Poniedziałek 28.01.2019 r. św. Tomasza z Akwinu

 

Godz. 18:00   1. +  Jerzego Krystka – od Uli Przybylskiej

  1.             +  Aleksandra Trowskiego – od żony

 

Wtorek 29.01.2019r.

Godz. 18:00  1. +  Bronisława Bertholda – od żony

  1. + Edwarda Dudkowiaka – od żony

 

Środa 30.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. +Jerzego Krystka – od dzieci Henryka Dudzińskiego

  1. +Bogdana Różańskiego- od szwagierki Teresy i szwagra Ryszarda z

                             rodzinami

 

Czwartek 31.01.2019r.  św. Jana Bosko

Godz. 18:00 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą, łaskę

                         Zdrowia w 80 rocznicę urodzin

  1.    +  Bogusława Świniarskiego w II rocznicę śmierci

 

Piątek 01.02.2018r. I piątek m-ca

Godz. 16:00  + Stefanię Stasiak – od Doroty i Jacka Baran

 

Godz. 18:00  1. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

  1. W 85 rocznicę urodzin Kazimierza dziękujemy za okazane i odebrane łaski, opiekę Bożą i prosimy o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Kazimierza i całej rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 02.02.2019r. Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Godz. 09:00   + Teresę Szymańską, Janinę, Stanisława Marciniaków– od dzieci
                          z rodzinami

Godz. 16:00   + Zenona w II rocznicę śmierci, Stefanię Antkowiaków

 

 

Godz. 17:00   Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” dziękuje Bogu Wszechmogącemu przez
                        Jezusa Chrystusa za 126 rocznicę powstania. Dziękujemy za wszelkie łaski
                        i błogosławieństwo, prosząc o dalsza opiekę i błogosławieństwo dla
                        śpiewaków, dyrygentów i członków wspierających. Polecamy Panu Bogu
                        zmarłych w 2018 r. Elżbietę Kubala, Bogdana Schulza i Helenę Ciesielską

                        Chrzest św. Maja Pikińska

Godz. 18:00  + Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama
                          Klemów z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

                    

 

Niedziela 03.02.2019r. IV Niedziela Zwykła

Godz. 07:00   +  Janusza Czystego – od mamy

 

Godz. 08:30   + Edmunda, Mariannę, Franciszka, Czesława Senflebenów, Józefę,
                           Wacława, Bernadettę, Stanisławę, Nowaków, Helenę Augustyniak

 

Godz. 10:00  W pierwsza rocznicę urodzin Igi dziękujemy za dar życia, za radość wniesioną
                      do naszej rodziny i prosimy o Dary Duch św. dla Igi i błogosławieństwo dla
                      Jubilatki, jej rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny

 

Godz. 11:30  + Jana, Helenę, Jana, Pawła Chomskich, Jana Olejniczaka, zmarłych z rodziny
                          Wawrzyniaków

 

Godz. 16:00 + Sylwestra Primel w 7 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców obu stron

 

Godz. 18:00 + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl