Poniedziałek 31.12.2018 r.

 

Godz. 16:00   1. + Eugeniusza Koniecznego

  1. + Antoniego Kozaka

 

Wtorek 01.01.2019r.  Świetej Bożej Rodzicielki Maryi

Godz. 08:30  + Jerzego w 8 rocznicę śmierci  Stanisława Adamczak

 

Godz. 10:00  + Zofię w VI rocznicę śmierci Walentego Kozaków, Stanisławę, Henryka Przybylskich

 

Godz. 11:30  + Alinę Kiełczewską z okazji imienin – od męża z córkami

 

Godz. 16:00  + Sabinę Tomasik – od syna Konrada z rodziną

 

Godz. 18:00  1. + Teresę  Szymańską – od syna Romana z córką

  1. + Floriana Wieczorka – od żony i syna Ryszarda

 

Środa 02.01.2019 r.  św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – nauka przedchrzciela

Godz. 18:00  1. O szczęśliwą operację  Marty - od Rodziców i męża z dziećmi

  1. + Andrzeja Rayall de Ragan w I rocznicę śmierci

 

Czwartek 03.01.2019r.   I Czwartek miesiąca

Godz. 18:00 1. + Jadwigę Sobańską – od córek z rodzinami

  1.    + Sabinę Tomasik – od syna Hilarego z rodziną

 

Piątek 04.01.2018r.  I Piątek miesiąca

Godz. 16:00   + Sabinę Tomasik – od sąsiadów z ul. Krasickiego

Godz. 18:00  1. + Marię, Wojciecha Psarskich

  1. + Bolesława w 10 rocznicę śmierci Beba, Anielę, Józefa Jurgów, Annę, Czesława Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny

 

Sobota 05.01.2019r.    

Godz. 9:00  + Władysława Bosia, Annę, Franciszka Piecuchów

 

Godz. 17:00 + Pelagię, Waleriana, Edmunda Kowalskich, Tadeusza Dudkowiaka, Jerzego Kotewicza, Leona Buchwalda

 

Godz. 18:00 1. Z okazji 1 rocznicy urodzin Laury dziękujemy Panu Bogu za dar życia, radość wniesioną do naszej rodziny i prosimy o dary Ducha św. dla Laury i Boże Błogosławieństwo dla Laury jej rodziców i całej rodziny

 

  1. + Tomasza Kiąca, Janinę, Franciszka Kiąca, Krystynę, Mariana Nowak

 

             

Niedziela 06.01.2019r. OBJAWIENIE PAŃSKIE

Godz. 07:00  + Małgorzatę Ilmer

 

Godz. 08:30  + Romana Łęczyńskiego

 

Godz. 10:00    + Edmunda Piotrowskiego w 4 rocznicę śmierci, Alojzego Wojtkowiaka, Józefa Mikołajczaka, zmarłych rodziców

 

Godz. 11:30   Dziękczynienie za 40 lat małżeństwa Jerzego i Danuty  Landzwojczaków, za sakrament małżeństwa,  za jego owoce,  za wszelkie otrzymane dobro i prosimy św. Józefa o stałe orędownictwo za ich sprawami o Boże błogosławieństwo dla naszych kochanych rodziców i całej rodziny – od dzieci z naszymi rodzinami

 

Godz.16:00  + Stanisławę, Henryka Kaweckich, Genowefę, Arkadiusza, Tadeusza Hermanowiczów

 

Godz. 18:00  + Jerzego Kazimierza Adamczak w IX rocznicę śmierci

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl