06.04.2020 Wielki Poniedziałek

  Godz. 18:00 1. + Zofię Til – od córki Elżbiety i Adama

 1. + Mariana Trowskiego w II rocznicę śmierci, Annę, Stanisława Maćkowskich

                             - od rodziny

 

07.04.2020 Wielki Wtorek

Godz. 18:00 1.  + Mariusza Żeleźniaka – od rodzeństwa

 1.   + Patryka Myszuka – od rodziny Kupków i Stempniaków

 

08.04.2020 Wielka Środa

  Godz. 18:00 1. + Tadeusza w XVII rocznicę śmierci, Stanisławę Figlarz, Janinę,

                               Henryka Dudzińskich, Marię, Antoniego Fornalików

 1. + Marię Stritzke – od IV Róży Matek

               

09.04.20 Wielki Czwartek

  Godz. 19:00  1. + Dziękujmy Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i prosimy o stałe
                                   uświęcanie kapłaństwa naszych kapłanów: ks. kanonika Krzysztofa –
                                   proboszcza naszej wspólnoty parafialnej i ks. Bartłomieja – wikariusza
                                   w naszej parafii, prosimy dla nich o moc Bożej energii na czas ich
                                  posługi naszej wspólnocie o umiejętne wykorzystanie Bożego daru dla
                                  prostowania ścieżek prowadzących do spotkania z Panem, o wiele łask
                                  Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

 1. ks. Bartłomiej we własnej intencji            

 

10.04.2020 Wielki Piątek

Godz. 19:00 1. Liturgia Męki Pańskiej

                      

11.04.2020 Wielka Sobota

Godz. 19:00 1  + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 1. + Zenona Pieśniaka – od żony

 

12.04.2020  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Godz. 08:30  1.  + Jadwigę, Wincentego, Janusza Borkowskich, Stanisława Białasa

 

Godz. 10:00   1 + Marię, Leona, Józefa Rajewskich

                        2 + Zofię, Witolda Schwarz – od dzieci z rodzinami               

 

Godz. 11:30  1. + Annę Szczepaniak – od siostry Marii z mężem   

 1. + Teresę Szymańską – od syna Romana z córką

                       

Godz. 16:00   1.+  Jerzego Stanisława Antoninę Adamczak

                       

Godz. 16:00 1. +  Józefa, Marię, Alojzego, Jerzego Snelów              

           

30.03.2020 Poniedziałek

  Godz. 18:00

 1. + Jana, Marię Pudliszewskich – od dzieci z rodzinami

 

31.03.2020 Wtorek

Godz. 18:00 1.  + Krystynę Czech – od sąsiadów

 1.  Dziękczynienie za 90 lat życia Czesławy Makowiec, dziękujemy za wszelkie
                             okazane i odebrane dobro i prosimy o łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo
                             dla Jubilatki i jej najbliższych a dla śp. Kazimierza z 18 rocznicę po śmierci
                             o dary życia wiecznego

 

01.04.2020 Środa

  Godz. 18:00 1. + Krystynę Ziegler w XXV rocznice śmierci, zmarłych z rodziny

                              Kościańskich i Zieglerów

 1. + Franciszkę Kaźmierczak, zmarłych z rodziny Ratajczaków i Koźlików

                        

                

02.04.20 Czwartek I czwartek miesiaca

  Godz. 18:00  1. + Mariannę, Antoniego Wagnerów, Antoninę, Szczepana, Józefa Olejników

                        2 + Franciszka Ratajczaka z okazji rocznicy urodzin, Ryszarda Sztula,

                              Zmarłych rodziców obu stron

 

 

03.04.2020 Piątek I piątek miesiąca

Godz. 16:00 1. + Marię Kozak w II rocznicę śmierci, Franciszkę, Franciszka, Jerzego

                             Kozaków, Marianne, Jana, Eugeniusza Piotra Kurpiszów

 1. + Andrzeja Jankowskiego w I rocznicę śmierci – od rodziców

 

Godz. 18:00 1. +  Bogumiłę Krupka, Renatę Krzyślak – od rodziny

 1.   +  Mieczysława Wojtkowiaka – od siostry z mężem i rodziną                       

 

 

 

04.04.2020  Sobota I sobota miesiąca

Godz. 9:00  + Jana, Stanisławę Firlej, Wandę, Alfonsa Jurdeczków, wszystkie dusze w

                       Czyśćcu cierpiące

 

Godz. 17:00  1. + Jerzego Kaczmarka, Zbigniewa Królika, zmarłych z rodziny Kaczmarków

                             i Szymańskich

 1. + Mariannę Szlafka – od wnuczki Sandry z rodziną                                                                                                                                                  

                        

Godz. 18:00  1  + Eugeniusza Koniecznego w III rocznicę śmierci

                       2 + Wacława, Pawła Brudło, zmarłych rodziców obu stron, Stanisława,

                              Edmunda Michałowskich

     

05.04.2020  Niedziela Palmowa

Godz. 07:00  + Olimpię, Antoniego Siewruków, zmarłych z rodziny

 

Godz. 08:30  1.  + Andrzeja Kaźmierczaka, Zofię, Edmunda, Marię Włochalów

 1. + Alinę, Małgorzatę Kiełczewskie – od rodziny

 

Godz. 10:00   1 + Jana, Annę, Kazimierza Wojtkowiaków, Pelagię, Juliana, Walentynę

                             Józefczaków, Walentynę, Mariana Białych, Mieczysława Wojtkowiaka

 

Godz. 11:30  1. + Czesława Szymoniaka, Stanisława Domagałę, Tadeusza, Eugenię    
   Rozwalków, Pawła Burę

                       

Godz. 14:45   1.+  Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Lucję Łabszyn, Ryszarda Wróbla,

                              Henryka, Jarosława Czyżewskich 

 1. + Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków, Magdalenę, Wojciecha

                              Marciniaków

                       

Godz. 16:00 1. +  Ludwika w VII rocznicę śmierci, Gabrielę Nowaków, Mariannę, Andrzeja

                            Szmytowiczów, zmarłych z obu stron, prosimy o zdrowie dla całej rodziny

 1. + Leszka Ratajczaka, Henryka Ratajczaka w XXX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Ratajczaków, Skorupińskich, Alojzego Szymańskiego

           

 

 

,

23.03.2020 Poniedziałek

  Godz. 18:00 1. + Janinę Pelec – od córki z rodziną

 1. + Mariannę Szlafka – od córki Arlety z rodziną

 

24.03.2020 Wtorek

Godz. 18:00 1.  + Annę Szczepaniak – od rodziny Jankowskich z Targowiska

 1. + Bogdana Różańskiego z okazji imienin – od żony i córki z rodziną

 

25.03.2020 Środa Zwiastowanie Pańskie

Godz. 9:00    + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 

Godz. 16:00  + Bolesława Nędza w III rocznicę śmierci

 

  Godz. 18:00 1. + Marię Bartkowiak

 1. + Marię w XV rocznicę śmierci Władysława Krawczyków

                        

                

26.03.20 Czwartek

  Godz. 18:00  1. + Łucję, Władysława Aleksandra Kozaków, Marię, Kazimierza Kicińskich,

                               Henryka Frąckowiaka, Bronisława Ławniczaka

                        2 + Marię Stritzke – od córki Karoliny z mężem i rodziną

 

 

27.03.2020 Piątek

Godz. 18:00 1. +  Franciszkę, Antoniego Łącznych

 1.   +  Marię, Henryka Koteckich, zmarłych z rodziny Koteckich i Jazych           

 

 

 28.03.2020  Sobota

 

Godz. 17:00  1. + Edmunda, Pelagię, Waleriana Kowalskich, Franciszkę Szymczak,

                             zmarłych z rodziny Piotrowskich

 1. + Irenę, Józefa Borowiaków, zmarłych z rodziny                                                                                                                                                    

                        

Godz. 18:00  1  + Wincentego Węgierskiego

                       2 + Franciszka Szymańskiego w III rocznicę śmierci

 

     

29.03.2020  Niedziela V Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00  + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego w IV rocznicę

                         śmierci, zmarłych z rodziny

 

Godz. 08:30  1.  + Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

 1. + Walentego w IV rocznicę śmierci, Zofię Kozaków, Henryka, Stanisławę

                             Przybylskich

 

Godz. 10:00   1 +

                       

 

Godz. 11:30  1. + Włodzimierza Majorczyka – od rodziny Wieczorków

                       Chrzest św. Nikola Anna Nurzyńska

 

Godz. 14:45   +   Annę Szczepaniak – od córki Jolanty z rodziną

                        

                        

Godz. 16:00 +  Józefa Janika w 40 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny                   

           

16.03.2020 Poniedziałek

  Godz. 18:00 1. + Urszulę, Czesława Woszaków, zmarłych z rodziny Woszak i Świderskich

 1. +  Leona Łabińskiego w X rocznicę śmierci

 

17.03.2020 Wtorek

Godz. 18:00 1.  + Marię Dudkowiak, Eleonorę, Jana, Henryka Jastrząb - od córki Magdaleny

                              z rodziną

 1.   + Krystynę Czech – od mamy Marii, brata Tomasza, siostry Urszuli
                               z dziećmi

 

18.03.2020 Środa

Godz. 18:00 1. + Czesława w II rocznicę śmierci Janinę Szymlet

 1. + Halinę Hoffmann – od II Róży Matek

                

19.03.20 Czwartek św. Józefa Oblubieńca NMP

Godz.   9:00 + Helenę, Jana, Agnieszkę, Jana Leonarczyków, zmarłych z rodziny Burów i

                        Przydrożnych, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 16:00 + Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów     

 

  Godz. 18:00  1. + Józefa Dekierta, zmarłych z rodziny Dekiertów

                        2 + Józefa, Stefanię Kasprzyckich

 

20.03.2020 Piątek

Godz. 16:30    św. Wita

Godz. 18:00 1. +  Adama w I rocznicę śmierci, Hieronima Matuszaków

 1.   +  Jadwigę Schiller – od syna Jerzego z żoną

 

 

 

 

 

21.03.2020  Sobota

Godz. 16:00  Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Śmiglu dziękują za okazane łaski a patronowi rodzin za opiekę, za czuwanie nad ich służbą na rzecz bliźniego i proszą o stałe orędowanie za pomyślnością ich rodzin i wspieranie w podejmowaniu ważnych decyzji oraz o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rzemieślników i ich rodzin

 

Godz. 17:00  1. + Dziękczynienie za 90 lat życia Moniki. Dziękujemy za wszystkie
                             odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo dla  
                              Jubilatki i całej rodziny a dla śp. Franciszka o radość życia wiecznego

 1. + Grażynę Okupniczak                                                                                                                                                    

                        

Godz. 18:00  1   + Teresę, Cesława Zbyradów, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

                       2 + Stanisława w 23 rocznicę śmierci Kozłowskiego

 

     

22.03.2020  Niedziela III Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00  + Witolda Sadowskiego w I rocznicę śmierci, Marię Sadowską, zmarłych z

                         Rodziny Sadowskich i Bertholdów

 

Godz. 08:30  1.  + Jana, Bronisławę, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Stanisławę,

                               Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch, Józefę Dosz

 

Godz. 10:00   1 + Józefa Włodarczaka w 10 rocznicę śmierci

                        2 + Grzegorza Nadobnika w I rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30  1.  + Jana Markowiaka

                               Chrzest św. Gabriel Tomowiak

                    

Godz. 14:45  +  Jerzego Łuczaka, zmarłych z rodziny Łuczaków, Koniecznych, Jakubowskich

                        

                        

Godz. 16:00 +  Zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Walachowskich                    

02.03.2020 Poniedziałek

  Godz. 16:00 1. + Halinę Hoffmann – od teścia, teściowej z rodziną

 1. + Marię Waszyk w II rocznicę śmierci, Mariannę, Czesława Dratwa,

                             Ks. Bolesława Dratwa

 

03.03.2020 Wtorek

Godz. 16:00 1.  + Janinę Pelec – od sąsiadów

 1.   +  Stanisławę Bąk – od Janiny Matuszczak

 

04.03.2020 Środa św. Kazimierza królewicza

Godz. 16:00 1. + Jerzego Adamczaka

 1. + Kazimierza Józefczaka o spokój duszy

                

05.03.20 Czwartek I czwartek miesiąca

  Godz. 18:00  1. + Janinę Pelec – od Jadwigi Małek z rodziną

                        2 + Czesława Nadolnego w III rocznicę śmierci

 

06.03.2020 Piątek I piątek miesiąca

Godz. 16:00  + Barbarę, Stefana Franków

 

Godz. 18:00 1. W pewnej intencji

 1.   + Mariannę Haremza w III rocznicę śmierci, Edwarda Dudkowiaka,

                            zmarłych z rodziny Dudkowiaków i Haremzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2020  Sobota I sobota miesiąca

Godz. 9:00 + Jana, Stanisława Firlej, Wandę, Alfonsa Jurdeczków, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

Godz. 17:00  1. W dniu przyjęcia chrztu św. przez Vanessę Albrecht   prosimy o Dary Ducha św. moc łaski Bożej uświęcającej wchodzącej w życie Venssy 

 1. + Ewę, Jana, Bernarda Ratajczak, Stanisławę, Józefa Zając, zmarłych z

                            rodziny                                                                                                                                                                  

                        

Godz. 18:00  1   + Janusza Borkowskiego, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

                       2 + Pawła, Wacława Brudło, zmarłych rodziców obu stron

 

     

08.03.2020  Niedziela II Niedziela Wielkiego Postu

 

Godz. 07:00  + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków

 

Godz. 08:30  1.  + Halinę, Zenona, Wiesława, Eugeniusza Stamów, Zofię, Stefana Gabryel

                             Jadwigę, Stanisława Piskorków

 1. + Tomasza, Genowefę, Mariana, Janinę, Bogdana Sternów, Katarzynę,

                              Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00   1 + Kazimierza, Sławomira Rejno, Jana Trowskiego, zmarłych rodziców,

                             Kazimierza, Krzysztofa, Marię Kuligowskich

                        2 + Helenę, Teodora Roszkowiak – od syna Bogdana z żoną i dziećmi

 

Godz. 11:30  1.  + Annę Szczepaniak – od córki Małgorzaty z mężem

 

Godz. 14:45  +  Teresę Chomską, Pawła, Helenę, Jana Chomskich, zmarłych z rodziny
                              Chomskich, Helenę, Janusza Olejniczaków

                         + Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł, Bernadetę, Romana Biegańskich

 

Godz. 16:00 +  Halinę, Mariannę, Stefana Szymańskich

           

 

.

24.02.2020 Poniedziałek

Godz. 8:00

 

Godz. 16:00 + Olę Kaźmierczak w III rocznicę śmierci, Elżbietę, Bolesława, Tomasza

                        Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł

 

  Godz. 18:00 1. + Lucynę Górną w VI rocznicę śmierci

 1. + Mateusza, Mariana Majerów, zmarłych z rodziny Majerów i Nędzów

 

25.02.2020 . Wtorek

Godz. 8:00

 

Godz. 16:00 + Jadwigę Schiller – od córki Krystyny

 

Godz. 18:00 1.  Dziękczynienie za 18 lat życia Filipa, dziękujemy za dar przyjęcia do
                          wspólnoty Kościoła Chrystusowego, za opiekę, za wszelkie odebrane dobro
                          i prosimy o Dary Ducha św. dla właściwego rozeznania swego powołania,
                          Boże Błogosławieństwo dla Filipa i wszystkich jego najbliższych

 1.   + Patryka Myszuka – od mamy, siostry Malwiny z Kamilem, brata Daniela
                             z rodziną, siostry Eweliny z rodziną, siostry Violetty z rodzina, brata Artura
                             z rodziną

 

26.02.2020 Środa Popielcowa

Godz. 8:00

 

Godz. 10:00 + Mariannę Szlafka – od IV Róży Matek

 

Godz. 15:30  W intencji Panu Bogu wiadomej

                                                                                                                                                           

Godz. 18:00 + Stanisławę Hamrol z prośbą o radość wieczną – od kuzynki Zofii z rodziną

 

Godz. 24:00  PASTERKA MARYJNA

                

 

27.02.20 Czwartek po Popielcu

Godz. 8:00

Godz. 9:00         Msza szkolna

Godz. 10:15       Msza szkolna

Godz. 11:30       Msza szkolna

 

Godz. 13:00

 

Godz. 16:00 + Jana Pudliszewskiego w 30 dzień po śmierci – od córek z rodzinami

 

  Godz. 18:00  1. + Janinę, Barbarę, Romana Gbiorczyków, Michała, Stanisława Dudków

                     

 

28.02.2020 Piątek po Popielcu

Godz. 16:00 1. + Halinę w I rocznicę śmierci Grzegorza Nowaków od siostrzeńca z rodziną i

                           siostry Izy

                

 1.   + Halinę w I rocznicę śmierci Grzegorza Nowaków od siostry z mamą i

                            Szwagierki Beaty

 

29.02.2020  Sobota po Popielcu

Godz. 17:00 1.  +  Kazimierza, Józefa, Jadwigę Małków, Marię, Mateusza, Weronikę, Józefa  

                             Ludwiczaków, Marię Górczak, Katarzynę Drgas  

 1. + Cecylię Stankowiak – od wnuczki Sylwii z rodziną

Chrzest św. Marcin Humski, Klara Dębowiak, Igor Marciniak, Marcel Kochanek                                                                                                                                                                                

                        

Godz. 18:00  1   + Zbigniewa Gogół – od kuzyna Henryka z rodziną

                       2 + Kazimierza Zielińskiego w X rocznicę śmierci

 

  

01.03.2020  Niedziela I Niedziela Wielkiego Postu

 

Godz. 07:00 

 

Godz. 08:30  1.  + Tadeusza Cieśla w VII rocznice śmierci

 

Godz. 10:00   1 + Romana Łęczyńskiego, Bogdana Tosia

 

Godz. 11:30  1.  Dziękczynienie za 60 lat sakramentalnego małżeństwa Stefanii i Kazimierza, za łaski które nam zostały dane, za nieustanne wspieranie duchowe w pokonywaniu naszych codziennych trudów i prosimy o wstawiennictwo św. Kazimierza przede wszystkim w orędowaniu o łaskę zdrowia oraz o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

 1. Z okazji 70 rocznicy urodzin Ireny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie oraz Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

Godz. 14:45  +  Andrzeja Mencel

 

Godz. 16:00  +  Andrzeja Dębowiaka, rodziców obu stron

                       + Zenona w VI rocznicę śmierci, Jadwigę, Krzysztofa Adamczewskich

           

 

.

17.02.2020 Poniedziałek

  Godz. 18:00 1. + Marię w II rocznicę śmierci, Alojzego, Józefa, Jerzego Snelów, zmarłych

                              z rodziny

 1.   Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże

                           Błogosławieństwo dla synów Marcina i Jarosława i ich najbliższych    

 

18.02.2020 . Wtorek  

Godz. 18:00 1. + Wandę Szafranek – od syna Marcina i synowej Arlety

 1.   + Kazimierę, Stanisława Hoffmann

 

19.02.2020 Środa

Godz. 18:00 1. +  Janinę Pelec – od I Róży Matek

                      2 +  Halinę Hoffmann – od Grupy Modlitewnej w Śmiglu

                       

20.02.20 Czwartek

Godz. 18:00  1. + Marię Stritzke – od wnuka Bartka z żoną Moniką

 1. + Zofię Til – od córki z dziećmi i ich rodzinami

 

21.02.2020 Piątek

Godz. 18:00 1. + Halinę Hoffmann – od Luizy i Ady

 1.   + Bronisława Ławniczaka w III rocznicę śmierci – od żony i córki Iwony z

                             mężem, wnuka Łukasza z żoną i córkami

 

  22.02.2020  Sobota Katedry św. Piotra Apostoła

Godz. 17:00 1.  + Janinę Urbaniak w I rocznicę śmierci, Lecha Urbaniaka, Zenona Biniasia

                      2   +Marię Buchwald – od szwagra Ludwika z rodziną

                        

Godz. 18:00  1+ Kornelię w 20 rocznicę śmierci Edwarda Nowaków zmarłych rodziców Maćkowiaków, Mikołajczaków, Włodarczaków, Włodarkiewiczów

                       2 + Ks. Kanonika Zygmunta Bartkowiaka, Bibiannę, Józefa Nowickich, Mariannę, Józefa Dederków, Jerzego Pernaka

 

     

23.02.2020  Niedziela VII Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  +  Mieczysława Walkowiaka w II rocznicę śmierci, Wojciecha Walkowiaka

 

Godz. 08:30  1.  + Stanisława, Czesława, Maksymiliana Pecold, Jerzego Zarabskiego, Jerzego Cielebąka – od Haliny, synów Karola i Waldemara z rodzinami

 

Godz. 10:00   1 + Tadeusza Wojewodę, Marię, Stanisława Skrzypczaków, Anielę, Jana,

                             Floriana Wieczorków – od rodziny

                        2 + Mieczysława Wojtkowiak – od żony i córki

                        3 + Marię, Stanisława Gwóźdź

 

Godz. 11:30  1.  Dziękczynienie za 50 lat życia Wojciecha, dziękujemy za wszystkie odebrane łaski  i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny a św. Krzysztofa prosimy o stałą opiekę w czasie wykonywania trudnego zawodu – kierowcy.

 

Godz. 16:00  +  Irenę w V rocznicę śmierci, Jana Kozłowskich, Pelagię, Władysława

                          Szymańskich

 

Godz. 18:00  +  Franciszkę, Ludwika, Ludwika, Henryka Kubiaków

 

 

,

03.02.2020 Poniedziałek  

  Godz. 18:00 1. + Jana Nowaka – od mamy Weroniki

 1.   + Pelagię, Mieczysława, Józefa, Małgorzatę Frąckowiaków, Józefa,

                                Stanisława, Dorotę Ober, Tadeusza Tomowiaka, Floriana Fręka      

 

04.02.2020 . Wtorek  

Godz. 18:00 1. + Antoniego Kozaka, Zenona Majorczyka, Romualda Sawickiego z okazji 

                            Dnia Dziadka

 1.   + Annę Szczepaniak – od siostry Uli z rodziną

 

05.02.2020 Środa św. Agaty, dz. i m.

Godz. 18:00 + Marię, Jadwigę, Antoniego, Stefana Nadolnych, Władysława Grochowego

                      + Aleksandra Trowskiego – od wnuków Kamila, Dawida, Oskara

                       

06.02.20 Czwartek I Czwartek miesiąca św. mm. Pawła Miki i tow.

Godz. 18:00  1. + Jarosława, Henryka Czyżewskich, Joanne, Feliksa Bukowskich, Marię Jurga

                            Ryszarda Wróbla

 1. + Marie, Seweryna Haremza, Jadwigę, Wincentego Mikołajczyków

 

07.02.2020 Piątek I Piątek miesiąca

Godz. 16:00 + Jana Pudliszewskiego w 7 dzień po śmierci od córek z rodzinami

Godz. 18:00 + Wandę Kluczyńską – od VII Róży Matek

                      + Zofię, Władysława, Irenę Psarską-Świdzińską, Jana Świdzińskiego

 

08.02.2020  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Stanisławę, Czesława Knapkiewiczów

                      2   + Jana, Helenę, Pawła, Jana Chomskich, zm. z rodz. Chomskich, Helenę,

                              Janusza Olejniczaków

                         Chrzest św. Igor Górczak

Godz. 18:00  1+ Wandę Przybyła – od wnuka Marka z rodziną

                       2 + Helenę Roszkowiak – od córki Danusi z dziećmi

 

09.02.2020  Niedziela V Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  + Władysława Szuma, zmarłych z rodziny

 

Godz. 08:30  1.  + Marię Kuligowską w III rocznicę śmierci

 

Godz. 10:00   1 + Zbigniewa Grabowskiego, Janusza Popławskiego, zmarłych z rodziny

                        2 + Stefanię, Zenona Antkowiaków, zmarłych z rodziny, ks. Zygmunta

                              Bartkowiaka

 

Godz. 11:30  1.  + Bronisławę, Bronisława, Mieczysława, Teresę, Urszulę, Arkadiusza,

                              Kazimierza, Wincentego, Grzegorza Szamborskich

                    

Godz. 16:00  + Stanisława Kostrzewa

 

Godz. 18:00  + Zbigniewa Gogół – od sąsiadów

 

 

.

27.01.2020 Poniedziałek  

  Godz. 18:00 1. + Jana Nowaka – od brata Włodzimierza z rodziną

 1.   wolna intencja       

 

28.01.2020 . Wtorek  św. Tomasza z Akwinu

Godz. 18:00 1. + Stanisławę, Henryka Kaweckich, Genowefę, Arkadiusza, Tadeusza
                             Hermanowiczów, Ryszarda, Jadwigę, Edmunda Szczepaniaków

 1. wolna intencja

 

29.01.2020 Środa 

Godz. 18:00 + Wandę Przybyła – od zięcia Janka z córką Beatą, wnuczki Marioli z rodziną,    
                          wnuczki Ewy z rodziną

                      + Mariana w 20 rocznice śmierci, Janinę Ciorga

                       

30.01.20 Czwartek

Godz. 18:00  1. W rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę  
                           Bożą i łaskę zdrowia

 1.    wolna intencja

 

31.01.2020 Piątek św Jana Bosko, prezbitera

Godz. 18:00 + Hieronima Klecha w I rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

                      + Stanisławę Bąk – od córki Krystyny z rodziną

 

01.02.2020  Sobota I sobota M-ca

Godz. 09:00  + Jana Stanisławę Firlej Wandę , Alfonsa Jurdeczko, wszystkie dusze w czyśćcu
                         cierpiące

Godz. 17:00 1.  + Zofię, Ignacego Ciesielskich

                         Chrzest św. Oskar Kupka

Godz. 18:00 1+ Jana Olejniczaka w XIX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
                           Olejniczaków, Bronisławę, Pawła Hanów, Dariusza Zimniaka,
                            Feliksa Banasika

                       2 +  Leona, Janinę Dudzińskich z okazji urodzin i imienin

    

02.02.2020  Niedziela Ofiarowanie Pańskie

 

Godz. 07:00  + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 

Godz. 08:30  1.  + Teresę, Apolonię, Walentego Klemów z prośbą o zdrowie i Boże
                               błogosławieństwo dla całej rodziny

                       2   + Zygmunta Hampla, Zofie, Stanisława Wasielewskich, Krystynę, Leszka
                                Karolczak

 

Godz. 10:00   + za zmarłych dziadków Jana Sobola, Henryka Skrzypczaka,
                           oraz sp. Marię Sobol i Cecylię Stankowiak

 

Godz. 11:30  1. 

                         Chrzest św. Blanca Szulc

                    

Godz. 16:00  + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Albina, Marię Tosiów

 

Godz. 18:00  + Jana Maracha w VII rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Marachów

           

 

 

.

20.01.2020 Poniedziałek  

Godz. 7:00 

  Godz. 18:00

 1. + Franciszka, Stanisławę Półrolniczaków, Wawrzyńca, Katarzynę Kędzierskich

21.01.2020 . Wtorek  św. Agnieszki, dz. i m.

Godz. 7:00 

Godz. 18:00

 1. + Maksymiliana Pecolda w VI rocznicę śmierci – od żony Ireny z dziećmi i ich rodzinami

 

22.01.2020 Środa 

Godz. 7:00 

 Godz. 18:00 + Jana Nowaka – od syna Andrzeja z rodziną

                       + Leszka Ratajczaka – od wnuków z okazji dnia dziadka

                      

23.01.20 Czwartek

Godz. 7:00

Godz. 18:00 +  Elżbietę Chudak w I rocznicę śmierci – od męża z rodziną

 

24.01.2020 Piątek św Franciszka Alezego, bp. i dK

Godz. 7:00

Godz. 18:00 + Edwarda Dudkowiaka z okazji Dnia Dziadka – od wnuków

 

25.01.2020  Sobota Nawrócenie św. Pawła, ap.

Godz. 16:00 Dziękczynienie za dar życia, włączenie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego
                      z okazji I rocznicy urodzin Gabrieli z prośbą o Dary Ducha Świętego, Boże
                      Błogosławieństwo, Bożej  opiece  i MB polecamy także wujka Roberta
                      Bartłomiejczaka obchodzącego 29 urodziny

Godz. 17:00 1.  + Zbigniewa Gogół – od sąsiadów

Godz. 18:00 1+ Włodzimierza Jułga – od wnuków, polecamy także Jana, Mariannę,
                                Kazimierza, Danielę, Stefana Dudkowskich

                        2 + Cecylię, Józefa, Jana Marachów

           

 

26.01.2020  III Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  + Jana Chomskiego, Pelagię, Michała Biegańskiego

 

Godz. 08:30  1.  + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

                       2   + Grzegorza Nadobnika, Józefa Nowaka, Józefa Hałupka

 

Godz. 10:00  W 23 rocznicę małżeństwa Zdzisława i Renaty dziękujemy za sakrament
                         małżeństwa, owoce tego sakramentu i prosimy o łaskę  zdrowia, opiekę św.
                         Józefa i Matki Boskiej oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                         i całej rodziny

 

Godz. 11:30  1.  Z okazji 85 rocznicy urodzin Janiny dziękujemy Panu Bogu za wszelkie okazane i odebrane dobro i prosimy o łaskę woli i sił dla życia zgodnego z Bożą Wolą oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny a dla śp. Kazimierza o dary nieba i radość życia wiecznego

 

                    

Godz. 16:00  + Franciszka Olejnika, Stanisławę Hamrol, Wiesława Baszyńskiego zmarłych
                          z rodziny Olejników i Hamrol

 

Godz. 18:00  + Stanisławę w II rocznicę śmierci Floriana Łupickich, Marię Ścigacz, Helenę, Marcina Apolinarskich

 

 

.

13.01.2020 Poniedziałek  

Godz. 7:00 

  Godz. 18:00

 1. + Marię Sadowską w XI rocznicę śmierci, Witolda Sadowskiego, zmarłych z rodziny Bertholdów i Sadowskich

 

14.01.2020 . Wtorek  

Godz. 7:00 

Godz. 18:00

 1. + Marię, Stefana Abtów
 2. + Józefa Olejnika w III rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

 

15.01.2020 Środa 

Godz. 7:00 

 Godz. 18:00 + Zbigniewa Gogół – od siostry Joanny z dziećmi

                       + Czesławę Dorsz – od syna Jana z żoną

                      

16.01.20 Czwartek

Godz. 7:00

Godz. 18:00 +  Wandę Kluczyńską – od syna Andrzeja z rodziną

 

17.01.2020 Piątek św Antoniego

Godz. 7:00

Godz. 18:00 + ks. prałata Władysława Swobodę

 

18.01.2020  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Iwonę Łuczak w VIII rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Koniecznych,

                             Łuczaków i Jakubowskich

                      2  +  Ireneusza Kucnera, zmarłych z rodziny Kucnerów, Gertrudę, Mariana

                              Stanków

 

Godz. 18:00 1+ Jana Moszaka w VI rocznicę śmierci

                     2 + Zbigniewa Gogół – od Gabrieli i Michała z rodziną

           

 

19.01.2020  II Niedziela Zwykła

 

Godz. 07:00  + Jerzego Stanisława Antoninę Adamczak

 

Godz. 08:30  + Irenę, Andrzeja, Ludwika Kicińskich, Łucję Łabszyn, zmarłych z rodziny Kicińskich, Szczepaniaków, Ratajczaków, Jana Chomskiego

 

Godz. 10:00  1. Z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa Stanisława i Marii dziękujemy Panu Bogu za wspólnie przeżyte lata, za owoc tego okresu, szczególnie prosimy o dary nieba dla Stanisława a dla Moniki o dary Ducha św. o dar umiejętności i mądrości na czas zdawania matury  i na każdy dzień dorosłego życia

                        2   Z okazji Dnia Babci i Dziadka dziękujemy Panu Bogu za nasze Babcie i Dziadków Genowefę Hanuszewską, Zofię Jakobsze Józefa Dekiert i Tomasza Jakobsze i prosimy dla nich  o radość wieczną

 

Godz. 11:30  1. W XXV rocznicę ślubu Jerzego i Marioli dziękujemy za dar utworzenia rodziny, za wszystkie dobra z sakramentu małżeństwa wypływające i prosimy Matkę Bożą Pięknej Miłości o wspieranie naszych Jubilatów w wypełnianiu Woli Bożej i zgodnego życia według jej założeń a dla zmarłych rodziców obu stron prosimy o dary nieba

           2 + Tadeusza Mendla w 30 dzień po śmierci – od rodziny 

                    

Godz. 16:00  +  Władysława Szejna, Halinę, Kazimierza Kwaśniewskich, Zenona, Michała Łupickich

 

Godz. 18:00  + Zbigniewa Gogół – od syna Daniela z żoną i wnuczką

 

.

06.01.2020 Poniedziałek  Objawienie Pańskie

Godz. 7:00  + Małgorzatę Ilmer

 

Godz. 8:30  + Pelagię, Franciszka Sarbaków, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 10:00 + Lilianę Staniek z prośbą o radość nieba oraz Boże Błogosławieństwo i opiekę nad całą rodziną – od sąsiadów z klatki

 

Godz. 11:30 + Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków, Anielę, Józefa Jurga, Bolesława
                         Beba,  Gabryelę Matalewicz,  Michała Kędziora

 

Godz. 16:00 + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Urszulę,
                        Jerzego Kotewicz, Leona Buchwalda, zmarłych z rodziny

 

  Godz. 18:00

 1. + Kazimierę, Jerzego Bremborowicz, Jana, Bronisława, Leszka Stróżyków

 

07.01.2020 . Wtorek  

Godz. 7:00  + Halinę Hoffmann

 

Godz. 18:00

 1. + Krystynę Czech w 30 dzień po śmierci – od brata Bogdana z rodziną

 

08.01.2020 Środa 

Godz. 7:00  +  Romualda Smirnowa

 

 Godz. 18:00 + Wandę Przybyła – od córki Heni z rodziną

                      

09.01.20 Czwartek

Godz. 7:00 + Halinę Hoffmann – od Justyny i Łukasza Pawlickich

 

Godz. 18:00 +  Jana Nowaka + od córki Anny z rodziną 

 

10.01.2020 Piątek

Godz. 7:00 + Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Katarzynę, Jana Kędzierskich,
                       Cecylię, Czesława Michalaków, Zofię, Maksymiliana Hetmańskich

 

Godz. 18:00 + Marka Augustyńskiego – od Grażyny Sroczyńskiej z rodzina z Wydorowa

 

11.01.2020  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Andrzeja w 10 rocznicę śmierci, Henryka Lisiewiczów, Helenę, Czesława, Dariusza , Błażeja Tajchertów, Helenę Miller, Teodozję Tylicką

                     2  + Wiesława, Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów, Krzysztofa Sobierajewicza

               

Godz. 18:00 1+ Stanisławę, Bolesława Włochów, Stanisławę Włoch

                     2 + Zbigniewa Gogół – od Gabrieli i Michała z rodziną

           

 

12.01.2020  Niedziela Chrzest Pański – Koniec Okresu Narodzenia Pańskiego

 

Godz. 07:00  + Jerzego Adamczaka w IX rocznicę śmierci

 

Godz. 08:30  + Franciszka w XXI rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława, Annę Szczepaniaków

 

Godz. 10:00  1.+ Edmunda Piotrowskiego w V rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka,, zmarłych rodziców

                        2  + Bronisławę Majorek w III rocznice śmierci, Lucjannę Sobierajską, zmarłych z rodziny Maćkowiaków, Nowaków, Leśniczaków i Sobierajskich

 

Godz. 11:30  + Mariannę, Henryka, Jana Kaczmarków, Aleksandrę Szklarską z okazji imienin

                      

Godz. 16:00  +  Henryka Wasielewskiego w IX rocznicę śmierci – od syna Eugeniusza z rodziną

 

Godz. 18:00  + Franciszka, Janinę, Tomasza Kiąców, Krystynę, Mariana Nowaków

30.12.2019 Poniedziałek  6 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

  Godz. 18:00

 1. + Zygfryda Bertholda – od syna Andrzeja z żoną i rodziną
 2. + Irenę Lorkiewicz w 10 rocznicę śmierci – od Agnieszki z rodziną

 

31.12.2019 . Wtorek  7 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

Godz. 16:00

 1. + Eugeniusza Koniecznego
 2. + Adama Juma – od syna Roberta z rodziną

 

 

01.01.2020 Środa   Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 8:30  + Arletę Rozwalka – od sąsiadów

 

Godz. 10:00 + Wandę Kluczyńską – od córki Grażyny z rodziną

 

Godz. 11:30  + Henryka Grzelaka

 

  Godz. 16:00 1. + Alinę z okazji imienin i Małgorzatę Kiełczewskie – od męża i córek

              2 + Franciszkę, Mieczysława Smelkowskich z prośbą o radość wieczną, wiele                                      

                              łask Bożych dla rodziny

 

 Godz. 18:00 + Jana, Zbigniewę Nowak – od córek Beaty i Zofii z rodzinami

 

02.01.20 Czwartek  św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu bpp. I ddK I czwartek m-ca

Godz. 18:00 + Wandę Przybyła – od XXIV Róży Matek

   

03.01.2020 Piątek I piątek miesiąca

Godz. 16:00 + Marię, Wojciecha, Macieja Psarskich

 

Godz. 18:00 + Janinę, Sylwina Spławskich w I rocznicę śmierci

          

 

 

04.01.2020  Sobota I sobota miesiąca

Godz. 9:00 + Jana, Stanisławę Firlej, Wandę, Alfonsa Jurdeczków z prośbą o pełnię Miłosierdzia Bożego także dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących

 

Godz. 17:00 1.  + Janinę w 35 rocznicę śmierci, Henryka Dudzińskich, Marię, Antoniego Fornalików, Tadeusza, Stanisława Figlarz

               

Godz. 18:00 1+ Grażynę w I rocznicę śmierci, Stefana Wieczorków

                     2 + Stanisława Ratajczaka, zmarłych z rodziny

           

 

05.01.2020  Niedziela 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 

Godz. 07:00  + Cecylię Stankowiak – od syna Andrzeja z rodziną

 

Godz. 08:30  + Teodora Roszkowiak w I rocznicę śmierci, Jaromira Furmaniaka, zmarłych z rodziny Roszkowiak i Senfleben

 

Godz. 10:00  + Zmarłych z rodziny Bojanowskich

 

Godz. 11:30  + Bronisława Bertholda w I rocznice śmierci – od zony i syna Marka z rodziną

             Chrzest św. Antoni Kozak, Natalia Stanek

                      

Godz. 16:00  +  Wandę Przybyła – od wnuków z rodzinami

 

 

.

Godz. 18:00  + Zbigniewa Gogół – od żony

23.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 + Stefana Pargosa

  Godz. 17:30

 1. + Małgorzatę Jakubowską w II rocznicę śmierci, Annę, Franciszka , Eleonorę,
  Bożenę  Jakubowskich, zmarłych z rodziny Jakubowskich,

 

24.12.2019 . Wtorek - Wigilia

Godz. 09:00 1. + Wiktora Pawlaka, Aleksandrę, Stanisława Cylków, Walentynę Pawlak,
                              Henryka Tambora, Ireneusza, Różę, Pawła

                     2.

 

  Godz. 22:00

 1. + Wiktorię, Franciszka Kruków, Cecylię, Jadwigę, Szczepana, Alojzego, Jana

 

Godz. 24:00

 1. Za parafian
 2. + Czesława, Adama Kubiaków, rodziców obu stron

 

 

25.12.2019 Środa Narodzenie Pańskie

Godz. 8:30  + Dariusza Tajcherta – od mieszkańców z ul. Prusa

 

Godz. 10:00 + Jerzego Stanisława Adamczak

 

Godz. 11:30  + Stanisława Przymusa w 37 rocznice śmierci, Stefanie, Waleriana Przymusów

 

  Godz. 16:00 +Aleksandra Trowskiego w I rocznicę śmierci – od zony Bożeny z dziećmi
                           i wnuków

 

 Godz. 18:00 + Kazimierza Durka – od syna Marka z rodziną

 

 

 26.12.2019  Czwartek  św. Szczepana pierwszego męczennika

Godz. 07:00

 

  Godz. 08:30 1  + Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariana, Bogdana Sternów, Katarzynę,
                               Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

                       2 + Jana, Pelagię, Pawła Trowskich, Sławomira, Kazimierza Rejno, Kazimierza,
                            Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00  + Szczepana Perekietka, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

 

Godz. 11:30 1 + Dominika Gabryela w VII rocznicę śmierci

Chrzest św. Marcel Dudziak

 

Godz. 16:00 + Jerzego Marciniaka, polecamy także Bożemu Miłosierdziu prosząc o dar
                           radości życia wiecznego dla wysokiej zacności rodziców zmarłego Jerzego:
                           Szczepana, Pelagię , Jana Marciniaków,  oraz Zbigniewa, Teresę, Helenę,
                           Floriana, Gertrudę, Antoniego

        2   + Agnieszkę, Jana, Helenę, Jana Leonarczyków, Wacława, Katarzynę Bura

 

Godz. 18:00 + Szczepana, Antoninę, Józefa Olejników, Mariannę, Antoniego Wagnerów

          

27.12.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Kamilię Rosadzińską – od sąsiadów

          2   + Mariana Stanka – od sasiadów

 

28.12.2019  Sobota

Godz. 17:00 1.  + Zygfryda Bertholda – od żony

                      2  +  Eugeniusza Szczerbala – od syna Piotra z rodziną

 

Godz. 18:00 1+  Stefanię, Zenona Antkowiak, zmarłych z rodziny, ks. Zygmunta Bartkowiaka

 

           

 

29.12.2019  Niedziela Świetej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

 

Godz. 07:00  Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Justyny i Tomasza, dziękujemy za wszelkie
                      otrzymane łaski, za rodzinę i prosimy św. Józefa  o stałe orędowanie za nami
                      i wypraszanie łaski zdrowia, radości i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                      i całej rodziny

 

Godz. 08:30    Z okazji 12 rocznicy ślubu Adama i Kariny dziękujemy za sakrament
                         małżeństwa, jego owoce i prosimy o stale ubogacanie naszej miłości i laskę
                         zdrowia i opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i ich
                         najbliższych

 

Godz. 10:00 1+ Wandę Apolinarską w VI rocznicę śmierci

                      2 + Marię Okoniewską – od Marzeny i Zbyszka z rodziną

 

Godz. 11:30   + Dariusza Tajcherta – od sąsiadów z ulicy Prusa

                      

Godz. 16:00  +  Bogdana Różańskiego w I rocznicę śmierci, Kazimierza Makowca

 

Godz. 18:00      +  Eugeniusza Brzozowskiego z okazji imienin, Zbigniewa Węcławiaka

           

 

 

16.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 +  Jadwigę, Hipolita Ciekotów

  Godz. 17:30

 1. + Cecylię Glapę – od wnuków i prawnuków
 2. + Józefa, Felicję Cichoszewskich

 

17.12.2019 . Wtorek

Godz. 06:15  + ks. Henryka Rękosia

  Godz. 17:30

 1. + Edwarda Dudkowiaka w I rocznicę śmierci
 2. + Mariana Stanka – od synów z rodzinami

 

18.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + ks. Aleksandra Raweckiego

Godz. 17:30

 1. + Urszulę Filipowicz – od syna Waldemara z rodziną
 2. + Zygfryda Bertholda – od syna Zenona z żoną i dziećmi

 

19.12.2019  Czwartek

Godz. 06:15 + Ks. Henryka Mikołajczyka

  Godz. 17:30

 1. + Stanisława, Kazimierę Hoffmannów
 2. + Dariusza Zimniaka, Jana, Zbigniewa Olejniczak

 

20.12.2019 Piątek

Godz. 06:15  + ks. Tomasza Maćkowiaka

Godz. 16:30 (Św. Wita) + Weronikę, Franciszka Schirmerów, Zygmunta Nowaka, Marię,
                                             Piotra Szczepaniaków

Godz. 17:30

 1. + Elżbietę w XX rocznicę śmierci Bolesława Mocków, Reginę, Bolesława Dzięciołów, Tomasza Mocka, Olę Kaźmierczak

          2 + Dariusza Tajcherta – od koleżanek i kolegów z rocznika 1977

 

 

21.12.2019  Sobota

 

Godz. 17:00 1.  + Franciszka Lorenca, Radosława Wojciechowskiego, Zofię Przybylską,
                              Martę, Jana, Andrzeja Wojciechowskich, zmarłych z rodziny  
                              Wojciechowskich, Spławskich, Lorenców

                      2 + Stefanię, Józefa Kasprzyckich

 

                       Chrzest św. Alan Wojtera

 

Godz. 18:00 1. + zmarłych z rodziny Buchowskich, Franków, Domagałów

 1. +Pelagię, Michała Biegańskich, zmarłych rodziców obu stron

 

22.12.2019  Niedziela IV Niedziela Adwentu

Godz. 07:00  + Annę Augustyniak – od siostry Bożeny z rodziną

 

Godz. 08:30   +

 

Godz. 10:00 1  Podziękowanie MB za odebrane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

 

Godz. 11:30 1.  + Janinę Szymanowską, zmarłych z rodziny Dratwińskich

                      2  + Przemysława Stachowskiego w IV rocznice śmierci, Władysława, Stefanię
                             Walkowiaków

 

Godz. 16:00  +  Leszka Ratajczaka

 

Godz. 18:00    1   + zmarłych z rodziny Ciecińskich, Balcerów

                         2  + Mirosławę Słodzinkę – od szwagra Andrzeja z zoną. Dziećmi i ich rodzinami

           

09.12.2019 Poniedziałek

Godz. 06:15 +  ks. Stefana Dudziaka

  Godz. 17:30

 1. + Dariusza Tajcherta – od rodziców i koleżanek i kolegów z klasy 3D
 2. + Cecylię Glapa – od sąsiadów

 

10.12.2019 . Wtorek

Godz. 06:15  + Helenę, Tadeusza Koba

  Godz. 17:30

 1. + Cecylię w 7 dzień po śmierci, Stanisława, Darię, Stankowiaków, Tadeusza Kachnica, Jana Sobola
 2. + Sylwię Boroń – od brata Artura z rodziną

 

11.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + Ks. Kazimierza Kubala

Godz. 17:30

 1. + Zygmunta Szczepaniaka, rodziców obu stron, Irenę, Jana Kozłowskich, Franciszka Ratajczaka
 2. + Dariusza Tajcherta – od babci Józefy z rodziną

12.12.2019  Czwartek

Godz. 06:15 + Ks. Michała Maciołka

  Godz. 17:30

 1. + Eugeniusza Szczerbala – od przyjaciół Łucji Przybyłek i Borkowskich
 2. + Wiesława Stama – od rodziny Makowskich

13.12.2019 Piątek św. Łucji, dz. i m.

Godz. 06:15  1.+ Stanisława Pioterka

                      2 + Halinę Hoffmann – od ks. proboszcza

Godz. 17:30

 1. Z podziękowaniem za zdrowie i opatrzność Bożą w 50 rocznicę urodzin z
            prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo na dalsze lata dla Jubilata i całej
            rodziny, prosimy także o szczęśliwe rozwiązanie dla matki i dziecka

          2 + Stanisławę, Edwarda Szawułów, Marię, Wacława Galimskich

 

 

14.12.2019  Sobota św. Jana od Krzyża

 

Godz. 17:00 1.  Z okazji 70 rocznicy urodzin Mieczysława z podziękowaniem za zdrowie,
                       Bożą opatrzność z prośbą o opiekę MB, wyjednanie łaski zdrowia i Boże
                       błogosławieństwo za kolejne lata dla Jubilata i całej rodziny – od żony Haliny
                       z dziećmi i ich rodzinami

 

 1. + Eugeniusza w 20 rocznicę śmierci, Wiesława, Halinę, Zenona  Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów, Jadwigę, Stanisława Piskorek

 

Godz. 18:00 1. + Cecylię, Wojciecha Szymanowskich, zmarłych z rodziny

 1. + Janinę Pelec w 30 dzień po śmierci – od męża i synów z rodzinami

 

15.12.2019  Niedziela II Niedziela Adwentu

 

Godz. 07:00  + Leszka Stróżyka

 

Godz. 08:30   + Tadeusza Cieśla

 

Godz. 10:00 + Franciszka, Andrzeja, Adama, Stanisławę Nowaków, Władysławę, Amelię Nowaków

 

Godz. 11:30 1.    + Marię, Czesława, Hieronima, Mariana, Wojciecha, Huberta Samolów,
                             Marię, Franciszka, Władysława, Zenona Dolczewskich

                      2  + Dariusza Tajcherta – od chrzestnej z rodziną

 

Godz. 16:00  +  Marka Jarmużka, Teodorę, Mariana Sobolewskich, Irenę, Kazimierza
                           Jarmużków

 

Godz. 18:00    + Kazimierę, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków, zmarłych z rodziny Krupa

           

 

.

02.12.2019 Poniedziałek

Godz. 6:15 + Wiktorię, Wojciecha Półrolniczaków, zmarłych z rodziny

  Godz. 17:30

 1. + Kamilię Rasadzińską – od teściowej
 2. + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 

03.12.2019 . Wtorek

Godz. 6:15 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Reginy

  Godz. 17:30

 1. + Mariannę, Jana Kaźmierczak, Franciszka Marciniaka
 2. + Dariusza Tajcherta – od Emilii i Ewy z rodziną

 

04.12.2019 Środa

Godz. 6:15 + Ks. Władysława Kasprzaka

Godz. 17:30

 1. + Alojzego, Stanisławę Biegańskich
 2. + Teresę, Jana Mania, Władysława Ptaszyńskiego

 

05.12.2019  Czwartek I czwartek miesiaca

Godz. 6:15 + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, zmarłych z rodziny Kędzierskich

  Godz. 17:30

 1. + Urszulę Filipowicz – od córki Karoliny z mężem
 2. + Czesławę Brzozowską – od syna Bogdana z rodziną

 

 

06.12.2019 Piątek I piątek miesiaca

Godz. 6;15 + ks. Wojciecha Murkowskiego

Godz. 16:00 + Cecylię Glapiak – od sąsiadów

Godz. 17:30

 1. +Zenona Paluszaka, Anielę, Władysława Michalaków, Agnieszkę, Antoniego Baranek
 2. + Marię Jurga – od wnuka Kacpra

 

 

 

07.12.2019  Sobota I sobota miesiaca

Godz. 9:00

 

Godz. 15:00 Chrzest św.  Jan, Franciszek Karwatka, Gabriela Styzińska

 

Godz. 16:30 Chrzest

 

Godz. 17:00

 1. Dziękczynienie za 55 lat małżeństwa Haliny i Stanisława, za kochana rodzinę, za wszelkie odebrane łaski i prosimy o łaskę silnej woli trwania w Chrystusowej wspólnocie, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Z podziękowaniem za 80 lat życia Marii, za wszelkie okazane i odebrane łaski z prośba o łaskę zdrowia, opiekę MBNP i Boże Błogosławieństwo

 

Godz. 18:00

 1. Z okazji 120 lecia Kola Pszczelarzy w Śmiglu dziękujemy za wszelkie dobro i łaski nam okazane i prosimy o dary nieba dla zmarłych pszczelarzy a dla żyjących o łaskę zdrowia i sił dla czynienia dobra natomiast św. Ambrożego prosimy o stałe orędowanie za naszymi sprawami
 2. + Jerzego, Kaczmarka, Stanisławę, Apolonie, Halinę, Marię, Piotra, Edmunda, Stefana, ks. Floriana Szymańskich, Zbigniewa Królika

 

 

08.12.2019  Niedziela II Niedziela Adwentu

 

Godz. 7:00  .+ Aleksandrę Szklarską – od syna z rodziną

 

Godz. 8:30   + Gabrielę Styzińską, zmarłych z rodziny Styzińskich, Franciszkę, Tadeusza, Marię, Wiktora Zarabskich, zmarłych z rodziny Zarabskich, Marię Kaczmarek

 

Godz. 10:00 +  Stanisława Tomowiaka w 12 rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30     + Stanisławę, Jana Szajek, Kamilię Rosadzińską , zmarłych z rodziny
                             Szajków i Migdałków

     


                      Chrzest św. Julia Bednarek, Grzegorz Klecha

 

Godz. 16:00  +  Marię, Henryka Koteckich, zmarłych z rodziny Koteckich i Jazych 

                       

Godz. 18:00   1.+  Eugeniusza Brzozowskiego w VIII rocznicę śmierci

            2  + Andrzeja  w XV ricznicę śmierci, Mariannę w V rocznicę śmierci    Szmytowiczów, Gabrielę, Ludwika Nowaków, zmarłych z obu stron

 

 

.

25.11.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

 1. + Jerzego w I rocznicę śmierci Feliksa Krystków
 2. + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Karpińskich z Targowiska

 

26.11.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

 1. + Czesława Jankowskiego – od siostry Krystyny z mężem i rodziną
 2. + Urszulę Filipowicz – od Firmy Kowalski z Nietążkowa

 

27.11.2019 Środa

Godz. 18:00

 1. + Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka, w VI rocznicę śmierci – od Wspólnoty Różańca Świętego
 2. + Teresę Szymańska w I rocznicę śmierci

 

28.11.2019  Czwartek

  Godz. 18:00

 1. + Cecylię Glapa – od dzieci
 2. + Dariusza i Błażeja Tajchertów – od Piotra i Jarka z rodzinami

 

 

29.11.2019 Piątek  

Godz. 18:00

 1. + Wojciecha Kokornaczyka – od szwagierki Heni z rodzina
 2. + Janinę, Feliksa Kaczmar

 

30.11.2019  Sobota św. Andrzeja ap.

Godz. 16:00 Z okazji I rocznicy urodzin Aleksandra dziękujemy za dar życia przyjęcie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego i prosimy o dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo dla Aleksandra, rodziców, rodziców chrzestnych i najbliższych

 

Godz. 17:00

 1. + Teresę Jankowską z prośbą o radość życia wiecznego – od mieszkańców bloku 26
       przy ul Szkolnej w Starym Bojanowie
 2. + Teodozje Tylicką

 

Godz. 18:00

 1. + Pelagię Zimniak
 2. + Hieronima Klecha – od żony z dziećmi i ich rodzinami

 

01.12.2019  Niedziela I Niedziela Adwentu

 

Godz. 7:00  .+ Zofię Jakobsze – od wnuka Roberta z rodziną

 

Godz. 8:30   + Zofię, Ignacego Ciesielskich

 

Godz. 10:00 +  Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Górnych

 

Godz. 11:30 1  + Mariana Jagodzika i zmarłych z rodziny  

                      2  + Eugeniusza Szczerbala – od syna Zbigniewa z rodziną


                      Chrzest św. Zuzanna Mocek

 

Godz. 16:00  +  Stefana Kozłowskiego w 17 rocznicę śmierci, Hieronima, Stanisława
                            Kozłowskich, zmarłych z rodziny Kozłowskich i Lemańskich  

                       

Godz. 18:00   +  Kazimierza Durka, Janusza Słomińskiego

 

18.11.2019 Poniedziałek bł. Karoliny Kózkówny dz. i m.

Godz. 18:00

 1. + Wandę, Zofię, Wacława Handke
 2. + Elżbietę Napierała – od siostry

 

19.11.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

 1. + Eugeniusza Koniecznego
 2. + Floriana Wieczorka w I rocznicę śmierci – od żony

 

20.11.2019 Środa, św. Rafała Kalinowskiego, pr.

Godz. 18:00

 1. + Antoniego Kozaka w III rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków i Kozaków
 2. + Marię, Jadwigę, Antoniego, Stefana Nadolnych, Władysława Grochowego

 

21.11.2019  Czwartek, Ofiarowanie NMP

  Godz. 18:00

 1. W 44 rocznicę Eugeniusza i Heleny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
  o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Podziękowanie za wszelkie łaski prosząc o zdrowie i błogosławieństwo

    dla całej rodziny

 1. + Janusza Słomińskiego

 

22.11.2019 Piątek  św. Cecyli, dz. i m.

Godz. 15:00 Ślub

Godz. 18:00

 1. + Jarosława, Henryka Czyżewskich, Joannę, Feliksa Bukowskich, Ryszarda Wróbla, Marię Jurga
 2. Z podziękowaniem w 70 rocznicę urodzin Waleriana za wszelkie odebrane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny.

 

 

23.11.2019  Sobota

Godz. 16:00 Chrzest św. Maria

 

Godz. 17:00

 1. + Janinę w VII rocznicę śmierci Czesława Szymlet
 2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Marii dziękujemy Panu Bogu za przeżyte lata, odebrane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MBNP i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i jej najbliższych

 

Godz. 18:00

 1. + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczak, Salomeę, Władysława Irenę Ławniczak, Jana Moszaka, Edwarda Grześkowiaka, Tadeusza Bożka
 2. + Eleonorę w V rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, Mariannę Prajs, Piotra Wojciechowskiego, ks. kan. Zygmunta Bartkowiaka

 

 

24.11.2019  Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Godz. 7:00   1. Dziękczynienie za 3 rocznicę urodzin Antoniny, za wniesioną radość do    
                         rodziny i prosimy o dary Ducha św. łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
                         i Boże błogosławieństwo.

 1. Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Kazimierza i Zofii za wspaniałą rodzinę
               za wszelkie odebrane łaski. Prosimy o łaskę zdrowia, opiekę Matki
               Najświętszej na dalsze lata, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej
               rodziny

 

Godz. 8:30  + Zofię w XIV rocznicę śmierci, Ignacego Ciesielskich

 

Godz. 10:00 1. +  Józefę, Annę, Franciszka Szczepaniaków, zmarłych z rodziny Ratajczaków i Kicińskich

 •             2. + Czesławę Brzozowską – od córki Iwony z rodziną

 Godz. 11:30    Z okazji święta patronalnego św. Cecylii, Towarzystwo Śpiewu Harmonia
                        w Śmiglu dziękuje Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwo, polecamy   
                        dalszej Bożej opiece śpiewaków, dyrygentów, i osoby wspierające,
                        wspominamy osoby zmarłe w 2019 roku prosząc Boga o radość nieba dla:
                        śp. Jana Bobowskiego, Irenę Kaźmierczak , Zbigniewa Klecha, Halinę
                        Nowak, Władysława Stachowiaka, Janinę Urbaniak

 

Godz. 16:00 1. +  Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława
                              Zalesińskiego, zmarłych z rodziny Sobolewskich i Błocianów

 1. W 97 rocznicę urodzin Cecylii składamy podziękowanie za wszelkie dobro
                 i otrzymane łaski i prosimy i zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki
                 i Jej najbliższych
                            

Godz. 18:00   + Janinę, Jana Kurasińskich, Jerzego Kurzawę, Gertrudę, Franciszka Małolepszych, Antoniego, Jadwigę Kurasińskich

 

 

 

 

 

11.11.2019 Poniedziałek św. Marcina z Tours, bp.

Godz. 7:00

 1. + Tadeusza Jankowskiego w XXIII rocznicę śmierci, Czesławę Jankowską

Godz. 8:30

 1. + Marcina Maja

Godz. 16:00

           Za Ojczyznę

Godz. 18:00

 1. + Irenę Ludwiczak – od Jadwigi Małek i rodziny Maślankiewiczów
 2. + Czesławę Brzozowską – od wnuka Michała z rodziną

 

12.11.2019 . Wtorek, św. Jozafata, bp. i m

  Godz. 18:00

 1. W 25 rocznicę ślubu Ireny i Arkadiusza składamy dziękczynienie za sakrament małżeństwa, jego owoce i prosimy o łaskę umiejętności dla ciągłego budowania
  i strzeżenia rodzinnego domu na fundamencie Miłości Najwyższej, prosimy o zdrowie
  i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. + Floriana Wieczorka w I rocznicę śmierci – od żony

 

13.11.2019 Środa, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I mm. Polski

Godz. 18:00

 1. + Stanisławę Włoch, zmarłych z rodziny: Strzelczyków, Włochów, Doszów i Walochów
 2. + Bolesława w XV rocznicę śmierci Elżbietę Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł,
            Tomasza Mocek, Olę Kaźmierczak

 

14.11.2019  Czwartek  

  Godz. 18:00

 1. + Jadwigę Sobańską w i rocznicę śmierci – od córek z rodzinami
 2. + Marię w I rocznicę śmierci, Stanisława Bartkowiaków

 

15.11.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Wojciecha Kokornaczyka – od szwagra Ryszarda z rodziną
 2. + Eugeniusza Szczerbala – od Elżbietki, Ireny, Stasi, Jasia, Andrzeja, Teresy z rodzin.

 

16.11.2019  Sobota

Godz. 17:00

 1. + Eugeniusza Szczerbala – od córki Małgorzaty z rodziną
 2. + Łucję w IX rocznicę śmierci, Jana Kasperskich

Godz. 18:00

 1. Dziękczynienie za 45 lat małżeństwa, za wszelkie otrzymane łaski i prosimy o łaskę wytrwałości dla dalszego życia zgodnego z wolą Bożą.
 2. + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny

 

17.11.2019  33 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Józefa Szawerdaka w VII rocznicę śmierci, Tadeusza Ruta , zmarłych z rodziny

 

Godz. 8:30  Z okazji 30 rocznicy ślubu Sylwestra i Donaty składamy podziękowanie za
                    dotychczasowe łaski, szczególnie za rodzinę i prosimy św. Józefa o stałe
                    orędowanie za naszą rodziną, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
                    i najbliższych

 

Godz. 10:00 1 +  Stanisławę Zimniak w III rocznicę Czesława, Jerzego Zimniaków śmierci

 1.   + Stanisława Adamczaka w I rocznicę śmierci

 

Godz. 11:30    + Helenę, Waleriana Marciniaków

 

Godz. 16:00 1. +  Floriana Wieczorka – od syna Marka z żoną i synami

          2  +   Grzegorza Szczepaniaka
                          

Godz. 18:00   + Pelagię Rzyską w II rocznice śmierci, Edmunda Rzyskiego, Andrzeja Jankowskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl