• W niedzielę gospodarczą zebraliśmy cele remontowe ……….. zł.
 • Dzisiaj zbiórka do puszek przed kościołem na Radio Emaus.
 • Od poniedziałku nie będzie już Mszy św. o godz. 07:00 tylko będzie tradycyjnie o godz. 18:00.
 • Dziękujemy Katechetom p. Żanecie Prajs i dzieciom ze Szkoły Podstawowej za przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt. „Spójrz na Jezusa”. A drogim parafianom za udział w tym wydarzeniu.
 • W przyszłą niedzielę 02.02.2020 r. święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej gromnicznej i dzień życia konsekrowanego. Podczas wszystkich Mszy św. obrzęd poświęcenia gromnic. A przed kościołem zbiórka ofiar na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
 • Dzieci Pierwszokomunijne zapraszamy na godz. 10:00 z rodzicami. Na tej Mszy św. poświęcenie świec komunijnych.
 • Objazd chorych w czwartek 30.01.2020 r. od godz. 09:00 trasa Śmigiel i w piątek 31.02.2020 r. od godz. 09:00 trasa wioski.
 • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca
  • w sobotę o godz. 08:15 godzinki, różaniec, o godz. 09:00 Msza św.
 • Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej a dzieci prosimy o zabieranie kolejnego numeru ziarenka.
 • Zmarli:
  • śp. Maranna Szlafka, l. 83, zam. Śmigiel ul. Reymonta

 

Informacje dotyczące cmentarza

Niniejszym podaję do wiadomości, że z dniem 1 lutego 2020 roku zostanie zlikwidowany śmietnik przycmentarny znajdujący się przy cmentarzu parafialnym przy ul św. Wita.

Powodem tej decyzji są   wysokie koszty ponoszone na pokrycie zobowiązań wobec firm świadczących usługi wywózki zgromadzonych śmieci i opłaty za składowanie na wyznaczonych składowiskach.

W związku z powyższym gorąco proszę o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i proszę
o zabieranie z odwiedzanych grobów pozostałości po zniczach i zbyteczne pozostałości po wystroju tychże grobów a w okresie jesiennym suchych liści.

Dla umożliwienia zabierania ze sobą nagromadzonych śmieci uruchamia  się sposobność skorzystania z toreb które będzie można pobrać u pracownika administratora cmentarza.

Informuje także, że zabrania się sadzenia krzewów i kwiatów wokół grobów.
W przypadku zaistnienia takich sytuacji zostanie taka samowola zlikwidowana.

Informuje również, że niedozwolone jest wykładanie przestrzeni między grobami przeróżnego rodzaju kostką kamienną. Stwierdzone sytuacje muszą powrócić do pierwotnego stanu.

Podaję do wiadomości, że likwidacja nagrobku może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze parafialnym i ustaleniu procedury likwidacji.

Przypominam, że na naszym cmentarzu mamy coraz mniej miejsca a jesteśmy zmuszeni do zapewnienia miejsc pochówku. Jednocześnie stwierdza się, że występują duże braki w opłacie prolongaty za zajmowane miejsce. Przypominam, że każde zajmowane miejsce jest opłacane – zgodnie z przepisami – na 20 lat. Jeżeli po tym czasie nikt nie zgłosi zastrzeżenia do tego miejsca grób ulegnie likwidacji

Aktualne na naszym cmentarzu znajduje się 3978 grobów a ich status jest uregulowany w 41,23 % (1640 grobów) a opłata za pobór wody i wywóz śmieci wg. stanu na 31.12.2019 r. została uiszczona (opłata pobrana w biurze parafialnym i w czasie zbiórki na cmentarzu) dla 1463 grobów i stanowi  to 36,78 %  ogółu grobów znajdujących się na naszym cmentarzu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl