21.10.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Hannę Kurasińską w I rocznice śmierci

2.     + Waleriana Nowaka w 17 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Nowaków,     
    Kasprowiaków, Skorackich z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie.

 

22.10.2019 . Wtorek św. Jana Pawła II, pap.

  Godz. 18:00

1.   + Jana, Hannę Tomaszewskich – od rodziny Bertholdów z Kleczewa

2.  +  Stanisława Olejnika w I rocznicę śmierci – od żony z rodziną

 

23.10.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. W 80 rocznicę drugiego rozstrzelania grupy mieszkańców gminy i miasta Śmigla 
       na śmigielskim rynku, prosząc o wieczne dary nieba dla ofiar tego mordu a dla żyjących
       o miłość pokoju i zgodę między narodami

   2 + Zdzisława Kaczmarka w I rocznicę śmierci

 

24.10.2019  Czwartek  

Godz. 18:00

1. + Henryka, Józefa, Władysławę Dworczak, Stanisława Paula, Stefanię, Edmunda
         Majorek

2. + Gertrudę, Błażeja, Edwarda, Dudkowiaków, Stanisława, Paula, Henryka Dworczaka,
       Dariusza Tajcherta

 

25.10.2019 Piątek

Godz. 18:00

1.     + Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

2.     + W 22 rocznice ślubu Daniela i Luizy dziękujemy za sakrament małżeństwa, Matce     Bożej patronce Pięknej miłości za ciągłe wspieranie i prosimy o łaskę wytrwałości
   w szerzeniu miłości oraz Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i najbliższych

 

26.10.2019  Sobota

Godz. 16:30

1.     + Włodzimierza Jułga w III rocznicę śmierci

2.     Dziękczynienie za 70 lat życia Bolesława, dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy
o zdrowie  i Boże błogosławieństwo na dalsze lata ziemskiego pielgrzymowania

Chrzest św. Wiktoria Pola Kapłońska, Wojciech Weinert

Godz. 18:00

1.     + Zofię w VII rocznicę śmierci, Franciszka Kamieniarzy, zmarłych z rodziny Włodarczyków i Kamieniarzy

 

 

27.10.2019  30 Niedziela Zwykła Rocznica poświęcenia własnego Kościoła

Godz. 7:00   +  Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

 

Godz. 8:30   + Tadeusza Cieśla

 

Godz. 10:00 +  Jadwigę, Franciszka Pawlickich, Jadwigę, Wacława, Bogdana, Marka Witkowskich

 

Godz. 11:30 1.  + Kazimierza Małka w IX rocznicę śmierci

           2  + Ryszarda Szudra w XIV rocznicę śmierci, Franciszka, Stanisławę,

                  Agnieszkę, Piotra Bartkowiaków, zmarłych z rodziny

 

Godz. 16:00 1. +  Zbigniewa Borowiaka w 7 rocznicę śmierci – od żony, córki, teściów i
                                szwagierki z synami

           2  Dziękczynienie z okazji I rocznicy urodzin Marysi dziękujemy za dar życia,
               radość wniesioną do naszej rodziny, za włączenie do Wspólnoty Kościoła i
               prosimy o Dary  Ducha św. dla naszej Jubilatki a dla dziadków: Henryka
               Matuszewskiego, Kazimierza Górnego i Babć; Doroty Matuszewskiej i
               Jadwigi Janickiej o dary zycia wiecznego

 

Godz. 18:00   + Karola Przydrożnego w III rocznicę śmierci

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17:30

14.10.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Leszka Ratajczaka

2.     + Edwarda Dudkowiaka z okazji imienin

 

15.10.2019 . Wtorek św. Teresy od Jezusa, dz. i dK

  Godz. 18:00

1.   + Teresę Jankowska z prośba o radość życia wiecznego – od męża i córek i zięcia

2.  +  Zbigniewa Molewskiego – od żony

 

16.10.2019 Środa  św. Jadwigi Śląskiej

Godz. 18:00

 1.  Dziękczynienie za 18 lat życia Agaty, dziękujemy za dar życia, za włączenie
         do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, za wszelkie dobro i prosimy o dary Ducha św.,
         Boże Błogosławieństwo dla Agaty i wszystkich najbliższych

   2 + Agnieszkę w 6 rocznicę śmierci, Stanisława Duszyńskich, Stanisława, Henryka
          Skrzypczaków, Eleonorę, Franciszka, Stefana  Kapskich

3.     + Józefa Mikołajczaka – od chrześnicy Elżbiety

 

17.10.2019  Czwartek,  św. Ignacego Antiocheńskiego bp. i m.

Godz. 18:00

1. + Irenę Kaźmierczak – od syna, synowych z rodzinami

2. + Zenona, Michała Łupickich

18.10.2019 Piątek św. Łukasza Ewangelisty

Godz. 16:45 W 45 rocznice ślubu  Ferdynanda i Gabrieli podziękowanie za wszelkie dobro, za rodzinę i prosimy o łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów
i całej rodziny

Godz. 18:00

1.     + Kazimierza Józefczaka

2.     + Kazimierę, Władysława Stachowiaków, zmarłych z rodzin

 

 

19.10.2019  Sobota

Godz. 16:30

1.     + Elżbietę Napierała – od siostry

2.     Dziękczynienie za 31 lat małżeństwa Mirosława i Mirosławy, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i ich najbliższych

 

Godz. 18:00

1.     + Mieczysława, Henryka, Kazimierę Marcinkowskich

2.     + Annę, Leszka Ławniczaków, zmarłych z rodziny

 

 

20.10.2019  29 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Grzegorza Nadobnika, Józefa Hałupka, Barbarę Nadobnik, Violettę Maciulewicz - Garcia

 

Godz. 8:30  +   

 

Godz. 10:00 +  Janinę Maciejewską

 

Godz. 11:30  Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej  za 30 lat małżeństwa
                        Eugenii i Józefa, za stworzoną rodzinę, za otrzymane łaski, zdrowie, miłość
                        i zgodę. Prosimy o Boże Błogosławieństwo i dalsza opiekę Matki Bożej dla
                        całej rodziny.

                        Chrzest św. Zofia Skrzypczak

 

Godz. 16:00 + Czesława Szymoniaka, Stanisława Domagałę, Tadeusza, Eugenię Rozwalków. Pawła Rutę

 

Godz. 18:00   + Hannę Kurasińską w I rocznicę śmierci

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17:30

 

07.10.2019 Poniedziałek NMP Różańcowej

Godz. 18:00

1.     + Krystynę Janowicz w VI rocznicę śmierci

2.     + Elżbietę Chudak – 1. -  od córki z rodziną

                                     2.  - od Wspólnoty Żywego Różańca

 

08.10.2019 . Wtorek

  Godz. 18:00

1.   + Genowefę Andrzejewską – od dzieci siostry Mirki

2.  +  Teresę, Edmunda Dekiert – od Stanisławy Przyszczypkowskiej z synami

 

09.10.2019 Środa  

Godz. 18:00

 1. + Michała Drobnika, Jadwigę, Walentego Kaczmarków

   2 + Helenę Kurpisz – od sąsiadów

 

10.10.2019  Czwartek,  

Godz. 17:00 Aleksandra Łukasza w I rocznicę urodzin

Godz. 18:00

1. + Jana, Halinę Tomaszewskich – od rodziny Płończaków

2. + Zdzisława Bojanowskiego, zmarłych z rodziny

 

11.10.2019 Piątek

Godz. 18:00 

1.     + Janinę, Brunona Kudłaszyków

2.     + Franciszka Ratajczaka – od sąsiadów z klatki schodowej

 

 12.10.2019  Sobota  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej

Godz. 16:30

1.     + Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysławę Perekietków, Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów

 

Godz. 18:00

1.     + Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków, Magdalenę, Wojciecha Marciniaków, Franciszkę Kaminiarz

2.     + Jerzego w XVI rocznicę śmierci. Marcina, Władysławę, Marię Kaczmarków, zmarłych z rodziny Szymańskich

 

 

13.10.2019  28 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Darię, Stanisława Stankowiaków, zmarłych z rodziny

 

Godz. 8:30  +   Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

 

Godz. 10:00 +  Barbarę, Mirosława Stenclów, Krystynę Franek, Stanisława Szczepaniaka

 

Godz. 11:30  +  Cecylię w XXIII rocznicę śmierci, Aleksandra Maćkowiaków

                       2.  W 3 rocznicę urodzin Damiana dziękujemy za dar życia, za radość wniesioną
                            do naszej rodziny i prosimy o dary Ducha św., Boże Błogosławieństwo
                            dla Damiana, rodziców, rodziców chrzestnych dla Babci i Dziadka

                            Chrzest św.: Mia Kaźmierczak

 

Godz. 16:00 +

 

Godz. 18:00   + Ewę, Jana, Bernarda Ratajczaków, Stanisławę, Józefa Zając

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie od wtorku 01.10. 2019 r. o godz. 17:30

 

30.09.2019 Poniedziałek św. Hieronima, pr. i dK

Godz. 18:00

1.     + Irenę Kicińską – od rodziny Wosiów i Sochackich

2.     + Teodozję, Walentego Wasielewskich, rodziców obu stron, Marię, Kazimierza, Henryka Linke, Jadwigę Janicką

3.      W 75 rocznicę urodzin Janiny składamy Panu Bogu podziękowania za wszelkie okazane i otrzymane łaski i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny.

 

 

01.10.2019 . Wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. I dK

Godz. 18:00

1.   + Leona w XIX rocznicę śmierci, Janinę Dudzińskich

2.  +  Marię, w III rocznicę śmierci, Helenę, Mariana Jurga, Joannę, Feliksa Bukowskich
      – od męża Edwarda z rodziną

 

 

02.10.2019 Środa  św. Aniołów Stróżów

Godz. 18:00

1. + Teresę, Szymańską – od wnuków

   2 + Czesława, Urszulę Waszak, zmarłych z rodziny Waszak i Świdzińskich

 

 

03.10.2019  Czwartek,  -  I czwartek miesiaca

Godz. 18:00

1. + Henryka, Teresę Dobrzyńskich, zmarłych z rodziny Dobrzyńskich

2. + Marię, Wojciecha Psarskich

 

 

 

04.10.2019 Piątek – św. Franciszka z Asyżu  - I piątek miesiąca

Godz. 16:00  + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

Godz. 18:00  + Marię, Józefa, Jerzego, Alojzego Snelów, zmarłych z rodziny

 

05.10.2019  sobota  św. Faustyny Kowalskiej, zak.

Godz. 9:00    + Franciszka Szymańskiego

 

Godz. 15:30  + Andrzeja Radojewskiego z okazji 80 rocznicy urodzin

 

Godz. 16:30

1.     + Jadwigę XVI rocznice śmierci, Zenona, Krzysztofa Adamczewskich, zmarłych z rodziny Adamczewskich

2.     + Wiesława w 30 dzień po śmierci, Zenona, Halinę, Eugeniusza Stamów, Zofię, Stefana Gabryelów

 

Godz. 18:00

1.     + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

2.     + Aleksandra Trowskiego z prośbą o radość życia wiecznego, o łaski i opiekę MB dla małżonki Bożeny dziękując za 40 lat małżeństwa – od żony Bożeny z dziećmi z ich rodzinami

 

06.10.2019  27 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Różę Riedel – od bratanka Tadeusza z rodziną

 

Godz. 8:30 +   Longinę w XII rocznicę śmierci, Jana, Romana Łęczyńskich, Leonardę,
                             Franciszka Kromarków

 

Godz. 10:00 1.  + Władysława Mayera zmarłych z rodziny Mayerów i Nadolnych

          2  +  Dariusza Tajcherta – od siostry Kasi z rodziną

 

Godz. 11:30  + Mariana Gromnickiego w 4 rocznicę śmierci, Marię Płocienniczak oraz
                              zmarłych rodziców Gromnickich i Wypyszaków

 

2.   Dziękczynienie za 60 lat małżeństwa Melanii i Zenona, dziękujemy Sercu
                 Pana Jezusa i MBNP za zdrowie, opiekę przez wszystkie lata, za rodzinę
                 i wszelkie dobro które otrzymaliśmy. Prosimy o dalszą opiekę, zdrowie dla
                 Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 16:00 + Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę,
                           Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

                       + Henryka Skrzypczaka w VII rocznice śmierci

 

Godz. 18:00   Dziękczynienie za 18 lat życia Karoliny, dziękujemy za dar życia, za włączenie do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego, za sakramenty św., prosimy o dary Ducha św. dla właściwego rozeznania powołania dla dorosłego życia, o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki i jej najbliższych

 

23.09.2019 Poniedziałek św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Godz. 18:00

1.     + Genowefę Andrzejewską – od wnuczki Ewy z mężem i wnuczki Mileny

2.     + Czesława Stobrawa – od Małgorzaty z rodziną

 

24.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Stanisławę Włoch, Bronisławę, Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Józefę Dosz

2.  +  Jana  w III rocznicę śmierci, Praksedę, Marka, Kazimierza Maślankiewiczów

 

25.09.2019 Środa  

Godz. 18:00

1. +  Mirosława Jaśkowiaka w 14 rocznicę śmierci

   2 + Irenę Kicińską – od wnuków Mateusza z żoną Magdą i Miłosza

 

26.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1. + Felicję, Józefa Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

2. + Teodora Roszkowiaka, Jaromira Furmaniaka, zmarłych z rodziny; Roszkowiak
i Senfleben

 

 

27.09.2019 Piątek – św. Wincentego a Paulo

Godz. 18:00

1.     + Anielę Lemańską w 16 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Lemańskich i Jankowskich

2.     + Krzysztofa Kowalskiego – od rodziny

 

 

 

 

 

 

28.09.2019  sobota  św. Wacława, męczennika

Godz. 16:00

1.     Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Stanisława i Danuty, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 17:00 

1.     +  Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Joannę, Mariana Brzeziewskich   

 

Godz. 18:00

1.     + Jana, Irenę Ludwiczaków

2.     + Szczepana Perekietka w 25 rocznicę śmierci

 

29.09.2019  26 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Władysława Turkowskiego w 30 rocznice śmierci, zmarłych z rodziny Turkowskich, córkę Hanię w I rocznicę śmierci, Alojzego Bronisławę Pukackich, zmarłych z rodziny Pukackich

 

Godz. 8:30 +   Teresę Konieczną

 

Godz. 10:00 1.  + Teresę Jankowska z okazji urodzin – od męża i córek oraz zięcia

          2  +  Floriana, Helenę, Piotra, Danutę Kaźmierczaków, Władysława

                              Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kaminiarzy, zmarłych z rodziny

 

Godz. 11:30  + Wojciecha Jagodzika  i zmarłych z rodziny

    Chrzest św.: Wiktor Langner

 

Godz. 16:00 + Mirosława Nędza w 14 rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00  + Irenę, Hieronima Lewandowskich

 

16.09.2019 Poniedziałek św. mm. Korneliusza, pap. i Cypriana , bp.

Godz. 18:00

1.     + Helenę Kurpisz – od rodziny Bukowskich, wnuka Artura z żoną

2.     + Jadwigę, Wilhelma, Maksymiliana, Bogdana Stephanów, Helenę, Floriana, Piotra Kaźmierczaków, Hildę Brzóska

 

17.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Dziękczynienie za 55 lat małżeństwa Zbigniewa i Bożeny, dziękujemy za owoce małżeńskiej miłości, za wszelkie okazane łaski i prosimy o opiekę nad całą rodziną a dla Zbigniewa z okazji 80 urodzin i 54 urodzin Ilony o moc łask Bożych oraz Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

2.  + Helenę w II rocznicę śmierci, Franciszka w XIV rocznicę śmierci Stanisławskich, rodziców obu stron – od córki Boguni z mężem

 

18.09.2019 Środa św. Stanisława Kostki, zak. patrona Polski

Godz. 18:00

1. + Albina Ratajczaka, zmarłych z rodziny Brzozowskich, Ratajczaków, Frąckowiaków, Mylerów, Pelców, Kaczmar

   2 + Z podziękowaniem Panu Bogu i NMP za opiekę nad rodziną oraz z prośbą o zdrowie i łaskę życia zgodnego z Wolą Bożą

 

19.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1. Z okazji 18 rocznicy urodzin dziękujemy za dar życia, za włączenie do wspólnoty Chrystusowego Kościoła i prosimy w atencji Ducha św. o dary umożliwiające jak najlepsze rozeznanie drogi w dorosłe życie, Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny

2. + Jerzego Marciniaka – od Tadeusza, Piotra i Pawła Koteckich z rodzinami

 

 

 

 

20.09.2019 Piątek – św. mm. Andrzeja Kim Taegon, pr. Pawła Chong Hasang i tow.

Godz. 14:00  Ślub: Jarek Konik – Lukrecja Nowak

 

Godz. 17:00  Z podziękowaniem za 60 lat życia Teresy z prośbą o Błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny

 

Godz. 18:00

1.     Dziękczynienie za 18 lat życia Adama, dziękujemy za dar życia przyjęcia do wspólnoty kościoła, prosimy o dary Ducha św. i właściwe rozeznanie swej dorosłej drogi życiowej i Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i Jego najbliższych

2.     + Mariana Stanka – od żony z rodziną

 

21.09.2019  sobota  św. Mateusza, ap. i ew.

Godz. 17:00

1.     + Eugeniusza Szczerbala – od rodziny Panasiuków i Ratajczaków

2.     + Franciszka Ratajczaka – od córki Ali i wnuczki Kasi

 

Godz. 18:00 

1.     +   Jadwigę, Czesława, Henryka Kubiaków 

2.      + Katarzynę, Wacława, Józefa Burów, zmarłych z rodziny Leonarczyków

3.     + Zygfryda Bertholda w 7 dzień po śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2019  25 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Zofię, Marię, Edmunda Włochalów, Andrzeja Kaźmierczaka

 

Godz. 8:30 +   Ludwika, Irenę, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Joannę, Feliksa Bukowskich, Marię Jurga

 

Godz. 10:00 1.  Dziękczynienie za 15 lat małżeństwa Lidii i Marcina, dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o dalszą opiekę Matki Bożej i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny

        2  + Jana Sobola w IV rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Soboli i 

               Stankowiaków

 

 

Godz. 11:30  + Stanisława Białasa, zmarłych z rodziny

                          Chrzest św. Pola Kuśnierczak

 

Godz 16:00 + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię Albina, Józefa Tosiów

 

Godz. 18:00  + Zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Walachowskich

 

09.09.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

1.     + Stefanię w V rocznicę śmierci, Józefa Mikołajczaków, Aleksandrę Marzec, zmarłych z rodziny

2.     + Różę, Piotra Styzińskich, Marie Kaczmarek, zmarłych z obu stron

 

10.09.2019 . Wtorek

Godz. 18:00

1.   + Helenę, Kornela, Andrzeja Wojtkowiaków, Czesława Jankowskiego

2.  + Mariana, Władysławę, Jana Blimelów, Józefę, Antoniego Nowaków

 

11.09.2019 Środa  

Godz. 18:00

1. + Romana w I rocznicę śmierci, Alicję Wawrzyniaków, Halinę, Zdzisława Łukaszewskich

   2 + Aleksandra Trowskiego – od rodziny Gwiździńskich

 

12.09.2019  Czwartek

Godz. 18:00

1.+  Łukasza Nowackiego – od wuja Dominika z rodziną

2. + Genowefę Andrzejewską o- od wnuka Piotra z rodziną

 

13.09.2019 Piątek – św. Jana Chryzostoma bp. i dK. - Nabożeństwo Fatimskie

Godz. 18:00

1.     + Grzegorza Nadobnika – od Ojca i siostry Urszuli z rodziną

2.      +Irenę Kicińską – od syna Mariusza z żoną Marią wraz z rodziną, polecamy także śp. Marię, Antoniego w 20 rocznice śmierci Szczepaniaków

3.     + Walerię Skrzypczak w 30 dzień po śmierci – od córki, syna i sąsiadki Heleny

 

 

 

 

 

14.09.2019  sobota  Podwyższenie Krzyża Świętego

Godz. 15:00 Ślub: Bartosz Bednarczyk – Monika Jankowska

Godz. 16:00 Ślub : Adam Skrzypczak – Natalia Kozak

 

Godz. 17:00

1.     + Dariusza Cieniucha, Władysławę, Józefa, Tadeusza Murek

2.     + Zofię, Stefana Gabryelów

Chrzest św. Leon Kramski

 

Godz. 18:00 

1.     +     Stanisława Domagałę w XX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

2.      +

 

08.09.2019  23 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Ewę, Henryka Burmistrzaków, Teodora Jagodzińskiego, Zofię, Antoniego Skrzypczaków

 

Godz. 8:30 +   Romana Łęczyńskiego w I rocznicę śmierci z prośbą dla niego o dary życia wiecznego

 

Godz. 10:00  1.+ Dariusza Tajcherta w 30 dzień po śmierci – od rodziców i brata Błażeja

                       2  Dziękczynienie za 14 lat małżeństwa Sławomira i Anny, za odebrane łaski z prośbą do MBNP o opiekę nad całą naszą rodziną, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 11:30  1.  + Zygmunta Białeckiego – pierwszej ofiary niemieckiego terroru w Śmiglu

 

Godz. 16:00       +  Henryka w XXIV rocznicę śmierci, Stanisławę Przybylskich, Zofię, Walentego Kozak

 

Godz. 18:00  + Stanisława Frąckowiaka w V rocznicę śmierci, Danutę, Kazimierza Bentke, zmarłych z obu stron

02.09.2019 Poniedziałek

    Godz. 8:00  Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Śmiglu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

Godz. 18:00

1.     + Stefanię, Józefa Kasprzyckich

2.     + Za zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników Szkoły Rolniczej im Jana Kasprowicza w Nietążkowie, polecamy także śp. Tadeusza Wasielewskiego

 

03.09.2019 . Wtorek -  św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK

Godz. 18:00

1.  Dziękczynienie za 25 lat małżeństwa Przemysława i Ireny, dziękujemy z  łaski płynące z sakramentu małżeństwa za wszelkie otrzymane  dobro, szczególnie za naszą  rodzinę i prosimy św. Józefa o stałe orędownictwo w sprawach naszej  rodziny  prosimy także o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

2.  + Teodozję, Walentego Wasielewskich, rodziców obu stron, Marię, Kazimierza, Henryka Linke

 

04.09.2019 Środa  Katecheza przedchrzcielna

Godz. 7:00 + Zmarłych pracowników Banku Spółdzielczego w Śmiglu: Eugenię Nadolną, Stefanię Moszak, Felicję Tomczak, Antoninę Andrzejewską, Gertrudę Umińską, Zofię Włochal, Hieronima Adamczewskiego – od współpracowników Banku Spółdzielczego w Śmiglu

Godz. 18:00

1.   + Zofię, Ignacego, Franciszkę, Józefa Ciesielskich, Zofię, Andrzeja Sobolewskich, ks. Zygmunta Bartkowiaka

2.  + Zbigniewa Sadowskiego w VIII rocznicę śmierci, rodziców obu stron

 

05.09.2019  Czwartek – I czwartek miesiaca

Godz. 18:00

1.+  Leszka Ratajczaka, Franciszka, Krystynę Ratajczaków, zm. z rodziny Skorupińskich

2. + Edwina Tasiemskiego w XV rocznicę śmierci

 

06.09.2019 Piątek I piątek miesiąca

      Godz. 16:00 +Za rodziców Marię, Pawła Szwarc z prośbą o dary nieba

Godz. 18:00

1.     + Joannę, Feliksa Bukowskich, Jarosława, Henryka Czyżewskich, Ryszarda Wróbla, Marię Jurga, Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich

2.      + Andrzeja Raweckiego, Teresę Rawecką w X r. śmierci – od córki Joanny z rodziną

 

07.09.2019  sobota I sobota miesiąca

Godz. 9:00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalszą opiekę nad rodziną

Godz. 15:00 Ślub: Jędrzej - Joanna

Godz. 17:00

1.     + Romana w X rocznice śmierci, Franciszkę Nadolnych, Mirosławę, Bernarda Pawlickich, Gabrielę Kos, Urszulę Dorynek

Chrzest św.

Godz. 18:00 

1.     +     Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

2.      + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczaków, Jana Moszaka Edwarda Grześkowiaka, Tadeusza Bożka

 

08.09.2019  23 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Jana, Helenę, Jana, Pawła, Teresę, Andrzeja Chomskich, zmarłych z rodziny

Godz. 8:30 +   Urszulę Małolepszą – od szwagierki Sabinki z mężem i synami z Wielichowa

Godz. 10:00  Z okazji 15 rocznicy małżeństwa Roberta i Arleny dziękujemy za otrzymane

łaski  za dar możności utworzenia rodziny i prosimy św. Józefa o stałe orędowanie za naszymi

 sprawami, o opiekę MBNP nad naszą rodziną, Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej

 rodziny

Godz. 11:30  1.  + Ewę, Henryka Burmistrzaków, Józefę, Franciszka Szczepaniaków

            2 + Urszulę Filipowicz w 30 dzień po śmierci – od syna Andrzeja z rodziną

Godz. 16:00  + Emilię, Alfonsa Kaczmarek

Godz. 18:00  + Tadeusza Kubiaka w V rocznicę śmierci

 

19.08.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

 1. + Teresę Dekiert – od wnuczki Ewy z rodziną
 2. + Andrzeja Jankowskiego – od przyjaciół Renaty i Andrzeja

 

20.08.2019 . Wtorek - św. Bernarda, op. I dk.

Godz. 18:00

 1. + Urszulę Malolepszą – od koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiglu
 2. + Jadwigę Janicką w IV rocznicę śmierci, zmarłych rodziców, Stefana, Edmunda, Jadwigę, Franciszkę, Danutę Janickich

 

21.08.2019 Środa – św. Piusa X - papieża

Godz. 18:00

 1. + Marię, Wojciecha, Władysława, Macieja, Danutę Psarskich, Janinę, Zygmunta Sicińskich, Marię, Stanisława Cybulskich.
 2. + Cecylię, Józefa, Jana Marach, zmarłych z rodziny

 

22.08.2019 Czwartek - NMP Królowej

Godz. 18:00

1.+ Józefę, Wilhelma Haberników, Edwarda, Walentynę, Habernik

 1. + Helenę Kurpisz – od chrześniaków Jerzegi i Tadeusza z rodzinami

 

23.08.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Romana, Kazimierę, Tadeusza, Mieczysława Mullerów
 2. + Monikę, w IX rocznicę śmierci, Nikodema Gahlów
 3. Dziękczynienie za 30 lat małżeństwa Andrzeja i Lidii za odebrane łaski z prośbą do św. Józefa o opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

 

 

24.08.2019 św. Bartłomieja, ap.

Godz. 16:00 Dziękczynienie za tegoroczne zbiory – Dożynki Gminne

 

Godz. 17:00

 1. Msza św. z udzieleniem, chrztu św. Oskar Gbiorczyk
 2. +

 

Godz. 18:00

 1. + Helenę w 15 rocznice śmierci Pawła Beckerów, Michalinę, Ignacego, Leona Buchwaldów
 2. Dziękczynienie za dotychczasową posługę kapłańską w dniu imienin ks. Bartłomieja dziękując za zaangażowanie w ukazywaniu nam jedynie słusznej drogi życiowej za wszelkie wyświadczone dobro, prosimy patrona ks. wikariusza o stałe orędowanie w sprawach dla Niego bardzo istotnych, o moc sił w wiernym trwaniu w orszaku Jezusa Chrystusa dla ogólnego dobra Jego i naszych parafian – intencja Wspólnoty Żywego Różańca

 

25.08.2019 21 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00 + Zofię, Jana, Stanisławę, Michała Cieślów, Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, zmarłych z rodzin; Cieślów, Samolągów i Białych

 

Godz. 8:30 + Leona Wojciechowskiego w 5 rocznicę śmierci – od żony z dziećmi

 

Godz. 10:00 +

 

Godz. 11:30 1. Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory – Dożynki parafialne

2 + Edmunda, Pelagię Rzyskich, Andrzeja Jankowskiego

 

Godz. 18:00

 1. + Piotra w XXI rocznicę śmierci, Henryka w IX rocznicę śmierci Szlafków, zmarłych z rodziny Szlafków i Piskorskich

12.08.2019 Poniedziałek

Godz. 18:00

 1. + Edwarda Dudkowiaka – z okazji urodzin
 2. + Jadwigę Janicką w I rocznice śmierci, rodziców obu stron, Stefana, Edmunda, Jadwigę, Franciszkę, Danutę Janickich

 

13.08.2019 . Wtorek -  Nabożeństwo Fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Helenę Trafas w 7 rocznicę śmierci, Józefa Trafasa, Ludwikę, Edwarda Marachów
 2. + Czesława Stobrawa – od siostrzenicy Oli z rodziną

 

14.08.2019 Środa – św. Maksymiliana Marii Kolbe

Godz. 18:00

 1. + Stefana w VI rocznicę śmierci, Grażynę Wieczorków – od dzieci z rodzinami
 2. + Edwarda w 6. rocznicę śmierci, Kornelię Nowaków, zmarłych rodziców Maćkowiaków, Mikołajczaków, Włodarczaków i Włodarkiewiczów.

 

15.08.2019  Czwartek - NMP Wniebowziętej – odpust parafialny

Godz. 7:00 + Genowefę Hanuszewską, zmarłych z rodziny Malina

 

Godz. 8:30  1.+ Józefa Mikołajczaka – od synów z rodzinami

                    2. + Urszulę Filipowicz - od męża

Godz. 10:00

 1. + Leona, Jadwigę, Janinę, Annę Szymanowskich
 2. + Marię , Hieronima Zieglerów, Klarę Rajch

 

Godz. 11:30 Msza św. odpustowa

Godz. 18:00

+ Feliksa, Joanne Bukowskich, Henryka, Jarosława Czyżewskich, Ryszarda Wróbla, Marię Jurga

16.08.2019 Piątek

Godz. 18:00

 1. + Helenę, Henryka Kurpiszów – od wnuków z Nowej Wsi z rodzinami
 2. + Łukasza Nowackiego - od rodzin: Wojciechowskich, Beissertów i Połociów

 

17.08.2019 św. Jacka

Godz. 16:00 Z okazji 101. rocznicy urodzin Stanisławy, dziękując za otrzymane dary, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na kolejne dni życia

Godz. 17:00

 1. + Władysławę w 23 rocznicę śmierci, Ludwika w 24 rocznicę śmierci Kucharczaków
 2. + Eugeniusza Szczerbala – od żony

 

Godz. 18:00 

 1. + Walerię, Feliksa, Ireneusza Ciesielskich
 2. W 1. rocznicę śmierci Kazimiery Ratajczak, Alicji Ziegler, Władysława Stachowiaka

 

18.08.2019  20 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   + Józefa, Stefanię Mikołajczak – od wnuczki Marty z rodziną

 

Godz. 8:30 + Zdzisława Kaczmarka – od mieszkańców Koszanowa

 

Godz. 10:00  + Wojciecha Samola, zmarłych z rodziny Samolów, Dolczewskich oraz Jadwigę, Henryka, Gabrielę, Ludwika Nowaków

 

Godz. 11:30   + Bolesława Nędza, zmarłych z rodziny

Chrzest św. Zofia Brzezińska

 

Godz. 18:00 

 1. + Genowefę Kraczewską w 3. rocznicę śmierci, Bolesława, Eugeniusza Kraczewskich
 2. Za zmarłych rodziców Grockich i Majorczyków

 

 29.07.2019r. Poniedziałek św. Marty

 

Godz. 18:00

1.     + Genowefę Andrzejewską – od córki Jolanty z mężem

2.     + Jerzego Marciniaka – od sąsiadów

 

 

  30.07.06.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  + Łukasza Nowackiego – od rodziny Kasztelanów

2.  + Teresę Dekiert – od wnuczki Julity z rodziną

 

 

 31.07.2019r. Środa św. Ignacegoz Loyoli, pr.

Godz. 18:00

1.      + Leokadię Jagodzik w I rocznicę śmierci

2.     +  Teresę Szymańską – od wnuczki Marleny z rodziną

 

 

01.08.2019r. Czwartek  św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp. i dK. – I czwartek miesiąca

Godz. 18:00  

1.     + Marię Cieśla – od chrześnicy Gabryeli

2.     + Genowefę Andrzejewską – od córki Iwony z mężem

 

02.08.2019r. Piątek  I piątek miesiąca

Godz. 15:00  Ślub: Mikołaj Sobczyk – Estera Kowalska

Godz.: 18:00 

1.     + Leszka Ratajczaka z okazji urodzin od żony z córkami i ich rodzinami

2.     +

 

 

 

03.08.2019r.  Sobota I sobota miesiąca

Godz.9:00 + Józefa, Stefanię Mikołajczaków  - od wnuka Jakuba

 

Godz. 17:00  1 + Władysławę w VI rocznicę śmierci, Zdzisława Nowakowskich, Zofię, Franciszka Kaminiarzy, Stanisława Maja.

                    2  + Adriannę Andrzejewską w II rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00 1. + Marię, Franciszka Wąsiaków, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

2  + Stanisława, Bernarda Walkiewiczów, Grzegorza, Leona Klechów

                   

 

Niedziela 04.08.2019r. 18 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   + 

 

Godz. 8:30 . + Katarzynę Albina Kasperskich, Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariana, Władysława Sternów, o. Leona Dąbkowskiego

 

Godz. 10:00  + Władysława  w XI rocznicę śmierci Marię Krawczyków

                        

Godz. 11:30  1.+ Waleriana Wandelta w V rocznicę śmierci, Teresę, Ryszarda Chomskich, zmarłych z rodziny Knopów i Wandeltów

2          Z okazji 1 rocznicy urodzin podziękowanie za dar życia, przyjęcia do Wspólnoty Kościoła, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Liliany, rodziców, rodziców chrzestnych i wszystkich najbliższych

Chrzest św. Kajetan Kudłaszyk

 

Godz. 18:00 + Leona Gidaszewskiego w XXIII rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

 

08.07.2019r. Poniedziałek św. Jana z Dukli

 

Godz. 18:00

1.     + Elżbietę Roszkowiak – od Asi i Macieja z rodzinami- intencja z okazji imienin

2.     + Jana Olejniczaka, Dariusza Zimniaka

 

 

  09.07.06.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  + Jana w II rocznicę śmierci Teresę Marcinkowskich – od syna z rodziną

2.  + Irenę Kicińską – od męża Ludwika z rodziną

 

 

 10.07.2019r. Środa

Godz. 18:00

1.      + Janinę w II rocznicę śmierci Mariana Ciorgów, rodziców obu stron

2.     + Grzegorza w 7 rocznicę, Mariana w 23 rocznicę śmierci Szczepaniaków

 

 

11.07.2019r. Czwartek  św. Benedykta, op. Patrona Europy

Godz. 18:00  

1.     + Grzegorza Nadobnika – od siostry Anny z rodziną

2.     + Teresę Dekiert – od córki z synem

 

 

 

12.07.2019r. Piątek  św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu , bp. i m

Godz.: 18:00 

1.     + Jana Markowiaka, rodziców obu stron

2.     + Stanisława, Zofię, Adama Majorczyków

 

 

 

13.07.2019r.  Sobota św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników

Godz. 17:00  Dziękczynienie za 35 lat sakramentalnego związku małżeńskiego Tadeusza i Barbary za wszelkie okazane i odebrane łaski za rodzinę proszą o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 18:00 1. + Jadwigę Marach w 26 rocznicę śmierci, Grażynę Okupniczak, zmarłych z rodziny

2  + Henryka, Kazimierę, Mieczysława Marcinkowskich, Marię Wlodarczak, zmarłych z rodziny Koniecznych

                   

 

Niedziela 14.07.2019r. 15 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Renatę Krzyślak w 11 rocznicę śmierci, Zofię, Jana Krzyślaków, Józefę, Wilhelma Haberników

 

Godz. 8:30 . + Henryka Wasielewskiego, Cecylię, Michała Kasperskich, Irenę Rex, Kazimierę, Szczepana Kozak

                        

Godz. 10:00   + Marię, Sylwestra Spalonych, Marię, Jana Trafasów

 

Godz. 11:30   + Apolonię, Edmunda, Józefa Nowackich

 

Godz. 18:00  + Czesława w XVI rocznicę śmierci, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię Albina Tosiów

 01.07.2019r. Poniedziałek

 

Godz. 18:00

1.     + Z podziękowaniem za 75 lat życia z prośbą o dalsza opiekę Bożą

2.     + Ireną Kicińską – od XXIV Róży Matek

 

  02.07.06.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  + Wandę Marciniak – od XVII Róży Matek

2.  + Mariana Trowskiego w I rocznicę śmierci, Annę, Stanisława Maćkowskich

 

 03.07.2019r. Środa św. Tomasza, ap.

Godz. 18:00

1.      + Jolantę Bartosik – od brata Eugeniusza z rodziną

2.     +  Stanisławę w IV rocznicę śmierci, Alojzego Biegańskich, Teresę, Czesława Zbyradów, Marię, Franciszka Wąsiaków

 

04.07.2019r. Czwartek  I czwartek miesiaca

Godz. 18:00  

1.     + Marię Cieśla – od syna Tomasza

2.     + Urszulę Kotewicz z d. Kowalska z prośbą o Miłosierdzie Boże o wieczność nieba – od bratowej z rodziną

 

05.07.2019r. Piątek  I piątek miesiąca

Godz.: 18:00 

1.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

2.     + Łukasza Nowackiego – od najbliższych sąsiadów z ulicy Dudycza

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2019r.  Sobota bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz,  I sobota miesiaca

Godz. 9:00 + Jana w II rocznicę śmierci, Łucję Kasperskich

Godz. 17:00  1   + Grzegorza w VI rocznicę śmierci, Leona Klecha, Reginę Władysława

                              Lester

                      Chrzest: Pola Wawrzyniak

 

Godz. 18:00 1. + Zmarłych z rodziny Kasprzyckich i Masztalerzów

                   

 

 

Niedziela 07.07.2019r. 14 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Czesława Domagałę w XXII rocznicę śmierci

 

Godz. 8:30 . + Stanisławę Włoch w IV rocznice śmierci, zmarłych z rodziny Strzelczyków i
                        Włochów

                        

Godz. 10:00    1. + Zygmunta Nowaka w I rocznice śmierci

 

Godz. 11:30   1 + Mariana Gromnickiego, córkę Marię Płocienniczak – o radość nieba

                       2 + Tadeusza, Marię, Zofię, Józefa, Bogdana Różańskich, Halinę Karolczak,

                             Wiktorię, Agnieszkę, Tomasza Sierackich

 

Godz. 18:00  + Marię Waszyk, zmarłych z rodziny Dratwów

 24.06.2019r. Poniedziałek Narodzenie św. Jana Chrzciciela

 

Godz. 18:00

1.     Za zmarłych mieszkańców Nietążkowa Tadeusza Wasilewskiego - byłego sołtysa- Marię Snela, Annę Filuś, Zofię Nawrot, Bronisławę Jakubowską i zmarłe Marki Żywego Różańca z XX Róży Matek z prośbą o radość życia wiecznego a dla żyjących o Boże Błogosławieństwo dla każdej rodziny Nietążkowa i opiekę MB na każdy dzień codziennego trudu

2.     + Elżbietę Chudak – od Mieczysława z żoną i rodziną

 

  25.06.2019r.  Wtorek NMP Świetogórskiej z Gostynia

Godz. 18:00 

1.  Z podziękowaniem za wszelkie pozostawione dobro przez zmarłych mieszkańców Nowej Wsi z prośbą dla nich o dary nieba a dla żyjących mieszkańców o Boże Błogosławieństwo i łaski wzmacniające wypełnianie Woli Bożej.

2.  +  Weronikę, Michała Wawrzynowskich, Monikę, Franciszka Jóźwiaków, Andrzeja Wojciechowskiego z prośbą o zdrowie dla Roberta

 

 26.06.2019r. Środa

Godz. 18:00

1.      Za mieszkańców Bruszczewa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o radość nieba dla zmarłych mieszkańców a dla żyjących o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad każdą rodziną

2.     +  Teodora, Mariana Sobolewskich,  Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego, zmarłych z rodziny Błocianów i Zalesińskich

 

27.06.2019r. Czwartek  

Godz. 18:00  Za mieszkańców Śmigla

1.     +  Krystynę, Jerzego Suszków w 20 rocznicę śmierci, zmarłych z obu stron

2.     + Łukasza Nowackiego – od rodziny Panasiuków i Ratajczaków

 

28.06.2019r. Piątek  Najświetszego Serca Pana Jezusa

Godz. 9:00  W pewnej intencji

 

Godz. 16:00 + Łukasza Nowackiego – od XV Róży Matek

 

Godz.: 18:00 

1.     + Władysławę, Czesława Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

2.     + Czesława, Janinę Szymlet, rodziców obu stron Marię, Władysława, Michała Nowaków

 

29.06.2019r.  Sobota św. app. Piotra i Pawła

Godz. 9:00 w kościele św. Wita: + Sylwestra, Wandę, Nataszę, Mariusza, Wiesławę, Mirę, Michała, wszystkich bliskich swemu sercu

 

Godz. 17:00  1   + Jolantę, Apolonię,, Czesława Orzoł, Bernadettę, Romana Biegańskich

                      2   + Pawła, Andrzeja, Jana, Helenę, Jana Chomskich, zmarłych z rodziny

                              Chomskich, Janusza Olejniczaka

Chrzest św.: Emilia Kasperska

 

Godz. 18:00 1. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Genowefę, Kazimierę, Stacha

                            Skrobałów

                     2  + Jana Moszaka, Ludwikę, Czesława Kuśnierczaków, Jadwigę, Józefa

                            Moszaków

 

Niedziela 30.06.2019r. 13 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Krzysztofa Kowalskiego – od rodziny

 

Godz. 8:30 . + Krzysztofa w 7 rocznicę śmierci Marię, Kazimierza Kuligowskich

                        

Godz. 10:00    1. + Lucynę Górną z okazji imienin

2        + Helenę, Floriana, Piotra, Danutę Kaźmierczaków, Władysława Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kaminiarzy , zmarłych z rodziny

 

Godz. 11:30  + Mariannę, Piotra, Jarosława Zieglerów, Mirona Bogusławskiego

 

Godz. 16:00  + Leszka Ratajczaka – od córki Moniki z Łukaszem i synem Aleksandrem

 

Godz. 18:00  + Marię, Wojciecha Psarskich

 17.06.2019r. Poniedziałek św. br. Alberta Chmielowskiego

 

Godz. 18:00

1.     + Józefa, Franciszka Dekiertów, Różę Riedel, Zofię, Jana Lemańskich, zmarłych z obu stron

2.     + Czesława, Wandę, Eugenię Nadolnych -  od rodziny

 

  18.06.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  Dziękczynienie za 55 lat sakramentalnego związku małżeńskiego, za wspaniałą rodzinę, za wszelkie otrzymane dobra i prosimy o łaskę zdrowia i jeszcze lepszego zrozumienia planów Bożych na dalsze lata, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2.  +  Marię, Ignacego, Jarosława Cieśla

 

 19.06.2019r.

Godz. 15:00  Ślub: Daniel Zapłata – Marta Spławska

Godz. 18:00

1.      + Lecha, Janinę Urbaniak, zmarłych z rodziny Urbaniaków i Nowaków

2.     +  Jolantę Bartosik – w dniu imienin – od Małgorzaty z rodziną

 

20.06.2019r. Czwartek  Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa

Godz. 7:00  + Elżbietę Chudak – od męża z rodziną

 

Godz. 9:00  + Jerzego, Marcina, Władysławę, Marię, Kaczmarków, Zbigniewa Królika, zmarłych z rodziny Kaczmarków i Szymańskich

 

Godz. 11:30 + Władysława, Stefanię, Henryka Skrzypczak, Stanisława Maracha, Teresę Pecold

 

Godz. 18:00

1.     +  Stanisławę w 19 rocz. śmierci, Agnieszkę Duszyńskich, Kazimierę, Henryka Skrzypczaków, brata Stefana Kapskiego – od siostry Marioli

 

21.06.2019r. Piątek  św. Alojzego Gonzagi

Godz. 16:00 Ślub: Konrad Skrobała – Sandra Anna Dworczak

 

Godz.: 18:00 

1.      Za zmarłych mieszkańców Robaczyna z prośbą o dary nieba a dla żyjących o Boże Błogosławieństwo na każde podejmowane dzieło, szczególnie dla rolników o wspieranie ich w ciężkiej codziennej pracy

2.     + Jerzego Stanisława Adamczak

 

 

22.06.2019r.  Sobota  

Godz. 14:00 Msza św. z udzieleniem chrztu św. Stanisław Demkowicz, Jerzy Pelec

 

Godz. 16:00    Msza św. dziękczynna za 50 lat małżeństwa

 

Godz. 17:00  1     Z okazji 35 rocznicy ślubu Małgorzaty i Grzegorza

                      2   + Marię, Czesława, Hieronima, Mariana, Wojciecha, Huberta Samolów, Marię, Franciszka, Władysława, Zenona, Mirosławę Dolczewskich

 

Godz. 18:00 1. + Jerzego Marciniaka – od żony z rodziną

                     2  + Franciszka w 12 r. śm. Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego

     zmarłych z rodziny Marcinkowskich, Wojciechowskich, Skrzypczaków i Walkowiaków

 

Niedziela 23.06.2019r. 12 Niedziela Zwykła

Godz. 7:00   +  Władysława Turkowskiego z okazji zbliżających się imienin z prośbą o dary nieba

 

Godz. 8:30 . + Pelagię, Franciszka Sarbaków, Benignę, Władysława, Andrzeja  Kaźmierczaków

                            + Longinę, Jana, Romana Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka Kromarek

 

Godz. 10:00    Dziękczynienie za 18 lat życia Tobiasza, za wszelkie otrzymane łaski i prosimy z atencją Ducha św. o dary Bojaźni Bożej, mądrości , umiejętności rozeznania drogi  w dorosłe życie oraz wyzwolenie wiadomości umysłu dla zdania upragnionego egzaminu na prawo jazdy, prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i całej Jego rodziny

 

Godz. 11:30   Za zmarłych mieszkańców Glińska z prośbą o radość nieba a dla żyjących o łaskę umiejętności i rozwoju wspólnoty naszej miejscowości oraz wszelkie łaski i dary wspomagające naszą trudną pracę na roli.

Chrzest; Oskar Jaśkowiak

 

Godz. 16:00  + Edwarda Dudkowiaka z okazji Dnia Ojca – od córek z rodzinami

 

Godz. 18:00  + Jerzego Adamczaka

 03.06.2019r. Poniedziałek św. mm. Karola Lwangi i towarzyszy

 

Godz. 18:00

1.     + Bronisławę, Jolantę, Jana, Mieczysława Nyczka, Wandę Apolinarską, Marię, Franciszka, Zenona Kucharskich

2.     + Łukasza Nowackiego – od dziadków Bożeny i Janusza

 

  04.06.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  + Aleksandra Trowskiego – od teściowej i rodziny Jasińskich

2.  + Wacława Łącznego w 25 rocznicę śmierci, Zofię Łączną, Jadwigę, Jana Gaertig, Marię Napieraj, Pelagię, Mieczysława Marcinkowskich zm z rodziny Napieraj i Łącznych

 

 05.06.2019r. Środa św. Bonifacego, bp i m.

Godz. 18:00

1.      + Jana, Juliannę Kubiak, zmarłych z rodziny

2.     +  Stanisławę, Jana, Martę, Janusza, Wandę Masłowskich

 

06.06.2019r. Czwartek  I czwartek miesiąca

Godz. 18:00

1.     + Kazimierza Józefczaka w I rocznicę śmierci

2.     + Juliana Hanuska w I rocznicę śmierci

 

07.06.2019r. Piątek  I piątek  miesiąca

Godz. 13:30 Ślub: Krzysztof Szady – Marta Mikołajczak

 

Godz. 16:00  + Krzysztofa Sobierajewicza w IV rocznicę śmierci, Stefana, Zdzisława
                           Sobierajewiczów

 

Godz.: 18:00 

1.     + Teresę Dekiert i Matki XV Róży z prośbą o radość i dary nieba

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

 

08.06.2019r.  Sobota  św. Jadwigi, królowej

Godz.  9:00  + Helenę Kurpisz – od córki Eugenii z rodziną

 

Godz. 16:00     Intencja Klubu Seniorów

 

Godz. 17:00     + Bronisława Bertholda – od wnuczki Ani z rodziną i wnuka Adriana z

                              żoną

                            Chrzest św. Józef Golembka

 

Godz. 18:00 1. + Ewę Skałecką

                     2  + Martę, Józefa Janików, zmarłych z rodziny Janików i Furmaniaków

 

 

Niedziela 09.06.2019r.  Zesłania Ducha Świetego

Godz. 7:00   +  Franciszkę Domagała – od brata Bronisława z rodziną

 

Godz. 8:30 . + Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

 

Godz. 10:00  + Piotra Mocka, Jerzego, Mariana, Cecylię, Stanisława Koszewskich, Helenę,

                         Franciszka Bertholdów

 

Godz. 11:30   + Ewę, Henryka Burmistrzaków, Józefę, Franciszka Szczepaniaków

 

Godz. 16:00  Z podiękowaniem za 30 lat małżeństwa za stworzoną rodzinę, za wszelkie

                      otrzymane łaski za zdrowie, miłość i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla

                     całej rodzinyi dalsza opiekę

 

Godz. 18:00  + Stefanię Przymus w 22 rocznicę śmierci, Stanisława, Waleriana Przymusów

 27.05.2019r. Poniedziałek

 

Godz. 18:00

1.     + Zenona Pytlaka w 12 rocznicę śmierci, Irenę Witkiewicz, zmarłych rodziców obu stron

2.     + Leszka Ratajczaka w I rocznicę śmierci – od żony z dziećmi Asią, Moniką, Kasia z rodzinami

 

  28.05.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

1.  + Danutę Kaźmierczak w 10 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny – od męża z rodziną

2. Dziękczynienie za 101 lat życia z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo dla Stanisławy, o radość i dary nieba dla śp. Heleny, Jana, Elżbiety Bąków, zmarłych z rodziny Bąków i Majchrzaków

 

 29.05.2019r. Środa św. Urszuli Ledó chowskiej dr. Patronki Archidiecezji

Godz. 18:00

1.      + Elżbietę, Bolesława Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł, Olę Kaźmierczak, Tomasza Mocka

2.     + 

 

30.05.2019r. Czwartek  

Godz. 18:00

1.     + Ludwika, Irenę Hałupków, Joannę Manyś

2.     + Eugeniusza Kaźmierczaka, Tadeusza Łukaszewicza

 

31.05.2019r. Piątek  Nawiedzenie NMP

Godz.: 18:00 

1.     + Anielę Lemańską zmarłych z rodziny Lemańskich i Jankowskich.

2.     + Elżbietę Chudak – od koleżanki Teresy z rodziną

 

 

 

01.06.2019r.  Sobota  I sobota miesiąca

Godz.  9:00  + Grzegorza Szczepaniaka, zmarłych  rodziny Gawronów i Szczepaniaków

 

Godz. 15:00  Ślub: Paweł Muller – Ewelina Kubiak

 

Godz. 17:00  1   + Jana Tasiemskiego

                       2  + Przesława w I rocznicę śmierci Danutę Cieśla

 

Godz. 18:00 1. +

                     2  +

 

Niedziela 02.06.2019r.  VII Niedziela Wielkanocna Wniebowstąpienie Pańskie

Godz. 7:00   +  Kazimierę Cichaszek w 19 rocznice śmierci, Sabinę, Mariana Foltyniaków

 

Godz. 8:30 1. + Janinę, Lecha Urbaniaków

 

Godz. 10:00   1. + Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Górnych

 

Godz. 11:30   +

 

Godz. 16:00  + Józefę, Genowefę w 30 dzień po śmierci, Edmunda Andrzejewskich – od córek z rodzinami

 

Godz. 18:00  W pewnej intencji

 20.05.2019r. Poniedziałek

 

Godz. 16:45 

          Rocznica I Komunii św.

 

Godz. 18:00

1.     Z okazji 31 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich ks. proboszcza dziękujemy Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa za moc łask wypływających z tego sakramentu a ks. Krzysztofowi dziękujemy za ofiarną służbę Kościołowi Bożemu, naszej parafii i prosimy o łaskę umacniającą jego kapłaństwo dla służby w Winnicy Pańskiej.

2.     + Hieronima w I rocznicę śmierci, Stefana, Stanisława Kozłowskich, zmarłych
z rodziny Lemańskich i Kozłowskich

 

 21.05.2019r.  Wtorek

Godz. 18:00 

            1.  W 18 rocznicę urodzin Krystiana dziękujemy Panu Bogu za dar życia, za
                wszelkie okazane łaski i prosimy o dary Ducha św. szczególnie o dar Bojaźni  
                Bożej, mądrości i umiejętności rozeznania powołania do dorosłego życia i Boże
                Błogosławieństwo dla całej rodziny i przyjaciół

            2. + Irenę, Jana , Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych
                z rodziny Jakubiaków i Meteliców

 

 22.05.2019r. Środa

Godz. 18:00

1.      +  Aleksandra Trowskiego – od rodziny Kuliberdów

2.     +  Krystynę Ziegler, zmarłych z rodziny Kościńskich i Zieglerów

 

 

23.05.2019r. Czwartek  

Godz. 18:00

1.     + Henryka Pella w 11 rocznicę śmierci, Mariolę Tomkowiak, Czesława Grochowego Waleriana Majzę, z prośbą o zdrowie w rodzinie

2.     +

 

24.05.2019r. Piątek NMP Wspomożycielki Wiernych

Godz.: 18:00 

1.     Dziękczynienie za 12 lat kapłaństwa ks. Bartłomieja, za możność obitego czerpanie łask z sakramentu kapłaństwa, za cierpliwe wskazywanie drogi prawdy i życia i prosimy o ubogacanie Jego Kapłańskiego Serca miłością
i cierpliwością w ukazywaniu Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.

2.     + Hieronima w 20 rocznicę śmierci, Adama Matuszaków

 

25.05.2019r.  Sobota

Godz.14:00  

               W intencji rodziny Cieśla

 

Godz. 16:30

                + Zmarłych królów i królowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu
                    dziękując im za wierną służbę siostrom i braciom, naszej lokalnej społeczności
                    i Ojczyźnie, dla nich prosimy  o pełnię blasku Bożej łaski a dla żyjących o łaskę
                   wierności brackiej przysiędze i w odpowiedzialności przed Bogiem i bliźnimi.

                  

Chrzest: Leon Myszak, Marianna Łabińska

 

Godz. 18:00 1. + Helenę, Pawła Beckerów, s. Gertrudę Becker, Michalinę, Ignacego, Leona
                            Buchwaldów

                     2  + Henryka w 4 rocznicę śmierci Janinę Dudzińskich, Marię, Antoniego
                            Fornalików, Tadeusza, Stanisława Figlarzy

 

 

 

Niedziela 26.05.2019r.  VI Niedziela Wielkanocna

Godz. 7:00   +  Barbarę  Łabińską– od córki

Godz. 8:30 1. +

 

Godz. 10:00   1. + Pelagię, Stanisława Krysmanów, Stefanię, Stanisława Przymusów,
                             Genowefę Kraczewską

2  Z prośba o łaskę zdrowia i siłę dla przezwyciężenia choroby a dla lekarzy o jak najlepszą wiedzę medyczną z za przyczyną św. Józefa prosimy Matkę Najświętszą o uzdrowienie cierpiącej Marioli

Godz. 11:30   + Floriana Stachowiaka, Danutę Kasperską, rodziców obu stron

Godz. 16:00  + Janinę, Jana Kurasińskich, Urszulę Małolepszą

                       + Teresę Szymańską, Janinę, Stanisława Marciniaków, Alicję, Eugeniusza Zieglerów

Godz. 18:00  + Grzegorza, Leona Klecha, Reginę, Władysława Lester

 13.05.2019r. Poniedziałek św. app. Filipa i Jakuba

 

Godz. 18:00

1.     + Franciszkę, Antoniego Kaźmierczaków, Janinę, Floriana Gajewiczów, Jana Ryszarda Koźlików, Antoniego Nyczka, s. Fabianę Bosą

2.     + Bronisława Bertholda – od syna Marka z żoną, dziećmi i wnukami

 

  14.05.2019r.  Wtorek św. Macieja apostoła

Godz. 18:00 

1.      + Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Jana, Stanisławę, Michała Cieślów, zmarłych z rodzin: Samolągów, Cieślów, Białych

2.      + Witolda, Zbigniewa Matuszczaków, rodziców obu stron

 

 15.05.2019r. Środa

Godz. 18:00

1.      + Zofię, Ignacego Ciesielskich

2.     +  Teofila Piosika, Danielę Dudkowską

 

 

16.05.2019r. Czwartek   św Andrzeja Boboli  patrona  Polski

Godz. 18:00

1.     + Marię, Wojciecha, Zofię, Macieja Psarskich, Marię, Zofię, Józefa Nieniewskich

2.     + Janinę Urbaniak z okazji imienin – od córek Krystyny i Marii z rodzinami

 

17.05.2019r. Piątek

Godz. 15:00

             Ślub: Jakub Hałas – Marcelina Hałas

Godz.: 18:00 

1.     + Witolda Szwarca, dziadków z obu stron z prośbą o zdrowie dla mamy Zofii Szwarc

2.     + Alinę Kiełczewską – od rodziców

 

18.05.2019r.  Sobota

Godz.15:00  Ślub: Błażej Rzepecki – Joanna Wolsztyńska

Godz. 16:30

                + Andrzeja Radojewskiego w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny   

                  Radojewskich, Sołtysiaków, Sobolewskich i Soboli

 

Godz. 18:00 1. + Antoniego Kozaka o dar życia wiecznego, zm. z rodziny Wysockich i

                            Kozaków

                     2  + Franciszka w III rocznicę śmierci, Zofię Kamieniarz, zmarłych z rodziny

                            Włodarczyków i Kamieniarzy

 

 

Niedziela 19.05.2019r.  V Niedziela Wielkanocna

Godz. 7:00   +  Mieczysława Kucharskiego w I rocznicę śmierci

 

Godz. 8:30 1. + Tadeusza Cieśla

                   2.  + Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama Klemów

                          Z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny

 

Godz. 10:00    I KOMUNIA ŚW.

 

Godz. 11:30   + Krystynę Ziegler, Stanisławę Romana Kościańskich

 

Godz. 16:00  + Marię, Franciszka Wąsiaków, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

 

Godz. 18:00  + Zofię, Walentego Kozak – od wnuczek z rodzinami

06.05.2019r. św. app. Filipa i Jakuba

 

Godz. 18:00

1.     Dziękczynienie za 35 lat ślubu Jana i Marioli, za stworzoną rodzinę za wszelkie otrzymane łaski z prośba o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i całej rodziny

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z mężem

 

  07.05.2019r.

Godz. 18:00 

1.      + Elżbietę Roszkowiak w I rocznicę śmierci – od męża i dzieci z rodzinami

2.      + Elżbietę Chudak

 

08.05.2019r. Środa św. Stanisława głównego patrona Polski i Archidiecezji

Godz. 9:00

1.     + Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Wawrzyńca, Katarzynę Kędzierskich

Godz. 16:00

            + Stanisława Wasielewskiego, Stanisława, Pelagię Kucharczaków, Michała,
               Agnieszkę Hertmanowskich

Godz. 18:00

1.      + Stanisławę, Józefa Nadolnych, Danielę Płóciennik, Bronisławę Bentka

2.     + Romana Łęczyńskiego

 

 

09.05.2019r. Czwartek  

Godz. 18:00

1.     + Michała Drobnika, Jadwigę, Walentego Kaczmarków, Marię Przygodzką, zmarłych z rodziny Drobników

2.     + Nikodema w XXIII rocznicę śmierci, Monikę Gahlów

 

 

 

 

10.05.2019r. Piątek

Godz. 15:00

             Ślub: Damian Szłapka – Sara Szłapka

Godz.: 18:00 

                Bierzmowanie

 

11.05.2019r.  Sobota

Godz.16:30  1 + Łukasza Nowackiego z okazji 20 rocznicy urodzin – od rodziców

2 + Stanisławę, Jana Flisikowskich, Stanisława, Helenę, Stanisława

 Kostrzewów, Martę Błaszkowską, Annę Pecia, Bronisława Frąckowiaka

Chrzest św.: Kuba Szymański

 

Godz. 18:00 1. + Darię, Stanisława Stankowiaków, zmarłych z rodziny

                     2  + Henryka Mikołajczaka w II rocznicę śmierci

 

 

Niedziela 12.05.2019r.  IV Niedziela Wielkanocna

Godz. 07:00   +  Andrzeja Jankowskiego w VIII rocznicę śmierci, Pelagię, Edmunda
                            Rzyskich, Teresę, Franciszka Jankowskich

 

Godz. 08:30   + Kazimierza w 10 rocznicę śmierci zmarłych rodziców Kazimierza,
                           Sławomira Rejno

 

Godz. 10:00   + Stanisława Tomowiaka, zmarłych z rodziny

 

Godz. 11:30  Dziękujemy Panu Bogu za 80 lat życia Heleny, za wszelkie odebrane łaski
                        i prosimy o łaskę zdrowia, o dalszą opiekę MB, Boże Błogosławieństwo dla  
                        Jubilatki i całej jej rodziny  

 

Godz. 16:00  + Dominika Gabryela

 

Godz. 18:00  + Feliksa, Andrzeja Błesnowskich, Jadwigę, Wojciecha Stachowskich,
                          Krystynę, Edwarda Franków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl