Poniedziałek 23.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Irenę Lorkiewicz w 10 rocznicę śmierci

2. W 18 rocznicę urodzin Adama dziękujemy Panu Bogu za dar życia prosimy
    o dary Ducha św. i właściwe rozeznanie drogi dorosłego życia. Prośmy o radość
   nieba dla zmarłych dziadków Aleksandra i Lechosława

Wtorek 24.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Małka w 7 rocznicę śmierci

2. Z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane dobra z prośbą
   o zdrowie, dary Ducha św. na dalsze lata życia, błogosławieństwo Boże,
   dalszą opiekę dla całej rodziny oraz łaskę umacniania więzi rodzinnej

Środa 25.10.2017r

Godz. 18:00

 1. W XX rocznicę Luizy i Daniela składamy podziękowania za okazane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
 2. +Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

Czwartek 26.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od rodzin Maniów, Brzozowskich, Cichoszewskich, Macieja
 2. + Ewę, Henryka Burmistrzaków, Barbarę Stencel, Krystynę Franek
 3. Z Okazji 60 rocznicy ślubu Heleny i Szczepana Michalaków z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobra z prośbą o opiekę nad Jubilatami i całą rodziną

Piątek 27.10.2017r

Godz. 16:30 Chrzest Jakub Ginter

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od Ani i Daniela z rodziną
 2. + Karola Przydrożnego w I rocznicę śmierci

Sobota 28.10.2017 r

Godz. 16:30 + Joannę, Henryka, Helenę Czamańskich i zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

1. + Henryka Skrzypczaka w 5 rocznicę śmierci

2. + Stanisławę, Józefa Zająców, Ewę, Bernarda, Jana Ratajczaków

Niedziela 29.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Sabinę, Mariana Foltyniaków, Kazimierę Cichaszek

Godz. 08:30

 1. Tadeusza Cieśla

Godz. 10:00

 1. + Violettę Maciulewicz-Garcia w I rocznicę śmierci
 2. + Marię, Władysława Krawczyków, Longinę, Jana Łęczyńskich, Mariannę, Piotra
  Zieglerów, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 11:30

 1. + Franciszka Apolinarskiego w 9 rocznicę śmierci i rodziców obu stron
 2. + Włodzimierza Jułga w I rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

Godz. 16:00

+ Jakuba Moczyka – od przyjaciół

Godz. 18:00

+ Zbigniewa Borowiaka w 5 rocznicę śmierci – od żony z córką, teściów,
   szwagierki z synami

Poniedziałek 16.10.2017r.

Godz. 18:00

1. Za wstawiennictwem św. Łukasza – Patrona Stowarzyszenia Diabetyków- prosimy o łaskę zdrowia dla wszystkich członków Stowarzyszenia Diabetyków oraz ich rodzin a dla członków którzy odeszli do Domu Ojca o radość nieba.

     2.+ Krystynę w 10 rocznicę śmierci, Józefa Kozłowskich

Wtorek 17.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Helenę, Józefa Gucińskich

2. + Marię Kasperek – od sąsiadów z ul. Podgórnej

Środa 18.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Jadwigę, Cecylię, Stanisława, Stefana, Edmunda, Franciszkę Janickich, Teodozję, Walentego Wasielewskich, Marię, Kazimierza, Henryka Linke
 2. + Magdalenę, Jana, Zbigniewa, Włodzimierza Nowaków

Czwartek 19.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Adriannę Andrzejewską – od teściów
 2. + Jana, Mariannę, Eugeniusza Piotra Kurpiszów, Franciszkę, Franciszka Kozaków

Piątek 20.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Maksymiliana Pecolda z okazji imienin
 2. + Mariana Górczaka – od córki Bożeny

Sobota 21.10.2017r.

Godz. 14:00 Z okazji 25 rocznicy

Godz. 15:00 Z okazji 90 rocznicy urodzin Łucji składamy wielkie dziękczynienie za
                     przeżyte lata, za wszelkie otrzymane dobra, rodzinę, z prośbą
                     o błogosławieństwo na dalsze lata życia i łaskę umacniania więzi rodzinnej

Godz. 16:00 W 25 rocznicę ślubu Ewy i Romana podziękowania za otrzymane łaski
                     z prośbą o błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 17:00 Chrzest Martyna Kaczmarek

Godz. 18:00

1. + Zofię Kamieniarz w 5 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kamieniarzy
                 i Włodarczyków

2. + Annę Filuś – od całej załogi Przetwórni Gil

Niedziela 22.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Małgorzatę Jakubowską – od najbliższych koleżanek

Godz. 08:30

 1. Z okazji XXV rocznicy ślubu Katarzyny i Sławomira dziękując Panu Bogu za sakrament małżeństwa, jego owoce i wszelkie odebrane łaski, prosimy św. Józefa o wstawiennictwo u Syna Swego Jezusa Chrystusa za naszą rodziną oraz o opiekę MBNP w każdym dniu życia Jubilatów i całej rodziny.

Godz. 10:00

 1. + Jadwigę, Franciszka Pawlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana Witkowskich
 2. + Helenę Stanisławskąod córki Boguni z mężem, dziećmi i ich rodzinami

Godz. 11:30

 1. W 85 rocznicę urodzin Ireny składamy podziękowanie za przeżyte lata, odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny
 2. + Ryszarda Szudra w 12 rocznicę śmierci, Stanisławę, Franciszka, Piotra Bartkowiaków

Godz. 16:00

Z okazji 1 rocznicy ślubu Joasi i Przemka dziękujemy za dar możności wspólnego budowania domu na fundamencie miłości z prośbą o umiejętność odbierania ukazywanych łask Bożych z którymi zawsze chcemy się zgadzać.

Prosimy również o radość nieba dla śp. Antoniny i Stanisława Marcinkowskich

Godz. 18:00

 1. + Marię, Władysława Szczerbali, Wojciecha, Krzysztofa Dorynków, Jerzego Giernasia, Teresę Nowak.

Poniedziałek 09.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z okazji 81 rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
 • o zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o radość nieba dla śp. Antoniego

2.+ Adriannę Andrzejewską - od rodziny Wojciechowskich i Hornickich

Wtorek 10.10.2017r.

Godz. 18:00

 1. W 35 rocznicę ślubu Elżbiety i Romana z podziękowaniem za sakrament

małżeństwa, za kochaną rodzinę za wszelkie okazane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

2. + Marię Waligóra w 12 rocznicę śmierci

Środa 11.10.2017r

Godz. 18:00

 1. + Marię, Antoniego, Jadwigę, Stefana Nadolnych
 2. + Helenę, Edwarda Koniecznych, Ewę, Jerzego Kuśnierków, Leokadię Albrecht

Czwartek 12.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Za zmarłe Matki z VII Róży Matek z prośbą o radość nieba
 2. + Joannę, Feliksa Bukowskich, Pelagię, Franciszka Cieślów, Marie Jurga, Ryszarda Wróbla, Zofię Jurga

Piątek 13.10.2017r

Godz. 15:00 Ślub: Agata Maćkowiak – Artur Apolinarski

Godz. 18:00

 1. + Gertrudę, Błażeja Dudkowiaków, Stanisława Paula, Henryka Dworczaka
 2. + Eugeniusza Ziegler

Sobota 14.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Darię, Stanisława Stankowiaków, zmarłych z rodziny

2. + Krystynę, Mariana Nowaków, Tomasza, Janinę, Franciszka Kiąców

Niedziela 15.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Agnieszkę w 4 rocznicę śmierci Stanisława Duszyńskich, Kazimierę, Henryka
           Skrzypczaków, Eleonorę, Franciszka Kapskich

Godz. 08:30

 1. Z podziękowaniem MBNP I Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbs
  o dalsza opiekę i zdrowie w rodzinie
 2. + Teresę, Stanisława Pawlickich i zmarłych z rodziny

Godz. 10:00

1. + Czesława Zimniaka w 29 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Zimniaków,
   Marciniaków i Franciszka Kaminiarza

Godz. 11:30

 1. W I rocznicę urodzin Dominika składamy podziękowania za dar życia i prosimy
  o dary Ducha św. na dalsze lata życia dla naszego małego Jubilata oraz o nieustanne wstawiennictwo Matki Bożej u syna Jezusa Chrystusa o łaskę zdrowia
  i błogosławieństwo dla jego rodziców i całej rodziny
 2. + Katarzynę, Jana, Stefana Kicińskich zmarłych z rodziny Kicińskich
  i Matuszewskich

Godz. 16:00

+ Czesława Szymoniaka, Genowefę, Tadeusza Rozwalków, Pawła Ruta

Godz. 18:00

 1. + Janinę Maciejewską

Poniedziałek 02.10.2017r.

Godz. 18:00

1.+ Adriannę Andrzejewską – od braci z rodzinami

2.+ Marię Jurga – w I rocznicę śmierci – od męża z dziećmi

Wtorek 03.10.2017r.

Godz. 18:00

1. + Alojzego, Jerzego, Józefa Snelów

2. + Marię, Wojciecha Psarskich

Środa 04.10.2017r

Godz. 18:00

 1. Z okazji 29 rocznicy ślubu Mirosławy i Mirosława z podziękowaniem za odebrane łaski, opiekę wraz z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. + Franciszka Skowrona z okazji imienin, Ludwikę, Mariana, Mariana Busków

Czwartek 05.10.2017

Godz. 18:00

 1. + Mariana Górczaka – od córki Agaty z rodziną
 2. + Michała Drobnika, Jadwigę, Walentego Kaczmarków, zmarłych z rodziny Drobników

Piątek 06.10.2017r

Godz. 16:00 + Marię Kasperek – od męża

Godz. 18:00

 1. + Irenę, Jana, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych z rodzin Jakubiaków, Ilmerów i Frąckowiaków
 2. + p. Luboń

Godz. 19,00 + Różę, Zygmunta Kubiaków

Sobota 07.10.2017r.

Godz. 9:00  + Marię Kasperek z prośbą od radość nieba – intencja 15 Róży Matek

Godz. 15.00 Ślub: Katarzyna Balcer –Krzysztof Roszczak

Godz. 17:00 Chrzest : Marcin Jankowski, Grzegorz Olejnik

Godz. 18:00 1. + Jerzego w 14 rocznicę śmierci, Marię, Władysława, Marcina Kaczmarków, zmarłych z rodziny

2. + Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków, Hieronima, Marię, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów

Niedziela 08.10.2017r.

Godz. 07:00

Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa Chrystusa dziękujemy za 55 lat pożycia małżeńskiego. Prosimy o dalszą opiekę, zdrowie i wszelkie łaski dla całej rodziny

Godz. 08:30

 1. + Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny
 2. + Krystynę Janowicz

Godz. 10:00

1. + Władysława Mayera zmarłych z rodziny Mayerów i Nadolnych

Godz. 11:30

 1. + Mariana Gromnickiego w 2 rocznicę śmierci, rodziców obu stron z prośbą o dary nieba dla córki Marii
 2. Z okazji 70 rocznicy Ireny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny

Godz. 16:00

+ Wojciecha, Mariana Jagodzików, Katarzynę, Jana Muszkietów

Godz. 18:00

 1. + Leona, Stefanię Burmistrzaków, Annę Filuś i rodziców z obu stron

Poniedziałek 25.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Mariana Górczaka – od córki Barbary z rodziną
 2. + Janinę Ciorga – od chrześniaka Mirosława z rodziną

Wtorek 26.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Adriannę Andrzejewską – od Rady Sołeckiej i mieszkańców Nowej Wsi

2. + Felicję, Józefa Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

Środa 27.09.2017r

Godz. 18:00

 1. + Stanisławę Włoch, Bronisławę, Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Józefę Dosz

Czwartek 28.09.2017

Godz. 18:00

 1. Z okazji 55 rocznicy ślubu Dobrochny i Łucjana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

Piątek 29.09.2017r

Godz. 17:00 Chrzest: Jan Mariusz Dalecki - Wieczorek

Godz. 18:00

 1. + Sylwię Boroń w I rocznicę śmierci- od mamy, Brata Artura z rodziną , siostry Malwiny z synem
 2. + Stanisławę, Edwarda Szawułów, Marię, Wacława Galińskich

Sobota 30.09.2017r.

Godz. 16:00 Z okazji 35 rocznicy powstania zespołu „Żeńcy Wielkopolscy”

Godz. 17:00 Chrzest Lilianna Kasperska, Jan Michalak, Jagoda Wajske

Godz. 18:00

1. + Jana Ludwiczaka

2 W 55 rocznicę ślubu Małgorzaty i Józefa składamy podziękowanie za okazane łaski, wspaniałą rodzinę, owoc naszej małżeńskiej miłości z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. na dalsze lata naszego małżeńskiego życia i błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.

Niedziela 01.10.2017r.

Godz. 07:00

+ Leona Dudzińskiego w 17 rocznicę śmierci

Godz. 08:30

1. + W 10 rocznicę śmierci Longiny, Jana Łęczyńskich, Leonardę i Franciszka Kromarków

Godz. 10:00

1. + Jana Maślankiewicza w I rocznicę śmierci

2. + Franciszka Szymańskiego – od rodziny

Godz. 11:30

 1. + Anielę Lemańską w 14 rocznicę śmierci
 2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Jadwigi z podziękowaniem za dar życia, okazane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.

Godz. 16:00

 1. Floriana, Helenę, Danutę, Piotra Kaźmierczaków, Władysława Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kamieniarzy , zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

 1. + Henryka Mikołajczaka – od wnuczki Joanny i Aleksandry z rodzinami

Poniedziałek 18.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Jaromira Furmaniaka, Teresę Sentfleben, Adama Roszkowiaka
 2. + Joannę Toma w 5 rocznicę śmierci – od syna Kostka z Mołdowii

Wtorek 19.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Adriannę Andrzejewską – od rodziców

2. + Agatę, Mariana Krysmanów

Środa 20.09.2017r

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem przez ręce i serce Maryi , Panu Bogu za opiekę nad rodziną oraz z prośbą o zdrowie i łaskę życia zgodnego z wolą Bożą
 2. + Mirosława Nędza

Czwartek 21.09.2017

Godz. 18:00

 1. + Jadwigę Nowak, Marię Błaszczyk, Mariana Samola, Gabrielę Nowak
 2. + Franciszka Szymańskiego - od szwagra Floriana z rodziną

Piątek 22.09.2017r

Godz. 15:00 Ślub: Katarzyna Ratajczak-Roman Prałat

Godz. 16:00 Ślub Daria Molewska-Maciej Hamrol

Godz. 18:00

 1. + Zmarłych z rodzin: Kapałów, Kosickich, Wojciechowskich
 2. + Jadwigę, Czesława, Henryka Kubiaków

Sobota 23.09.2017r.

Godz. 14:00 Ślub: Sylwia Kochanek-Arkadiusz Piasecki

Godz. 15:00 Ślub: Ewelina Żurek-Tomasz Mikołajczak

Godz. 16:00 Jubileusz

Godz. 18:00 +Marię Mania

1. + Wacława Bura w 20 rocznicę śmierci, Katarzynę, Józefa Bura i zm. z rodz.

2 + Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Joannę, Feliksa   Bukowskich, Marylę Jurga

Niedziela 24.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Jana Sobola w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Soboli, Stankowiaków, Goszków z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Jasia z okazji I rocznicy urodzin oraz jego rodziców i całej rodziny

Godz. 08:30

1. + Szczepana Perekietka w 23 rocznicę śmierci

Godz. 10:00

1. + Stanisława Białasa w 5 rocznicę śmierci

2. + Bolesława Nędza – od kuzynki Janki Strawińskiej

Godz. 11:30

 1. + Stanisława Gaertiga
 2. + Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

Godz. 16:00

1.+ Karola Klecha

Godz. 18:00

 1. + Mirosława Jaśkowiaka w 12 rocznicę śmierci

Poniedziałek 11.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Gabrielę, Różę, Piotra Styzińskich, Marię, Franciszkę, Wiktora Zarabskich zmarłych z rodzin Styzińskich i Zarabskich
 2. + Kazimierę w 3 rocznicę śmierci, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka Furmaniaków

Wtorek 12.09.2017r. Najświętszego Imienia Maryi

Godz. 18:00

1. + Janinę Kudłaszyk – od syna Rafała z rodziną

2. + Stanisława Klecha – od Żonkloda Modensa

Środa 13.09.2017r Wspomnienie Fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Waleriana Nowaka w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Nowaków, Kasprowiaków, Skorackich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
 2. + Janinę Ciorga – od XVII Róży Matek

Czwartek 14.09.2017r. święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Godz. 16,00

+ Adriannę Andrzejewską – od męża z dziećmi

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od wnuków i prawnuków
 2. + Marię Kmiećkowiak, Józefa, Janinę, Jana Kędzierskich, Marię Kwietniewską

Piątek 15.09.2017r Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Godz. 18:00

 1. + Zygmunta Białeckiego – pierwszej ofiary niemieckiego terroru
  w Śmiglu 1939 r. – od prawnuka Jakuba z rodzicami i rodzeństwem
 2. + Władysławę, Stanisława, Halinę, Janusza, Władysława Skrzydlewskich, Teresę, Floriana Wojtkowiaków

Sobota 16.09.2017r.

Godz. 16:00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory w Gm. Śmigiel (w Robaczynie)

Godz. 18:00

1. W podzięce Panu Bogu za 80 lat życia Mariana i 18 lat Weroniki. Jubilaci proszą
   o dalszą opiekę Bożą dla siebie i rodziny

2 + Albina Ratajczaka, zm. z rodz. Ratajczaków, Brzozowskich, Kicińskich,
             Szczepaniaków

Niedziela 17.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Józefa Błażyczka, Stanisławę, Antoniego Gabryelskich

Godz. 08:30

1. + Rodziców chrzestnych śp. Danutę Cieśla, Zbigniewa Nowaka

Godz. 10:00

1. + Bolesława Nędza – od syna Tomasza

2. W pewnej intencji

Godz. 11:30

 1. Z okazji 12 rocznicy ślubu Anny i Sławomira z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla jubilatów i ich synów na dalsze lata życia w rodzinie oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Godz. 16:00

1.+ Zenona, Michała Łupickich w 3 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

Z okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Matki Bożej o opiekę i błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

Poniedziałek 04.09.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Edwina Tasiemskiego – w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
 2. + Zofię, Ignacego, Franciszkę, Józefa Ciesielskich, Zofię, Andrzeja Sobolewskich

Wtorek 05.09.2017r.

Godz. 18:00

1. + Janinę Ciorga – od rodziny Skorczyków i Kasprzaków

2. Z okazji 25 rocznicy ślubu Anety i Sebastiana z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, szczęśliwie, wspólnie przeżyte lata, za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla małżonków i całej rodziny

Środa 06.09.2017r

Godz. 7:00

 1. Za zmarłych pracowników Banku Spółdzielczego w Śmiglu: Eugenię Nadolną, Stefanię Moszak, Antoninę Andrzejewską, Gertrudę Umińską, Zofię Włochal, Felicję Tomczak, Hieronima Adamczewkiego

Godz. 18:00

 1. + Zbigniewa w 6 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców obu stron
 2. + Danutę Koźlik w 3 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Koźlików i Adamków

Czwartek 07.09.2017r. I czwartek m-ca

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od syna Jerzego z żoną
 2. + Wojciecha Cieśla – od żony i dzieci

Piątek 08.09.2017r Narodzenia NMP

Godz. 10:00

         Intencja wolna

Godz. 16:00

 1. Jana Kasperskiego – od córki Janiny z mężem

Godz. 17:00

 1. Msza święta chrzcielna – Lidia Michalska

Godz. 18:00

 1. + Mariana Blimela, Jana, Władysławę Blimelów, Józefę, Antoniego Nowaków
 2. + Mariannę z okazji imienin Józefa Dederków, Bibiannę, Józefa Nowickich, Zofię Tyrakowską, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Sobota 09.09.2017r.

Godz. 16:00

Ślub: Dawid Strugarek – Paulina Strugarek

Godz. 18:00

1. + Dariusza Cieniucha, Tadeusza, Władysławę, Józefa Murek

2 + Jana Moszaka, Ludwikę, Czesława Kuśnierczaków, Jadwigę, Józefa Moszaków

Niedziela 10.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Helenę, Kornela, Andrzeja Wojtkowiaków, Czesława Jankowskiego

Godz. 08:30

1. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Joannę, Mariana Brzeziewskich

Godz. 10:00

1. + Henryka w 22 rocznicę śmierci, Stanisławę Przybylskich, Zofię, Walentego
       Kozaków

2. Z okazji 80 rocznicy urodzin Łucji z podziękowaniem za otrzymane łaski
   z prośbą o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 11:30

 1. Z okazji 80 rocznicy urodzin Jadwigi, składamy Panu Bogu wielkie dziękczynienie za okazane łaski, za wspaniałą rodzinę z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata dla Jubilatki i całej rodziny.
 2. + Mariana Gromnickiego, Marię Płócienniczak, Mariannę, Jana, Mariana Wypyszaków, Stanisławę, Walentego Cieślów

Godz. 16:00

1.+ Jadwigę Adamczewską w 14 rocznicę śmierci, Zenona, Krzysztofa
             Adamczewskich, zmarłych z rodziny Adamczewskich i Pawlaków

2. Z okazji 40 rocznicy ślubu Andrzeja i Anny z podziękowaniem za otrzymane
   łaski z prośbą o łaskę sił w rozbudowywaniu miłości małżeńskiej
   i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 18:00

+ Stefanię Mikołajczak, Aleksandrę Marzec

Poniedziałek 28.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Janinę Ciorga – od koleżanek Marianny, Łucji i Krystyny
 2. + Felicję, Józefa Cichoszewskich

Wtorek 29.08.2017r.

Godz. 18:00

1. + Tomasza Kasprzyka w 22 rocznicę śmierci

2. + Franciszkę, Jana Niezgodów, Sewerynę, Józefa Majorczyków i ich rodziców

Środa 30.08.2017r

Godz. 18:00

 1. + Teresę Dworakowską w 6 rocznicę śmierci – od rodziny
 2. + Violettę w 13 rocznicę śmierci, Zofię, Ludwika Kucharczaków

Czwartek 31.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Jana Kasperskiego – od córki Wiesławy z Wojtkiem
 2. + Łucję Dworczak, Teresę Maćkowiak – od Marysi z córkami i wnuczkami

Piątek 01.09.2017r I piątek m-ca

Godz. 16:00

 1. + Henryka Popiołkiewicza , rodziców obu stron, Bernarda Schwarza, Urszulę, Edwarda, Zdzisława Bojanowskich
 2. + Joannę w 3 rocznicę śmierci, Zygmunta w 35 rocznicę śmierci Ignaszewskich

Godz. 18:00

 1. + Zofię, Stefana Gabryelów
 2. + Bronisława Ławniczaka – od żony, córki Iwony z mężem, wnuka Łukasza
  z zoną i córką

Sobota 02.09.2017r. I Sobota m - ca

Godz. 09:00

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę nad rodziną

Godz. 12:30

Chrzest: Anna Maria Olejnik

Godz. 16:00 Ślub: Przemysław Dziwak – Karolina Maria Kowalska

Godz. 18:00

1. + Stefanię, Józefa Kasprzyckich

2 + Mariannę, Walentego Bobowskich, rodziców obu stron

Niedziela 03.09.2017r.

Godz. 07:00

+ Annę Filuś – od rodzeństwa z rodzinami

Godz. 08:30

1. + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława Perekietków

2 + Barbarę Łabińską – od rodziny Grzów z Kocka

Godz. 10:00

1. + Stefanię, Zenona Antkowiaków i zmarłych z rodziny

2. + Teresę, Lecha Bereta

Godz. 11:30

 1. Z okazji 18 rocznicy urodzin Adama z podziękowaniem za dar życia za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla jubilata wspomagające osobiste uzdolnienia
  i przygotowanie do dorosłego życia i wybór właściwej drogi życiowej
 2. Dziękczynienie za 30 lat pożycia w sakramentalnym związku małżeńskim Małgorzaty i Bernarda. Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski, za wspaniałą rodzinę z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 16:00

+ Helenę, Jana, Jana, Pawła, Andrzeja, Teresę Chomskich , zmarłych z rodziny

Godz. 18:00

+ Janinę, Józefa, Pelagie Budzińskich, Annę, Czesława, Józefa Kaźmierczaków,

zmarłych z rodzin: Bendowskich, Kaźmierczaków, Budzińskich i Woźnych

Poniedziałek – 21.08.2017r. wspomnienie św. Piusa X

Godz. 18.00

 1. + Bolesława Nędza – od córki z rodziną
 2. + Marię, Wojciecha, Władysława, Macieja, Danutę Psarskich, Janinę, Zygmunta Sicińskich, Marię, Stanisława Cybulskich

Wtorek – 22.08.2017r. NMP Królowej

Godz. 18,00

1. + Janinę Ciorga – od córek z rodzinami

2. Z podziękowaniem Bogu za pomyślne zdanie matury i dostanie się na studia,
   o Boże błogosławieństwo w nauce – od babci Geni dla wnuczki Ani

Środa – 23.08.2017r

Godz. 18:00

 1. + Romana w 34 rocznicę śmierci, Kazimierę, Tadeusza, Mieczysława Mullerów, Bernarda Szwarców
 2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą nad rodziną z okazji 20 rocznicy ślubu

Czwartek – 24.08.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Monikę w 7 rocznicę śmierci Nikodema Gahlów
 2. + Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Rozalię, Stanisławę, Jana, Jana, Michała Cieślów oraz zmarłych z rodziny Samolągów i Cieślów

Piątek 25.08.2017r św. Jana Kantego

Godz. 18:00

 1. Z okazji 27 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wspólnie, szczęśliwie lata, za zdrowie, dzieci i wnuka z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą nad całą rodziną na następne lata
 2. + Ludwika, Irenę, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn

Sobota 26.08.2017r. bł. Jakuba Strzemię

Godz. 14,00

Ślub: Mateusz Nadobnik – Patrycja Jankowiak

Godz. 15,00

Ślub: Włodzimierz Linka – Róża Szczepaniak

Godz. 16,00

Ślub: Łukasz Nużyński – Paulina Jurga

Godz. 17,00

Chrzest św.: Michalina Zmysłowska, Ksawery Jędroszkowiak

Godz. 18,00

1. Z okazji 35. rocznicy ślubu Lucyny i Mariana z podziękowaniem Panu Bogu

za błogosławieństwo, otrzymane łaskie w życiu małżeńskim i rodzinnym, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, zdrowie i obfitość łask na dalsze lata małżeńskiego życia,
jak również potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla synów i ich najbliższych.

2 + Leonardę w I rocznicę śmierci Franciszka Kromarków, Longinę, Jana
              Łęczyńskich

Niedziela 27.08.2017r.

Godz. 07:00

+ Zmarłych z rodzin Adamczaków i Hoffmanów

Godz. 08:30

1. + Genowefę Kraczewską w 1 r. śmierci, Waleriana Przymusa w 11 r. śmierci

2 + Bronisławę, Franciszka Biegańskich

Godz. 10:00

1. + Ewę Furmaniak z prośbą o zdrowie dla całej rodziny

2. + Zdzisławę Górczak w 10 rocznicę śmierci

Godz. 11:30

Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory

Godz. 18:00

+ Leona w 3 rocznicę śmierci oraz za zmarłych rodziców obu stron

Poniedziałek – 31.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Henryka Mikołajczaka - od rodziny Mikołajczaków z Bojanowa
 2. + Janinę Kurasińską – od brata Stefana z rodziną

Wtorek – 01.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Halinę Karolczak, zmarłych z rodziny Karolczaków i Różańskich
 2. + Genowefę Hanuszewską

Środa – 02.08.2017r

Godz. 18:00

 1. + Teresę Dobrzyńską – od syna z rodziną
 2. + Witosława Wawrzyniaka w 5 roczn śm., Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków, Bernarda Szwarca

Czwartek – 03.08.2017r. – I czwartek miesiąca

Godz. 18:00

 1. + Janinę Kurasińską – od kuzynki Radzimiry z rodziną z Kalisza
 2. + Katarzynę, Mariana Stróżyńskich, Antoninę, Józefa Lorenców, Marię Przydróżną

Piątek 04.08.2017r – I piątek miesiąca

Godz. 18:00

 1. + Leona Gidaszewskiego w 21 rocznicę śmierci , zmarłych z rodziny
 2. + Annę, Czesława Józefa Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny Bendowskich i Kaźmierczaków

Sobota 05.08.2017r. – I sobota miesiaca

Godz. 9,00 + Stanisławę Knapkiewicz

Godz. 16,00 Chrzest : Gabriela Kraczewska

Godz.17:00 Z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem na otrzymane łaski, za wszelkie dobro z prośbą o dary Ducha św. na lata dorosłego życia oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 18,00

 1. + Urszulę Nadobnik w I rocznicę śmierci
 2. + Marię, Franciszka Wąsiaków, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

        

Niedziela 06.08.2017r. Przemienienie Pańskie

Godz. 07:00

+ Cecylię, Michała Ludwiczaków

Godz. 08:30
1+ Katarzynę, Albina Kasperskich, Genowefę, Tomasza, Janinę, Mariannę, Władysława, Bogdana Sternów, o. Leona Dąbkowskiego

2.+Eugenię Nadolną, Wandę Nadolną – od męża i syna

Godz. 10:00
1. + Janinę, Jana Kurasińskich – od córek z rodzinami

2. + Władysława w 9 rocznicę śmierci, Marię Krawczyków

Godz. 11:30

 1. + Waleriana Wandelta – w 3 rocznicę śmierci – od żony z rodziną
 2. + Wincentego Węgierskiego – od syna Macieja z rodziną

Godz. 18:00

+ Grzegorza, Leona Klechów, Stanisława, Bernarda Walkiewiczów

Poniedziałek – 10.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Bronisława Ławniczaka – od żony, córki Iwony z mężem i wnuka Łukasza z żoną i córką
 2. + Grzegorza w 4 rocznicę śmierci Klecha, Reginę, Władysława Lester, Leona Klecha z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

Wtorek – 1107.2017r. św. Benedykta – patrona Europy

Godz. 18:00

 1. + Antoniego Jędrzejewskiego – od szwagierki Ireny z dziećmi
 2. + Grzegorza Szczepaniaka w 5 rocznicę śmierci, Mariana Szczepaniaka w 12 rocznicę śmierci

Środa – 12.07.2017r

Godz. 18:00

 1. + Henryka Mikołajczaka – od córki Aleksandry z mężem
 2. O zdrowie dla Eugeniusza, zmarłych rodziców obu stron, Kazimierza Ratajczaka

Czwartek – 13.07.2017r. – wspomnienie fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Mariannę Haremza – od córki Ewy i wnuka Piotra z rodziną
 2. + Jana Markowiaka, rodziców z obu stron

Piątek 14.07.2017r

Godz. 18:00

 1. + Henryka Kurpisza - od wnuczki Kasi z Arturem
 2. + Stanisławę w 2 rocznicę śmierci Włoch, zmarłych z rodziny Strzelczyków i Włochów

Sobota 15.07.2017r.

Godz. 16,30 Chrzest św. – Iwo Skorczyk

Godz. 17:00

Z okazji I rocznicy urodzin Honoraty składamy podziękowanie Panu Bogu za życie i wszelkie łaski i prosimy o dary Ducha św. dla Honoraty jej rodziców i całej rodziny.

Godz.18:00

 1. + Henryka, Włodzimierza Jułga
 2. + Halinę w 7 rocznicę śmierci Gierczyńską – od męża z dziećmi i wnukami        

Niedziela 16.07.2017r.

Godz. 07:00

+ Janinę Kurasińską – od siostry Teresy z rodziną

Godz. 08:30
1. + Pawła, Helenę, Jana, Jana Chomskich, zmarłych z rodziny Chomskich i Wawrzyniaków i Janusza Olejniczaka

Godz. 10:00
1. +  Henryka Wasielewskiego, Cecylię, Michała Kasperskich, Kazimierę Kozak

2. +   Czesława Dobronia

Godz. 11:30

 1. + Elżbietę Frąckowiak
 2. + Apolonię, Edmunda Nowackich

Godz. 18:00

+ Stanisławę w 30 rocznicę śmierci Sobiech

Poniedziałek – 03.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Bolesława Nędza – od rodziny Hanów
 2. + Stanisławę w II rocznicę śmierci Alojzego Biegańskich, Marię, Franciszka Wąsiaków, Teresę, Czesława Zbyradów

Wtorek – 04.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Hajnce i zmarłych z rodziny
 2. + Antoniego Jędrzejewskiego – od brata Stanisława z żoną i dziećmi

Środa – 05.07.2017r

Godz. 18:00

 1. + Teresę Dobrzyńską – od wnuczki Ani z rodziną
  1. Hieronim i Iwona składają serdeczne podziękowania za 27 lat przeżytych w sakramentalnym związku małżeńskim, za wszelki otrzymane łaski i proszą św. Józefa i Matkę Boską Nieustającej Pomocy opiekę i łaski dla siebie i całej rodziny

Czwartek – 06.07.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Henryka Kurpisza – od wnuka Marka z rodzina
 2. + Franciszka Skowrona, Ludwikę, Mariana, Mariana Buśków

Piątek 07.07.2017r

Godz. 15:00 Ślub: Łukasz Krzyślak – Magdalena Kowalska

Godz. 18:00

 1. + Jana Olejniczaka
 2. + Kazimierza, Barbarę Szychowiczów, Eugeniusza Ratajczaka – od córki, wnuczki, wnuka i prawnuka

Sobota 08.07.2017r.

Godz. 17:00

Z okazji 20 rocznicy grupy AA Dąb i 17 rocznicy grupy AL-ANON

Godz.18:00

+ Jana, Janinę Kurasińskich, Gertrudę, Franciszka Małolepszych, Jadwigę,  
             Antoniego Kurasińskich

         + Zmarłych z rodziny Kasprzyckich i Masztalerzów

Niedziela 09.07.2017r.

Godz. 07:00

+ Renatę w 9 rocznicę śmierci Zofię, Jana Krzyślaków, Józefa, Wilhelma Haberników

Godz. 08:30
1. + Marię, Sylwestra Spalonych, Marię, Jana Trafasów

Godz. 10:00
1. + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława Perekietków

2. + Annę, Jana Zajączkowskich, Bronisława Węgierskiego, zmarłych z rodziny Węgierskich, Zajączkowskich, Grzegorczyków

Godz. 11:30

 1. + Władysława Mayera i zmarłych z rodziny Mayerów i Nadolnych
 2. + Antoniego Jędrzejewskiego – od córki Małgosi z mężem

Godz. 18:00

+ Annę, Henryka Bajonów i zmarłych z rodziny Bajonów i Rzeźników

Poniedziałek – 26.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Czesława Nadolnego – od wnuczki Kasi z rodziną, zanosimy także prośbę
  o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo dla Elżbiety i Jana z okazji 35 rocznicy ślubu
 2. + Janinę Dudzińską w 5 rocznicę śmierci

Wtorek – 27.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Władysławę, Czesława Cichoszewskich, Jerzego Dudkowiaka, Mariana Mikołajczaka, Lucynę Górną
 2. + Marię, Hieronima, Czesława, Mariana, Wojciecha Samolów, Władysławę, Stanisława, Zbigniewa, Witolda Matuszczaków

Środa – 28.06.2017r

Godz. 18:00

 1. + Tadeusza, Marię, Józefa, Zofię Różańskich, Halinę Karolczak, Wiktorię, Agnieszkę, Tomasza Sieradzkich oraz za dusze w czyścu cierpiące
  1. + Marie, Kazimierza Kicińskich

Czwartek – 29.06.2017r.

Godz. 10,00

+ Mariannę, Piotra, MarcinaZieglerów, Halinę Mirona Bogusławskich

Godz. 18:00

 1. + Krystynę Zielińską
 2. + Jana Chomskiego – od chrześnicy Izabeli z rodziną

Piątek 30.06.2017r

Godz. 18:00

 1. + Lucynę Górną
 2. + Marię, Wojciecha Psarskich

Sobota 01.07.2017r.

Godz. 9:00

+ O zdrowie dla Matek VII Róży i błogosławieństwo dla ich rodzin

Godz.15:00

Ślub: Michał Maruniewicz – Kamila Nowacka

Godz. 18:00

 1. + Feliksa w 23 rocznicę śmierci, Walerię, Ireneusza Ciesielskich
 2. + Ewę Skałecką

Niedziela 02.07.2017r.

Godz. 07:00

+ Pelagię, Stanisława Kucharczaków, Stanisława Wasielewskiego

Godz. 08:30
1. + Jana, Longinę Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka Kromarków

2 + Henryka Mikołajczaka – intencja od żony, składam wielką wdzięczność Panu Bogu za możliwość przeżycia 60 lat w związku małżeńskim z śp. Henrykiem, niech dobro jakiego doświadczyliśmy, wyświadczone w czasie ziemskiego pielgrzymowania przez Henryka będzie wynagrodzone przez Pana Boga radością nieba.

Godz. 10:00
1. + Longina Mikołajczyka

2. Z okazji 40 rocznicy ślubu Anny i Józefa, dziękujemy Panu Bogu za sakrament małżeństwa, za wszelkie dobro, za wspaniałą rodzinę wraz z prośbą zanoszoną do św. Józefa o wstawiennictwo i opiekę nad całą rodziną.

Godz. 11:30

 1. Tomasz i Hanna dziękują za 25 lat przeżytych w wspólnocie małżeńskiej, dziękujemy za otrzymane łaski, prosimy o zdrowie o dary Ducha św. wzmacniające naszą całą rodzinę i błogosławieństwo dla naszych synów zamierzających w niedługim czasie założyć swoje rodziny
 2. + Stefana Grześkowiaka w I rocznicę śmierci

Godz. 16:00

+ Marię Bogumiłę Śmigaj w II rocznicę śmierci i wszystkich krewnych z obu stron

Godz. 18:00

+ Helenę, Floriana, Piotra, Danutę Kaźmierczaków, Władysława Kuśnierczaka, Zofię, Franciszka Kamieniarzy i zmarłych z rodziny

Poniedziałek – 19.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i Miłosierdzie Boże
  dla całej rodziny
 2. W intencji mieszkańców Nietążkowa

Wtorek – 20.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Jana Chomskiego od szwagra Tadeusza z rodziną
 2. W intencji mieszkańców Nowej Wsi

Środa – 21.06.2017r

Godz. 18:00

 1. + Adama Budzińskiego w 6 rocznicę śmierci, rodziców obu stron i zmarłych
  z rodzin obu stron
  1. + Henryka w 2 rocznicę śmierci Janinę Dudzińskich, Tadeusza Figlarza, Marię, Antoniego Fornalików
  2. W intencji mieszkańców Bruszczewa

Czwartek – 22.06.2017r.

Godz. 8:30

Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum

Godz. 18:00

+ Włodzimierza Jułga – od dzieci z rodzinami

W intencji mieszkańców Śmigla

Piątek 23.06.2017r. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Dzień Ojca)

Godz. 8:00

Zakończenie roku szkolnego Szkoła Podstawowa i Ponadgimnazjalna w Nietążkowie

Godz. 10:00

Dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o łaskę uzdrowienia wnuczki Maji

Godz. 14:00

Ślub: Łukasz Walkiewicz – Irmina Sobolewska

Godz.15,00

         Ślub: Karol Napierała – Angelika Żurek

Godz. 16:00.

+ Stefanię Szulc – od wnuków z rodzinami

Godz. 18,00

+ Wandę, Sylwestra, Mariusza Piaseckich i w pewnej intencji

Sobota 24.06.2017r. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Godz. 8:00

+ Jana Olejniczaka , Bronisławę, Pawła Hanów, Magdalenę, Piotra, Zbigniewa Olejniczaków, Dariusza Zimniaka, Feliksa Banasika

Godz.10:00

+ Jana, Włodzimierza Wesołowskich, Irenę Pachulską, Eugeniusza Zieglera

Godz. 16,00

+ Jana Gorlasa w 50 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Gorlasów i Lisiewiczów

Godz. 17,00

Z okazji 30 rocznicy ślubu Hanny i Rafała składamy podziękowanie za odebrane łaski
i prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata naszego małżeństwa i dla całej naszej rodziny

Godz. 18,00

 1. + Andrzeja Wolsztyńskiego, Zofię, Ludwika Szaferskich
 2. + Franciszka Marcinkowskiego w 10 rocznicę śmierci, Władysława Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny: Skrzypczaków, Marcinkowskich, Wojciechowskich i Walkowiaków

Niedziela 25.06.2017r.

Godz. 07:00

+ Antoniego Kozaka, Ludwikę, Władysława Kaczmarków, Stanisławę, Stanisława Kozaków, zmarłych z rodziny Kozaków i Kaczmarków

Godz. 08:30
1. + Jana, Krzysztofa, Stanisławę, Władysława Soboli, Darię, Stanisława Stankowiaków, Tadeusza Kachnica i zmarłych z rodziny

2 + Sławomira Rejno w I rocznicę śmierci – od mamy z rodziną

Godz. 10:00
1. + Eugeniusza Brzozowskiego

2. + Jana Moszaka

Godz. 11:30

 1. + Helenę, Jana, Elżbietę Bąków, zmarłych z rodziny Baków i Majchrzaków
 2. + Felicję, Franciszka Kolanosiów, Stefana Grześkowiaka. O. Witolda Słabiga,
  zm. z rodziny

Godz. 16:00

+ Mariannę, Czesława Samolów

Godz. 18:00

+ Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego, zmarłych z rodz. Błocianów i Sobolewskich

Poniedziałek – 12.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Bolesława Nędza – od sąsiadów
 2. + Reginę, Władysława Lester, Grzegorza Klecha, zmarłych z rodziny Lestrów
  i Stachowiaków

Wtorek – 13.06.2017r. Wspomnienie Fatimskie

Godz. 18:00

 1. + Antoniego Nyczka, Antoniego Kaźmierczaka, Janinę, Floriana Gajewiczów, Ludwika Dudkowiaka
 2. + Antoniego Kozaka z okazji imienin

Środa – 14.06.2017r

Godz. 18:00

 1. + Mariannę Haremza – od Danuty i Mariana Świniarskich z Częstochowy
  1. + Czesława Nadolnego – od wnuczki Moniki z rodziną

Czwartek – 15.06.2017r. Boże Ciało

Godz. 07:00

+ Henryka Kurpisza – od wnuka Tomka z rodziną

Godz. 08:30

 1. + Olgę, Władysława Michalskich
 2. + Eligiusza Bibersteina w 15 rocznicę śmierci, Helenę, Pawła Nowaków

Godz. 09:15 po Mszy procesja Bożego Ciała

+ Jerzego, Marcina, Marię, Władysławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków
   i Szymańskich

Godz. ok. 11.30

+ Zofię, Jana Lemańskich, Józefa, Franciszka Dekiertów, Genowefę Hanuszewską,
   zmarłych z rodziny

Godz. 18.00

+ Brunona Kudłaszyka – od syna Arkadiusza z rodziną, prosimy także o najlepszą wiedzę
dla lekarzy prowadzących mamę Jankę, aby jak najszybciej mogła powrócić do pełni sił

Piątek 16.06.2017r. Oktawa

Godz. 14:00

 1. Ślub; Marlena Berthold – Łukasz Fiebich

Godz. 18:00.

 1. Robaczyn Prosimy o błogosławieństwo dla pracy na roli, o zdrowie dla gospodarzy
  i ich rodzin, dla mieszkańców utrzymujących się z pracy poza rolnictwem, dziękujemy za dary jakimi w minionym roku zostaliśmy obdarzeni, a dla zmarłych mieszkańców Robaczyna prosimy o wieczność nieba.
  1. + Jerzego Grzelczyka w II rocznicę śmierci
  2. + Bogusława Świniarskiego z okazji urodzin

Sobota 17.06.2017r. Oktawa

Godz. 17:00

Chrzest św. Leon Buchwald

Godz.18:00

 1. + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Genowefę, Stefana, Kazimierę, Piotra Skrobałów
 2. Koszanowo

Niedziela 18.06.2017r.

Godz. 07:00

+ Krzysztofa w II rocznicę śmierci, Zdzisława, Stefana Sobierajewiczów, zmarłych z rodziny Sobierajewiczów

Godz. 08:30
+ Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł, Bernadettę, Romana Biegańskich

Godz. 10:00
1. + Henryka w II rocznicę śmierci, Janinę Dudzińskich, Tadeusza Figlarza, Marię, Antoniego Fornalików

2. + Stefanię, Zenona Antkowiaków, Teresę, Stanisława Pawlickich, ks. kanonika

Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 11:30

 1. Z okazji 30 rocznicy ślubu Marii i Mariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
 2. Glińsko

Godz. 16:00

1. + Józefa Kaźmierczaka w II rocznicę śmierci, Annę, Czesława Kaźmierczaków

Godz. 18:00

+ Czesława Domagałę w 20 rocznicę śmierci – od żony

Poniedziałek – 05.06.2017r. NMP Matki Kościoła

Godz. 8:00

 1. O spokój duszy śp. Franciszki i Jana Adamskich

Godz. 10:00

 1. + Stefanię Szulc – od II Róży Matek

Godz. 16:00

 1. + Adama Lewandowskiego w I rocznicę śmierci

Godz. 18:00

 1. + Czesława Nadolnego – od syna Marka z rodziną

 2. + Franciszka Szymańskiego – od chrześniaka Aleksandra z rodziną

Wtorek – 06.06.2017r.

Godz. 18:00

 1. + Wincentego Węgierskiego i Emilię Adamską – od córki Doroty z córką Magdaleną

 2. + Henryka Kurpisza, Anielę, Czesława Kochanków, Zdzisława Frąckowiaka

Środa – 07.06.2017r

Godz. 18:00

1. + Eugeniusza Bednarka – od Daniela, Izabeli i Danieli z rodzinami

 1. + Lecha Urbaniaka , zmarłych z rodziny Urbaniaków

Czwartek – 08.06.2017r. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

Godz. 8:00

+ Irenę, Jana, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych z rodzin Jakubiaków, Frąckowiaków i Ilmerów

Godz. 10,00

+ Wernera Wediga w I rocznicę śmierci – od żony i synów

Godz. 16.00

+ Bożenę, Edmunda Wowerów, Teodozję Urbanek, Romana Danysza

Godz. 18.00

   1. + Zenona Antkowiaka – od siostry Marysi z rodziną

   2. + Antoniego Jędrzejewskiego – od syna Janusza z żoną i wnuka Łukasza z żoną

Piątek 09.06.2017

Godz. 18:00

 1. + Kazimierza Szychowicza – od brata Jerzego z rodziną

 2. + Jana Chomskiego – od chrześnicy Barbary z mężem

Sobota 10.06.2017r.

Godz. 15:00

Ślub: Michał Pryfer – Oliwia Andrzejewska

Godz. 16:00

Msza św w Nietążkowie z okazji 90 rocznicy powstania OSP

Godz.18:00

 1. + Zofię, Stanisława Majorczyków

 2. + Teresę Dobrzyńską – od rodziny Kaczmarków

Niedziela 11.06.2017r.

Godz. 07:00

+ Jerzego, Stanisława Adamczaków

Godz. 08:30
1. + Stefanię w 20 rocznicę śmierci, Stefanię, Waleriana Przymusów

Godz. 10:00
1. + Anielę, Zygmunta Wieczorków

Godz. 11:30

 1. + Bernarda Walkiewicza, zmarłych z rodziny Walkiewiczów i Michalaków

Godz. 16:00

1. + Antoninę, Szczepana, Józefa Olejników, Mariannę, Antoniego Wagnerów

2. + Adama Czarneckiego w 20 rocznicę śmierci

Godz. 18:00

+ Teresę w 11 rocznicę śmierci Mariana w 5 rocznicę śmierci Szulów – od dzieci i wnuków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl