Poniedziałek 25.02.2019 r.

Godz. 18:00

1.     + Czesławę Michalak – od rodziny Przydrożnych

2.     + Elżbietę Chudak – od córki z rodziną

                       

Wtorek 26.02.2019r.

Godz. 18:00 

1.     + Aleksandra Trowskiego – od córki Marzenki z mężem i synem

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od żony       

 

Środa 27.02.2019 r.  

Godz. 18:00

1.     Z okazji 59 rocznicy ślubu Stefanii i Kazimierza podziękowanie Panu Bogu
i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2.     + Grażynę Wieczorek – od córki Agnieszki z Mateuszem i rodziny Grześkowiaków

 

Czwartek 28.02.2019r.  

Godz. 18:00

1.     +

2.     + Bogdana Różańskiego  - od żony i córki

 

 

Piątek 01.03.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Teodora Roszkowiaka – od wnuczki Malwiny z rodziną

Godz. 18:00  

1.     + Andrzeja Mencel w VI rocznicę śmierci

2.     + Edwarda Dudkowiaka – od szwagierki Ewy z dziećmi

 

 

 

Sobota 02.03.2019r.  I sobota m-ca

Godz. 9:00  Dziękujemy Panu Bogu za dar życia, sakrament chrztu św. w 1 rocznicę
                     urodzin Zofii i prosimy o Dary Ducha św. i Boże Błogosławieństwo dla Zosi,
                     jej rodziców, chrzestnych i najbliższych

Godz. 17:00  

1.     + Lucynę Górną w 5 rocznicę śmierci

2.     + Zenona w VI rocznicę śmierci, Jadwigę, Krzysztofa Adamczewskich

Chrzest św. Inga Grzelak

Godz. 18:00

1.     + Bronisława Bertholda – od syna Edwarda z żoną

2.     + Andrzeja Dębowiaka  w 20 rocznicę śmierci, Jana Maracha i rodziców obu stron

 

Niedziela 03.03.2019r. VIII Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   + Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamm, Jadwigę, Stanisława Piskorek, Zofię,

                          Stefana Gabryel

Godz. 08:30   + Tomasza, Genowefę, Mariana, Janinę, Bogdana, Władysława Sternów,

                          Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00   + Jadwigę, Franciszka Pwlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana

                         Witkowskich

                        + Stanisławę Wojciechowską

Godz. 11:30   + Janusza Borkowskiego w 7 rocznicę śmierci, Stanisława Białasa,

     Ks. Zygmunta Bartkowiaka

     Chrzest św.: Zofia Prałat

Godz. 16:00  + Kazimierza Zielińskiego w IX rocznicę śmierci

 

Godz. 18:00  + Barbarę, Stefana Franek

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl