Poniedziałek 25.03.2019 r. Zwiastowanie Pańskie

Godz.   8:00

 

Godz. 16:00  Z podziękowaniem za odebrane łaski i prosimy  o Boże Błogosławieństwo    
                      dla małżeństwa Panu Bogu znanemu i dla całej rodziny

 

Godz. 18:00

1.     +  Grażynę Wieczorek – od II Róży Matek Żywego Różańca

2.     +  Władysława Stachowiaka  - od sąsiadów

                       

Wtorek 26.03.2019r.  

Godz. 8:00

Godz. 16:00 + Halinę Nowak – od Wspólnoty  Żywego Różańca

Godz. 18:00 

1.     + Władysława Stachowiaka – od kuzynek z rodzinami

2.     +  Irenę, Henryka Michorów, Klarę Jarzębowską

 

Środa 27.03.2019 r.

Godz. 8:00

Godz. 9:00     Rekolekcje szkolne

Godz. 10:00    Rekolekcje szkolne

Godz. 11:00    Rekolekcje szkolne

Godz. 16:00 + Halinę Nowak, Janinę Urbaniak– od XVI Róży Żywego Różańca

Godz. 18:00

1.     + Franciszka Szymańskiego w II rocznicę śmierci

2.     + Wacława, Pawła Brudło, zmarłych rodziców obu stron

 

Czwartek 28.03.2019r.  

Godz. 8:00

Godz. 10:00

Godz. 16:00 + Zofię Nawrot – od XIX Róży Matek

Godz. 18:00 + Za zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Walachowskich

                      + Marię, Henryka Koteckich, zmarłych z rodziny Koteckich i Jazych

 

Piątek 29.03.2018r.

Godz. 8:00

Godz. 16:00  + Ryszarda Borysiaka od Wspólnoty Modlitewnej ze Śmigla

Godz. 18:00  + Pelagię Zimniak w 6 rocznicę śmierci

                      + Bogdana Różańskiego – od żony i córki

 

Sobota 30.03.2019r.  

Godz. 17:00  + Edmunda, Pelagię, Waleriana Kowalskich, Franciszkę Szymczak zmarłych
                          z rodziny Piotrowskich

                      + Janinę Urbaniak – od wnuczek Hani i Kasi z rodzinami

                      Chrzest św. Maja Napierała

Godz. 18:00

1.     + Franciszka Marcinkowskiego, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny Marcinkowskich, Wojciechowskich, Skrzypczaków i Walkowiaków

2.     + Marię, Henryka Koteckich

 

Niedziela 31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00  Dziękujemy Panu Bogu za dar możności poczęcia nowego życia i prosimy
                       o szczęśliwe rozwiązanie  a św. Józefa o opiekę nad naszą rodziną

 

Godz. 08:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo,
                        zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

 

Godz. 10:00   + Jana, Annę, Kazimierza Wojtkowiaków, Pelagię, Juliannę, Walentynę
                          Józefczaków, Walentynę, Mariana Białych

 

Godz. 11:30   + Walentego w III rocznice śmierci, Zofię Kozaków, Stanisławę, Henryka

                           Przybylskich

                    

Godz. ok. 14:45  + Bolesława Nędza w II rocznicę śmierci

 

Godz. 16:00  + Różę Han w 9 rocznice śmierci, Emilię, Wojciecha Han, Kazimierza
                          Olejnika

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl