29.04.2019r. św. Katarzyny ze Sieny

 

Godz. 18:00

1.     + Marię Kaczmarek, Różę i Piotra Styzińskich

2.     + Elżbietę Chudak – od syna z rodziną

 

                                                                                                                                                  30.04.2019 r św. Wojciecha bp i m głównego patrona Polski

Godz. 17:00 Chrzest św. Olga Jankowska

Godz. 18:00 

1.     Z prośbą o Dary Ducha św. dla maturzystki Gosi

2.      + Mariannę, Bogusława, Pelagię, Michała Biegańskich

 

 

01.05.2019 r. Środa

Godz. 10:00

1.     + Elżbietę Chudak

2.     + Tadeusza Derwicha w I rocznicę śmierci

 

Godz. 15:00 Ślub: Paweł Konieczny – Justyna Spalona

 

Godz. 16:00 Podziękowanie Panu Bogu w I rocznicę ślubu Elżbiety i Waldemara,
                      za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i szczęśliwe
                      rozwiązanie za wstawiennictwem Matki Boskiej i św. Józefa

Godz. 18:00

1.      + Aleksandra Trowskiego – od syna Marcina z synem

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2019 r. Czwartek  I czwartek miesiąca

Godz. 14:00 Ślub Frąckowiak Michał – Frąckowiak Malwina

 

Godz. 15:00 Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa, za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie
                      i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

 

Godz. 16:00 Ślub: Marcinkiewicz – Kozak

 

Godz. 18:00

1.     + Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka – od Matek Żywego Różańca

2.     + Floriana Wieczorka z okazji imienin – od żony z rodziną

 

03.05.2019 r. Piątek NMP Królowej Polski

Godz. 7:00 + Renatę, Zofię, Jana Krzyślaków, Krystynę Satora

 

Godz. 8:30 1. W intencji druhów OSP Robaczyn i Nietążkowo

                   2.  Z podziękowanie za lata nauki w liceum z prośbą o Dary Ducha św. na czas
                        zdawania egzaminu maturalnego i dla właściwego rozeznania ścieżki na
                        życie dorosłe i o opiekę św. Anny i Matki Bożej na lata dorosłego życia

 

Godz. 10:00 + Jana w 21 rocznicę śmierci, Longinę, Romana Łęczyńskich, Leonardę,
                         Franciszka Kromarków

 

Godz. 11:30 1. Z okazji imienin Marianny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba
                          o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

                      2. Za Ojczyznę

 

Godz.: 16:00 + Grzegorza, Leona  Klecha, Reginę, Władysława Lester

 

Godz.: 18:00  1. + Henryka Kurpisza, Anielę, Czesława Kochanek, Zdzisława Frąckowiaka

 2. + Z podziękowaniem za posługę, za wszelkie wyświadczone dobro, za ofiarowane modlitwy z prośbą o radość nieba dla zmarłych Matek I Róży

 

 

04.05.2019 r  Sobota św. Floriana

Godz. 9:00 Z okazji 80 rocznicy urodzin Heleny dziękujemy za wszelkie odebrane łaski
                   i prosimy o łaskę zdrowia, opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla całej
                   rodziny

 

Godz. 15:30  Intencja Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Śmiglu

 

Godz.16:30  1 + Zofie, Ignacego w 18 rocznicę śmierci Ciesielskich

2 + Jana Jóźwiaka w VI rocznice śmierci, zmarłych rodziców obu stron
                 – od żony

 

Godz. 18:00 1. +

 

 

Niedziela 05.05.2019r.  III Niedziela Wielkanocna

 

Godz. 07:00    

+  Marię, Stefana Wawrzynowskich, Gertrudę, Jana , Bernarda Humerczyków,
              Bogusławę,, Kazimierza Nowak, Teresę, Antoniego Walkowiaków

 

Godz. 08:30   

+ Kazimierza w III rocznicę śmierci, Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00   

+ Stanisławę, Czesława, Jerzego Zimniaków

 

Godz. 11:30   

+ Apolonię, Edmunda Nowackich

 

Godz. 16:00  

+ Mariana, Dorotę, Henryka, Zdzisława Marciniaków, rodziców obu stron

 

Godz. 18:00  

+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl