Poniedziałek 19.11.2018 r.

 

Godz. 18:00

 1. + Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków
 2. + Leszka Ratajczaka, Krystynę w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
  Ratajczaków – od córki Kasi z rodziną

 

Wtorek 20.11.2018r. św. Rafała Kalinowskiego

Godz. 18:00

 1. + Alicję Ziegler – od chrześnicy Luizy z mężem i córką
 2. + Eugeniusza Koniecznego

 

Środa 21.11.2018 r. Ofiarowanie NMP

Godz. 18:00

 1. + Romana Łęczyńskiego – od Asi i Jędrzeja
 2. + Podziękowanie za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo dla
  całej rodziny

 

Czwartek 22.11.2018r. św. Cecylii

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewę Nowak – od Haliny i Włodzimierza Nowaków z Ławęcina
 2. + Hannę Kurasińską – od rodziny Zarembów z mamą z Kosowa

 

Piątek 23.11.2018r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 2 rocznicy urodzin Antoniny podziękowanie za dar życia i wniesioną radość do naszej rodziny, prosimy o dary Ducha św., łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla Antoniny i rodziców
 2. + Alinę Kiełczewską – w 30 dzień po śmierci – od męża i córek

 

 

 

 

Sobota 24.11.2018r.  św. Andrzeja Dung – Lac

Godz. 16:00     

Msza św.  z udzieleniem chrztu św. Helenie Rzątkowskiej

Godz. 17:00 

 1. + Cecylię, Michała Ludwiczaków, Franciszka, Bronisławę Biegańskich

Godz. 18:00

 1. + Zofię w 13 rocznicę śmierci Ignacego Ciesielskich
 2. + Eleonorę w IV rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, zmarłych z rodziny,
      Zygmunta Bartkowiaka, prosimy o łaskę zdrowia dla Aleksandra

                   

Niedziela 25.11.2018r. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Godz. 07:00  
             + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Franciszka, Stanisławę Półrolniczaków

Godz. 08:30  

 1. + Hieronima, Marię, Czesława Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

Godz. 10:00    

+ ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka z podziękowaniem na posługę kapłańską
    w naszej parafii, za słowo otuchy i nadziei, za wszelkie wyświadczone dobro
    i prosimy o dary nieba  -  od Wspólnoty Żywego Różańca

Godz. 11:30   

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” składa Panu Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa
Chrystusa podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski i błogosławieństwa.
Prosimy o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla członków chóru, dyrygentów i osób wspierających. Polecamy zmarłych którzy odeszli do Pana w roku 2018: Elżbietę Kubala, Bogdana Schulza, Helenę Ciesielską.

Chrzest: Julia Szady

Godz.16:00 

+ Janinę Szymlet w 6 rocznicę śmierci, Czesława Szymlet

Godz. 18:00  

+ Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego,
   zmarłych z rodzin: Błocianów i Sobolewskich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl