• Msze św. w naszym kościele odprawiane są wg. planu i wg przyjętych intencji
  od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00, w piątek o godz. 16:00 i 18:00, (nie ma spowiedzi dla dzieci i młodzieży) w sobotę o godz. 09:00, 17:00 i 18:00, w niedzielę
  o godz. 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 14:45 i 16:00.

W kościele może przebywać jednorazowo 5 os. wyłączając służbę liturgiczną.

 • Na naszym parafialnym facebooku transmitujemy następujące nabożeństwa:
  • Msza św. w niedzielę o godz. 10:00 i 11:30 oraz w środę o godz. 18:00
  • Różaniec w sobotę, niedzielę i środę o godz. 20:30
  • Droga Krzyżowa w piątek o godz. 19:00
 • Dalej obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy św. zachęcamy do łączności duchowej przez środki społecznego przekazu. Jednocześnie zachęcamy do pozostania w domu i żarliwej modlitwy.
 • W kościele dla wiernych nie ma odprawianych nabożeństw Gorzkich Żali, Dróg Krzyżowych i Różańcy – zachęcamy do korzystania z transmisji on-line.

Kościół w ciągu dnia pozostaje otwarty dla wiernych.

 • W zakrystii można nabyć Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7 zł. Paschaliki można równie nabyć w: Piekarnia p. Grygier, Pod Wiatrakami p. Mańczaka i w sklepach p. Thiel.
 • Dziękujemy za składane ofiary na utrzymanie kościoła w tym trudnym czasie na konto parafialne oraz składane daniny diecezjalne

 

 • Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Hanna Ginter, l. 56, zam. Nietążkowo ul. Arciszewskich
  • śp. Zenon Pieśniak, l. 68, zam. Śmigiel ul Reymonta
  • śp. Janusz Kaczmarek, lat 60, zam. Robaczyn

 

 

 

 • Uwaga w okresie Wielkiego Postu w niedzielę nie ma Mszy św. o godz. 18:00.
 • Dzisiaj będzie transmitowana Msza św. z naszego kościoła na parafialnym facebooku
  o godz. 14:45 – rozpocznie się koronką do Bożego Miłosierdzia.
 • Informujemy, że na czas pandemii została udzielona dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy św. zachęcamy do łączności duchowej przez środki społecznego przekazu. Jednocześnie zachęcamy do pozostania w domu i żarliwej modlitwy. Podczas nabożeństwa w kościele jednorazowo może przebywać maksymalnie 50 os.
 • Zachęcamy do odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej prywatnie w domu
  w kościele nabożeństwo jest odwołane.
 • Gorzkie Żale w niedzielę zostają odwołane.
 • Nauki przedmałżeńskie zawieszone do odwołania.
 • Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w piątek odwołana.
 • W zakrystii można nabyć Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7 zł.
 • Z racji na pandemię odwołany zostaje objazd chorych. Jeżeli ktoś potrzebuje wizyty księdza ma się osobiście skontaktować.

 

 • Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Adriana Rayall de Ragan, l. 46, zam. Nietążkowo ul. Leśna
  • śp. Zofia Schwarz, l. 97, zam. Śmigiel ul. Św. Wita
  • śp. Janina Bartłomiejczak, l. 68, zam. Koszanowo ul. Glinkowa

 

 

 • Uwaga w okresie Wielkiego Postu w niedzielę nie ma Mszy św. o godz. 18:00.
 • Informujemy, że na czas pandemii została udzielona dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy św. zachęcamy do łączności duchowej przez środki masowego przekazu. Jednocześnie zachęcamy do pozostania w domu i żarliwej modlitwy.
 • Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca składka na remont naszego kościoła.
 • Zachęcamy do odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej prywatnie w domu
  w kościele nabożeństwo jest odwołane.
 • Gorzkie Żale w niedzielę zostają odwołane.
 • W zakrystii można nabyć Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7 zł.
 • W piątek o 16:30 Msza św. w Kościele św. Wita w intencji Apostolstwa Dusz Czyścowych.
 • W związku z epidemią wirusa ogólnopolska zbiórka żywności caritas została odwołana. W związku z tą sytuacją caritas prosi o wparcie finansowe, które odbędzie się za dwa tygodnie. (Zbieramy na osoby potrzebujące w tym na dzieci niepełnosprawne w naszej parafii.
 • Nauki przedmałżeńskie zawieszone do odwołania w związku z Dekretem Arcybiskupa dotyczącym koronawirusa.
 • Osoby, które chcą nabyć film z uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej mogą zapisać się na liście w zakrystii, płatność przy odbiorze.
 • Zapowiedzi:
  • Rafał Stachowiak, st. wolny, zam. Parafia Fara Śmigiel

Joanna Wierzbińska , st. wolny, zam. Parafia św. Łukasza w Grodziski Wlk.

 • Adrian Szmit, st. wolny, zam. Parafia św. Bartłomieja w St. Bojanowie

Sandra Hamrol, st. wolny, zam. Parafia Fara Śmigiel

 • Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Edmund Grześko, l. 88, zam. Śmigiel ul. Boczna

 

 

 

 

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

 

 1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
 2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
 5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.

 

 1. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
 2. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
 3. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
 4. Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup stałej formacji kapłanów.

 

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

 

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

 

 

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

 

 1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.

Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

 

 1. Do dnia 29 marca br.:
  1. zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne
   i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne
   i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci;
  2. organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów; osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu; nabożeństwo będzie też transmitowane m. in. w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00 z katedry poznańskiej;
  3. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze – o nowych terminach Kuria poinformuje wiernych przez księży proboszczów;
  4. decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

 1. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  2. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 

 1. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 2. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 3. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 4. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

 1. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

 

 1. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

 

 1. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecam duszpasterzom:
  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

 1. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

 1. W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. We wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższym czasie należy też śpiewać Suplikacje.

Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

 

 

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 • Dziękujemy za składki w niedzielę gospodarczą w wysokości 5.346,55 zł.
 • Dziękujemy za pomoc w posprzątaniu kościoła w czwartek. Panu Hieronimowi Pawlickiemu za odnowienie i obicie klęczników oraz sponsorowi za opłacenie firmy uzupełniającej pozbruk wokół kościoła.
 • Od dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Msze św. z naukami o godz. 08:00, 16:00 i 18:00.
 • Zawierzenie Panu Jezusowi przez ręce Maryi będzie miało miejsce we wtorek na Mszy św. o godz. 18:00.
 • W najbliższą środę rozpoczyna się w naszej parafii Nawiedzenie Wizerunku Ikony Matki Bożej częstochowskiej. O godz. 17:00 w kościele nabożeństwo przygotowujące, przejście na pl. Wojska polskiego powitanie ok 17:30 Matki Bożej, przejście do Kościoła i o godz. 18:00 Msza św. powitania, a o godz. 24:00 Pasterka Maryjna. Cały program znajduje się na stornie internetowej i w naszych gazetkach.
 • W środę pół godziny przed Apelem Jasnogórskim zapraszamy wszystkich na uczczenie Matki Bożej w pieśniach maryjnych pt. „Maryjo, dla Ciebie śpiewam”. Zapraszają dzieci i młodzież wraz z panią katechetką Żanetą Prajs.
 • W najbliższą środę 26.02.2020r. rozpoczynamy Wielki Post tj. w Środę Popielcową. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który polega na zjedzeniu trzech bezmięsnych posiłków w tym dwóch lekkich i jeden do syta.

Obrzęd posypania głów popiołem na wszystkich Mszach św., które będą
o godz.: 08:00, 10:00, 15:30, 18:00 Msza powitania Wizerunku Ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

 • Uwaga w okresie Wielkiego Postu w niedzielę nie ma Mszy św. o godz. 18:00.
 • W środę zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na Caritas Archidiecezjalną.
 • Kurs przedmałżeński rozpoczyna się w naszej parafii w niedzielę 01.03.2020 r.
  o godz. 15:30 do 17:00.
 • Drogi Krzyżowe w piątek o godz. 16:00 z udziałem dzieci i o godz. 17:30
  z udziałem dorosłych.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 14:00, kazania głosić będzie ks. wikariusz Bartłomiej Cylka. Bezpośrednio po nabożeństwie Msza św.
 • Dzisiaj przed kościołem jest możliwość nabycia książki i filmu o abp Baraniaku.
 • Dzisiaj przed kościołem jest możliwość nabycia flag i dekoracji od zewnętrznej firmy do przybrania naszych domów.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.

Proboszcz

Krzysztof Mizerski

 

 

 

.

1. Jutro całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 09:00 do 18:00

2. W przyszłą niedzielę składka remontowo - gospodarcza.

3. Dziękujemy za życzliwość, za wspólną modlitwę i za wszystkie składane ofiary na nasze cele remontowe.

4. Dziękuję Radzie Parafialnej i wszystkim, którzy pomagali za rozebranie żłóbka i posprzątanie kościoła.

5.  We wtorek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - światowy dzień chorego, Msze św. o godz. 09:00, 16:00 i 18:00.

6. W piątek święto Cyryla i Metodego patronów europy.

7. W piątek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez grupę modlitewną.

8. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej

9. Zmarli nasi parafianie:

   - Jadwiga Schiller l. 99, zam. Śmigiel ul. Ogrodowa, jej pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11:00.

 

 

.

 • Dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej gromnicznej i dzień życia konsekrowanego. Podczas wszystkich Mszy św. obrzęd poświęcenia gromnic.
  A przed kościołem zbiórka ofiar na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
 • Dzieci Pierwszokomunijne zapraszamy dzisiaj na godz. 10:00 z rodzicami. Na tej Mszy św. poświęcenie świec komunijnych.
 • Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów za wspólną modlitwę, rozmowę i składane ofiary na potrzeby Kościoła.
 • W poniedziałek 03.02.2020r. krąg biblijny o godz. 19:30 na probostwie.
 • W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszam radę parafialną i chętne osoby do rozbierania żłóbka.
 • W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca
  • w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00, o poprowadzenie prosimy p. Gabrielę Matuszczak z XXIV Różę Matek
  • w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:00, a o godz. 16:00 Msza św.,
   spowiedź dla młodzieży od godz. 17:00, a o godz. 18:00 Msza św.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.
 • Zmarli:
  • śp. Jan Pudliszewski, l. 79, zam. Śmigiel ul. Północna
  • śp. Helena Roszkowiak, l. 81, zam. Robaczyn
 • W niedzielę gospodarczą zebraliśmy cele remontowe ……….. zł.
 • Dzisiaj zbiórka do puszek przed kościołem na Radio Emaus.
 • Od poniedziałku nie będzie już Mszy św. o godz. 07:00 tylko będzie tradycyjnie o godz. 18:00.
 • Dziękujemy Katechetom p. Żanecie Prajs i dzieciom ze Szkoły Podstawowej za przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt. „Spójrz na Jezusa”. A drogim parafianom za udział w tym wydarzeniu.
 • W przyszłą niedzielę 02.02.2020 r. święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej gromnicznej i dzień życia konsekrowanego. Podczas wszystkich Mszy św. obrzęd poświęcenia gromnic. A przed kościołem zbiórka ofiar na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
 • Dzieci Pierwszokomunijne zapraszamy na godz. 10:00 z rodzicami. Na tej Mszy św. poświęcenie świec komunijnych.
 • Objazd chorych w czwartek 30.01.2020 r. od godz. 09:00 trasa Śmigiel i w piątek 31.02.2020 r. od godz. 09:00 trasa wioski.
 • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca
  • w sobotę o godz. 08:15 godzinki, różaniec, o godz. 09:00 Msza św.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.
 • Zmarli:
  • śp. Maranna Szlafka, l. 83, zam. Śmigiel ul. Reymonta

 

Informacje dotyczące cmentarza

Niniejszym podaję do wiadomości, że z dniem 1 lutego 2020 roku zostanie zlikwidowany śmietnik przycmentarny znajdujący się przy cmentarzu parafialnym przy ul św. Wita.

Powodem tej decyzji są   wysokie koszty ponoszone na pokrycie zobowiązań wobec firm świadczących usługi wywózki zgromadzonych śmieci i opłaty za składowanie na wyznaczonych składowiskach.

W związku z powyższym gorąco proszę o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i proszę
o zabieranie z odwiedzanych grobów pozostałości po zniczach i zbyteczne pozostałości po wystroju tychże grobów a w okresie jesiennym suchych liści.

Dla umożliwienia zabierania ze sobą nagromadzonych śmieci uruchamia  się sposobność skorzystania z toreb które będzie można pobrać u pracownika administratora cmentarza.

Informuje także, że zabrania się sadzenia krzewów i kwiatów wokół grobów.
W przypadku zaistnienia takich sytuacji zostanie taka samowola zlikwidowana.

Informuje również, że niedozwolone jest wykładanie przestrzeni między grobami przeróżnego rodzaju kostką kamienną. Stwierdzone sytuacje muszą powrócić do pierwotnego stanu.

Podaję do wiadomości, że likwidacja nagrobku może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze parafialnym i ustaleniu procedury likwidacji.

Przypominam, że na naszym cmentarzu mamy coraz mniej miejsca a jesteśmy zmuszeni do zapewnienia miejsc pochówku. Jednocześnie stwierdza się, że występują duże braki w opłacie prolongaty za zajmowane miejsce. Przypominam, że każde zajmowane miejsce jest opłacane – zgodnie z przepisami – na 20 lat. Jeżeli po tym czasie nikt nie zgłosi zastrzeżenia do tego miejsca grób ulegnie likwidacji

Aktualne na naszym cmentarzu znajduje się 3978 grobów a ich status jest uregulowany w 41,23 % (1640 grobów) a opłata za pobór wody i wywóz śmieci wg. stanu na 31.12.2019 r. została uiszczona (opłata pobrana w biurze parafialnym i w czasie zbiórki na cmentarzu) dla 1463 grobów i stanowi  to 36,78 %  ogółu grobów znajdujących się na naszym cmentarzu

 • Dzisiaj niedziela gospodarcza ofiary przeznaczone na cele remontowe naszej parafii.
 • Dzisiaj na zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek pt. „Spójrz na Jezusa” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Koncert dedykowany jest wszystkim, a szczególnie Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Początek koncertu po Mszy św. o godz. 16:00.
 • W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na Radio Emaus.
 • Od poniedziałku do piątku będzie dodatkowa Msza św. o godz. 07:00
  i tradycyjnie o godz. 18:00.
 • Ostatnia konferencja dla osób, które chcą podjąć 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia w środę 22.01.2020r. po Mszy św. o godz. 18:00
 • Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w piątek 24.01.2020r.
 • W związku z Nawiedzeniem Matki Bożej zapraszam na probostwo we wtorek 21.01.2020r. na godz. 19:00 Radę parafialną, przedstawicieli grup duszpasterskich, Panie i Panów Sołtysów oraz przedstawicieli OSP.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.
 • Zmarli:
  • śp. Zuzanna Tumasz, l. 34, zam. ul. Śmigielska Nowa Wieś
  • śp. Stanisława Bąk, l. 101, zam. ul. Glinkowa Koszanowo

 

.

 • Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego – zakończenie Okresu Bożego Narodzenia. Ostatni raz można oglądać zwierzątka w żywym żłóbku.
 • W przyszłą niedzielę trzecią miesiąca składka gospodarcza na cele remontowe naszej parafii.
 • Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przebiegu Orszaku Trzech Króli: Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Katechetom, Straży Pożarnej, Policji, Inscenizatorom oraz wszystkim uczestnikom.
 • Od poniedziałku do piątku będzie dodatkowa Msza św. o godz. 07:00
  i tradycyjnie o godz. 18:00.
 • W przyszłą niedzielę 19.01.2020r. syn naszej parafii kl. Marcin Kaczmarek
  w Katedrze Poznańskiej na Mszy św. o godz. 10:00 przyjmie Posługę Lektoratu.
 • W przyszłą niedzielę 19.01.2020r. zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek pt. „Spójrz na Jezusa” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Koncert dedykowany jest wszystkim, a szczególnie Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Początek koncertu po Mszy św. o godz. 16:00.
 • Osoby zainteresowanie podjęciem 33 dniowych rekolekcji indywidualnych przygotowujących do zawierzenia siebie Panu Jezusowi przez Maryję zapraszamy w najbliższą środę 15.01.2020r. na Mszę św. o godz. 18:00 po konferencja wprowadzającą i możliwość nabycia książek na podstawie, których przeżywa się rekolekcje.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.

 

.

 

 • We wtorek 31.12.2018r Mszy św. z nabożeństwem na zakończenie roku kalendarzowego o godz. 16:00 nie ma Mszy św. o godz. 18:00.
 • W środę 01.01.2020r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Msze św.
  jak w niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godz. 7:00.
 • W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w czwartek adoracja od godz. 17:00, o poprowadzenie proszę p. Mirosławę Nowak i 23 Różę Matek
  • w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:00, a o godz. 16:00 Msza św.,
   spowiedź dla młodzieży od godz. 17:00, a o godz. 18:00 Msza św.
  • w sobotę o godz. 08:15 godzinki, a o 09:00 Msza św.
 • W przyszły poniedziałek 06.01.2020r. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Będzie można nabywać kadzidełko przed kościołem od ministrantów. Taca w tym dniu przeznaczona jest na fundusz misyjny.
 • W poniedziałek 06.01.2020r. organizujemy w naszym mieście Orszak Trzech Króli, wyruszamy z kościoła Farnego po Mszy św. o godz. 11:30 udajemy się w kierunku Urzędu Miasta i dalej ul. Sienkiewicza na Rynek. Zachęcamy do czynnego wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 • Zespół SONO działający przy parafii św. Br. Alberta w Kościanie zaprasza na koncert kolęd 5 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 do w/w kościoła.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.
 • Plan kolędy dołączony w załączniku. Uprzejme prosimy o podstawienie samochodów 15 min przed rozpoczęciem kolędy.

 

.

 1. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca składka gospodarcza – przeznaczona na remont kościoła.
 2. W zeszłą niedzielę na biedne kościoła w Polsce zebraliśmy……………….,
  a na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy ……………………… .
 3. Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:30. Autokar dowozi dzieci do Kościoła o godz. 16:50 przez Bruszczewo, Robaczyn, Nietążkowo, ul. Dudycza.
  W zakrystii można nabyć lampiony na roraty.
 4. Roraty dla dorosłych od poniedziałku do piątku o godz. 06:15.
 5. Potrzebujemy ok 10 – 15 chętnych osób z traktorem i przyczepami w celu przewiezienia kamieni prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
 6. Parafialna spowiedź przedświąteczna z zaproszonymi kapłanami z dekanatu odbędzie się 21.12.2019r.
  • przedpołudniem od godz. 08:00 do 09:00, przerwa i dalej od godz. 09:30 do 11:00
  • popołudniu od godz. 14:00 do15:30, przerwa i dalej od godz. 16:00 do 17:00
  • prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią godzinę, ponieważ kapłani udają się na Msze św. do swoich parafii i jest ich mniej.
 7. W niedzielę o godz. 11:00 jest odmawiany różaniec w intencji dobrego przygotowania i przeżycia peregrynacji Matki Bożej
 8. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, o godz. 16:30 Msza św. dla Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w kościele św. Wita.
 9. W zakrystii można nabyć opłatki i świece caritas na stół wigilijny. Ofiara za dużą świecę 13,00 zł, za małą 6,00 zł.
 10. Przy ołtarzu św. Józefa są wystawione dekoracje i flagi do przyozdobienia domów w czasie peregrynacji Matki Bożej w naszej parafii. Wybrane dekoracje można nabyć w zakrystii.
 11. Przedświąteczny objazd chorych: w czwartek 19.12.br. od godz. 09:00 trasa Śmigiel, w piątek 20.12.br. od godz. 11:00 trasa wioski.
 12. Sprzątanie przedświąteczne kościoła w środę 18.12.2019r. o godz. 18:30. Zapraszamy mieszkańców Glińska i Bruszczewa oraz osoby chętne.
 13. Strojenie Kościoła i budowa żłóbka w czwartek 19.12.2019r. o godz. 18:30. Zapraszamy Radę Parafialną i chętne osoby.
 14. Podziękowanie p. Katechetce Żanecie i Monice oraz Dzieciom ze szkoły podstawowej w Śmiglu za zbiórkę słodyczy do paczek świątecznych Caritas.

 

 1. Dziękujemy kolejnym ofiarodawcom, dzięki którym zakupiliśmy i przytwierdziliśmy uchwyty do flag, wszystkie drzewca i flagi. Przed nami jeszcze do zakupu dekoracje na drogę przejazdu Matki Bożej. Osoby chętne wspomóc te dzieła prosimy o kontakt z ks. wikariuszem.
 2. Zachęcamy do podjęcia aktów pokuty jako przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej. Osoby chętne do podjęcia postu o chlebie i wodzie, oraz szczególnej formy modlitwy mogą zapisać się na specjalnej liście.
 3. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej. Dzieci prosimy
  o zabieranie ziarenek i utrwalanie niedzielnej Ewangelii. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na godz. 16:00.
 4. W zakrystii można nabyć kalendarze diecezjalne z rozpiską Mszy św. we wszystkich parafiach oraz modlitewniki Maryjne.
 5. Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Cecylia Stankowiak, l. 97, zam. Nowa Wieś, ul. Śmigielska
  • śp. Krystyna Matysiak, l. 58, zam. Koszanowo, ul. Bruszczewska
  • śp. Jarosław Sitkiewicz, l. 60, zam. Śmigiel, ul. Lipowa
  • śp. Maria Okoniewska, l. 61, zam. Śmigiel, ul. Konopnickiej
 1. Dziękujemy za ofiary na cele remontowe w wysokości 5.432,80 zł
 2. W dzisiejszą niedzielę o godz. 10:00 przybędzie do naszego kościoła Światełko Pokoju.
 3. Ostatnie roraty dla dzieci w poniedziałek o godz. 17:30, tego dnia również pojedzie autobus.
 4. Ostatnie roraty dla dorosłych w poniedziałek o godz. 06:15, a we wtorek w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 09:00.
 5. Dziękujemy Radzie Duszpasterskiej, Ekonomicznej, osobom z Glińska i Bruszczewa za przygotowanie żłóbka, ozdobienie choinek i posprzątanie kościoła przed świętami.
 6. Dziękujemy Pani Lucynie i Elżbiecie za przygotowanie posiłków w dzień spowiedzi
  dla kapłanów z dekanatu, panu Marianowi – szafarzowi za całodzienną służbę
  w rozdawaniu Komunii św. w dzień spowiedzi. Firmie Ratajczak za dary na stół proboszczowski.
 7. Dziękujemy panu Organiście, Kościelnemu, najgorliwszym ministrantom za zaangażowanie w ranne roraty oraz wszystkim wiernym, jak i uczestnikom wieczornych rorat.
 8. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swój dar serca dla najuboższych naszych parafian, którzy otrzymali paczki żywnościowe na święta.
 9. Msze św. w Wigilię Bożego Narodzenia:
  • Msze św. roratnia o godz. 09:00
  • Pasterki o godz.: 22:00 i 24:00
 10. W Boże Narodzenie 25.12.2019r. nie ma Mszy św. o godz. 07:00 reszta jak
  w niedzielę.
 11. W II Święto Bożego Narodzenia tj. 26.12.2019r. Msze św. jak w niedzielę. Składka przeznaczona jest na Szkoły Katolickie i KUL.
 12. Śpiewanie kolęd przy żłóbku w I i II święto o godz. 15:00.
 13. W przyszłą niedzielę święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
 14. W niedzielę o godz. 11:00 jest odmawiany różaniec w intencji dobrego przygotowania i przeżycia peregrynacji Matki Bożej, oraz możemy podjąć dobrowolne postanowienie postu o chlebie i wodzie.
 15. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej. Dzieci prosimy
  o zabieranie ziarenek i utrwalanie niedzielnej Ewangelii. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na godz. 16:00.
 16. Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Mariusz Żeleźniak, l. 29, zam. Śmigiel ul. Kościuszki
  • śp. Tadeusz Mendel, l. 86, zam. Kościan Fabryczna

 

 

 1. Dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszy św. o godz. 10:00 poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Św.
  i przekazanie ich przez rodziców. Od godz. 12:00 do 13:00 „Godzina Łaski”.
 2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na biedne kościoła w Polsce, a przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 3. W przyszłą niedzielę trzecią miesiąca składka gospodarcza przeznaczona na remont naszego kościoła.
 4. Roraty dla dzieci od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 17:30. W tym roku jeden autokar będzie dowoził dzieci do Kościoła o godz. 16:50 Bruszczewo, Robaczyn, Nietążkowo, ul. Dudycza. W zakrystii można nabyć lampiony na roraty.
 5. Roraty dla dorosłych od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 06:15, bardzo prosimy przynieść ze sobą lampiony albo świece (roraty będą w klimacie przyciemnionego światła).
 6. Potrzebujemy dużą ilość traktorów z przyczepami do przewiezienia kamieni we wtorek o godz. 10:30 do 12:00. Osoby chętne pomóc proszone są o kontakt
  z ks. proboszczem.
 7. W piątek po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu – gr. Modlitewna.
 8. Od dzisiaj rozpoczynamy rozprowadzanie opłatków i świec caritas na stół wigilijny przy zakrystii. Ofiara za dużą świecę 13,00 zł, za małą 6,00 zł.
 9. Przy ołtarzu św. Józefa są wystawione dekoracje i flagi do przyozdobienia domów w czasie peregrynacji Matki Bożej w naszej parafii. Wybrane dekoracje można nabyć w zakrystii.
 10. Elektronika sterująca zegarem na wieży i dzwonami przeszła przegląd techniczny
  i konieczne naprawy – zegar i dzwony teraz już poprawnie działają.
 11. Dziękujemy kolejnym ofiarodawcom, dzięki którym zakupiliśmy i przytwierdziliśmy już uchwyty do flag, wszystkie drzewca i zamówiliśmy cześć flag. Przed nami jeszcze do zakupu kolejna część flag i dekoracji na drogę przejazdu Matki Bożej. Osoby chętne wspomóc te dzieła prosimy o kontakt z ks. wikariuszem.
 12. Zachęcamy do podjęcia aktów pokuty jako przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej. Osoby chętne do podjęcia postu o chlebie i wodzie, oraz szczególnej formy modlitwy mogą zapisać się na specjalnej liście. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej. Dzieci prosimy
  o zabieranie ziarenek i utrwalanie niedzielnej Ewangelii. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na godz. 16:00.
 13. Można nabywać kalendarze ściennie z Archiwum Archidiecezjalnego w cenie 3 zł.
 14. Zmarli nasi parafianie:
  • śp. Halina Hoffmman, l. 55, zam. Śmigiel ul. Zdrojowa

.

 1. Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym.
 2. Roraty dla dzieci od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 17:30. W tym roku jeden autokar będzie dowoził dzieci do Kościoła o godz. 16:50 Bruszczewo, Robaczyn, Nietążkowo, ul. Dudycza.

W zakrystii można nabyć lampiony na roraty.

 1. Roraty dla dorosłych od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 06:15, bardzo prosimy przynieść ze sobą lampiony albo świece (roraty będą w klimacie przyciemnionego światła).
 2. Krąg biblijny w poniedziałek 02.12.2019r. o godz. 19:30 na probostwie.
 3. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej we wtorek o godz. 19:00 na probostwie.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca
  • w czwartek adoracja od godz. 17:00 o poprowadzenie proszę p. Jadwigę Domagałę z 22 Róży Matek z Bruszczewa.
  • w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:00, a o godz. 16:00 Msza św.,
   spowiedź dla młodzieży od godz. 17:00, a o godz. 17:30 Msza św.
  • w sobotę o godz. 08:15 godzinki, 08:30 różaniec i o godz. 09:00 Msza św.
 5. W niedzielę 08.12.2019r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu przeżywamy właściwą rocznicę poświęcenia naszego Kościoła Farnego. Na Mszy św. o godz. 10:00 poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Św. i przekazanie ich przez rodziców.
 6. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na biedne kościoła w Polsce, a przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rozprowadzanie opłatków i świec caritas na stół wigilijny. Ofiara za dużą świecę 13,00 zł, za małą 6,00 zł.
 8. Zachęcamy do podjęcia aktów pokuty jako przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej. Osoby chętne do podjęcia postu o chlebie i wodzie, oraz szczególnej formy modlitwy mogą zapisać się na liście wyłożonej na ołtarz MB Nieustającej Pomocy.
 9. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej. W tym tygodniu są dwa nr przewodnika gdyż w zeszłą niedzielę nie dotarł. Dzieci prosimy
  o zabieranie ziarenek i utrwalanie niedzielnej Ewangelii. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na godz. 16:00.
 10. Można nabywać kalendarze ściennie z Archiwum Archidiecezjalnego w cenie 3 zł.
 11. Zmarli nasi parafianie:
  • Śp. Wanda Szafranek, l. 64, zam. Nietążkowo ul. Leśna

 

.

 1. Dzisiaj gościmy ojców Oblatów z Obry, którzy przed kościołem po każdej Mszy św. rozprowadzają kalendarze misyjne.
 2. W niedzielę gospodarczą na remont kościoła zebraliśmy 5.842,17 zł.
  Na Caritas za rogale zebraliśmy 1.531,20 zł. Bóg zapłać!
 3. Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym.
 4. W środę 27.11.2019r. przypada 6 rocznica śmierci ks. prob. Zygmunta Bartkowiaka, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. W jego intencji zostanie odprawiona
  Msza św. o godz. 18:00.
 5. Spotkanie dla Matek Żywego Różańca w środę po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele. Będzie można odebrać zamówione świece oraz domówić kolejne dla chętnych. Będzie również możliwości odebrania zamówionych modlitewników.
 6. Roraty dla dzieci od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 17:30. W tym roku jeden autokar będzie dowoził dzieci do Kościoła o godz. 16:50 Bruszczewo, Robaczyn, Nietążkowo, ul. Dudycza.
 7. Roraty dla dorosłych od poniedziałku 02.12.2019r. do piątku o godz. 06:15, bardzo prosimy przynieść ze sobą lampiony albo świece (roraty będą w klimacie przyciemnionego światła).
 8. Dziękujemy ofiarodawcom, dzięki którym zakupiliśmy i przytwierdziliśmy już uchwyty do flag wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Przed nami jeszcze do zakupu drzewce i flagi. Osoby chętne wspomóc te dzieła prosimy o kontakt
  z ks. wikariuszem.
 9. Potrzebujemy 150 ton kamieni polnych do obsypania fundamentów kościoła, żeby stworzyć naturalną cyrkulacje powietrza. Osoby, które są w posiadaniu każdej ilości kamieni i chcieliby je przekazać na rzecz parafii prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
 10. Objazd chorych odbędzie się w czwartek 28.11.2019r. od godz. 09:00 trasa miasto
  i w piątek 29.11.2019r. od godz. 09:00 trasa wioski (zmiana terminu ze względu na dzień skupienia dla księży w dekanacie).
 11. Do pomocy w Caritas w 6 i 7 grudnia prosimy młodzież 7, 8 klasa i liceum.
 12. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej w tym Małego Przewodnika Katolickiego dla dzieci.
 13. Dzieci prosimy o zabieranie ziarenek z niedzielną ewangelią. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na Mszę św. o godz. 16:00.
 14. Zmarli:
  • śp. Maria Stritzke, l. 83, zam. Śmigiel ul. Kościuszki 53

 

.

 1. Dzisiaj składka gospodarcza na cele remontowe naszego kościoła.
 2. Na Kościół prześladowany zebraliśmy 875,35 zł, a na Świętopietrze 629,50 zł.
 3. W przyszłą niedzielę 24.11.2019r. będziemy gościć ojców Oblatów z Obry, którzy będą przed kościołem rozprowadzać kalendarze misyjne
 4. Dziękujemy za nabywanie rogali w zeszłą niedzielę oraz przedstawicielom Grupy Caritas, młodzieży z 7 klasy i p. Żanecie za zaangażowanie w tę akcję.
 5. Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek 18.11.2019r. o godz. 19:30 na probostwie.
 6. Spotkanie Grupy Caritas w środę 20.11.2019r. po Mszy św. wieczornej.
 7. Dziękujemy pięciu ofiarodawcom, którzy wspomogli dzieło przygotowań
  do Nawiedzenia Matki Bożej, dzięki im ofiarom mogliśmy zakupić wszystkie już uchwyty do fag ze stali nierdzewnej i je przytwierdzić na filarach kościoła od zewnątrz. Kolejne do wewnątrz kościoła zostaną przytwierdzone w poniedziałek. Przed nami jeszcze do zakupu drzewce i flagi. Osoby chętne wspomóc te dzieła prosimy o kontakt z ks. wikariuszem.
 8. Potrzebujemy 150 ton kamieni polnych do obsypania fundamentów kościoła, żeby stworzyć naturalną cyrkulacje powietrza. Osoby, które są w posiadaniu każdej ilości kamieni i chcieliby je przekazać na rzecz parafii prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
 9. W piątek o godz. 19:30 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, przed Mszą św. różaniec.
 10. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku kościelnego.
 11. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej w tym Małego Przewodnika Katolickiego dla dzieci.
 12. Dzieci prosimy o zabieranie ziarenek z niedzielną ewangelią. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na Mszę św. o godz. 16:00.
 13. Zmarli:
  • śp. Anna Szczepaniak, l. 63, zam. Nietążkowo ul. Arciszewskich 20
  • śp. Janina Pelec, l. 72, Śmigiel ul. Północna 5/4

 

 

.

 

 

 1. W zeszłą niedzielę nasz kleryk zebrał na seminarium 3.000,00 zł
 2. Dzisiaj dzień modlitw za Kościół prześladowany, a po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Sudan Południowy
 3. W przyszłą niedzielę trzecią miesiąca składka gospodarcza przeznaczona na remont kościoła.
 4. Dziękujemy czterem ofiarodawcom, którzy wspomogli dzieło przygotowań do Nawiedzenia Matki Bożej, dzięki im ofiarom mogliśmy zakupić większą część uchwytów do fag ze stali nierdzewnej. Przed nami jeszcze do zakupu drzewce
  i flagi. Osoby chętne wspomóc te dzieła prosimy o kontakt z ks. wikariuszem.
 5. Dziękujemy firmie Rybakowski za pomoc w przebiegu procesji na cmentarzu oraz zabezpieczeniu na zimę ław i stołów dla pielgrzymów. Dziękujemy Centrum Kultury za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego na Wszystkich Świętych.
 6. Wspólnota Caritas wraz z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania z klas 7 rozprowadzają dzisiaj i jutro po Mszach świętych Rogale Marcińskie w cenie 3 zł. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na paczki świąteczne dla starszych
  i najuboższych naszych parafian i niepełnosprawnych – chorych dzieci. Do rogali dołączony jest obrazek Matki Bożej Częstochowskiej wraz z modlitwą przygotowującą do nawiedzenia.
 7. Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym.
 8. W poniedziałek 11.11.2019r. taca przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Msze św. o godz. 07:00, 08:30, 16:00 za Ojczyznę i 18:00.
 9. W piątek spotkanie grupy modlitewnej na probostwie po Mszy św. wieczornej
  ok godz. 18:30
 10. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej w tym Małego Przewodnika Katolickiego dla dzieci.
 11. Dzieci prosimy o zabieranie ziarenek z niedzielną ewangelią. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na Mszę św. o godz. 16:00
 12. Zmarli:
  • śp. Arleta Rozwalka, l. 56, zam. Koszanowo ul. Glinkowa
  • śp. Maria Durkowiak, l. 60, zam. Barchlin ul. Leśna
  • śp. Stanisława Hamrol, l. 84, zam. Koszanowo ul. Glinkowa

 

.

 1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy niedzielę powołań. Nasz kleryk Marcin Kaczmarek głosi słowo, a po Mszach kwestuje na potrzeby seminarium przed Kościołem.
 2. Msze święte od poniedziałku do piątku będą odprawiane w kościele św. Wita
  o godz. 18:00.
 3. Wymienianki jednorazowe wraz z ofiarą można składać do skarbony na środku kościoła, będą odczytywane wraz z modlitwą różańcową od poniedziałku do piątku o godz. 17:30 w kościele św. Wita, dzisiaj w kościele Farnym.
 4. Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym.
 5. Dziękujemy za ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
 6. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla jednego zmarłego każdego dnia za nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz przyjęcie
  Komunii św.
 7. Krąg Biblijny 04.11.2019r. o godz. 19:30 na probostwie – zapraszamy.
 8. Poświęcenie Książeczek do nabożeństwa i spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej z panią z Vestimentum w środę 06.11.2019r. o godz. 18:00.
 9. Wspólnota Caritas wraz z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania będą rozprowadzać Rogale Marcińskie przed kościołem w niedzielę 10.11. i w poniedziałek 11.11.2019r. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na paczki świąteczne dla najuboższych naszych parafian. W związku z tym spotkanie organizacyjne dla Grupy Caritas w Kościele św. Wita w poniedziałek 04.11.2019r. po Mszy św. o godz. 18:00.
 10. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez grupę modlitewną na zakończenie oktawy Wszystkich Świętych w Kościele św. Wita w piątek 08.11.2019r. po Mszy św. o godz. 18:00.
 11. W przyszłą niedzielę Dzień modlitw za Kościół prześladowany a po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na ten cel.
 12. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej w tym Małego Przewodnika Katolickiego dla dzieci.
 13. Dzieci prosimy o zabieranie ziarenek z niedzielną ewangelią. Rozwiązane kuponiki
  z odpowiedziami przynosimy w I piątek miesiąca na Mszę św. o godz. 16:00

1.     Msze św. w tym tygodniu:

       ·        W czwartek 31 października 2019 r. w kościele św. Wita na cmentarzu:

                -   Msza św. o godz. 17:00, po Mszy św. Korowód Świętych – przemarsz.

                -   Spowiedź od godz. 15:00, w sposób szczególny zapraszamy dzieci
                    i młodzież z racji na I piątek miesiąca.

                -   Adoracja I –wszo czwartkowa adoracja od godziny 16:00,
                    o poprowadzenie której proszę 21 Różę Matek wraz z panią Anną Sobczyk, a o 16:30 różaniec.

                -   Ostatni różaniec październikowy o godz. 16:30.

      ·        W piątek 1 listopada 2019 r. Uroczystość Wszystkich Świętych i I piątek miesiąca:

                -   Msze św. w kościele Farnym o godz. 07:00, 08:30 i 10:00, okazja
                    do spowiedzi przed Mszami św.

                -   Msze św. w kościele św. Wita Msza św. o godz. 08:30, 10:00 i 14:00.

      ·        W sobotę  2 listopada 2019 r. Dzień Zaduszny:

                -   Msze św. w kościele św. Wita o godz. 09:00, 10:00.

                    Godzinki o godz. 08:45, o godz. 08:30 różaniec I –wszo sobotni.

                -   Msze św. w kościele Farny o godzi. 16:30, 18:00. O godz. 17:30 różanie z wymieniankami jednorazowymi.

      ·        W niedzielę 3 listopada 2019r. Msze św. wg planu w Farze.

2.     Dziękujemy za ofiary w niedzielę gospodarczą w wysokości 5.711,30 zł

3.     Dzisiaj zbiórka ofiar na Papieskie Dzieła Misyjne.

4.     W poniedziałek przypadają imieniny p. Tadeusza Dekierta, naszego kościelnego z tej okazji składamy najlepsze życzenia zdrowia, sił i radości w posłudze Kościołowi.

5.     Nabożeństwa Różańcowe od poniedziałek do środy o godz. 17:30 w Farze, a w środę
o godz. 16:30 w kościele św. Wita.

6.     Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym, jednorazowe wymienianki z ofiarą można składać w biurze bądź do specjalnej skrzynki w kościele.

7.     Wymienianki jednorazowe wraz z ofiarą można składać do skarbony na środku kościoła, będą odczytywane wraz z modlitwą różańcową od soboty 2 listopada br. włącznie o godz. 17:30. Na stoliku wystawione są kartki na wymienianki.

 8.     Jutro tj. w poniedziałek syn naszej parafii kl. Marcin Kaczmarek przyjmie strój duchowy – sutannę. A w przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii niedzielę powołań i wsparcia dla seminarium z Jego udziałem.

9.     Zegar na wieży naszego kościoła chwilowo jest nieczynny, spowodowane jest to renowacją i naprawą elektroniki sterującej zegarem i dzwonami, które od dłuższego czasu już nie działały.

10. Korowód Świętych odbędzie się 31 października 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 17:00 Mszą św. w kościele św. Wita i przemarsz do kościoła Farnego gdzie będzie zakończenie.

Rozwiązanie konkursu dla dzieci: „Mój święty patron – wykonany z masy solnej” odbędzie się po zakończeniu korowodu w kościele Farnym.

11. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla jednego zmarłego każdego dnia za nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz przyjęcie
Komunii św.

12. Jak każdego roku w okresie od 28.10 do 02.11.2019 r. na cmentarzu przy kościele
pw. św. Wita prowadzona będzie zbiórka na pokrycie kosztów wody i wywozu śmieci
z cmentarza, w godzinach:

 

·        28.10. do 31.10.   –    od 10:00 do 17:00

·        01.11.                    –    od 08:00 do 12:00

·        02.11. i 03.11.      –    od 12:00 do 17:00

Opłata roczna wynosi 40 zł od grobu.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy każdego roku rzetelnie wywiązują się
z tego zobowiązania, jednakże jest to tylko 1/3 wszystkich odpowiedzialnych za groby swoich bliskich zmarłych.

Kto chciałby prolongować pokładne swojego grobu na kolejne 20 lata może tego dokonać w Biurze Parafialnym przy Kościele Farnym w Śmiglu..

13. Zachęcamy do nabywania kolejnych numerów prasy katolickiej w tym Małego Przewodnika Katolickiego dla dzieci.

14. Dzieci prosimy o zabieranie ziarenek z niedzielną ewangelią. Rozwiązane kuponiki
z odpowiedziami przynosimy wyjątkowo w niedzielę na Mszę św. o godz. 10:00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl