Konkurs „Jak wyobrażam sobie mojego świętego patrona”

Regulamin

I. Organizator:

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu.

II. Uczestnicy:

Dzieci do lat 6 oraz uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Śmiglu z podziałem na kategorie:

$    1a)      Do 6 lat,

      1b)      6-10 lat,

$    1c)      11-13 lat.

III.  Opis i cele konkursu:

Konkurs organizowany jest w związku z „I Korowodem Świętych”, który odbędzie się w Śmiglu 31 października 2016 roku. Jego celem jest poszerzenie wiedzy o swoim świętym patronie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kościele farnym w Śmiglu, na zakończenie Korowodu Świętych.

IV. Termin i miejsce:

Do 23 października 2016 r. – dostarczenie gotowych prac do zakrystii,

31 października 2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu.

V. Formy prezentacji:

- Rysunek z wizerunkiem Świętego,

lub
- wiersz na temat Świętego.

VI. Kryteria oceny:

Organizator powołuje Jury, które oceniając prace będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

- ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,

- zgodność z tematyką konkursu,

- różnorodność i jakość użytych do wykonania pracy materiałów.

VII. Nagrody:

Zwycięzca z każdej kategorii otrzymuje paczkę ze słodyczami. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

VIII. Dane osobowe i wizerunek uczestników konkursu

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin każdy uczestnik Konkursu lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego prawny opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

                                                                                  /-/ Organizator

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl