Poniedziałek 20.08.2018 r. św. Bernarda

Godz. 17:00

1. + Łucjana Maślanka – od szwagierki z rodziną

2. + Jerzego Bosego – od syna z rodziną

Wtorek 21.08.2018r. św. Piusa X

Godz. 18:00

1. + Marię, Wojciecha, Władysława, Macieja, Danutę Psarskich, Janinę, Zygmunta Sicińskich, Marię, Stanisława Cybulskich

2. + Rolanda Ratajczaka – od sąsiadów z ul Osiedle

Środa 22.08.2018 NMP Królowej

Godz. 18:00

  1. + Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię Jana, Michała, Stanisława Cieślów oraz zmarłych z rodzin: Samolągów i Cieslów
  2. + Franciszkę, Jana Niezgodów, Sewerynę, Józefa Majorczyków

Czwartek 23.08.2018 r.

Godz. 18:00

  1. + Romana w 35 rocznicę śmierci, Kazimierę, Tadeusza, Mieczysława Mullerów
  2. + Juliana Ławniczaka – od Krzysztofa i Renaty z rodziną ze Starego Bojanowa

Piątek 24.08.2018r. św. Bartłomieja

Godz. 18:00

  1. W dniu wspomnieniaśw. Bartłomieja dziękujemy na sakrament kapłaństwa, za ofiarną, z atencją łaski Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, posługę duszpasterską pełnioną przez ks. Bartłomieja w naszej parafii i prosimy Matkę Boską i Jej Syna Jezusa Chrystusa o stałe napełnianie Serca ks. Bartłomieja wielkim darem modlitwy i wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego
  2. + Monikę w 8 rocznicę śmierci, Nikodema Gahlów

Sobota 25.08.2018r.

Godz. 13:30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory. Intencja mieszkańców Robaczyna

Godz. 15:00 Ślub Łukasz Urbanek – Karolina Nowak

Godz. 17:00

  1. Felicję, Józefa Cichoszewskich, zmarłych z rodziny

Chrzest: Klara Szydlewska

Godz. 18:00

  1. + Helenę w 14 rocznicę śmierci Pawła Beckerów, Michalinę, Ignacego, Leona Buchwaldów
  2. + Edmunda, Pelagię Rzyskich, Andrzeja Jankowskiego

Niedziela 26.08.2018r. – NMP Częstochowskiej

Godz. 07:00

+ Stanisławę, Edwarda Szawułów, Marię, Wacława Galimskich

Godz. 08:30

+ Leona Wojciechowskiego w 4 rocznice śmierci, rodziców obu stron oraz zmarłe: Matkę Bernardę, Siostrę Agnieszkę

Z okazji 36 rocznicy ślubu Mariana i Lucyny dziękujemy za odebrane łaski i prosimy o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny, prosimy także o zdrowie dla brata

Godz. 10:00

+ Ewę Furmaniak, zmarłych z rodziny

+ Franciszka Kachnica

Chrzest; Dawid

Godz. 11:30

Msza św. dziękczynna z tegoroczne zbiory

Godz. 15:00

         Dziękczynienie za 100 lat życia Stanisławy Bąk, za wszelkie odebrane łaski za opiekę Bożą, za wspaniałą rodzinę i prosimy o łaski na dalsze lata i opiekę Matki Bożej

Godz.18:00
        + Jadwigę, Stefana, Stefana Wróblów, Jadwigę, Ludwika, Szczepana, Władysława Perekietków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl