mariana Samola, Gabrielę Nowak
 2. + Franciszka Szymańskiego - od szwagra Floriana z rodziną

Piątek 22.09.2017r

Godz. 15:00 Ślub: Katarzyna Ratajczak-Roman Prałat

Godz. 16:00 Ślub Daria Molewska-Maciej Hamrol

Godz. 18:00

 1. + Zmarłych z rodzin: Kapałów, Kosickich, Wojciechowskich
 2. + Jadwigę, Czesława, Henryka Kubiaków

Sobota 23.09.2017r.

Godz. 14:00 Ślub: Sylwia Kochanek-Arkadiusz Piasecki

Godz. 15:00 Ślub: Ewelina Żurek-Tomasz Mikołajczak

Godz. 16:00 Jubileusz

Godz. 18:00 +Marię Mania

1. + Wacława Bura w 20 rocznicę śmierci, Katarzynę, Józefa Bura i zm. z rodz.

2 + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Joannę, Feliksa   Bukowskich, Marylę Jurga

Niedziela 24.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Jana Sobola w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Soboli, Stankowiaków, Goszków z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Jasia z okazji I rocznicy urodzin oraz jego rodziców i całej rodziny

Godz. 08:30

1. + Szczepana Perekietka w 23 rocznicę śmierci

Godz. 10:00

1. + Stanisława Białasa w 5 rocznicę śmierci

2. + Bolesława Nędza – od kuzynki Janki Strawińskiej

Godz. 11:30

 1. + Stanisława Gaertiga
 2. + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

Godz. 16:00

1.+ Karola Klecha

Godz. 18:00

 1. + Mirosława Jaśkowiaka w 12 rocznicę śmierci

Poniedziałek 11.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Gabrielę, Różę, Piotra Styzińskich, Marię, Franciszkę, Wiktora Zarabskich zmarłych z rodzin Styzińskich i Zarabskich
 2. + Kazimierę w 3 rocznicę śmierci, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków

Wtorek 12.09.2017r. Najświętszego Imienia Maryi

Godz. 18:00

1. + Janinę Kudłaszyk – od syna Rafała z rodziną

2. + Stanisława Klecha – od Żonkloda Modensa

Środa 13.09.2017r Wspomnienie Fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Waleriana Nowaka w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Nowaków, Kasprowiaków, Skorackich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
 2. + Janinę Ciorga – od XVII Róży Matek

Czwartek 14.09.2017r. święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Godz. 16,00

+ Adriannę Andrzejewską – od męża z dziećmi

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od wnuków i prawnuków
 2. + Marię Kmiećkowiak, Józefa, Janinę, Jana Kędzierskich, Marię Kwietniewską

Piątek 15.09.2017r Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Godz. 18:00

 1. + Zygmunta Białeckiego – pierwszej ofiary niemieckiego terroru
  w Śmiglu 1939 r. – od prawnuka Jakuba z rodzicami i rodzeństwem
 2. + Władysławę, Stanisława, Halinę, Janusza, Władysława Skrzydlewskich, Teresę, Floriana Wojtkowiaków

Sobota 16.09.2017r.

Godz. 16:00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory w Gm. Śmigiel (w Robaczynie)

Godz. 18:00

1. W podzięce Panu Bogu za 80 lat życia Mariana i 18 lat Weroniki. Jubilaci proszą
   o dalszą opiekę Bożą dla siebie i rodziny

2 + Albina Ratajczaka, zm. z rodz. Ratajczaków, Brzozowskich, Kicińskich,
             Szczepaniaków

Niedziela 17.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Józefa Błażyczka, Stanisławę, Antoniego Gabryelskich

Godz. 08:30

1. + Rodziców chrzestnych śp. Danutę Cieśla, Zbigniewa Nowaka

Godz. 10:00

1. + Bolesława Nędza – od syna Tomasza

2. W pewnej intencji

Godz. 11:30

 1. Z okazji 12 rocznicy ślubu Anny i Sławomira z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla jubilatów i ich synów na dalsze lata życia w rodzinie oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Godz. 16:00

1.+ Zenona, Michała Łupickich w 3 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

Z okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Matki Bożej o opiekę i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

Poniedziałek 04.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Edwina Tasiemskiego – w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
 2. + Zofię, Ignacego, Franciszkę, Józefa Ciesielskich, Zofię, Andrzeja Sobolewskich

Wtorek 05.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Janinę Ciorga – od rodziny Skorczyków i Kasprzaków

2. Z okazji 25 rocznicy ślubu Anety i Sebastiana z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, szczęśliwie, wspólnie przeżyte lata, za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla małżonków i całej rodziny

Środa 06.09.2017r

Godz. 7:00

 1. Za zmarłych pracowników Banku Spółdzielczego w Śmiglu: Eugenię Nadolną, Stefanię Moszak, Antoninę Andrzejewską, Gertrudę Umińską, Zofię Włochal, Felicję Tomczak, Hieronima Adamczewkiego

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewa w 6 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron
 2. + Danutę Koźlik w 3 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Koźlików i Adamków

Czwartek 07.09.2017r. I czwartek m-ca

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od syna Jerzego z żoną
 2. + Wojciecha Cieśla – od żony i dzieci

Piątek 08.09.2017r Narodzenia NMP

Godz. 10:00

         Intencja wolna

Godz. 16:00

 1. Jana Kasperskiego – od córki Janiny z mężem

Godz. 17:00

 1. Msza święta chrzcielna – Lidia Michalska

Godz. 18:00

 1. + Mariana Blimela, Jana, Władysławę Blimelów, Józefę, Antoniego Nowaków
 2. + Mariannę z okazji imienin Józefa Dederków, Bibiannę, Józefa Nowickich, Zofię Tyrakowską, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Sobota 09.09.2017r.

Godz. 16:00

Ślub: Dawid Strugarek – Paulina Strugarek

Godz. 18:00

1. + Dariusza Cieniucha, Tadeusza, Władysławę, Józefa Murek

2 + Jana Moszaka, Ludwikę, Czesława Kuśnierczaków, Jadwigę, Józefa Moszaków

Niedziela 10.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Helenę, Kornela, Andrzeja Wojtkowiaków, Czesława Jankowskiego

Godz. 08:30

1. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Joannę, Mariana Brzeziewskich

Godz. 10:00

1. + Henryka w 22 rocznicę śmierci, Stanisławę Przybylskich, Zofię, Walentego
       Kozaków

2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Łucji z podziękowaniem za otrzymane łaski
   z prośbą o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 11:30

 1. Z okazji 80 rocznicy urodzin Jadwigi, składamy Panu Bogu wielkie dziękczynienie za okazane łaski, za wspaniałą rodzinę z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata dla Jubilatki i całej rodziny.
 2. + Mariana Gromnickiego, Marię Płócienniczak, Mariannę, Jana, Mariana Wypyszaków, Stanisławę, Walentego Cieślów

Godz. 16:00

1.+ Jadwigę Adamczewską w 14 rocznicę śmierci, Zenona, Krzysztofa
             Adamczewskich, zmarłych z rodziny Adamczewskich i Pawlaków

2. Z okazji 40 rocznicy ślubu Andrzeja i Anny z podziękowaniem za otrzymane
   łaski z prośbą o łaskę sił w rozbudowywaniu miłości małżeńskiej
   i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 18:00

+ Stefanię Mikołajczak, Aleksandrę Marzec

Poniedziałek 28.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Janinę Ciorga – od koleżanek Marianny, Łucji i Krystyny
 2. + Felicję, Józefa Cichoszewskich

Wtorek 29.08.2017r.

Godz. 18:00

1. + Tomasza Kasprzyka w 22 rocznicę śmierci

2. + Franciszkę, Jana Niezgodów, Sewerynę, Józefa Majorczyków i ich rodziców

Środa 30.08.2017r

Godz. 18:00

 1. + Teresę Dworakowską w 6 rocznicę śmierci – od rodziny
 2. + Violettę w 13 rocznicę śmierci, Zofię, Ludwika Kucharczaków

Czwartek 31.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od córki Wiesławy z Wojtkiem
 2. + Łucję Dworczak, Teresę Maćkowiak – od Marysi z córkami i wnuczkami

Piątek 01.09.2017r I piątek m-ca

Godz. 16:00

 1. + Henryka Popiołkiewicza , rodziców obu stron, Bernarda Schwarza, Urszulę, Edwarda, Zdzisława Bojanowskich
 2. + Joannę w 3 rocznicę śmierci, Zygmunta w 35 rocznicę śmierci Ignaszewskich

Godz. 18:00

 1. + Zofię, Stefana Gabryelów
 2. + Bronisława Ławniczaka – od żony, córki Iwony z mężem, wnuka Łukasza
  z zoną i córką

Sobota 02.09.2017r. I Sobota m - ca

Godz. 09:00

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę nad rodziną

Godz. 12:30

Chrzest: Anna Maria Olejnik

Godz. 16:00 Ślub: Przemysław Dziwak – Karolina Maria Kowalska

Godz. 18:00

1. + Stefanię, Józefa Kasprzyckich

2 + Mariannę, Walentego Bobowskich, rodziców obu stron

Niedziela 03.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Annę Filuś – od rodzeństwa z rodzinami

Godz. 08:30

1. + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława Perekietków

2 + Barbarę Łabińską – od rodziny Grzów z Kocka

Godz. 10:00

1. + Stefanię, Zenona Antkowiaków i zmarłych z rodziny

2. + Teresę, Lecha Bereta

Godz. 11:30

 1. Z okazji 18 rocznicy urodzin Adama z podziękowaniem za dar życia za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla jubilata wspomagające osobiste uzdolnienia
  i przygotowanie do dorosłego życia i wybór właściwej drogi życiowej
 2. Dziękczynienie za 30 lat pożycia w sakramentalnym związku małżeńskim Małgorzaty i Bernarda. Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski, za wspaniałą rodzinę z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 16:00

+ Helenę, Jana, Jana, Pawła, Andrzeja, Teresę Chomskich , zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

+ Janinę, Józefa, Pelagie Budzińskich, Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków,

zmarłych z rodzin: Bendowskich, Kaźmierczaków, Budzińskich i Woźnych

Poniedziałek – 21.08.2017r. wspomnienie św. Piusa X

Godz. 18.00

 1. + Bolesława Nędza – od córki z rodziną
 2. + Marię, Wojciecha, Władysława, Macieja, Danutę Psarskich, Janinę, Zygmunta Sicińskich, Marię, Stanisława Cybulskich

Wtorek – 22.08.2017r. NMP Królowej

Godz. 18,00

1. + Janinę Ciorga – od córek z rodzinami

2. Z podziękowaniem Bogu za pomyślne zdanie matury i dostanie się na studia,
   o Boże błogosławieństwo w nauce – od babci Geni dla wnuczki Ani

Środa – 23.08.2017r

Godz. 18:00

 1. + Romana w 34 rocznicę śmierci, Kazimierę, Tadeusza, Mieczysława Mullerów, Bernarda Szwarców
 2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą nad rodziną z okazji 20 rocznicy ślubu

Czwartek – 24.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Monikę w 7 rocznicę śmierci Nikodema Gahlów
 2. + Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Rozalię, Stanisławę, Jana, Jana, Michała Cieślów oraz zmarłych z rodziny Samolągów i Cieślów

Piątek 25.08.2017r św. Jana Kantego

Godz. 18:00

 1. Z okazji 27 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wspólnie, szczęśliwie lata, za zdrowie, dzieci i wnuka z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą nad całą rodziną na następne lata
 2. + Ludwika, Irenę, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn

Sobota 26.08.2017r. bł. Jakuba Strzemię

Godz. 14,00

Ślub: Mateusz Nadobnik – Patrycja Jankowiak

Godz. 15,00

Ślub: Włodzimierz Linka – Róża Szczepaniak

Godz. 16,00

Ślub: Łukasz Nużyński – Paulina Jurga

Godz. 17,00

Chrzest św.: Michalina Zmysłowska, Ksawery Jędroszkowiak

Godz. 18,00

1. Z okazji 35. rocznicy ślubu Lucyny i Mariana z podziękowaniem Panu Bogu

za błogosławieństwo, otrzymane łaskie w życiu małżeńskim i rodzinnym, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, zdrowie i obfitość łask na dalsze lata małżeńskiego życia,
jak również potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla synów i ich najbliższych.

2 + Leonardę w I rocznicę śmierci Franciszka Kromarków, Longinę, Jana
              Łęczyńskich

Niedziela 27.08.2017r.

Godz. 07:00

+ Zmarłych z rodzin Adamczaków i Hoffmanów

Godz. 08:30

1. + Genowefę Kraczewską w 1 r. śmierci, Waleriana Przymusa w 11 r. śmierci

2 + Bronisławę, Franciszka Biegańskich

Godz. 10:00

1. + Ewę Furmaniak z prośbą o zdrowie dla całej rodziny

2. + Zdzisławę Górczak w 10 rocznicę śmierci

Godz. 11:30

Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory

Godz. 18:00

+ Leona w 3 rocznicę śmierci oraz za zmarłych rodziców obu stron

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl