Poniedziałek 11.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Gabrielę, Różę, Piotra Styzińskich, Marię, Franciszkę, Wiktora Zarabskich zmarłych z rodzin Styzińskich i Zarabskich
 2. + Kazimierę w 3 rocznicę śmierci, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków

Wtorek 12.09.2017r. Najświętszego Imienia Maryi

Godz. 18:00

1. + Janinę Kudłaszyk – od syna Rafała z rodziną

2. + Stanisława Klecha – od Żonkloda Modensa

Środa 13.09.2017r Wspomnienie Fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Waleriana Nowaka w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Nowaków, Kasprowiaków, Skorackich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
 2. + Janinę Ciorga – od XVII Róży Matek

Czwartek 14.09.2017r. święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Godz. 16,00

+ Adriannę Andrzejewską – od męża z dziećmi

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od wnuków i prawnuków
 2. + Marię Kmiećkowiak, Józefa, Janinę, Jana Kędzierskich, Marię Kwietniewską

Piątek 15.09.2017r Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Godz. 18:00

 1. + Zygmunta Białeckiego – pierwszej ofiary niemieckiego terroru
  w Śmiglu 1939 r. – od prawnuka Jakuba z rodzicami i rodzeństwem
 2. + Władysławę, Stanisława, Halinę, Janusza, Władysława Skrzydlewskich, Teresę, Floriana Wojtkowiaków

Sobota 16.09.2017r.

Godz. 16:00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory w Gm. Śmigiel (w Robaczynie)

Godz. 18:00

1. W podzięce Panu Bogu za 80 lat życia Mariana i 18 lat Weroniki. Jubilaci proszą
   o dalszą opiekę Bożą dla siebie i rodziny

2 + Albina Ratajczaka, zm. z rodz. Ratajczaków, Brzozowskich, Kicińskich,
             Szczepaniaków

Niedziela 17.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Józefa Błażyczka, Stanisławę, Antoniego Gabryelskich

Godz. 08:30

1. + Rodziców chrzestnych śp. Danutę Cieśla, Zbigniewa Nowaka

Godz. 10:00

1. + Bolesława Nędza – od syna Tomasza

2. W pewnej intencji

Godz. 11:30

 1. Z okazji 12 rocznicy ślubu Anny i Sławomira z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla jubilatów i ich synów na dalsze lata życia w rodzinie oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Godz. 16:00

1.+ Zenona, Michała Łupickich w 3 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

Z okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Matki Bożej o opiekę i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl