Nabożeństwo majowe: codziennie o godz. 17:30

Poniedziałek 30.04.2018r.

Godz. 17:00 – Chrzest: Zofia Duszyńska

Godz. 18:00

+ Krystynę Kajoch w I rocznicę śmierci – od Marii i Tadeusza

+ Marię Jurga – od syna Sebastiana

Wtorek 01.05.2018r.

Godz. 8:00

+ Marię Kozak – od córki Kasi z mężem Tomaszem

Godz. 10:00

+ Eugeniusza Kaźmierczaka w 5 r. śmierci, Antoniego Nowackiego w I r. śm.

Godz. 15:00

Ślub: Waldemar Golembka – Elżbieta Pawlicka

Godz. 16:00

+ Zmarłe Matki IV Róży Matek z prośbą o radość nieba, a dla obecnych Matek IV
Róży Matek prosimy o łaskę zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ich rodzin

Godz. 18:00

+ Marię, Stefana Wawrzynowskich, Gertrudę, Bernarda, Jana Humerczyków,

   Bogusławę, Kazimierza Nowaków, Teresę, Antoniego Walkowiaków

Środa 02.05.2018r. – katecheza przedchrzcielna

Godz. 17:00

             + Waleriana Schillera – od rodzeństwa

Godz. 18:00

+ Ks. kanonika Zygmunta Bartkowiaka z podziękowaniem za kapłaństwo, za ofiarną służbę na rzecz naszej parafii za wielką troskliwość z jaką otaczał Matki Żywego Różańca i prosimy o radość wieczną dla jego duszy oraz o wspieranie wraz z swoim patronem i Matką Najświętszą w poczynaniach obecnych Matek Żywego Różańca – od Matek Żywego Różańca

         + Zygmunta Szczepaniaka, rodziców obu stron, Irenę, Jana Kozłowskich, Różę,

             Zygmunta Kubiaków

Czwartek 03.05.2018r. NMP Królowej Polski

Godz. 7:00

       + Renatę, Zofię, Jana Krzyślaków

Godz. 8:30

Z podziękowaniem zmarłym druhom z Nietążkowa i Robaczyna za służbę Bogu
i bliźniemu, prosimy dla nich o radość wieczną a dla obecnie pełniących służbę prosimy o łaskę zdrowia i motywację dla wiernej trwałości w służbie Bogu,
Ojczyźnie i bliźniemu – intencja strażaków OSP Robaczyn i Nietążkowo

Godz. 10:00

1. + Jana w XX rocznicę śmierci, Longinę Łęczyńskich, Leonardę, Franciszka
       Kromarków, Jerzego Koniecznego

       2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

Godz. 11:30

       1.   + Kazimierza w II rocznicę śmierci, Krzysztofa w VI rocznicę śmierci, Marię

                Kuligowskich

       2.   ZA OJCZYZNĘ    

Godz. 18:00    

           + Henryka Kurpisza, Anielę, Czesława Kochanek, Zdzisława Frąckowiaka,zm.z rodz.

Piątek 04.05.2018r. św. Floriana, I piątek m-ca

Godz. 16:00

+ Praksedę, Marka, Kazimierza Maślankiewiczów

Godz. 18:00

         + Zofię, Ignacego w 17 rocznicę śmierci Ciesielskich

         + Floriana, Stanisława, Stanisławę Łupickich, Marię Ścigacz, Helenę, Marcina

           Apolinarskich

Sobota 05.05.2018r. I sobota m-ca

Godz. 9:00

           + Jacka Maćkowiaka – od Jadwigi Małek i rodzin Maślankiewiczów i Zieglerów

Godz. 15:30

         Z okazji wspomnienia św. Floriana patrona strażaków Zarząd Miejsko – Gminy OSP

         W Śmiglu w imieniu wszystkich strażaków dziękuje Bogu za okazane łaski i prosi
         o nagrodę nieba dla strażaków którzy odeszli na wieczną służbę a dla obecnie
         funkcjonujących o zdrowie i opiekę w czasie akcji i błogosławieństwo dla ich rodzin.

Godz. 16:30

           + Janinę, Jana Kurasińskich

             Chrzest: Oliwier Marek Nowak, Alicja Majorczyk

Godz. 18:00

+ Mariana, Dorotę, Henryka, Zdzisława Marciniaków, rodziców obu stron

- Z okazji imienin Marianny z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą
o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

          

Niedziela 06.05.2018r.

Godz. 07:00

+ Bernarda, Joannę, Wojciecha Samolągów, Zofię, Jana, Michała, Stanisławę Cieślów
   oraz zmarłych z rodziny Cieślów i Samolągów

Godz. 08:30

Z podziękowaniem za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie,
         Dary Ducha św. błogosławieństwo Boże w rodzinie

Godz. 10:00

+ Danute Kasperską w 6 rocznicę śmierci, Floriana Stachowiaka, rodziców obu stron

Godz. 11:30  

+ Franciszkę, Ludwika, Ludwika Kubiaków

Godz. 16:00

+ Grzegorza Klecha, Reginę, Władysława Lestrów

Godz. 18:00
        + Teresę Dobrzyńską w I rocznicę śmierci

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl