13.05.2019r. Poniedziałek św. app. Filipa i Jakuba

 

Godz. 18:00

1.     + Franciszkę, Antoniego Kaźmierczaków, Janinę, Floriana Gajewiczów, Jana Ryszarda Koźlików, Antoniego Nyczka, s. Fabianę Bosą

2.     + Bronisława Bertholda – od syna Marka z żoną, dziećmi i wnukami

 

  14.05.2019r.  Wtorek św. Macieja apostoła

Godz. 18:00 

1.      + Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Jana, Stanisławę, Michała Cieślów, zmarłych z rodzin: Samolągów, Cieślów, Białych

2.      + Witolda, Zbigniewa Matuszczaków, rodziców obu stron

 

 15.05.2019r. Środa

Godz. 18:00

1.      + Zofię, Ignacego Ciesielskich

2.     +  Teofila Piosika, Danielę Dudkowską

 

 

16.05.2019r. Czwartek   św Andrzeja Boboli  patrona  Polski

Godz. 18:00

1.     + Marię, Wojciecha, Zofię, Macieja Psarskich, Marię, Zofię, Józefa Nieniewskich

2.     + Janinę Urbaniak z okazji imienin – od córek Krystyny i Marii z rodzinami

 

17.05.2019r. Piątek

Godz. 15:00

             Ślub: Jakub Hałas – Marcelina Hałas

Godz.: 18:00 

1.     + Witolda Szwarca, dziadków z obu stron z prośbą o zdrowie dla mamy Zofii Szwarc

2.     + Alinę Kiełczewską – od rodziców

 

18.05.2019r.  Sobota

Godz.15:00  Ślub: Błażej Rzepecki – Joanna Wolsztyńska

Godz. 16:30

                + Andrzeja Radojewskiego w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny   

                  Radojewskich, Sołtysiaków, Sobolewskich i Soboli

 

Godz. 18:00 1. + Antoniego Kozaka o dar życia wiecznego, zm. z rodziny Wysockich i

                            Kozaków

                     2  + Franciszka w III rocznicę śmierci, Zofię Kamieniarz, zmarłych z rodziny

                            Włodarczyków i Kamieniarzy

 

 

Niedziela 19.05.2019r.  V Niedziela Wielkanocna

Godz. 7:00   +  Mieczysława Kucharskiego w I rocznicę śmierci

 

Godz. 8:30 1. + Tadeusza Cieśla

                   2.  + Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama Klemów

                          Z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny

 

Godz. 10:00    I KOMUNIA ŚW.

 

Godz. 11:30   + Krystynę Ziegler, Stanisławę Romana Kościańskich

 

Godz. 16:00  + Marię, Franciszka Wąsiaków, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

 

Godz. 18:00  + Zofię, Walentego Kozak – od wnuczek z rodzinami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl