NOWY PLAN MSZY ŚWIĘTYCH OD 1 WRZEŚNIA:

 

    W DNI POWSZEDNIE (PONIEDZIAŁEK - SOBOTA):

 

 • w Farze o 18:00
 • w kościele pw. św. Stanisława Kostki o 17:00

 

 • W NIEDZIELE:

 

 • w Farze:
 • 7:30
 • 9:30
 • 11:30
 • 18:00

 

 • św. Stanisława Kostki
 • 9:00
 • 10:30
 • 12:00
 • 15:00

            DEKANAT ŚMIGIELSKI

 

DEKANALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN

 

W ŚMIGLU

 

 

                                                                                     „Miłość zaczyna się wtedy,

                                                                                  kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje...”

 1. Michel Quoist

 

 

 

                                                

                          ZAWIADOMIENIE

 

           Niniejszym zawiadamiam, że od 6 września 2020 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki  w Śmiglu ul. Matejki rozpoczynają się konferencje przygotowujące do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

 

 

                PROGRAM KONFERENCJI

 

 

  Godz. 14:30 – rozpoczęcie konferencji

  Godz. 15:00 – Msza św.

  Godz. 15:30 – konferencja

 

 

            Konferencje będą prowadzone przez cztery kolejne niedziele i zostaną zakończone 27 września  2020 r.

            Prowadzącymi wykłady są specjaliści z zakresu  tematyki zakreślonej dla tego typu konferencji.

             W związku z powyższym proszę Przewielebnego ks. proboszcza o powiadomienie, w sposób  zwyczajowo przyjęty, kandydatów zgłaszających wolę wstąpienia w sakramentalny związek małżeński o możliwości skorzystania z zaproponowanej formy spotkań przygotowujących do tak ważnego wydarzenia w ich życiu osobistym.

 

 

                                                                                                       Ks. Krzysztof Mizerski

                                                                                                       Dziekan

                                                                                           Dekanatu Śmigielskiego

 

KURIA METROPOLITALNA                                                   Poznań, dnia 8 lipca 2020 roku
Ostrów Tumski 2                                                                       N. 3316/2020

61-109 Poznań

tel.  +48 61 851 28 00

fax: +48 61 851 28 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.archpoznan.pl

 

 

 

Drodzy Parafianie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu

i parafii NMP Wniebowziętej w Śmiglu

 

 

            W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi (por. kan. 515, par. 1 KPK).

            Z dniem 1 sierpnia 2020 roku, kierując się dobrem Kościoła i troską o powierzoną pasterskiej pieczy wspólnotę diecezjalną, biorąc pod uwagę spadającą w Archidiecezji Poznańskiej liczbę kapłanów oraz powołań kapłańskich Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański podjął decyzję o powierzeniu w zarząd wspólnoty parafialnej pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu księdzu proboszczowi Krzysztofowi Mizerskiemu, który równocześnie nadal pozostaje proboszczem parafii pw. NMP Wniebowziętej.

            Pragniemy poinformować, że decyzja ta nie oznacza likwidacji ani też połączenia dwóch parafii w jedną całość. Zmiana polega na tym, że jeden proboszcz – we współpracy z innymi kapłanami – podejmuje zarząd i troskę o zbawienie dusz w dwóch istniejących parafiach.

            Każda z parafii pod zarządem jednego proboszcza zachowuje odrębność prowadzenia Ksiąg Metrykalnych, funkcjonowania Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej oraz podejmowania innych działań ekonomicznych i duszpasterskich dla dobra wspólnoty parafialnej.
        
                Prosimy, aby w imię budowania Kościoła, który jest „Wspólnotą wspólnot” wszyscy parafianie przyjęli decyzję Księdza Arcybiskupa w duchu miłości do Jezusa Chrystusa, który powołał do życia Kościół Święty, aby hojnie rozlewać zdroje łask każdemu człowiekowi.

            Wobec spadającej liczby kapłanów, prosimy wszystkich wierzących o szczególną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, świętości kapłanów oraz o podjęcie owocnej współpracy z nowym Księdzem Proboszczem, o modlitwę za niego i całą waszą wspólnotę parafialną.

 

 Biskup Grzegorz Balcerek

Wikariusz Generalny

 

           Siedzibą proboszcza obu parafii będzie probostwo parafii NMP Wniebowziętej w Śmiglu przy ul. Farnej 15, w tym samym miejscu będzie mieścić się Biuro Parafialne dla obu parafii. 

 

 

 

 

.

 

 

Biuro Parafialne w okresie letnim

 

czynne będzie wtorek i czwartek

 

od godz. 15:00 do 17:00.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

 

z panem Tadeuszem Dekiertem.

 

 

 

.

Prosimy rodziców dzieci pierwszokomunijnych,

aby uczestniczyli w dowolnie wybranej Mszy św.

w sobotę 23 lub w niedzielę 24 maja.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci

i rodziców prosimy przygotować kartkę z napisanym

imieniem, nazwiskiem i klasą dziecka

oraz z wybranym przez siebie terminem uroczystości

I Komunii Świętej 28.06.2020 r. lub 04.10.2020 r.

Kartki wrzucamy do specjalnej skrzynki wystawionej na środku kościoła.

 

 

Dzisiaj rano otrzymaliśmy

dobre wiadomości.

Księża i osoby współpracujące w parafii

objęte przez sanepid kwarantanną

po przeprowadzeniu testu na obecność koronawirusa

wynik mają ujemny!

 

 

.

100. rocznica urodzin Jana Pawła II Wielkiego

 

 

 

Szanowni Państwo,

zagrajmy i zaśpiewajmy dla św. Jana Pawła II

W poniedziałek, 18 maja mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

Z tej okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Śmigielskiej

do włączenia się w akcję „Barka dla Papieża”.

Masz instrument muzyczny i potrafisz zagrać Barkę?

w poniedziałek dokładnie o godz. 19:00 otwórz okno,

wyjdź na balkon lub przydomowy ogródek i wykonaj ukochaną pieśń

św. Jana Pawła II. Pozostałe osoby zachęcamy do zaśpiewania Barki .

W tym samym czasie samorządowa delegacja złoży kwiaty pod pomnikiem Papieża

przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu.

 

Burmistrz Śmigla

 

 

 

 

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

 1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku?

Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili.

Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga do świętości wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, jak choćby przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa II wojny światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto napis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości”. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał  i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał. 

 1. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie dla innych i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa niosły strach i śmierć. Obydwa te systemy ściśle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić do eksterminacji polskiej inteligencji, a naród polski przekształcić w rzesze niewolników. W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach.

Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza oraz biskupa krakowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzymie został wikariuszem i katechetą w parafii w Niegowici, później pracował w Krakowie. Wykładał w seminariach duchownych i na uniwersytetach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI mianował go kardynałem. W czasach komunistycznego reżimu stanowczo bronił chrześcijańskich wartości. Otwarty na dialog, w każdym widział brata. Nieustannie apelował o poszanowanie godności każdego człowieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca poświęcał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami. Wycieczki w góry, na narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu ludzi do Boga. Żartował, słuchał i uczył, stawiając młodym wysokie cele i wymagania. „Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – na całym świecie.

I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasnogórskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej.

 

Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze.

 1. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.

Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany demograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. W 1991 roku, w Radomiu, św. Jan Paweł II mówił: „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie”.

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” (audiencja do Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku. Mówił: „«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie” (Gdańsk, 1987).

 1. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci. Po raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”.

W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku, Jan Paweł II był pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak wspomina kardynał Dziwisz, Papież był „zanurzony w modlitwie, miał świadomość swojego stanu i tego, co się z nim dzieje. Prosił, żeby czytać mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, żegnał się ze współpracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Ratzinger, były siostry zakonne, które mu posługiwały, był także fotograf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze Święta Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”. 

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” – „Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym!

Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie w setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, gdzie został ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów. Wiemy dobrze, że nie byłoby takiego człowieka, kapłana i biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej wiary jego Rodziców.

 1. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we wstępie do książki opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin Papieża Polaka wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo. (...) Już piętnaście lat dzieli nas od jego śmierci. Może to niewiele, ale to bardzo długo dla nastolatków i młodych ludzi, którzy go nie znali lub którzy mają tylko kilka mglistych wspomnień o nim z dzieciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego urodzin słusznie było upamiętnić tego wielkiego świętego świadka wiary, którego Bóg dał swojemu Kościołowi i ludzkości” (San Giovanni Paolo II, 100 anni, Parole e Immagini, Prefazione di Papa Francesco [Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy, Wstęp Papieża Franciszka], Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2020, s. 3, 6).

Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.

 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.

 

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

 Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego

Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 7 maja 2020 roku

 

.

Transmisje Mszy św.

 

w sobotę 16. maja o godz. 18:00

 

w niedzielę 17. maja o godz. 10:00

 

 

 

 

.

Komunikat

 

1. Kościoły: Farny w Śmiglu i św. Wita zostały poddane dezynfekcji.

 

2. Msze św. będą odprawianie w Kościele Farnym w Śmiglu

przez zaproszonego z zewnątrz kapłana.

 

w sobotę 9. i 16. maja o godz. 16:30 i 18:00

 

w niedzielę 10. i 17. maja o godz. 07:00, 08:30, 10:00 i 11:30.

 

3. Msze św. o godz. 16:00 i 18:00 odprawią kapłani

objęci kwarantanną w swoich mieszkaniach.

 

4. Biuro Parafialne pozostaje cały czas nieczynne.

 

 

 

 

 

 

.

Drodzy Parafianie Fary w Śmiglu!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Księża zostali objęci kwarantanną.

Jest to kwestia decyzji Sanepidu, a nie choroby któregoś z Księży. 

W związku z tym do 17 maja w naszym kościele obowiązuje

zmieniony porządek Mszy Św. i nabożeństw:

 

 • w dni powszednie Księża będą odprawiać Msze św. według przyjętych intencji
  w swoich mieszkaniach o godz. 18:00.
 • co do Mszy św. w sobotę i niedzielę informacje zostaną podanie
  w późniejszym terminie.

 

O ewentualnych zmianach będziemy informować Drogich Parafian.

 

Biuro Parafialne do 17 maja nieczynne.

 

W sprawie pogrzebów prosimy o kontakt tylko telefonicznie.

 

 

 

.

 

 

W niedzielę 03.05.2020r. o godz. 14:00

 

Msza św. w intencji Ojczyzny.

 

 

.

 

 

Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii - zachęcamy do wykorzystania.

 

Przeżywanie Triduum Paschalnego i Wielkanocy w czasie pandemii jest trudne. Dla wierzących najtrudniejszym doświadczeniem będzie niemożność uczestniczenia w liturgii Kościoła w najważniejszych wydarzeniach roku, w celebracjach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Fakt, że nie możemy wyjść z domu, nie oznacza, że Wielkanoc została odwołana. Jezus zmartwychwstaje – i to mimo okoliczności – jest dobra nowina, najlepsza, jaką może otrzymać świat.

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu.

 

Link do wydruku
https://www.przewodnik-katolicki.pl/…/Wielkanoc-w-domu-DO-W…

 

Link na urządzenia mobilne
https://www.przewodnik-katolicki.pl/…/Wielkanoc-w-domu-NA-U…

 

 

 

 

Najbliższa transmisja na parafialnym Facebooku

 

różaniec w sobotą 28.03.2020r. o godz. 20:30

 

Na naszym parafialnym facebooku
transmitujemy następujące nabożeństwa:
 

 • Msza św. w niedzielę o godz. 10:00 i 11:30 oraz w środę o godz. 18:00

 • Różaniec w sobotę, niedzielę i środę o godz. 20:30

 • Droga Krzyżowa w piątek o godz. 19:00

 

kod dostępu do parafialnego Facebooka

 

 

 

.

Poniżej znajduje się link do strony gdzie znajduje się

 

film instruktażowy jak przyjmować podczas pandemii

 

Komunię Świętą na rękę.

 

Link do filmu

 

 

Poniżej znajduje się ink do filmu na temat Komunii Świętej duchowej.

 

Link do filmu

 

 

.

 

Transmisja Mszy św. z naszego kościoła

 

za pośrednictwem parafialnego facebooka

 

w niedzielę 22.03.2020r. o godz. 14:45

 

rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

 

.

 

 

Drodzy Parafianie!

 

Z racji pandemii odwołane są w naszej parafii:

 

1. Gorzkie Żale

 

2. Drogi Krzyżowe

 

3. Nauki przedmałżeńskie

 

4. Wszystkie spotkania, które nie są konieczne.

 

5. W sprawach pilnych biurowych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

6. Msze św. są odprawiane wg planu tzn. 7:00, 8:30, 10:00,

11:30, 14:45 transmitowana przez facebooka, 16:00.


7. Jednakże zachęcamy do modlitwy w domu i łączenie się

za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.

 

 

 

.

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

INFORMACJE

w sprawie transmisji Mszy Świętych

 

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

10.00 – Radio EMAUS

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

19.00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

 

 

 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r.

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

 

 1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
 2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
 5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.

 

 1. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
 2. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
 3. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
 4. Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup stałej formacji kapłanów.

 

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

 

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

 

 

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

 

 1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
 2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
 5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.

 

 1. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
 2. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
 3. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
 4. Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup stałej formacji kapłanów.

 

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

 

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

 

 

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

 

 1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.

Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

 

 1. Do dnia 29 marca br.:
  1. zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci;
  2. organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów; osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu; nabożeństwo będzie też transmitowane m. in. w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00 z katedry poznańskiej;
  3. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze – o nowych terminach Kuria poinformuje wiernych przez księży proboszczów;
  4. decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

 1. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  2. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

 1. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

 

 1. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

 

 1. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecam duszpasterzom:
  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

 1. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

 1. W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. We wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższym czasie należy też śpiewać Suplikacje.

Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

 

 

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Informujemy, że w okresie od 28.10. do 03.11.2019 na cmentarzu

przy kościele Św. Wita prowadzona jest zbiórka ofiar

za wodę i wywóz śmieci z cmentarza w godzinach:

 

28.10 do 31.10              od 10.00 do 17.00

01.11                             od 08.00 do 12.00

02.11 do 03.11              od 12.00 do 17.00

 

Ofiara roczna wynosi 40 zł od grobu.

 

Przypominamy także o prolongacie pokładnego grobów

po upływie 20 lat.

 

                                                                                                            Ks. Dziekan

                                                                                                         Krzysztof Mizerski

 

 

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą

 

11.11.2018r. o godz. 11:30

 

w intencji Ojczyzny.

 

Po Mszy św. występ artystyczny dzieci,

 

po występie wspólne odśpiewanie

 

Hymnu Narodowego

 

i wystrzały salw armatnich

 

na cześć wolnej i niepodległej Polski.

 

 

 

Biuro Parafialne

w miesiącu lipcu i sierpniu

czynne


we wtorki i czwartki od godz. 15:00 do 17:00


.

OGŁOSZENIE

 

        Jak każdego roku w okresie od 27.10 do 02.11.2018 na cmentarzu przy kościele pw. św. Wita prowadzona będzie zbiórka na pokrycie

kosztów wody i wywozu śmieci

z cmentarza, w godzinach:

 

27.10., 28.10. i 02.11.    –    od 10:00 do 17:00

29.10., 30.10. i 31.10.    –    od 12:00 do 17:00

01.11.                                –    od 08:00 do 12:00

 

Opłata roczna wynosi 30 zł od grobu.

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy każdego roku rzetelnie wywiązują się z tego zobowiązania, jednakże jest to tylko 1/3 wszystkich

odpowiedzialnych za groby swoich bliskich zmarłych.

 

Informujemy również, że na naszym cmentarzu trwają prace przygotowawcze do uruchomienia programu „interaktywny plan cmentarza”.

Fakt inwentaryzacji cmentarza przez zewnętrzną firmę wykazał wieloletnie braki w przedłużaniu prolongat na groby, co może skutkować

zajęciem miejsca przez nowe osoby.

Kto chciałby prolongować pokładne swojego grobu na kolejne 20 lata może tego dokonać w Biurze Parafialnym przy Kościele Farnym w

Śmiglu.

Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii z zaproszonymi księżmi

z dekanatu odbędzie się w piątek 22.12.2017r.


przedpołudniem od godz. 08:00 do 09:00 - przerwa

                             od godz. 09:30 do 11:00


popołudniu od godz. 14:00 do15:30 - przerwa

                    od godz. 16:00 do 17:30


dodatkowa spowiedź od godz. 18:30 do 20:00.

 

W naszym kościele parafialnym modlić się będziemy:

 

 • I część różańca godz. 8:30 - Koszanowo i Bruszczewo
 • Msza św. godz. 9:00*
 • II część różańca godz. 9:30 - Robaczyn i Nietążkowo
 • Msza św. godz. 13:30*
 • III część różańca godz. 14:00 - Glińsko i Nowa Wieś
 • Msza św. godz. 17:00*
 • IV część różańca godz. 17:30 - Śmigiel
 • Msza św. godz. 18:00

 

* Podczas Mszy świętych będzie odnowienie przyrzeczeń przynależności
do Żywego Różańca.

 Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

         odbędzie się w piątek 01.09.2017r. o godz. 16:00.

      Zapraszamy Grono Pedagogiczne oraz dzieci i młodzież.

 

31 marca 2017 roku zmarł śp. ksiądz kanonik Wojciech Pawelczak,
były proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy
oraz były kapelan Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. 
Obrzędy pogrzebowe będą miały następujący przebieg:

 • Wprowadzenie trumny z ciałem zmarłego do kościoła parafialnego w Kobylnicy
  we wtorek 4 kwietnia br. o godz. 19:00;
 • Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w Opalenicy
  w środę 5 kwietnia o godz. 11:00;
 • Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Sanktuaria Południowej Europy

Dzień 1

Zbiórka uczestników, wyjazd w godzinach porannych, przekroczenie granicy polskiej; bezpośredni przejazd do Francji. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 2

Śniadanie. Zwiedzanie LYONU: teatr rzymski jest najstarszym teatrem w całej Francji i powstał w I w.p.n.e. za czasów panowania Augustusa, Bazylika Notre-Dame-de-Fourvière, górująca nad miastem, wzniesiona w 1896 r. jest sanktuarium poświęconym Matce Bożej i wotum dziękczynnym za otrzymane za Jej pośrednictwem łaski uratowanie miasta od wojny i od groźnych epidemii. Zobaczymy także katedrę St. Jean ze wspaniałym zegarem astronomicznym i pięknymi witrażami stanowi świadectwo ewolucji architektury sakralnej oraz religijnych dziejów miasta. Plac Bellecour; Vieux Lyon - jeden z najlepiej zachowanych kompleksów renesansowych Europy, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO; słynne domy tkaczy jedwabiu z charakterystycznymi traboules - pasażami łączącymi budynki. Przejazd do LOURDES, leżącego u stóp Pirenejów największego sanktuarium Francji będącego zarazem największym sanktuarium maryjnym w Europie, w miejscu tym 11. lutego 1858 r. ubogiej dziewczynce imieniem Bernadeta po raz pierwszy ukazała się Matka Boża. Znajduje się w nim Sanktuarium Pięknej Pani Niepokalanie Poczętej. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym oraz wieczornej Procesji Maryjnej ze świecami. Nocleg.

Dzień 3

Śniadanie. Całodniowy pobyt w LOURDES i zwiedzanie jego miejsc kultu – Kaplicy, Groty Massabielle, Bazyliki Niepokalanego Poczęcia Matki Przenajświętszej, Bazyliki Różańcowej, Procesja Eucharystyczna, spacer „Szlakiem Bernadety” m.in. do domu, w którym mieszkała dziewczynka przed i po objawieniach, czas wolny do wykorzystania na uczestnictwo w bogatym programie organizowanym przez centrum pielgrzymkowe lub na spacer po mieście – Lourdes bowiem to również centrum turystyczne, stare miasto pełne ciekawych zabytków oraz górująca nad miastem twierdza obronna. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4

Śniadanie. Przejazd do BURGOS. Zwiedzanie przepięknego klasztoru Cysterek z XII w. z unikatową kolekcją tkanin średniowiecznych oraz imponującej gotyckiej katedry Santa Maria z XIII w., trzeciej co do wielkości w Hiszpanii. Przejazd do LEON, zwiedzanie jednego z najważniejszych miast na szlaku św. Jakuba do Santiago de Compostela. będącego głównym ośrodkiem rekonkwisty i stolicą królestwa do czasu zjednoczenia z Kastylią. Zwiedzanie: katedra ze wspaniałymi przykładami hiszpańskiej sztuki sakralnej, Kolegiata św. Izydora wbudowana w mury otaczające miasto, Panteon królewski, gdzie pochowanych jest 23. królów i królowych Kastylii i Leonu. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5

Śniadanie. Przejazd przez PONFERRADE, gdzie znajduje się majestatyczny Zamek Templariuszy, który służył ochronie pielgrzymów. Przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA, będącego w Średniowieczu po Rzymie i Jerozolimie najważniejszym miejscem pielgrzymek. Do dzisiejszego dnia podążają tutaj ludzie ze wszystkich zakątków Europy by odwiedzić grób św. Jakuba. Zwiedzanie: katedra z gigantyczną kadzielnicą i barokowym ołtarzem, która została według tradycji zbudowana nad grobem św. Jakuba, jednego z apostołów Jezusa Chrystusa, Brama Złotników, Krypta, Plac Obradoiro, Klasztor św. Marcina z piękną fasadą, Hostal de los Reyes Catolicos będący zajazdem i szpitalem dla pielgrzymów, Plac Prateiras. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 6

Śniadanie. Przejazd do FATIMY, całodzienny pobyt w jednym z najsłynniejszych w świecie Sanktuariów Maryjnych, gdzie 13 maja 1917 roku trójce wiejskich dzieci objawiła się Matka Boża. W programie spacer do pobliskiego ALJUSTREL, gdzie znajdują się domy rodzinne Łucji, Hiacynty i Franciszka. Wspólna modlitwa w miejscach objawień w VALINHOS i Loca do Cabeco, zwiedzanie bazyliki, indywidualna kontemplacja w Kaplicy Objawień ze słynną figurką Fatimskiej Madonny (w koronie znajduje się kula podarowana przez Ojca Świętego), Droga Krzyżowa. Obiadokolacja. Wieczorem udział w procesji różańcowej ze świecami. Nocleg.

Dzień 7

Śniadanie. Przejazd do ALCOBACA - opactwo cystersów z największym w Portugalii kościołem Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca, BATALHA – opactwo i klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej. Po południu przejazd do miejscowości NAZARE– uroczej i niezwykle malowniczej wioski rybackiej słynącej z pięknych plaż, wspaniałych widoków i restauracji, gdzie serwowane są doskonałe sardynki. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Wieczorem udział w procesji różańcowej ze świecami. Nocleg.

Dzień 8

Śniadanie. Przejazd do miasteczka AVILA, miejsce skąd pochodzi święta Teresa Wielka. Przejazd do EL ESCORIAL, uznawanego za ósmy cud świata, monumentalny zespół pałacowo-klasztorno-biblioteczny, panteon królów i książąt hiszpańskich. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 9

Śniadanie. Przejazd do SARAGOSSY i zwiedzanie starówki miasta oraz nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej na Kolumnie, wybudowanej w miejscu objawienia się Matki Bożej św. Jakubowi Starszemu. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 10

Śniadanie. Przejazd przepiękną, wiodącą przez góry trasą na MONTSERRAT- "przepiłowaną górę", gdzie znajduje się klasztor będący najświętszym miejscem Katalończyków. W programie - zwiedzanie Bazyliki, w której znajduje się figurka La Morenety (Czarnej Madonny z Montserrat, patronki Katalonii). Wjazd kolejką na punkt widokowy i wędrówka do świętej groty. Przejazd do BARCELONY, stolicy Katalonii. Spacer po średniowiecznym centrum miasta – Dzielnicy Gotyckiej z kamiennymi domami i brukowanymi uliczkami: słynny bulwar Las Ramblas, aż do portu, gdzie znajduje się posąg Kolumba, plac hiszpański z Magiczną Fontanną. Przejazd przez Passeig de Gràcia z budynkami zaprojektowanymi przez słynnego katalońskiego architekta Antonia Gaudíego. Krótki postój przy katedrze Sagrada Família, najsłynniejszym i wciąż niedokończonym dziele Gaudíego. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 11

Śniadanie. Przejazd do AWINIONU, położonego na lewym brzegu Rodanu, otoczonego w całości średniowiecznymi murami obronnymi, nad którym góruje potężny Pałac Papieski. Zwiedzanie największych zabytków miasta, które w roku 1309 stało się rezydencją papieży, m.in. Katedra Notre Dame, piękny Park Roches Des Doms, Wieża Zegarowa, Pałac Papieski, Ratusz Miejski. Wizyta pod słynnym mostem Saint Benezet, który stał się inspiracją dla wielu wierszy oraz piosenek. Przejazd do LASALETTE - sanktuarium maryjnego położonego najwyżej na świecie - na wysokości 1820 metrów n.p.m, jednego z najważniejszych centrów pielgrzymkowych Europy. Miejsce to zasłynęło w świecie z objawień Matki Boskiej, która ukazała się dnia 19. września 1846 r. dwojgu pastuszkom. Obiadokolacja. Uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym oraz wieczornej Procesji Maryjnej ze świecami. Nocleg

Dzień 12

Śniadanie. Zwiedzanie tutejszego Sanktuarium Płaczącej Pani Pojednawczyni Grzeszników, podziwianie panoramy wysokich szczytów alpejskich. Wyjazd w drogę powrotną.

Dzień 13

Powrót do Polski w godzinach porannych.

Cena 2400 PLN

CENA ZAWIERA:

 • przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, DVD, klimatyzacja)

 • 11 noclegów w hotelach klasy turystycznej lub Domach Pielgrzyma

 • 11 śniadań i 11 obiadokolacji

 • opieka duchowa kapłana

 • opieka pilota

 • ubezpieczenie KL i NNW

CENA NIE ZAWIERA:

 • biletów wstępu (ok.40eur)

 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN - obligatoryjnie

 • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych

Organizujemy wyjazd autokarem na Misterium Męki Pańskiej

na Poznańską Cytadelę 08.04.2017r.

Wyjazd o godz. 17:00 koszt 17,00 zł. Zapisy w zakrystii.

 

 

Zakończyliśmy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie A.D. 2017.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów i przyjęli Boże błogosławieństwo,

za wszelką życzliwość i rozmowę.


Drodzy Parafianie, Goście, Sympatycy!

24.12.2016r. o godz. 24:00 wyemitujemy na naszymy parafialnym facebooku Pasterkę z Fary on-line. 

Zapraszymy osoby starsze, chore, niemogące uczestniuczyć osobiście w Kościle w Mszy Pasterskiej do włączenia się w naszą parafialną wspólnotę przez transmisję na żywo z naszego Koscioła. 

 

https://web.facebook.com/FaraSmigiel/

 

 

Adwent

 

Od poniedziałku do piątku Roraty o godz. 17:00.

 

Dwa autokary dowożą dzieci do Kościoła:

 

pierwszy o g. 16:20 – Bruszczewo, Robaczyn, Nietążkowo i ul. Dudycza,

drugi o g. 16:30 Nowa Wieś, Glińsko.

PONIEDZIAŁEK 28.11.2016r.

17.00 Roraty

17:45 Ceremonia przywitania obrazu św. Józefa

18.00 Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

          i aktem zawierzenia rodzin św. Józefowi.


20.30 Czuwanie przy obrazie św. Józefa prowadzone przez młodzież, szczególnie zapraszamy

          młodzież przygotowującą się do bierzmowania.


21:00 Wspólny apel i zakończenie.

 

 

WTOREK 29.11.2016r.

10:30 Godzinki ku czci św. Józefa.

11.00 Msza św. z udziałem osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku

    z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i aktem zawierzenia

    ich św. Józefowi.

16.30 Nabożeństwo ku czci św. Józefa.

17.00 Msza św. na zakończenie nawiedzenia z aktem zawierzenia parafii św. Józefowi.

17.45 Ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa.

Informujemy, iż na dzień Święta Niepodległości, które przypada w piątek, 11 listopada 2016 r., Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

Konkurs „Jak wyobrażam sobie mojego świętego patrona”

Regulamin

I. Organizator:

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu.

II. Uczestnicy:

Dzieci do lat 6 oraz uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Śmiglu z podziałem na kategorie:

$    1a)      Do 6 lat,

      1b)      6-10 lat,

$    1c)      11-13 lat.

III.  Opis i cele konkursu:

Konkurs organizowany jest w związku z „I Korowodem Świętych”, który odbędzie się w Śmiglu 31 października 2016 roku. Jego celem jest poszerzenie wiedzy o swoim świętym patronie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kościele farnym w Śmiglu, na zakończenie Korowodu Świętych.

IV. Termin i miejsce:

Do 23 października 2016 r. – dostarczenie gotowych prac do zakrystii,

31 października 2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu.

V. Formy prezentacji:

- Rysunek z wizerunkiem Świętego,

lub
- wiersz na temat Świętego.

VI. Kryteria oceny:

Organizator powołuje Jury, które oceniając prace będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

- ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,

- zgodność z tematyką konkursu,

- różnorodność i jakość użytych do wykonania pracy materiałów.

VII. Nagrody:

Zwycięzca z każdej kategorii otrzymuje paczkę ze słodyczami. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

VIII. Dane osobowe i wizerunek uczestników konkursu

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin każdy uczestnik Konkursu lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego prawny opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

                                                                                  /-/ Organizator

P Program Korowodu:

17:00 – Msza św. w kościele pw. św. Wita w Śmiglu

17:40 – Rozpoczęcie przemarszu do kościoła pw. św. St. Kostki w Śmiglu

18:00 – Przybycie do kościoła pw. św. St. Kostki

18:20 – Przemarsz do kościoła Farnego w Śmiglu

18:45 – Podsumowanie korowodu, rozstrzygnięcie konkursu plastyczno -    

             literackiego, zakończenie uroczystości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl