Poniedziałek 23.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Irenę Lorkiewicz w 10 rocznicę śmierci

2. W 18 rocznicę urodzin Adama dziękujemy Panu Bogu za dar życia prosimy
    o dary Ducha św. i właściwe rozeznanie drogi dorosłego życia. Prośmy o radość
   nieba dla zmarłych dziadków Aleksandra i Lechosława

Wtorek 24.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Małka w 7 rocznicę śmierci

2. Z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane dobra z prośbą
   o zdrowie, dary Ducha św. na dalsze lata życia, błogosławieństwo Boże,
   dalszą opiekę dla całej rodziny oraz łaskę umacniania więzi rodzinnej

Środa 25.10.2017r

Godz. 18:00

 1. W XX rocznicę Luizy i Daniela składamy podziękowania za okazane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
 2. +Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

Czwartek 26.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od rodzin Maniów, Brzozowskich, Cichoszewskich, Macieja
 2. + Ewę, Henryka Burmistrzaków, Barbarę Stencel, Krystynę Franek
 3. Z Okazji 60 rocznicy ślubu Heleny i Szczepana Michalaków z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobra z prośbą o opiekę nad Jubilatami i całą rodziną

Piątek 27.10.2017r

Godz. 16:30 Chrzest Jakub Ginter

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od Ani i Daniela z rodziną
 2. + Karola Przydrożnego w I rocznicę śmierci

Sobota 28.10.2017 r

Godz. 16:30 + Joannę, Henryka, Helenę Czamańskich i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

1. + Henryka Skrzypczaka w 5 rocznicę śmierci

2. + Stanisławę, Józefa Zająców, Ewę, Bernarda, Jana Ratajczaków

Niedziela 29.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

Godz. 08:30

 1. Tadeusza Cieśla

Godz. 10:00

 1. + Violettę Maciulewicz-Garcia w I rocznicę śmierci
 2. + Marię, Władysława Krawczyków, Longinę, Jana Łęczyńskich, Mariannę, Piotra
  Zieglerów, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 11:30

 1. + Franciszka Apolinarskiego w 9 rocznicę śmierci i rodziców obu stron
 2. + Włodzimierza Jułga w I rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

Godz. 16:00

+ Jakuba Moczyka – od przyjaciół

Godz. 18:00

+ Zbigniewa Borowiaka w 5 rocznicę śmierci – od żony z córką, teściów,
   szwagierki z synami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl