Poniedziałek 04.03.2019 r. św. Kazimierza królewicza

Godz. 18:00

1.     + Jerzego Kazimierza Adamczak z okazji imienin

2.     + Kazimierza Józefczaka z okazji imienin

                       

Wtorek 05.03.2019r.

Godz. 18:00 

1.     + Czesława Nadolnego w II rocznicę śmierci

2.     + Mariannę Haremza w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Dudkowiaków
   i Haremzów      

 

Środa 06.03.2019 r. Środa Popielcowa  

Godz. 08:00

 

Godz. 10:00

 

Godz. 16:00

 

Godz. 18:00

1.     + Pawła, Wacława Brudło zmarłych. Zmarłych rodziców obu stron,  Stanisławę, Edmunda Michałowskich

2.     + Kazimierę, Henryka, Mieczysława Marcinkowskich zmarłych z rodziny Marcinkowskich i Koniecznych

 

Czwartek 07.03.2019r.  czwartek po Popielcu I czwartek m-ca

Godz. 18:00

1.     + Janinę Spławską – od XXIV Róży Matek

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

 

 

 

Piątek 08.03.2018r. piątek po Popielcu

Godz. 18:00  

1.     + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków

2.     Z okazji 70 rocznicy urodzin Ireny dziękujemy za wszelkie odebrane łaski
i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki  całej rodziny

 

Sobota 09.03.2019r.  sobota po Popielcu

Godz. 17:00  

1.     + Henryka Migdałka w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Migdałków i Szajków

 

Godz. 18:00

1.     + Teresę, Czesława Zbyradów, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

2.     + Zytę, Władysława, Karola Przydrożnych, Teresę, Aleksego Malinowskich

 

Niedziela 10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

Godz. 07:00   + Marię Maćkowską, rodziców obu stron

 

Godz. 08:30   + Jana, Pelagię, Pwła Trowskich, Kazimierza, Sławomira Rejno, Kazimierza,
                           Marię, Krzysztofa Kuligowskich

 

Godz. 10:00   +

 

Godz. 11:30   + Teresę Chomską zmarłych z rodziny Chomskich

                        + Romana, Bernadettę Biegańskich, Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł

 

Godz. ok. 14:45  + Kazimierza, Jadwigę, Józefa Małków, Marię Górczak, Mateusza, Marię,
                                Józefa Weronikę Ludwiczaków, Katarzynę Drgas

 

Godz. 16:00  + Antoniego Jędzrzejewskiego w II rocznicę śmierci, Annę, Jana
                          Andrzejewskich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl