Poniedziałek 14.01.2019 r.

 

Godz. 18:00   1. + Kazimierę, Mieczysława w 5 rocznicę śmierci, Romana, Tadeusza

                              Muellerów

  1.             + Józefa Olejnika w II rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników
                                   i Wagnerów

 

Wtorek 15.01.2019r.  

Godz. 18:00  1. + Ks. prałata Władysława Swobodę w 20 rocznicę śmierci

  1. + Marię, Stefana Abtów

 

Środa 16.01.2019 r.  

Godz. 18:00  1. + Marię Bartkowiak – od brata Zenona z żoną i rodziną

  1. +Mieczysława, Pelagię, Józefa, Małgorzatę Frąckowiak, Józefę,

                            Stanisława, Dorotę Ober, Tadeusza Tomowiaka

 

Czwartek 17.01.2019r.  św. Antoniego op.

Godz. 18:00 1. + Teresę Szymańską – od córki z rodziną

  1.    +  Tomasza Mocek w I rocznicę śmierci

 

Piątek 18.01.2018r.

Godz. 18:00  1. + Jerzego Krystka – od mamy z rodziną

  1. + Sylwina Spławskiego – od żony i córek z rodzinami

 

Sobota 19.01.2019r.  św. Józefa Sebastiana Pelczara bp. 

Godz. 17:00  +  Barbarę Pelczyńską – od syna Pawła z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Jana Moszaka w V rocznicę śmierci

  1. + Henryka Mikołajczaka zm. z rodz. Mikołajczaków, Biedrzyńskich,

                            Kazimierza Reyera

 

Niedziela 20.01.2019r. II Niedziela Zwykła

Godz. 07:00  +  Czesława Gorącego w XXXV rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

                          Gorących i Walkowiaków

 

Godz. 08:30  + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, zmarłych z rodziny
                          Ratajczaków, Szczepaniaków, Jana Chomskiego

 

Godz. 10:00    + Jerzego Bosy

 

Godz. 11:30  + Antoniego Kozaka, Romualda Sawickiego, Zenona Majorczyka – od wnuczki
                         Żanety i wnuka Adriana

 

Godz.16:00  + Zbigniewa Grabowskiego w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

Godz. 18:00  + Hannę Kurasińską – od sąsiadów z ul. Prusa

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl