Poniedziałek 20.11.2017r.

Godz. 18:00

1. + Bertę Skrzypczak – od kuzyna Przemka z rodziną

2. +

Wtorek 21.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską – od rodziny Borowskich i Kubiaków
 2. + Czesławę Kędziora – od XVII Róży Matek

Środa 22.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Małgorzatę Jakubowską – od kuzynki Ali i kuzyna Mietka z rodzinami
 2. + Romualda Smirnowa

Czwartek 23.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 38 rocznicy ślubu Justyny i Tomasza dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o dalszą opiekę, błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Piątek 24.11.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad całą rodziną z okazji 59 rocznicy ślubu
 2. + Zofię w 12 rocznicę śmierci, Ignacego Ciesielskich

Sobota 25.11.2017r.

Godz. 17:00

 1. W I rocznicę urodzin i chrztu św. Antoniny z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dary Ducha św. Boże Błogosławieństwo dla Antoniny i całej rodziny

Godz. 18:00

 1. + Eleonorę w III rocznicę śmierci, Józefa Przydrożnych, zmarłych z rodzin Przydrożnych, Prajsów i ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka
 2. + Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

Niedziela 26.11.2017r.

Godz. 07:00

+ Antoniego Kozaka w 1 rocznicę śmierci

Godz. 08:30

 1. + Jana, Pelagię, Pawła Trowskich, Sławomira, Kazimierza Rejno, Marię, Krzysztofa, Kazimierza Kuligowskich

Godz. 10:00

 1. + w 4 rocznicę śmierci ks. kanonika Zygmunta Bartkowiak, zmarłych księży i siostry zakonne z naszej parafii

Godz. 11:30

 1. + Józefa, Franciszka Dekiertów, Marię Piotra Walkowiaków
 2. Towarzystwo Śpiewu „HARMONIA”DZIEKUJE Panu Bogu Najwyższemu za wszystkie błogosławieństwa i otrzymane łaski. Prosimy Pana Boga o dalszą opiekę nad całym zespołem o zdrowie fizyczne i duchowe dla dyrygentów, śpiewaków i członków wspierających. Polecamy zmarłych w 2017 r + Zenona Antkowiaka, Helenę Wypych, Łucję Szmatuła, Janinę Kurasińską, Kazimierę Stachowiak

Godz. 16:00

+ Janinę Szymlet w 5 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

+ Tadeusza Adamczaka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl