Nabożeństwo czerwcowe: po wieczornej Mszy św.

Poniedziałek 18.06.2018r.

Godz. 18:00

1.+ Janinę Dudzińską w 6 rocznicę śmierci

2.+ Mieczysława Kucharskiego – od żony z dziećmi

Wtorek 19.06.2018r.

Godz. 18:00

1.+ Antoniego Kozaka, Ludwikę, Władysława Kaczmarków

2.+ Hieronima Kozłowskiego – od siostry Łucji z rodziną

Środa 20.06.2018r.

Godz. 18:00

         1. + Lecha Urbaniaka , zmarłych z rodziny Urbaniaków

         2. + Jana Olejniczaka, Dariusza Zimniaka 

Czwartek 21.06.2018 r. sw. Alojzego Gonzagi

Godz. 12:00

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum

Godz. 18:00

 1. Z podziękowaniem Panu Bogu za wyświadczone łaski, prosząc o zdrowie
  i błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. + Jerzego Kazimierza, Stanisława Adamczak

Piątek 22.06.2018r.

Godz. 7:30

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

Godz. 16:00

Dziękczynienie za 50 lat małżeństwa Zofii i Lecha, dziękujemy za wszelkie
otrzymane łaski, za wspaniałą rodzinę, prosimy Maryję i Józefa o orędownictwo
za naszą rodzina, o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 18:00

 1. + Teodorę, Mariana Sobolewskich, Marka Jarmużka, Bronisława Zalesińskiego, zmarłych z rodziny Sobolewskich i Błocianów
 2. + Czesława Bąka w 50 rocznicę śmierci, Zenona Bąka w 20 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Bąków – od córki i siostry Geni z mężem i rodzeństwem

Sobota 23.06.2018r. Dzień Ojca

Godz. 17:00    

+ Janinę, Brunona Kudłaszyk z prośbą o radość nieba

Chrzest: Leon Frąckowiak

Godz. 18:00

1. + Włodzimierza Jułga – od dzieci z rodzinami

2 + Franciszka Marcinkowskiego w 11 rocznicę śmierci, Władysława
               Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny Marcinkowskich, Skrzypczaków,
               Wojciechowskich, Walkowiaków
    

Niedziela 24.06.2018r. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Godz. 07:00

+ Pelagię, Franciszka Sarbaków, Benignę, Władysława, Andrzeja Kaźmierczaków

Godz. 08:30

+ Longinę, Jana Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka Kromarków

Godz. 10:00

 1. + Sławomira Rejno w 2 rocznicę śmierci – od mamy z rodziną oraz za

       śp. Kazimierza Rejno

 1. + Eugeniusza Brzozowskiego – od żony

Godz. 11:30

 1. + Władysława Majera, zmarłych z rodziny Majerów i Nadolnych
 2. Podziękowanie za zdrowie i odebrane łaski z prośbą o dalsze i opiekę dla całej rodziny

Godz. 16:00

+ Czesława Domagała w 21 rocznicę śmierci – od żony

Godz. 18:00
        + Ewę Skałecką w 10 rocznicę śmierci      

Nabożeństwo czerwcowe: po wieczornej Mszy św.

Poniedziałek 11.06.2018r. św. Barnaby ap.

Godz. 18:00

1.+ Marię, Seweryna Haremza, Gertrudę, Błażeja Dudkowiaków

2.+ Kazimierza Kubiaka – od Jadwigi Małek i rodzin Zieglerów i Maślankiewiczów

Wtorek 12.06.2018r.

Godz. 18:00

1.+ Antoniego Nyczka, Antoniego Kaźmierczaka, Janinę, Floriana Gajewiczów,
     Ludwika Dudkowiaka, z prośbą o zdrowie dla Marty

2.+ Jana Markowiaka, rodziców obu stron

Środa 13.06.2018r. św. Antoniego z Padwy

Godz. 18:00

         1. + Antoninę, Szczepana, Józefa Olejników, Antoniego, Marianne Wagnerów

         2. + Antoniego Kozaka z prośbą o dar życia wiecznego, o zdrowie i błogosławieństwo
                 Boże dla całej rodziny      

         3. + Kazimierza Józefczaka – w 7 dzień po śmierci – od żony

Czwartek 14.06.2018 r. św. Michała Kozala bp. i m.

Godz. 18:00

 1. + Elżbietę Roszkowiak – od wszystkich dzieci z rodzinami
 2. + Helenę Bura – od córki Marii z mężem i synem

Piątek 15.06.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Jerzego Grzelczyka w 3 rocznicę śmierci
 2. + Reginę, Władysława Lester, Grzegorza Klecha

Sobota 16.06.2018r.

Godz. 15:00 Ślub; Skrzypczak Przemysław – Aneta Maria Koronowska

Godz. 16:00 Ślub Michał Norbert Kozłowski – Natalia Anna Ziegler

Godz. 17:00    Chrzest św. Tymon Waligóra    

Godz. 18:00

1. Z okazji 18 rocznicy urodzin Anny dziękujemy za dar życia, za sakrament
   włączenia do wspólnoty Jezusa Chrystusa, za sakrament dojrzałości
   chrześcijańskiej za odebrane łaski i prosimy o Dary Ducha św. i Jego asystencję
   dla właściwego rozeznania drogi życiowej i wzmocnienia w łasce Bożej na dorosłe
   życie i błogosławieństwo dla całej rodziny.

2 + Jerzego, Marcina, Marię, Władysławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny
                 Kaczmarków i Szymańskich
      

Niedziela 17.06.2018r.

Godz. 07:00

+ Antoniego Kozaka z okazji imienin – od synów i córek z rodzinami

Godz. 08:30

+ Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

Godz. 10:00

+ Piotra Szlafka w 20 rocznicę śmierci, Henryka Szlafka w 8 rocznicę śmierci
   zmarłych z rodziny Piskorskich i Szlafków

Godz. 11:30

+ Józefa w 5 rocznicę śmierci, Annę, Czesława Kaźmierczaków, zmarłych z rodziny,
             Kaźmierczaków, Bendowskich, Woźnych, Budzińskich

+ Tadeusza Derwicha – od współpracowników Przychodni Lekarza Rodzinnego
             w Śmiglu

Godz. 16:00

+ Adama Budzińskiego w 7 rocznicę śmierci, rodziców obu stron, zmarłych
   krewnych

Godz. 18:00
        + Teresę w 12 rocznicę śmierci, Mariana w 6 rocznicę śmierci Szulów – od dzieci,
             wnuków i prawnuków        

Nabożeństwo czerwcowe: po wieczornej Mszy św.

Poniedziałek 04.06.2018r.

Godz. 18:00

Nietążkowo

+ Zbigniewa Kanikowskiego – od siostry Sabiny z mężem

Wtorek 05.06.2018r. wspomn. Św. Bonifacego bpa i męczennnika

Godz. 18:00

Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

Środa 06.06.2018r.

Godz. 18:00

         Bruszczewo

         + Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków, Genowefę, Stefana, Kazimierę, Piotra
             Skrobałów

Czwartek 07.06.2018 zakończenie oktawy Bożego Ciała

Godz. 18:00
         +
Juliannę, Jana Kubiaków i zmarłych z rodziny

Piątek 08.06.2018r. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Godz. 10:00

Godz. 16:00

         + Mariannę, Jana Gogół, Henryka Frąckowiaka

Godz. 18:00

+ Krystynę Jankowską, Henryka Jankowskiego, Mieczysława Sterniaka

+ Joannę, Feliksa Bukowskich, Władysława, Mariannę Ranków, Marię Jurga,
   Ryszarda Wróbla, Henryka Czyżewskiego, Jarosława, Zofię Jurga

Sobota 09.06.2018r. wspomn. Niepokalanego Serca NMP

Godz.17:00

+ Ireneusza Kucnera i zmarłych z rodziny Kucnerów

      

Godz. 18:00

+ Barbarę Łabińską w I rocznicę śmierci

+ Piotra Moska, Jerzego, Cecylię, Stanisława Koszewskich, Helenę, Franciszka
   Bertholdów
        

Niedziela 10.06.2018r.

Godz. 07:00

Z okazji 75 rocznicy urodzin Czesławy dziękujemy za odebrane łaski, za wszelkie dobro i prosimy o dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki
i całej rodziny

Godz. 08:30

+

Godz. 10:00

+

Godz. 11:30

+ Janinę, Stanisława Marciniaków – od syna z żoną

+ Zofię Anastazję Szulc – od wnuczki Magdaleny z mężem

Godz. 16:00

+ Krystynę, Stanisława, Ludwikę, Władysława Zielińskich, Elżbietę, Romana Przygóckich

Godz. 18:00
        Z okazji 20 rocznicy ślubu Doroty i Artura składamy podziękowanie za sakrament
         małżeństwa, za jego owoc i prosimy o umocnienie nas łaskami Bożymi mogącymi
         utrwalać naszą miłość, w sposób szczególny prosimy o błogosławieństwo w intencji
         Panu Bogu wiadomej.

        

Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Nabożeństwo czerwcowe: po wieczornej Mszy św.

Poniedziałek 28.05.2018r. NMP Matki Kościoła

Godz. 18:00

+ Mariana Trowskiego – od córki Lidii z mężem i córkami, syna Rafała z żoną i córką

+ Zbigniewa Kanikowskiego – od brata Andrzeja z żoną i synem

Wtorek 29.05.2018r. sw. Urszuli Ledóchowskiej, patronki Archidiecezji

Godz. 18:00

+ Helenę Bura – od chrzestnicy Bernadetty z rodziną

+ Irenę, Jana, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława Grochowych, zmarłych
             z rodziny Jakubiaków i Meteliców

Środa 30.05.2018r.

Godz. 15:00

Ślub: Marta Maciejczak – Krzysztof Szydlowski

Godz. 16:00

Ślub: Marta Walachowska i Marek Skociński

Godz. 18:00

         + Marię Snela – od XX Róży Matek z Nietążkowa

         + Tadeusza Łukaszewicza, Eugeniusza Kaźmierczaka, Mariannę, Antoniego

             Nowackich

Czwartek 31.05.2018 Boże Ciało

Godz. 7:00

+ Zofię, Stefana Gabryelów

Godz. 9:00

+ Anielę Lemańską oraz rodziców obu stron

Msza św. po zakończeniu procesji ok. godz. 11:30
         + Mieczysława Kucharskiego – od żony z dziećmi

Godz. 18:00
         +
Olgę w 20 rocznicę śmierci, Władysława Michalskich, z podziękowaniem
             za dotychczasową opiekę Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla    
             całej rodziny

             Chrzest: Stefania Jóźwiak

Piątek 01.06.2018r. I piątek miesiąca – Oktawa Bożego Ciała

Godz. 16:00

+ Grzegorza Szczepaniaka, zmarłych z rodziny Gawronów i Szczepaniaków

Godz. 18:00 - Robaczyn

         +

        +

Sobota 02.06.2018r. Dzień Matki I Sobota Miesiąca – Oktawa Bożego Ciała

Godz. 9:00

+ Elżbietę Kubala od VII Róży Matek

Godz. 13:00

45 lat od matury ZSP w Nietążkowie

Godz. 14:00

Ślub:

Godz.17:00

+ Kazimierę Cichaszek w 18 rocznicę śmierci, Sabinę, Mariana Foltyniaków

         + Czesława, Janinę Szymletów

Godz. 18:00 Koszanowo

+

+ Jana Tasiemskiego        

Niedziela 03.06.2018r. Trójcy Świętej

Godz. 07:00

+ Krzysztofa Sobierajewicza, Stefana, Zdzisława Sobierajewiczów, zmarłych z rodziny Sobierajewiczów

Godz. 08:30

+ Stefanię, Zenona Antkowiaków, Teresę, Stanisława Pawlickich, zmarłych z rodziny, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 10:00

+ Anielę, Zygmunta Wieczorków, Zofię, Czesława Górnych

Godz. 11:30 Glińsko

+ Ewę, Henryka Burmistrzaków, Józefę, Franciszka Szczepaniaków

   Chrzest: Klementyna Nodżak

Godz. 16:00

+ Emila Hana w 39 rocznicę śmierci, Różę, Wojciecha Hanów, Kazimierza Olejnika

Godz. 18:00
        + Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł, Bernadettę, Romana Biegańskich

        

Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 21.05.2018r. NMP Matki Kościoła

Godz. 9:00

Godz. 16:00

           I rocznica Komunii św.

Godz. 18:00

+ Mariana, Jana Władysławę Blimelów, Józefę, Antoniego Nowaków

+ Zmarłe Matki XXI Róży Matek z Nietążkowa z podziękowaniem za ich posługę
             z prośbą o radość nieba a dla obecnych Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę
             Matki Bożej a dla ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka o życie wieczne

Wtorek 22.05.2018r.

Godz. 18:00

+ Jarosława Czyżewskiego – od chrzestnej Ireny z rodziną

- Z okazji 85 rocznicy Janiny z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o dalszą  
             opiekę Bożą dla Jubilatki i całej rodziny

Środa 23.05.2018r.

Godz. 18:00

+ Zbigniewa Kanikowskiego – od sąsiadów

         + Elzbietę Roszkowiak – od męża

Czwartek 24.05.2018

Godz. 18:00

       + Wojciecha Szafranka – od siostry Marylki i siostry Hanki z rodzinami

       + Marię Snela – od córki Grażyny

Piątek 25.05.2018r.

Godz. 15:00 Ślub: Romana Chomska – Mateusz Grobelny

Godz. 18:00

         + Irenę, Ludwika Hałupka w 11 rocznice śmierci, zm. z rodziny Matuszczaków,
           Joannę Manys

        + Zenona Pytlaka w 11 rocznicę śmierci, Irenę Witkiewicz, rodziców obu stron

Sobota 26.05.2018r. Dzień Matki

Godz. 16:30

Godz. 18:00

+ Henryka, Janinę Dudzińskich, Tadeusza, Stanisława Figlarzy, Marię Antoniego
             Fornalików

+ Grzegorza Klecha, Reginę, Władysława Lester

 

Niedziela 27.05.2018r. Trójcy Świętej

Godz. 07:00

+ Elżbietę, Bolesława Mocek, Reginę, Bolesława Dzięcioł, Olę Kaźmierczak

Godz. 08:30

+ Apolonię, Teresę, Walentego Majorków, Józefę,, Edmunda, Adama Klemów
   wraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 10:00

+ Krystynę Ziegler, Stanisławę, Romana, Stanisława Kościańskich

   Chrzest: Wiktoria Woźniak

Godz. 11:30  

+ Jana, Katarzynę Kicińskich, Jana, Helenę Baków, Martę Matuszewską, zmarłych
             z rodziny Kicińskich, Bąków, Matuszewskich

Godz. 16:00

+ Józefa Andrzejewskiego w 6 rocznicę śmierci, Edmunda Andrzejewskiego
   w 4 rocznicę śmierci

Godz. 18:00
        + Pelagię, Stanisława Krysmanów, Stefanię, Stanisława Przynusów, Genowefę
             Kraczewską

        

Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 14.05.2018r. św. Macieja Ap.

Godz. 18:00

+ Gertrudę Stanek, Ernę Olejniczak

+ Mariana Trowskiego – od żony Marii

Wtorek 15.05.2018r.

Godz. 18:00

+ Zofię, Ignacego Ciesielskich

+ Marię, Wojciecha, Zofię, Macieja Psarskich, Marię, Zofię, Józefa Nieniewskich

Środa 16.05.2018r. św. Andrzeja Boboli – patrona Polski

Godz. 18:00

+ Andrzeja Kaźmierczaka w 15 rocznicę, Marka Bajona w 4 rocznicę śmierci,
   Stanisławę, Stanisława Handke

         + Aleksandrę, Bronisława Grzelaków, Eugeniusza Grzelaka

Czwartek 17.05.2018

Godz. 18:00

       + Czesława Przybylaka w 8 rocznicę śmierci

       + Marię Kozak – od szefostwa i współpracowników

Piątek 18.05.2018r.

Godz. 18:00

         + Halinę Łukaszewska – od wnuków

        + Stefanię Szulc – od wnuków

Sobota 19.05.2018r.

Godz. 16:30

+ Stanisławę, Jana Flisikowskich, Stanisława, Helenę, Stanisława, Wojciecha,
   Mariana Kostrzewów, Martę Błaszkowską, Annę Pecia, Bronisława Frąckowiaka

Godz. 18:00

+ Marię, Franciszka Wasiaków, Stanisławę, Alojzego Biegańskich

+ Franciszka w 3 rocznicę śmierci, Zofię Kamieniarzy, zmarłych z rodziny
   Włodarczyków i Kamienarzy

          

Niedziela 20.05.2018r. Uroczystość I Komunii św.

Godz. 07:00

+ Helenę, Pawła Beckerów, s. Gertrudę Becker, Michalinę, Ignacego, Leona
     Buchwaldów

Godz. 08:30

+ Zofię, Walentego Kozaków – od wnuczek z rodzinami

Godz. 10:00

I Komunia św.

Godz. 12:00  

+

Godz. 16:00

+ Henryka w 10 rocznice śmierci, Martę, Ryszarda Pellów, Mariolę Tomkowiak,
   Czesława Grochowego, Waleriana Majzę

+ Waleriana Marciniaka – od brata Mariana z rodziną

Godz. 18:00
        + Marię Płocienniczak w 12 rocznicę śmierci, Mariana Gromnickiego,
             rodziców obu stron

        

Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 07.05.2018r. Dni Krzyżowe

Godz. 18:00

+ Zofię Anastazję Szulc – od dzieci z rodzinami

+ Cecylię, Stanisława, Stefana, Edmunda, Jadwigę, Franciszka, Danutę Janickich,

   Teodozję, Walentego Wasielewskich, Marię, Kazimierza, Henryka Linke

Wtorek 08.05.2018r. św. Stanisława – Dni Krzyżowe

Godz. 09:00

Godz. 16:00

+Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków, Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich

Godz. 18:00

+ Stanisławę, Czesława Zimniaków

+ Marię Snela – od córki Wandy z rodziną

Środa 09.05.2018r. – Dni krzyżowe

Godz. 18:00

+Witolda w 15 rocznicę śmierci, Zbigniewa Matuszczaków, zm. rodziców obu stron

         + Michała Drobnika, Jadwigę Kaczmarek, zm. z rodziny Drobników

Czwartek 10.05.2018r.

Godz. 18:00

       + Henryka Mikołajczaka w I rocznicę śmierci

       + Nikodema w 22 rocznicę śmierci, Monikę Gahlów

Piątek 11.05.2018r.

Godz. 18:00

         + Stanisława Ratajczaka – od córek z rodzinami

         + Elżbietę Kubala w 30 dzień po śmierci – od córki z rodziną

Chrzest: Jan Landzwojczak

Sobota 12.05.2018r.

Godz. 16:30

+ Andrzeja Jankowskiego w 7 rocz. śmierci, Pelagię, Edmunda Rzyskich, Teresę,
   Franciszka Jankowskich

Godz. 18:00

+ Darie w 5 rocz. śmierci, Stanisława Stankowiaków

+ Danielę, Stefana Dutkowskich

          

Niedziela 13.05.2018r.

Godz. 07:00

+ Stanisława w 18 rocz. Śmierci, Agnieszkę Duszyńskich, Kazimierę,
     Henryka Skrzypczaków

Godz. 08:30

+ Kazimierza w 9 rocz. śmierci, Sławomira Rejno, zmarłych rodziców
   śp. Kazimierza

Godz. 10:00

+ Za zmarłe Matki I Róży z prośbą o radość wieczną a dla obecnych Matek I Róży
   o opiekę i Boże błogosławieństwo

+ Stanisława Tomowiaka

Godz. 11:30  

+ Stefanię Cieślik, Marię, Piotra Cieślików

Godz. 16:00

+ Dominika Gabryela

Godz. 18:00
        + Franciszkę, Antoniego Kaźmierczaków, Janinę, Floriana Gajewiczów, Jana,
             Ryszarda Koźlików, Antoniego Nyczka, s. Fabianę Bosą

        

Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 30.04.2018r.

Godz. 17:00 – Chrzest: Zofia Duszyńska

Godz. 18:00

+ Krystynę Kajoch w I rocznicę śmierci – od Marii i Tadeusza

+ Marię Jurga – od syna Sebastiana

Wtorek 01.05.2018r.

Godz. 8:00

+ Marię Kozak – od córki Kasi z mężem Tomaszem

Godz. 10:00

+ Eugeniusza Kaźmierczaka w 5 r. śmierci, Antoniego Nowackiego w I r. śm.

Godz. 15:00

Ślub: Waldemar Golembka – Elżbieta Pawlicka

Godz. 16:00

+ Zmarłe Matki IV Róży Matek z prośbą o radość nieba, a dla obecnych Matek IV
Róży Matek prosimy o łaskę zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ich rodzin

Godz. 18:00

+ Marię, Stefana Wawrzynowskich, Gertrudę, Bernarda, Jana Humerczyków,

   Bogusławę, Kazimierza Nowaków, Teresę, Antoniego Walkowiaków

Środa 02.05.2018r. – katecheza przedchrzcielna

Godz. 17:00

             + Waleriana Schillera – od rodzeństwa

Godz. 18:00

+ Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka z podziękowaniem za kapłaństwo, za ofiarną służbę na rzecz naszej parafii za wielką troskliwość z jaką otaczał Matki Żywego Różańca i prosimy o radość wieczną dla jego duszy oraz o wspieranie wraz z swoim patronem i Matką Najświętszą w poczynaniach obecnych Matek Żywego Różańca – od Matek Żywego Różańca

         + Zygmunta Szczepaniaka, rodziców obu stron, Irenę, Jana Kozłowskich, Różę,

             Zygmunta Kubiaków

Czwartek 03.05.2018r. NMP Królowej Polski

Godz. 7:00

       + Renatę, Zofię, Jana Krzyślaków

Godz. 8:30

Z podziękowaniem zmarłym druhom z Nietążkowa i Robaczyna za służbę Bogu
i bliźniemu, prosimy dla nich o radość wieczną a dla obecnie pełniących służbę prosimy o łaskę zdrowia i motywację dla wiernej trwałości w służbie Bogu,
Ojczyźnie i bliźniemu – intencja strażaków OSP Robaczyn i Nietążkowo

Godz. 10:00

1. + Jana w XX rocznicę śmierci, Longinę Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka
       Kromarków, Jerzego Koniecznego

       2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

Godz. 11:30

       1.   + Kazimierza w II rocznicę śmierci, Krzysztofa w VI rocznicę śmierci, Marię

                Kuligowskich

       2.   ZA OJCZYZNĘ    

Godz. 18:00    

           + Henryka Kurpisza, Anielę, Czesława Kochanek, Zdzisława Frąckowiaka,zm.z rodz.

Piątek 04.05.2018r. św. Floriana, I piątek m-ca

Godz. 16:00

+ Praksedę, Marka, Kazimierza Maślankiewiczów

Godz. 18:00

         + Zofię, Ignacego w 17 rocznicę śmierci Ciesielskich

         + Floriana, Stanisława, Stanisławę Łupickich, Marię Ścigacz, Helenę, Marcina

           Apolinarskich

Sobota 05.05.2018r. I sobota m-ca

Godz. 9:00

           + Jacka Maćkowiaka – od Jadwigi Małek i rodzin Maślankiewiczów i Zieglerów

Godz. 15:30

         Z okazji wspomnienia św. Floriana patrona strażaków Zarząd Miejsko – Gminy OSP

         W Śmiglu w imieniu wszystkich strażaków dziękuje Bogu za okazane łaski i prosi
         o nagrodę nieba dla strażaków którzy odeszli na wieczną służbę a dla obecnie
         funkcjonujących o zdrowie i opiekę w czasie akcji i błogosławieństwo dla ich rodzin.

Godz. 16:30

           + Janinę, Jana Kurasińskich

             Chrzest: Oliwier Marek Nowak, Alicja Majorczyk

Godz. 18:00

+ Mariana, Dorotę, Henryka, Zdzisława Marciniaków, rodziców obu stron

- Z okazji imienin Marianny z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą
o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

          

Niedziela 06.05.2018r.

Godz. 07:00

+ Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Jana, Michała, Stanisławę Cieślów
   oraz zmarłych z rodziny Cieślów i Samolągów

Godz. 08:30

Z podziękowaniem za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie,
         Dary Ducha św. błogosławieństwo Boże w rodzinie

Godz. 10:00

+ Danute Kasperską w 6 rocznicę śmierci, Floriana Stachowiaka, rodziców obu stron

Godz. 11:30  

+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

Godz. 16:00

+ Grzegorza Klecha, Reginę, Władysława Lestrów

Godz. 18:00
        + Teresę Dobrzyńską w I rocznicę śmierci

Poniedziałek 23.04.2018r.

Godz. 18:00

+ Henryka Wasielewskiego, Jerzego Sadowskiego

+ Wojciecha Psarskiego, Wojciecha Nieniewskiego, Marię, Stanisława Cybulskich

Wtorek 24.04.2018r.

Godz. 18:00

- W 52 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę

   Bożą

+ Henryka Czyżewskiego w 23 rocznicę śmierci, Jarosława Czyżewskiego, Joannę,

Feliksa Bukowskich, Marię Jurga, Ryszarda Wróbla

Środa 25.04.2018r.

Godz. 18:00

- Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsza opiekę
   Bożą dla całej rodziny z okazji 26 rocznicy ślubu

         + Zmarłych z rodziny Domagałów i Marciniaków

Czwartek 26.04.2018r.

Godz. 18:00    

           + Józefa w 30 rocznicę śmierci Helenę Trafasów, Ludwikę, Edwarda Marachów

            + Stefana Szymańskiego – od siostry Stasi z rodziną

Piątek 27.04.2018r.

Godz. 18:00

+ Jarosława Czyżewskiego – od wuja Włodzimierza z rodziną

         + Marię Snela – od Rady Sołeckiej z Nietążkowa

Sobota 28.04.2018r.

Godz. 14:30 Ślub: Michał Taciak –Katarzyna Naskręt

Godz. 16:00 Dziękczynienie z okazji 50 rocznicy ślubu Jerzego i Haliny za uświęconą miłość wypływającą z sakramentu małżeństwa za jej owoce z prośbą do św. Józefa
o wstawiennictwo za naszą rodziną, o opiekę Bożą, błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 17:00 + Mariannę, Eryka Szwarców w 11 rocznicę śmierci, Jakuba Moczyka

                 Chrzest: Krzysztof Wojciechowski, Nadia Majorek

Godz. 18:00 + Bernarda Michalskiego w II rocznicę śmierci, Helenę, Jana Szymkowiaków

                         Stanisława Mocka

                     + Mariana, Ludwika, Władysławę, Tadeusza, Władysława Szwarc, Wiktorię,

                         Romana, Dariusza, Jadwigę Langner, Michalinę Dworczak, Jana Wojtko,

                         Zofię Konkol

Niedziela 29.04.2018r.

Godz. 07:00

+ Marię Kozak – od męża

Godz. 08:30

Z okazji 40 rocznicy ślubu Bogumiły i Eugeniusza z podziękowaniem za odebrane

łaski z prośbą o opiekę Bożą oraz błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 10:00

Dziękczynienie z okazji 58 rocznicy ślubu Jadwigi i Józefa za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Jubilatów i opiekę MBNP i św. Józefa nad całą rodziną

+ Annę w II rocznicę śmierci, Czesława w 25 rocznicę śmierci Kaźmierczaków, zmarłych z rodzin: Kaźmierczaków, Bendowskich, Budzińskich, Woźnych

Godz. 11:30  

+ Helenę, Józefa Wojtkowiaków, Marię Smoczyk

Godz. 16:00

+ Andrzeja, Feliksa Błesnowskich, Jadwigę, Wojciecha Stachowskich

Godz. 18:00
        Z okazji 30 rocznicy ślubu Krystyny i Wiesława z podziękowaniem za odebrane łaski
         z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny

Poniedziałek 09.04.2018r.

Godz. 18:00

+ Mariannę, Antoniego Wagnerów, Antoninę, Szczepana, Józefa Olejników

+ Mariana Bzyla w 7 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Bzyl i Bohne

Wtorek 10.04.2018r.

Godz. 18:00

+ Janinę Witkiewicz w 9 rocznicę śmierci

+ Marię Kozak – od XIX Róży Matek

Środa 11.04.2018r.

Godz. 18:00

Z okazji 86 rocznicy urodzin Teresy składamy Panu Bogu podziękowanie za odebrane
łaski, okazane dobro i prosimy o łaskę zdrowia oraz wspieranie w codziennym życiu
i błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny.

         + Annę, Leszka, Michała, Mariannę Ławniczaków, zmarłych z rodziny

Czwartek 12.04.2018r.

Godz. 18:00    

           + Jerzego, Alojzego, Józefa, Marię Snelów

            + Edmunda Wawrzyniaka w 16 rocznicę śmierci, Antoninę, Józefa Wawrzyniaków,

             Bronisławę, Pawła Hanów

Piątek 13.04.2018r.

Godz. 18:00

+ Mariannę Kajoch w 3 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kajoch, Kazimierza

Fabiszaka, zmarłych z rodziny: Nogów, Kaczorów i Mikołajczaków

         + Stanisławę Łupicką – od syna Zenona z rodziną

Sobota 14.04.2018r.

Godz. 17:00

Dziękczynienie za 18 lat życia Anny. Dziękujemy Panu Bogu za dar życia,
otrzymane łaski i prosimy o Dary Ducha św. szczególnie dla rozeznania powołania na dalsze życie, prosimy o dar mądrości życiowej oraz o błogosławieństwo dla Jubilatki, rodziców a dla śp Bernarda – ojca chrzestnego - o nagrodę nieba

Godz. 18:00

+ Zygmunta Mika – w II rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami

+ Stanisławę, Jana Górniaków

Niedziela 15.04.2018r.

Godz. 06:00

+ Mariannę, Franciszka Michalaków

Godz. 08:30

+ Jadwigę, Wincentego, Janusza Borkowskich, Stanisława Białasa

Godz. 10:00

1. Z okazji 19 rocznicy ślubu Piotra i Haliny dziękujemy Panu Bogu za wspólnie
   przeżyte lata za odebrane łaski i o opiekę Matki Bożej i dalsze błogosławieństwo
   dla Jubilatów i całej rodziny

2. + Eugeniusza Brzozowskiego, zmarłych z rodziny Brzozowskich i Wasielewskich

Godz. 11:30  

+ Mariannę, Bogusława, Pelagię, Michała Biegańskich

Godz. 16:00

+ Stefana Szymańskiego – od siostry Janiny z rodziną

Godz. 18:00
        +

        

Poniedziałek 02.04.2018r. Poniedziałek w oktawie wielkanocnej

Godz.7:00

+ Jana, Anastazję Domagałów, Jana, Leokadię Szymańskich

Godz. 8:30

1. + Eugeniusza Koniecznego w I rocznicę śmierci

         2. + Jerzego, Marcina, Marię, Władysławę Kaczmarków, zmarłych z rodzin:

                         Kaczmarków i Szymańskich

Godz. 10:00

+ Franciszka Szymańskiego, rodziców obu stron

Godz. 11:30

+ Jana, Krzysztofa, Stanisławę, Władysławę Sobol, Darię, Stanisława

                       Stankowiaków, Marię, Edwarda Thommes, Henryka Skrzypczaka

Chrzest: Laura Wójcik

Godz. 16:00

+ Franciszkę, Antoniego Kaźmierczaków, Ryszarda, Jana Koźlików, zm.

                         z rodziny Ratajczaków

Godz. 18:00

+ Stanisława Bartkowiaka, Janinę, Brunona Kudłaszyk

Wtorek 03.04.2018r. Wtorek w oktawie wielkanocnej

Godz. 18:00

+ Kazimierza Makowca w 16 rocznicę śmierci

+ Zofię, Jana Lemańskich

Środa 04.04.2018r. Środa w oktawie wielkanocnej

Godz. 18:00

         + Ludwikę, Czesława, Bronisława Kuśnierczaków, Jana, Jadwigę, Józefa Moszaków

           Tadeusza Bożka, Edwarda Grześkowiaka

         + Praksedę, Marka, Kazimierza Maślankiewiczów

Czwartek 05.04.2018r. Czwartek w oktawie wielkanocnej

Godz. 18:00    

 1. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za opiekę nad rodziną, odebrane łaski,

za zdrowie z prośbą o błogosławieństwo oraz z prośbą o radość nieba dla śp. Weroniki i Franciszka Narożnych

          2. Z okazji I rocznicy urodzin Wiktorii z podziękowaniem za dar życia z prośbą
               o zdrowie, opiekę MB nad Wiktorią, jej rodzicami, chrzestnymi i dziadkami

Piątek 06.04.2018r. Piątek w oktawie wielkanocnej

Godz. 15:00

Ślub: Paweł Pilarski – Lilianna Łupicka

Godz. 16:00

+ Urszulę Woszak

Godz. 18:00

+ Łucję, Władysława Aleksandra Kozaków, Marię, Kazimierza Kicińskich

         + Halinę Łukaszewską – od syna Dariusza z rodziną

Sobota 07.04.2018r. Sobota w oktawie wielkanocnej

Godz. 9:00

Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą
         szczególnie w okresie leczenia szpitalnego i dalszej rehabilitacji.

Godz. 16:00

Dziękczynienie za 45 lat małżeństwa Alicji i Stefana dziękujemy Panu Bogu
          za wspólnie przeżyte lata, za wspaniałą rodzinę, prosimy o Boże łaski wzmacniające
        i uszlachetniające nasze małżeństwo, naszą rodzinę i błogosławieństwo dla Jubilatów
        i całej rodziny

Godz. 17:00

+ Kazimierę, Leona, Eugeniusza Wojciechowskich, Krystynę, Marka

                       Furmaniaków, zmarłych z rodziny Krupa

Godz. 18:00

+ Ludwika w 5 rocznicę śmierci, Gabrielę Nowaków, Mariannę, Andrzeja

                       Szmytowiczów, zmarłych z rodziny prosimy także o zdrowie dla Janka

+ Tadeusza, Stanisława Figlarzów, Janinę, Henryka Dudzińskich, Marię

             Antoniego Fornalików

Niedziela 08.04.2018r. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Godz. 06:00

+ Halinę, Zenona, Eugeniusza Stamów, Jadwigę, Stanisława Piskorków

Godz. 08:30

+ Jadwigę, Ignacego, Tadeusza Cieślów, Lubomirę, Piotra Stachowiaków

Godz. 10:00

1. + Stanisławę, Jana Michalskich, Władysława Ptaszyńskiego

2. + Danutę Kasperską w VI rocznicę śmierci, Marię, Kazimierza Kasperskich,
         Floriana Stachowiaka

Godz. 11:30  

Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
         błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie, polecamy śp ks. Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 16:00

+ Irenę, Ludwika, Andrzeja Kicińskich, Łucję Łabszyn, Ryszarda Wróbla, Henryka
   Czyżewskiego

Godz. 18:00
        + Stanisława w 16 rocznicę śmierci, Annę Maciejczaków, Władysława Kijowskiego
             w 50 rocznicę śmierci

        

Poniedziałek 26.03.2018r.  Wielki Poniedziałek

Godz.18:00

+ Jarosława Czyżewskiego – od cioci Ewy z rodziną

+

Wtorek 27.03.2018r.  Wielki Wtorek

Godz. 18:00

+ Franciszka Szymańskiego w I rocznicę śmierci

+ Mieczysława Walkowiaka – od siostry Danki z mężem dziećmi i mamy Geni

Środa 28.03.2018r. Wielka Środa

Godz. 18:00

         + Helenę, Jana, Agnieszkę, Jana Leonarczyków, Wacława Bura, zmarłych z rodzin:

             Bura i Leonarczyków

         + Kazimierza Szychowicza w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin: Szychowiczów

           i Śmidodów – intencja od brata Jerzego

Czwartek 29.03.2018r. Triduum – Wielki czwartek

Godz. 19:00    

 1. Dziękujemy za sakrament kapłaństwa, za kapłanów pracujących w     Pańskiej, szczególnie za kapłanów w naszej parafii, prosimy dla nich o wytrwałość
  w głoszeniu Dobrej Nowiny i jak najwięcej sił dla sprawowania Przenajświętszej Eucharystii a służbie liturgicznej jak najwięcej radości i satysfakcji płynącej
  z posługi w Służbie   Ołtarza – od Wspólnoty Matek i Ojców Żywego Różańca.

            Polecamy śp. Pelagię Zimniak w 5 rocznicę śmierci

          2. Własna intencja

Piątek 30.03.2018r. Triduum – Wielki Piatek

Godz. 09:00 – Droga Krzyżowa

Godz. 19:00 – Liturgia Męki Pańskiej

Godz. 21:00 – Gorzkie Żale

sobota 31.03.2018r. Triduum – Wielka Sobota

Godz. 19:00

+ Michalinę, Antoniego, Czesława, Adama Kubiaków, Martę, Jana Wojciechowskich

+ Jerzego Kazimierza Adamczak

Niedziela 01.04.2018r.

Godz. 06:00 – Rezurekcja

Za parafian

Godz. 08:30

+ Walentego w II rocznicę śmierci Zofie Kozaków, Stanisławę, Henryka
             Przybylskich

Godz. 10:00

+ Marię, Leona, Józefa Rajewskich

Godz. 11:30

+ Annę, Wojciecha, Tadeusza Apolinarskich, Kazimierza Kucharskiego, Franciszka,    
   Piotra, Ewę, Furmaniaków, Zofię, Leona Marciniaków

Godz. 16:00

+ Marię, Bronisława Tomaszyk, Władysława, Michała, Michała Aściukiewiczów
  

Godz. 18:00

         + Franciszka Lorenca, Stefanię Konieczną, Martę, Jana Wojciechowskich

Poniedziałek 19.03.2018r.

Godz.18:00

+ Józefa Dekierta i zmarłych z rodziny

+ Józefa Olejnika, zmarłych z rodziny Olejników i Wagnerów

Wtorek 20.03.2018r.

Godz. 18:00

+ Józefa, Stefanię Kasprzyckich, zmarłych z rodziny

+ Józefa, Antoninę, Edmunda Wawrzyniaków, Bronisławę, Pawła Hanów

Środa 21.03.2018r.

Godz. 18:00

         + Jana, Bronisławę, Barbarę, Hieronima Strzelczyków

         + Wacława, Pawła Brudło, zmarłych rodziców obu stron, Stanisława, Edmunda

             Michałowskich

Czwartek 22.03.2018r.

Godz. 18:00

           + Józefa, Franciszka Dekiertów, zmarłych z rodziny

           + Jana Markowiaka, rodziców obu stron

Piątek 23.03.2018r.  

Godz. 17:45

+ Stanisława Kozłowskiego w 27 rocznicę śmierci

+ Bożenę, Józefa, Henryka Nadolnych i zmarłych rodziców obu stron – od sióstr

sobota 24.03.2018r.

Godz. 16:50 Chrzest – Iga Brzozowska

Godz. 17:00 Marię, Seweryna Haremza

           + Cecylię, Józefa, Jana Marachów, Kazimierza Zielińskiego

Godz. 18:00

+ Wincentego Węgierskiego w I rocznicę śmierci

+ Edmunda, Pelagię, Waleriana Kowalskich, Franciszkę Szymczak, zmarłych

Z rodziny Piotrowskich

Niedziela 25.03.2018r.

Godz. 07:00

+ Marię Maćkowską, rodziców obu stron

Godz. 08:30

 1. + Jana, Pelagię, Pawła Trowskich, Kazimierza, Sławomira Rejno, Kazimierza, Krzysztofa, Marię Kuligowskich
 2. + Edmunda Senflebena, zmarłych z rodziny Senflebenów i Nowaków

Godz. 10:00

+ Marię w 13 rocznicę śmierci i Władysława Krawczyków

Godz. 11:30

 1. + Jana, Annę, Kazimierza Wojtkowiaków, Pelagię, Juliana, Walentynę Józefczaków, Walentynę, Mariana Białych
 2. + Felicję w 5 rocznicę śmierci Franciszka Kolanosiów, Lubomirę Białecką,

Godz. 14:30

1. + Bolesława Nędza w I rocznicę śmierci
  

Godz. 16:00

         + Stanisława Gaertiga, Pelagię, Franciszka Sarbaków, Andrzeja Kaźmierczaka

Poniedziałek 12.03.2018r.

Godz.18:00

+ Antoniego Nyczka, Kazimierę Kuśnierek, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

+ Halinę Łukaszewską w 30 dzień po śmierci- od syna Marcina z rodziną

Wtorek 13.03.2018r.

Godz. 18:00

+ Henryka Kurpisza w I rocznicę śmierci

+ Krystynę Zielińską – z okazji imienin

Środa 14.03.2018r.

Godz. 18:00

         + Teresę, Czesława Zbyradów, Stanisława, Alojzego Biegańskich

         + Janinę Szymlet, Mariana Nowaka w II rocznicę śmierci, Michała Nowaka,

            rodziców obu stron

Czwartek 15.03.2018r.

Godz. 18:00

           + Z okazji 80 rocznicy urodzin Ireny z podziękowaniem za odebrane łaski
             i dalszą opiekę Bożą – od dzieci z rodzinami

           + Marię Snela – od syna Marka z rodziną

Piątek 16.03.2018r.  

Godz. 18:00

+ Olimpię, Antoniego Sierwruk, zmarłych z rodziny

+ Jarosława Czyżewskiego – od sióstr Renaty, Doroty, Justyny z rodzinami

sobota 17.03.2018r.

Godz. 17:00 Chrzest: Maksymilian Jagiełło

           + Cecylię, Józefa, Jana Marachów, Kazimierza Zielińskiego

Godz. 18:00

+ Grażynę Okupniczak w 12 rocznicę śmierci, Jadwigę Marach, zmarłych z rodziny

+ Władysława Wojciechowskiego w II r. śmierci, Franciszka Marcinkowskiego,
             zm. z rodz. Marcinkowskich, Skrzypczaków, Wojciechowskich i Walkowiaków

Niedziela 18.03.2018r.

Godz. 07:00

+Barbarę Urbaniak w IV rocznicę śmierci

Godz. 08:30

+ Tadeusza Cieśla w VI rocznicę śmierci

Godz. 10:00

+ Jadwigę, Franciszka Pawlickich, Jadwigę, Wacława, Marka, Bogdana  
   Witkowskich

Godz. 11:30

+ Stanisławę, Czesława Zimniaków, Gertrudę, Bernarda Wolników

+ Józefa Hałupka, Violettę Maciulewicz-Garcia, Barbarę Nadobnik

Godz. 14:30

1. + Jerzego Łuczaka w 7 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Łuczaków,
   Koniecznych, Jakubowskich, Henryka Migdałka w 13 r. śmierci oraz zmarłych
   z rodziny Migdałków i Szajków

2. Z okazji 18 rocznicy urodzin Karoliny z podziękowaniem za odebrane łaski
   z prośbą o Dary Ducha Św. dla właściwego rozeznania powołania na dorosłe
   życie oraz o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 16:00

         + Zbigniewa Sadowskiego, zmarłych z rodziny

Poniedziałek 05.03.2018r. -Rekolekcje

Godz. 8:00

Godz. 16:00

           + Halinę Strzelczyk w 13 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

Godz.18:00

+ Czesława Nadolnego w I rocznicę śmierci

+ Mariannę Haremza w I rocznicę śmierci – od córki Marii z rodziną

        

Wtorek 06.03.2018r. – Rekolekcje

Godz. 8:00

Godz. 16:00

Godz. 18:00

+ Z podziękowaniem Panu Bogu z okazji I rocznicy urodzin Zuzi za dar życia
             za wszelkie otrzymane dobro z prośbą o łaskę zdrowia i błogosławieństwo
             Boże dla Kochanej Jubilatki jej rodziców i rodziców chrzestnych
             oraz dla całej rodziny

+ Władysława Koza w 9 rocznicę śmierci

Środa 07.03.2018r. – Rekolekcje

Godz. 8:00

Godz. 9:00

Godz. 10:00

Godz. 16:00 + Marię Kaczmarek – od męża i dzieci z rodzinami

Godz. 18:00

         + Pawła, Wacława Brudło, zmarłych rodziców z obu stron, Stanisława, Edmunda
             Michałowskich

         + Ignacego, Elżbietę Jankowiaków, Jana, Konstancję Ratajczaków, Ryszarda Sztula

Czwartek 08.03.2018r.

Godz. 18:00

           + Katarzynę, Wawrzyńca Kędzierskich, Stanisławę, Franciszka Półrolniczaków

           + Jarosława Czyżewskiego w 30 dzień po śmierci

Piątek 09.03.2018r.  

Godz. 18:00

+ Kazimierza, Józefa, Jadwigę Małków, Marię Górczak, Mateusza, Józefa, Marię,
   Weronikę Ludwiczaków, Katarzynę Drgas

+ Józefa, Irenę Borowiaków

sobota 10.03.2018r.

Godz. 17:00

           + Antoniego Jędrzejewskiego w I rocznicę śmierci, Annę, Jana Andrzejewskich

Godz. 18:00

+ Barbarę, Leona Łabińskich – od córek Ewy i Moniki z rodzinami

+ Walentynę Józefczak, Janinę, Mariana, Antoniego Lasików

Niedziela 11.03.2018r.

Godz. 07:00

+ Małgorzatę Jakubowską z okazji imienin – od Krystyny, Bożeny, Violetty i Barbar

Godz. 08:30

+ Tomasza, Genowefę, Mariana, Janinę, Władysława, Bogdana Sternów, Katarzynę, Albina Kasperskich, o. Leona Dąbkowskiego

Godz. 10:00

+ Bolesława Nędza, zmarłych z rodziny Nędza i Kasperskich

Godz. 11:30

+ Janinę, Władysława Galików – od wnuczki Joli z dziećmi

Godz. 14:30

+ Romana w 2 rocznicę śmierci, Bernadettę Biegańskich, Jolantę, Apolonię, Czesława Orzoł

Godz. 16:00
          
W I rocznicę urodzin Gabrieli z podziękowaniem za dar życia i prosimy o dary
           Ducha św. na dalsze lata, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo dla Jubilatki
           i jej rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny

Poniedziałek 26.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Stanisławę Łupicką – od wnuków i prawnuków

+ Marię Snela w 7 dzień po śmierci – od syna Ireneusza z rodziną

Wtorek 27.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Lecha Urbaniaka, Zenona Biniasia, zmarłych z obu stron

+ Stefanię Rupka, zmarłe rodzeństwo i rodziców

Środa 28.02.2018r.

Godz. 18:00

         + Teofila Piosik, Franciszkę Marciniak

         + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława

             Jacka Perekietków

Czwartek 01.03.2018r.

Godz. 18:00 Z okazji 18 rocznicy urodzin Miłosza z podziękowaniem za dar życia
                       i przyjęcie do kościoła chrystusowego z prośbą o opiekę na dalsze lata życia
                     o asystencję i dary Ducha Świętego na czas zdania egzaminu na prawo jazdy
                       oraz dla rozeznania i wyboru drogi życiowej o błogosławieństwo dla całej
                       rodziny.

+ Andrzeja Mencel w 5 rocznicę śmierci

Piątek 02.03.2018r.  

Godz. 18:00

+ Jerzego Kazimierza Adamczaka

+ Mieczysława Walkowiaka – od żony Haliny

      

sobota 03.03.2018r.

Godz. 17:00

           + Karola, Zytę w 4 rocznicę śmierci, Władysława w 15 rocznicę śmierci
             Przydrożnych, Teresę, Aleksego Malinowskich

Godz. 18:00

+ Andrzeja Dębowiaka - rodziców obu stron

+ Kazimierza Zielińskiego w 8 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny

Niedziela 04.03.2018r.

Godz. 07:00

+ Zofię, Ignacego, Zenona Stachowiaków, Feliksa Samola, Antoninę, Marcina,

Jerzego Kostrzewów

Godz. 08:30

+ Stanisława Białasa, Janusza Borkowskiego, ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka

Godz. 10:00

+ Zmarłych z rodzin Mikołajczaków i Walachowskich

Godz. 11:30

+ Teresę Chomską w II rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Chomskich

Godz. 14:30

O dar nieba dla Łucji Śliwczyńskiej, Krystyny Zielińskiej i Ęugeniusza Grygra

od rodziny Krzyślaków

Godz. 16:00

+ Barbarę w 5 rocznicę śmierci, Stefana Franków

Poniedziałek 19.02.2018r.

Godz. 17:00

+

Wtorek 20.02.2018r.

Godz. 17:00

+ Helenę w 4 rocznicę śmierci Ludwika Majewskich

+ Mariannę w 16 rocznicę śmierci, Józefa Dederek, Bibiannę, Józefa Nowickich,

   Zofię Tyrakowską

Środa 21.02.2018r.

Godz. 17:00 + Marię Kaczmarek – od chrześnicy Ireny z Wydorowa rodziną

Czwartek 22.02.2018r. Święto Katedry św. Piotra i Pawła

Godz. 17:00 Z okazji 17 rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, wytrwałość w pokonywaniu choroby o mądrość lekarzy w wyborze najlepszych form leczenia umożliwiających szybki powrót do zdrowia

Piątek 23.02.2018r.  

Godz. 18:00

+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika, Henryka Kubiaków

+ Leona, Janinę Dudzińskich

sobota 24.02.2018r.

Godz. 17:00 Z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Tadeusza z podziękowaniem Panu Bogu za możność wspólnego przeżycia tych lat w sakramentalnym związku małżeńskim, dziękujemy za wszelkie otrzymane dobro, za rodzinę i prosimy o błogosławieństwo na następne lata dla Jubilatów i całej rodziny

Godz. 18:00

+ Włodzimierza Jułga – od żony z dzieci z rodzinami

+ Zygmunta Koniecznego, Stanisławę, Romana Koniecznych, Stanisławę, Piotra Marachów

Niedziela 25.02.2018r.

Godz. 07:00

+ Mariusza Kozłowskiego – od rodziny Zieglerów

Godz. 08:30

+ Stanisławę, Henryka Kaweckich, Genowefę, Arkadiusza, Tadeusza Hermanowiczów

+ Mieczysławę, Bolesława Niedźwieckich w 12 rocznicę śmierci

Godz. 10:00

+ Henryka, Jadwigę, Czesława Kubiaków

Godz. 11:30

- Z okazji 18 – stych urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w dorosłym życiu, mądrość w podejmowaniu decyzji, asystencję Ducha Świętego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

+ Longinę, Jana Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka Kromarków

Godz. 14:30

Z okazji rocznicy ślubu z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Przenajświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie całej rodziny

Godz. 16:00

+ Lucynę Górną w 4 rocznicę śmierci Mariana Mikołajczaka

Poniedziałek 12.02.2018r.

Godz. 18:00

+

Wtorek 13.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Władysława Szuma, zmarłych z rodziny

+ Jarosława Czyżewskiego w 7 dzień po śmierci – od mamy

Środa 14.02.2018r. POPIELEC

Godz. 8:00

Godz. 10:00

Godz. 16:00 + Halinę Łukaszewsaką – od brata Stefana z rodziną

Godz. 18:00 + Marię Kaczmarek – od brata Władysława z żoną

Godz. 19:00

Czwartek 15.02.2018r.

Godz. 18:00 + Halinę Łukaszewską – w 7 dzień po śmierci – od córki z rodziną

Piątek 16.02.2018r.  

Godz. 18:00

+ Jadwigę, Zdzisława Nowaków- od córki i syna z rodzinami

+ Bronisława Ławniczaka-w I rocznicę śmierci – od żony, córki Iwony z mężem,
             wnuka Łukasza z żoną i córką

    

sobota 17.02.2018r.

Godz. 17:00 Z okazji I rocznicy urodzin Przemysława, dziękujemy za dar życia
                     za przyjęcie do kościoła chrystusowego i prosimy o łaskę zdrowia,
                     opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Przemysława, jego rodziców,
                      rodziców chrzestnych i całej rodziny

Chrzest św. Leon Rydlewski

Godz. 18:00

+ Tadeusza Wojewodę w 25 rocznicę śmierci, Marię, Stanisława, Henryka, Jana
Skrzypczaków, Jana, Anielę Wieczorków

+ Kornelę w 18 rocznicę śmierci Edwarda Nowaków

Niedziela 18.02.2018r.

Godz. 07:00

+ Olę Kaźmierczak w I rocznicę śmierci

Godz. 08:30

+ Walentego, Zofię Kozaków – od wnuczek z rodzinami

Godz. 10:00

Z okazji 41 rocznicy ślubu Marii i Romana składamy dziękczynienie za wspólnie przeżyte lata, łaski którymi zostaliśmy obdarzeni i prosimy o opiekę św. Józefa i NBNP na następne lata i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 11:30

- Z okazji 15 rocznicy urodzin Angeliki z podziękowaniem za dar życia za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. szczególnie mogące pomóc w rozeznanie drogi życiowej w dorosłe ż i błogosławieństwo dla całej rodziny

+ Zbigniewa Grabowskiego w 5 rocznicę śmierci

Godz. 14:30

+ Kazimierza Ratajczaka w 13 rocznicę śmierci, rodziców obu stron

Godz. 16:30

+ Zenona Adamczewskiego w 4 rocznicę śmierci, Jadwigę, Krzysztofa
             Adamczewskich, zmarłych z rodziny

Poniedziałek 05.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Marię Kaczmarek – o spokój jej duszy i wieczne szczęście w niebie – od Anieli,
   Czesława, Eugeniusza i Włodzimierza z rodzinami

Wtorek 06.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Stanisławę Łupicką – od syna Mieczysława z rodziną

+ Stefanię Szwarc e II rocznicę śmierci

Środa 07.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Marię Kaczmarek w 30 dzień po śmierci – od męża, córki i syna z ich rodzinami

Czwartek 08.02.2018r.

Godz. 18:00

+ Stanisławę w 5 rocznicę śmierci Henryka Przybylskich, Jadwigę, Bolesława
            Szymańskich – od wnuka Marcina z rodziną

Piątek 09.02.2018r.  

Godz. 17:00

Z okazji osiemnastych urodzin Mateusza dziękując Panu Bogu za dar życia,
          wiary i wychowania z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego
          na każdy dzień dorosłego życia, Mądrość Bożą w podejmowaniu decyzji, światłość
          umysłu w zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów oraz potrzebnych łask
          w rozwoju duchowym, osobistym i ludzkim.

Godz. 18:00

+

sobota 10.02.2018r.

Godz. 15:00

Z okazji50 rocznicy ślubu Genowefy i Edwarda Gilów z podziękowaniem
za otrzymane łaski dla całej rodziny ( 5 –cioro dzieci w trwałych związkach,
7- ro wnuków, 8 –my w drodze) oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny, przede wszystkim dużo zdrowia

Godz. 16:00

Z okazji 80 rocznicy urodzin Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Jubilatki oraz radość nieba dla Kazimierza

Godz.17:00

+ Stanisława, Józefę, Piotra Bartkowiaków, Genowefę, Stefana Skrobałów, Janinę,
            Hannę Woźnych

Godz. 18:00

+ Macieja Marciniaka o spokój jego duszy i wieczną radość nieba

Niedziela 11.02.2018r.

Godz. 07:00

Godz. 08:30

+ Marię Kuligowską w I rocznicę śmierci, Krzysztofa, Kazimierza Kuligowskich

Godz. 10:00

+ Zenona w I rocznicę śmierci Stefanię Antkowiaków

Godz. 11:30

- Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Boskiej
  dla Alicji z okazji I rocznicy urodzin oraz Heleny z okazji 3 rocznicy urodzin
  oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

+ Apolonię, Edmunda, Józefa Nowackich, Mariana, Halinę Hałusek

Godz. 16:00

+ Sylwestra w 6 rocznicę śmierci Primel zmarłych z rodzin obu stron

+ Stanisława Kostrzewa

Godz. 18:00

+ Stefana Thiela w 4 rocznicę śmierci

Poniedziałek 29.01.2018r.

Godz. 18:00

+ Franciszka, Krystynę Ratajczak, zmarłych z rodzin: Ratajczaków, Skorupińskich,
   Dratwów oraz Alojzego Szymańskiego

         - O szczęśliwą operację Grzegorza, wyzwolenie jak najlepszej wiedzy medycznej
             dla   lekarzy prowadzących Grzegorza oraz łaski wzmacniające rodzinę

Wtorek 30.01.2018r.

Godz. 18:00

+ Andrzeja Rayall de Ragan – od rodziny Nowickich

Środa 31.01.2018r.

Godz. 18:00

+ Marię, Jadwigę, Antoniego, Stefana Nadolnych

Czwartek 01.02.2018r.

Godz. 18:00

 1. + Zofię, Ignacego Ciesielskich

Piątek 02.02.2018r.   Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Godz. 8:00
+
Łucję Waligóra w 5 rocznicę śmierci

Godz. 10:00

+ Edmunda, Mariannę, Franciszka, Czesława Senflebenów, Józefę, Wacława, Bernadettę,
   Stanisława Nowaków, Helenę Augustyniak

Godz. 16:00

+ Mariannę, Henryka Jana Kaczmarków

Godz. 18:00

+ Stanisława Ratajczaka w 4 rocznicę śmierci – od rodziny

Sobota 03.02.2018r.

Godz. 9:00

Godz. 17:00

Godz.18:00

+ Władysława Przybyła , zmarłych z rodziny Dolczewskich

+ Zofię, Władysława Psarskich

Niedziela 04.02.2018 r.

Godz. 07:00

O szczęśliwą operację żony Elżbiety – od męża z rodziną

Godz. 08:30

+ Teresę, Apolonię, Walentego Majorków, Józefę, Edmunda, Adama Klemów,
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

Godz. 10:00

+Franciszka, Józefę, Stanisława Szczepaniaków, zmarłych z rodziny Kicińskich
i Ratajczaków

Godz. 11:30

+ Jana, Helenę, Pawła, Jana Chomskich, Janusza Olejniczaka, zmarłych z rodziny Wawrzyniaków i Chomskich

Godz. 16:00

+ Czesława, Antoniego, Weronikę Jankowskich, Marię, Albina Tosiów

Godz. 18:00

+ Witosława, Dobrosławę, Edmunda Wawrzyniaków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl